Curtis Cost tar upp medicinska övergrepp på minoriteter, något som pågått sedan slaveriet, konstaterar han. Denna mörka historia sträcker sig ända fram till våra dagar och till myndigheter som Centers for Disease Control (CDC) som idag tillsammans med WHO styr policyn under covidkrisen.

Cost säger att the black community generellt är medveten om denna historia och därför är många avvaktande till vaccinering mot Covid-19, men många ledare väljer ändå att uppmana sina grupper att ta covidvaccinet. Oprah Winfrey gjorde tex en en nationell insats för Pfizer för att promota vaccinet.

Läs mer på newsvoice.se