Bilderberggruppen vill utforma världen, utan att världens medborgare förstår vad som sker innan det är för sent. Nyckeln för att lyckas med detta är att media tiger om Bilderbergruppens verksamhet och agenda.

Under sitt öppningstal på Bilderbergmötet 1991 hyllade David Rockefeller, Bilderberggruppens nestor och maktens gudfader, världsmedias välvilliga sätt att vilseleda sina läsare och att överhuvudtaget inte nämnda Bilderberggruppen med dessa välvalda ord:

”Vi är tacksamma mot Washington Post, New York Times, Time Magazine och andra viktiga publikationer, vars direktörer har deltagit i våra möten och som har respekterat sina löften om tystnad i nästan fyrtio år. Det skulle ha varit omöjligt för oss att utveckla vår plan för världen om vi hade varit underställda granskning från media under dessa år.

Men världen är nu mer sofistikerad och klar att marschera mot en världsregering, som aldrig kommer att lära känna krig, utan bara fred och välfärd för hela mänskligheten. Den övernationella suveräniteten bestående av en intellektuell elit och världens bankfolk är att föredra framför den nationella självbestämmanderätten, som har praktiserats i tidigare århu