Den allt mer uttalade oviljan gentemot ovaccinerade från sjukvårdspersonal som lyfts fram är ett markant etikettsbrott mot traditionell medicinsk etik, konstaterar Gert Helgesson som är medicinsk etikprofessor.

Hetsen fortsätter att trappas upp i massmedia mot den ovaccinerade delen av befolkningen. Bland annat lyfter man fram sjukhusanställda som reagerat med ilska gentemot patienter på IVA och som sägs inte vara injicerade med något av covidvaccinerna. Gert Helgesson, professor i medicinsk etik vid Karolinska, säger till TT att det är exceptionellt ovanligt att sjukvårdspersonal förebrår en patientgrupp på det viset.

En grundvärdering i sjukvården är att orsaken inte ska spela någon roll. Man ska få samma vård i alla fall. Inom transplantationskirurgin har det funnits exempel på den här typen av moraliserande tankegångar, att man inte bör ge en ny lever till en alkoholist, till exempel.

Läs mer på nyadagbladet.se, Medicinsk etikprofessor: Etikettsbrott att kritisera ovaccinerade

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här