March against Monsanto Stockholm, 24:e maj 2014

MarchAgainstMonsanto

Igår samlades eldsjälar mot det amerikanska kemiföretaget Monsanto, som redan under Vietnamkriget blev ökänd genom sin produktion av agent orange, vilket avlövade och förgiftade stora delar av den vietnamesiska naturen. Idag är Monsanto farligast genom sina genmodifierade grödor och olika gifter som sprutas på vår mat under förevändningen att det skulle behövas för att skydda växter från skadeinsekter.

Läs mer på whitetv.se

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here