Bilderberggruppen vill utforma världen, utan att världens medborgare förstår vad som sker innan det är för sent. Nyckeln för att lyckas med detta är att media tiger om Bilderbergruppens verksamhet och agenda.

Under sitt öppningstal på Bilderbergmötet 1991 hyllade David Rockefeller, Bilderberggruppens nestor och maktens gudfader, världsmedias välvilliga sätt att vilseleda sina läsare och att överhuvudtaget inte nämnda Bilderberggruppen med dessa välvalda ord:

”Vi är tacksamma mot Washington Post, New York Times, Time Magazine och andra viktiga publikationer, vars direktörer har deltagit i våra möten och som har respekterat sina löften om tystnad i nästan fyrtio år. Det skulle ha varit omöjligt för oss att utveckla vår plan för världen om vi hade varit underställda granskning från media under dessa år.

Men världen är nu mer sofistikerad och klar att marschera mot en världsregering, som aldrig kommer att lära känna krig, utan bara fred och välfärd för hela mänskligheten. Den övernationella suveräniteten bestående av en intellektuell elit och världens bankfolk är att föredra framför den nationella självbestämmanderätten, som har praktiserats i tidigare århundraden.”

Medias journalistik och samhällsmässigt mest svekfulla bistånd till Bilderbergruppen och deras hemliga agenda visar sig på två sätt. Det ena är att mediarepresentanterna som deltar på Bilderberggruppens årliga möten inte refererar ett enda ord till någon om vad de har fått kännedom om under mötena. Det andra är att världsmedia praktiserar blackout, dvs fullständig TABU mot att överhuvudtaget nämna Bilderberggruppen.

Man skulle kunna tro att situationen skulle vara bättre i Sverige och att alternativ vänstermedia skulle granska Bilderberggruppen. Mänsklighet har gjort en sökning i artikelarkiv hos de större alternativtidningarna och funnit följande resultat:

Ordfront, ingen artikel om Bilderberg
ETC, ingen artikel om Bilderberg
Folket i bild, ingen artikel om Bilderberg
Aftonbladet, 2 artiklar som nämner Bilderberggruppen, men inga granskande artiklar och ingen systematisk granskning. Detta trots att Bilderberggruppen har möten varje år, där Sverige alltid är representerat av demokratiskt valda statsledare och näringslivsrepresentanter.

Som jämförelse tittade vi också på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och fick följande resultat:

Dagens Nyheter, en äldre granskande artikel om Bilderberg, men ingen systematisk granskning.
Svenska Dagbladet, en äldre granskande artikel från 2006, som berättar av Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt tillsammans med Wallenberg besökte Bilderbergmötet 2006. Efter detta möte blev Bildt utsedd till utrikesminister, vilket är ett samband som svensk media överhuvudtaget aldrig har berört. Man skulle ju tycka att det är anmärkningsvärt att Sveriges utrikesminister utnämnts av Bilderberggruppen. En naturlig fråga som också infinner sig är om Sveriges utrikesminister ser som sitt uppdrag att fullgöra sitt demokratiska uppdrag eller om hans hemliga uppdrag egentligen är att arbeta för Bilderberggruppens agenda.

Originalartikel, Media tiger om Bilderberggruppen

Tankesmedjan Mänsklighet

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här