Nyligen läckte det ut uppgifter om att företag som Apple, Google, Facebook, AOL och minst fem andra företag sen 2007 har släppt in USAs underrättelse och -säkerhetstjänst NSA (National Security Agency) i sina dataservrar och via ett dataprogram kallat PRISM låtit dem avlyssna telefontrafiken för miljontals kunder. (1) De utpekade företagen nekar till anklagelserna och hävdar att de inte gett ”direkt” tillgång till sina system. Andra menar dock att NSA, har givits ”indirekt” tillgång till databaserna, (2) vilket i så fall betyder att företagen ändå samarbetar med dem. Dessutom har NSA enligt uppgift krävt att f