Efter att de styrande oligarkerna bakom det medicinindustriella komplexet, med hjälp av sin handgångna organisation WHO, lyckats få den sannolikt iscensatta coronaepidemin klassad som en pandemi i mars 2020, sjösatte man sin plan för att förbereda massvaccination av hela världens befolkning. Läkemedelsindustrin låg efter genrepet Event 201 i startgroparna för att snabbt kunna ta fram ett vaccin som man räknade med skulle bli deras största kassako någonsin.

En global propaganda- och skrämselkampanj drogs igång med hjälp av oligarkins medier – massmedia inklusive svensk Public Service. Dessa började kabla ut siffror dagligen och varje timme över vad man hävdade var dödsfall p.g.a. covid-19 och man körde dagligen skrämmande reportage från överbelagda intensivvårdsavdelningar. Det gällde att bibringa människor bilden av en livsfarlig pest som drog fram över världen, principen var att ju mer rädsla man kunde skapa ju större blev vinsten. Att den totala dödligheten var i stort sett normal förtegs systematiskt av massmedia med SVT i spetsen.

Kampanjen blev en total framgång och man fick nästan hela världens politiker att i total panik införa en massa åtgärder för att, som det hette, hindra smittan att spridas som om pesten drabbat världen. När hela det svenska politiska etablissemanget samlades i riksdagen häromdagen, satt de där hela bunten som en fårskock iförda helt meningslösa ansiktsmasker. En minst sagt löjeväckande och skrämmande bild av ett politiskt system som helt tappat fattningen.

Allt hade gått som på räls om inte en liten detalj kommit i vägen för oligarkernas medicinska etablissemang. Runt om i världen fanns det en massa empatiska läkare som fortfarande trodde på läkaryrkets heder och etik. Trots sin haltande utbildning började man på olika sjukhus experimentera och forska för att hitta sätt att utanför boxen bota de patienter som kom in till sjukhus och mottagningar med svår covid-19.

Mycket snart kristalliserade det ut sig en rad behandlingar som mildrade och ofta snabbt botade sjukdomen. Dels fann man tidigt ett starkt samband mellan den mycket vanliga D-vitaminbristen hos vissa grupper och dålig prognos vid smitta, dels hittade man främst tre gamla mycket vanliga mediciner (hydroxiklorokin, ivermektin, budesonid) som fungerade både som bot och profylax om de användes rätt. Plötsligt översvämmades nätet av vittnesmål från alla möjliga håll från läkare som med stor framgång räddat liv och behandlat de Covid-19 sjuka och upplysta människor började ta stora kosttillskott av D-vitamin.

Det medicinindustriella komplexets lobbyister gick direkt till angrepp mot alla vittnesmål om bot. Av allt att döma engagerades bl.a. ett rent skojarföretag vid namn surgisphere för att producera en påhittad studie om hydroxiklorokin som helt underkände preparatet. Denna studie fick man sedan den ansedda tidskriften Lancet att publicera som en preprint den 22 maj 2020, sannolikt efter utpressning med hot om indragna annonser eller liknande. När artikeln senare skulle expertgranskas (peer review) avslöjades bedrägeriet och Lancet drog tillbaka artikeln den 4 juni med en ursäkt.

Publiceringen fick massiv uppmärksamhet i propagandamedierna och ledde till att det medicinindustriella komplexets myndigheter över hela världen inkl. svenska Läkemedelsverket avrådde från användning av preparatet. När artikeln drogs tillbaka teg propagandamedierna samtidigt som myndigheternas avrådan kvarstod och gör så fortfarande. Fuskstudien var inte den enda, det förekom flera studier som snabbpublicerades där man arrangerat upplägg som garanterat skulle ge negativa resultat. Man använde t.ex. feldoseringar och insatser på patienter där sjukdomen pågått för länge. Trots att fuskstudien avslöjades blev den en framgång för läkemedelsindustrin tack vare en totalkorrumperad journalistkår som såg till att nogsamt undvika all kritisk granskning av andra än de som kritiserade storindustrin.

Alla de läkare som förordade användning av de verksamma billiga medicinerna blev plötsligt censurerade i massmedia och deras inlägg på nätet togs ner av nätföretagen som Youtube, Twitter, Facebook m.fl.. De så kallade faktagranskare som etablissemanget startat under senare år för att försöka stoppa informationer på nätet som inte passar deras ekonomiska intressen, gick igång på högtryck för att försöka karaktärsmörda de läkare som rapporterade om sina behandlingsframgångar.

Många läkare som trotsade myndigheterna sparkades från sina jobb. Mina egna redovisningar av publicerade forskningsresultat i Swebbtv ledde till att hela kanalen slängdes ut från Youtube där den legat i flera år med miljontals tittare och jag blev påhoppad av dessa förmenta faktagranskare. Det blev klart att hela den styrande oligarkin mobiliserades för att tysta allt som inte förordade massvaccination – det som skulle ge komplexet dera