Den 23:e maj 2015 sker demonstrationen mot Monsanto i fler än 500 städer runt om i världen.

Malmö
https://www.facebook.com/events/1378045842512143/

Stockholm
https://www.facebook.com/events/534035066635453/
https://www.facebook.com/events/1415209115386463/

Göteborg
https://www.facebook.com/events/612590875473527/

Molkom
https://www.facebook.com/events/388803861291369/

Falkenberg
https://www.facebook.com/events/1580179315554116/

Örnsköldsvik https://www.facebook.com/events/1048656278496440/

INFO FRÅN MAMSWEDEN:
Varför går vi ut i denna manifestation?

1. Forskning har visat att Monsantos genetiskt modifierade produkter kan orsaka allvarliga hälsoproblem; såsom uppkomst av cancertumörer, infertilitet och missbildningar hos nyfödda barn.

2. I USA har FDA, den institution vars uppgift bl.a. är att kontrollera säkerheten hos folkets mat, blivit styrd av tidigare styrelsemedlemmar i Monsanto, och vi känner att det föreligger en intressekonflikt vilket förklarar bristen på statligt styrd forskning av långsiktiga effekter av GMO-produkter.

3. Nyligen infördes en lag i staterna kallad ”Monsanto Protection Act”, vilken bl.a. hindrar domstolar från att förbjuda försäljning av Monsantos genetiskt modifierade fröer.

4. Ekologiska och småbönder blir lidande medan Monsanto obehindrat smider sitt monopol över all världens mattillgångar, inklusive exklusiva patenträtter till fröer och gener.

5. Monsantos GMO-fröer är skadliga för miljön; exempelvis har forskare visat på att de orsakat en total kollaps bland världens bi-population.

Vilka lösningar föreslår vi?

1. Flera länder inom EU har redan förbjudit Monsantos GMO-fröer; vi önskar väcka uppmärksamhet så att ett sådant förbud kan drivas igenom även i Sverige (http://hejdagmo.se/gmo-fria-zoner/)

2. Rösta med foten och plånboken genom att bojkotta Monsanto-ägda företag som använder gengrödor i sina produkter.

3. Märkning av GMO-produkter så att konsumenter lättare kan göra informerade val.

4. Förebygga och förhindra att lagar motsvarande ”Monsanto Protection Act” införs i Sverige och Europa.

5. Kräv mer forskning på långsiktiga hälsoeffekter av GMO.

6. Hålla Monsantos styrelse och stödjande politiker ansvariga genom direkt kommunikation, gräsrotsjournalistik, sociala media, etc.

7. Fortsätta informera allmänheten om Monsantos hemligheter.

8. Sprida ordet hos människor på gatan för att visa världen och Monsanto att vi inte tiger över dessa orättvisor.

Vi stödjer inte svågerpolitik och korruption.
Vi vill inte ha gift i vår mat.
Vi motsätter oss å de starkaste att ett företag ska kunna ta patent på växter eller djur.
Därför går vi ut som del av March Against Monsanto.

VI DEMONSTRERAR FÖR:
*ATT MED KONSUMENTMAKT BEGÄRA EKOLOGISK & NÄRPRODUCERAD MAT
*OBEROENDE FORSKNING PÅ GMO-LIVSMEDELNS LÅNGSIKTIGA HÄSLOEFFEKTER
*BÖNDERS RÄTT TILL SKYDDSLAGSTIFTNING, ATT SPARA & BYTA FRÖER
*PERMANENT FÖRBUD AV MONSANTO PRODUKTER, FÖR ETT HÅLLBART JORDBRUK.

Monsantos GMO-fröer är skadliga för miljön; exempelvis har forskare visat på att de orsakat en total kollaps bland världens bi-population.
Om du vill lära dig mer om Monsanto, GMOs och varför vi anser det så viktigt att stoppa detta finner du resurser här:
https://docs.google.com/document/d/1qc2SID-jiogC6cq-bkyeqhznxBEq-0Ku1eyzyhJwIkY/edit?usp=sharing

Vi anser att en kommersiell kontroll av den naturliga mångfalden av fröer och växter (oavsett om det gäller för hobbyodlare eller företag) är ett allvarligt steg mot ett kontrollsamhälle som vi inte vill leva i.

FRÖBYTE:
Vi byter fröer för att bidra till ökad biologisk mångfald vilket är grunden för ett hälsosamt ekosystem, en frisk planet samt friska människor. Dessutom vill vi värna om rätten att helt fritt kunna distribuera, odla samt skörda ekologiska utsäden.

Monsanto har med ambitiös lobbyverksamhet lyckats påverka så att USA och Latinamerika inför lagar och direktiv vilka gynnar deras mål att äga all produktion av mat. Detta innebär en utfasning av samt restriktioner och förbud mot ekologiska frön.

Denna agenda har de framgångsrikt drivit igenom även i andra delar av världen, och det vill vi förhindra i Europa.

SYFTE:
Vi vill skicka en signal till politiker och beslutsfattare att vi inte accepterar att det införs lagar för att begränsa användningen av ekologiska frön och som gynnar företag som Monsantos monopolställning när det gäller fröförsäljning.

Vi anser att en kommersiell kontroll av den naturliga mångfalden av fröer och växter (oavsett om det gäller för hobbyodlare eller företag) är ett allvarligt steg mot ett kontrollsamhälle som vi inte vill leva i.

2 KOMMENTARER

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här