Glenn Greenwald som är en av de undersökande journalister som fått Edward Snowdens förtroende att vara kanal för läckorna om NSA:s övervakningsmetoder resonerar mycket vältaligt och övertygande om varför individens privatliv måste skyddas från ständig övervakning. Greenwald punkterar argumentet: att om man inte har något att dölja, bör man tåla övervakning.

Greenwald nämner framför allt ett särskilt övertygande argument.

Många psykologiska och sociala experiment visar att när en person vet eller misstänker att denne är övervakad, inspelad eller på något sätt blir dokumenterad förändras omedelbart den personens sätt att bete sig och tala i en riktning s