Reportrar som verkat på insidan har filmat personer nära kopplade till det demokratiska partiet när de berättar hur man framgångsrikt begår utbrett valfusk. Scott Foval som efter avslöjandet blev avskedad erkänner hur demokraterna använt sig av valfusk i 50 år.