I varje krig finns det nödvändigtvis en fiendestyrka, och kriget mot vår livsmedelsförsörjning är inget undantag.

Bayer/Monsanto
Bayer gick samman med Monsanto år 2018, och kombinerade därmed företagen som var ansvariga för Agent Orange och banbrytande kemisk krigföring. År 1999 skröt Monsantos VD Robert Shapiro om att företaget planerade att kontrollera ”tre av de största industrierna i världen—jordbruk, mat och hälsa—som nu fungerar som separata verksamheter. Men det finns en uppsättning förändringar som kommer att leda till deras integration.” Idag kontrollerar dessa kemiska tillverkare en stor andel av världens livsmedelsförsörjning.

Cargill och det amerikanska jordbruksdepartementet (USDA)
Cargill är en partner till World Economic Forum och det största privata företaget i USA. Denna gigant monopoliserar otroligt stora delar av den globala livsmedelsindustrin, inklusive köttbearbetning i USA. Cargills affärsmetoder, tillsammans med större-är-bättre-policyer som genomdrivs av deras allierade vid USA:s jordbruksdepartement (USDA), har lett till stängningar av många lokala slakterier vilket tvingat bönder att vara beroende av några få företagsmega-slakterier. Detta gör att bönder får vänta 14 månader eller längre för slaktplatser, och de måste ofta transportera sina djur hundratals mil—faktum är att bönder och ranchägare måste boka slaktdatum upp till ett år innan djuret ens är fött. De höga avgifterna som tas ut av Cargills slakterier bidrar till de skenande köttpriserna—allt medan bönderna själva knappt får tillräckligt betalt för att täcka kostnaderna för att föda upp boskapen. USDA ser till att deras policyer hindrar bönder från att bearbeta köttet själva på sina egna gårdar.

Wellcome Trust
Wellcome Trust, den tidigare ägaren av Glaxo innan det gick samman med SmithKline, spelade en stor roll i Storbritanniens covid-misslyckande och är obeveklig i sitt mål att minska din livsmedelssuveränitet. Wellcome Trust finansierar Livestock, Environment and People (LEAP), en organisation dedikerad till att utveckla och testa beteendeförändringar för att tvinga allmänheten att ta bort kött och mejeriprodukter från sina kostvanor. LEAP
meddirektör Susan Jeffs beklagar att det inte verkar fungera att motivera människor med miljöpåverkansetiketter på deras mat: ”Folk har redan etablerade vanor” och föreslår istället att ändra vad industrin erbjuder, vilket tvingar konsumenternas val. Wellcome Trust-forskare rekommenderar ”tillgänglighetsinterventioner” som ”förlitar sig mindre på individens val” för att minska tillgången till animaliska livsmedelsprodukter. Forskaren Rachel Pechey anser att ”köttskatter visar lovande bevis på effektivitet men har varit mindre acceptabla i enkätundersökningar… vi vill inte bara gå för de mest acceptabla [lösningarna].”

Världshälsoorganisationen (WHO)
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektör för WHO, vill att du ska tro att livsmedelsproduktionen är ansvarig för nästan en tredjedel av den globala sjukdomsbördan. Han uppmanar till en omvandling av det globala livsmedelssystemet mot växtbaserade livsmedel, att minska intaget av kött och mejeriprodukter, samt att införa policyer för att rädda klimatet genom att begränsa kosten. En WHO-rapport från 2022 drog slutsatsen att ”betydande bevis stöder att skifta befolkningar mot hälsosamma växtbaserade dieter som minskar eller eliminerar intaget av animaliska produkter.”

World Economic Forum
Du är förmodligen bekant med World Economic Forum och deras Great Reset-agenda. Besök deras webbsida och njut av artiklar som ”5 anledningar till varför att äta insekter kan minska klimatförändringar”, ”varför vi behöver ge insekter den roll de förtjänar i våra livsmedelssystem” och ”varför vi snart kan komma att äta insekter”. Det räcker att säga att deras planer för din framtida kost är tydliga.

EAT Forum, The Lancet och deras partners inom Big Tech och Big Chemical
EAT Forum är ”dedikerat till att transformera vårt globala livsmedelssystem genom sund vetenskap, otålig disruption och nya partnerskap.” Det grundades av nämnda Wellcome Trust, Strawberry Foundation och Stockholm Resilience Centre. Deras FRESH-initiativ—Food Reform for Sustainability and Health—syftar till att omvandla det globala livsmedelssystemet. Partners i FRESH-initiativet inkluderar Google, Cargill, Syngenta, Unilever, Pepsico och många kemiska bearbetningsföretag som BASF, Bayer och DuPont—en ganska märklig samling aktörer för att utveckla en hälsosam och hållbar kostplan. EAT Shifting Urban Diets Initiative förespråkar att städer antar den av Lancet rekommenderade Planetary Health Diet, där växtbaserade proteiner ska ersätta kött och mejeriprodukter. Rött kött är begränsat till 30 kalorier per dag. En rapport utarbetad av EAT fann att den transformation de vill påtvinga våra kostvanor är ”osannolik att lyckas om det lämnas åt individen” och ”kräver omformulering på systemnivå med hårda politiska interventioner som inkluderar lagar, finansiella åtgärder, subventioner och straff, handelsomstrukturering och andra ekonomiska och strukturella åtgärder.”

Rockefeller Foundation
Medlemmar av Rockefeller-familjen kan bära mer skuld än någon annan i historien för att ha omvandlat jordbruket från självständiga familjejordbruk till företagskonglomerat.

1947 grundade Nelson Rockefeller International Basic Economy Corporation (IBEC) för att modernisera och företagsanpassa jordbruket i Sydamerika, särskilt i Brasilien och Venezuela. IBEC omvandlade jordbruket till att vara beroende av dyr utrustning och insatsvaror, vilket gjorde det omöjligt för småbrukare att överleva. American International Association for Economic and Social Development (AIA), en Rockefeller-finansierad filantropisk organisation, hjälpte till att bygga upp marknaden genom vilken IBEC kunde berika sina ägare. Medan IBEC:s marknadsföringsmaterial hävdade att företaget generöst hjälpte tredje världen genom att tillhandahålla nödvändiga konsumtionsvaror samtidigt som de gjorde vinst, visade närmare granskning att det helt enkelt var ett affärsföretag byggt på Rockefellers gamla Standard Oil-modell, där mindre konkurrenter tvingas ut med hjälp av monopolistiska metoder innan priserna höjs.

Denna taktik fördes till en helt ny nivå med den så kallade gröna revolutionen, först i Mexiko på 1940-talet, sedan i Filippinerna och Indien på 1960-talet, samt i USA. Traditionella jordbruksmetoder som användning av gödsel som gödning för inhemska grödor ersattes med en modell av mekaniserat kemiskt jordbruk, där Rockefeller-finansierade nya frövarianter hade utvecklats för att kräva petrokemiska gödningsmedel och bekämpningsmedel för att producera betydligt högre avkastning jämfört med de traditionella grödorna odlade av småbrukare i dessa länder.

Det är värt att notera att Rockefellers, som oljeoligarker, hade mycket att tjäna på de petroleum-baserade gödningsmedlen och bekämpningsmedlen som denna nya metod krävde. De odlade grödorna var nästan alla spannmål som ris och ersatte mer näringsrika, traditionella grödor som hirs. Indien upplevde en ökning av mat men en minskning av näring: med fler tomma kalorier men färre frukter, grönsaker och animaliska proteiner försvann mikronäringsämnen från kosten. Anemi, blindhet, fertilitetsproblem, låg födelsevikt och nedsatt immunförsvar ökade.

Medan den gröna revolutionen hyllades som lösningen på världssvält och fattigdom, förgiftade den också lokala vattentäkter, utarmade jorden och lämnade bönderna skuldsatta då de inte längre kunde producera det gödningsmedel och de frön de behövde på egen hand. Informerade läsare kan se hur den senare Monsanto GMO Roundup-Ready frömodellen följde detta spelbok etablerat av Rockefellers.

2006 drev Rockefeller Foundation, Bill Gates och andra på för Alliansen för en grön revolution i Afrika, eller AGRA, och de följde återigen detta beprövade spelbok. Sedan AGRAs lansering har den biologiska mångfalden i Afrika minskat och antalet svårt undernärda människor i Afrika söder om Sahara har ökat med nästan 50 procent, även enligt FN:s egna rapporter. Precis som i Indien luras bönder att överge näringsrika, torktåliga grödor som arvsmiljöhirs till förmån för de tomma kalorierna från GMO-majs. Hundratals afrikanska organisationer har krävt att detta neokoloniala projekt ska upphöra och att framtiden för afrikanskt jordbruk ska ligga i händerna på de inhemska bönder som känner landet bäst.

Nu har Rockefeller Foundation riktat sitt fokus på det amerikanska livsmedelssystemet med sin Reset the Table-agenda, bekvämt lanserad 2020 bara veckor efter att The Great Reset tillkännagavs. Under rosenröd retorik som förespråkar inkludering och rättvisa, konstaterar rapporten att ”framgång kommer att kräva många förändringar i policyer, praxis och normer.” Detta inkluderar ett stort fokus på datainsamling och mål som ligger nära One Health-agendan—mer om det i en framtida artikel.

Bill Gates och Gates Foundation
Bill Gates har följt Rockefeller-modellen för att tvätta sin förmögenhet och transformera sitt image—samtidigt som han bygger mer rikedom—genom det cyniska greppet filantrokapitalism.

Hans inflytande är starkt inom folkhälsan, och hans påverkan är nästan lika stor inom matkrigen. Förutom att finansiera utvecklingen av falskt kött, står han bakom det nämnda AGRA-programmet, investerar i geoengineeringsprogram för att skymma solen, och ägde i januari 2021 242 000 acres av förstklassig amerikansk jordbruksmark, vilket gör honom till den största privata ägaren av jordbruksmark i USA. Det är oroande att tänka på att en man som tror att vi bör fasa ut riktigt kött kontrollerar så mycket av produktionsmetoden.

USAID och BIFAD
En annan organisation som pressar dig att äta insekter är USAID. Detta kan överraska vissa som ser USAID som en organisation dedikerad till att hjälpa tredje världen, snarare än som en långvarig trojansk häst för CIA-operationer. (Skeptisk till det påståendet? Följ med ner i kaninhålet här, här, här och här.) Deras styrelse för internationell mat- och jordbruksutveckling, känd som BIFAD, släppte en rapport med titeln ”Systemic Solutions for Climate Change Adaptation and Mitigation.” Denna rapport kräver en fullständig omvandling av livsmedelsförsörjningen och det globala jordbruket. De föreslår att göra detta genom ESG-poäng, koldioxidspårning och att äta insekter.

infowars.com, Matfrihetens fiender

1 KOMMENTAR

  1. Hejsan !

    Vet någon precis hur mycket utmärkt jordbruksmark ((”Svart Mark”)) Cargill Corp. redan äger i Ukraina?

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här