Covidvaccinen tappar effekt efter ett par månader och efter ytterligare några månader skyddar de inte alls.

De finns nu data från Tyskland, Storbritannien, Israel och USA som otvetydigt visar att detta stämmer. Idag är majoriteten av smittade vaccinerade och det är nästan bara i den gruppen som människor dör.

Nedan en sammanställning av uppgifterna från artikeln i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet:

  • Tyskland: i slutet av oktober var nästan 6 av 10 (59%) personer 60+ med covid fullvaccinerade.
  • Storbritannien: sekundär smittspridning för personer inom ett hushåll var lika hög om de exponerats för smittade fullvaccinerade som smittade ovaccinerade (25% grupp 1, 23% grupp 2). Virusmängden var lika hög oavsett vaccinationsstatus och virusvariant. Mellan vecka 39-42 var 9 av 10 (90%) av alla covidfall för personer 60+ fullvaccinerade, och drygt 3% helt ovaccinerade. Vecka 41 var det i alla åldersgrupper över 30 år högre andel smittade per 100 000 bland vaccinerade jämfört med ovaccinerade.
  • Israel: ett utbrott inom vården har rapporterats, drabbade 16 sjukvårdsanställda, 23 patienter och 2 familjemedlemmar. Smittan kom från en fullt vaccinerad covidpatient. Av alla 248 personer som exponerats var 96% fullvaccinerade, 14 patienter blev allvarligt sjuka eller dog, 2 ovaccinerade utvecklad mild sjukdom.
  • USA: the US Centres for Disease Control and Prevention (CDC) har meddelat att fyra av de fem counties (ungefär som län i Sverige) med högst andel fullvaccinerade i befolkningen har hög smittspridning.

Detta kan kompletteras med statistik för Sverige. I oktober avled enligt Folkhälsomyndigheten 151 personer. A