Under coronaepidemin har uppmärksamheten på D-vitaminbrist som en kraftigt försvårande faktor blivit stor. Bakgrunden är att man över hela världen kunnat se ett starkt samband mellan svår covid-19-sjuklighet och låg D-vitaminnivå i blodet. Orsaken är att D-vitaminet spelar en helt avgörande roll för att vårt immunförsvar skall fungera optimalt. I Sverige har vi under epidemin bl.a. sett en markant högre dödlighet bland patienter med mörk hudfärg, vilket ofta hänger samman med D-vitaminbrist p.g.a. sämre förmåga att själv bilda D-vitamin i huden. Man ser även en markant ökad sjuklighet i de vanliga virussjukdomarna under vinterhalvåret när flertalet har låga D-vitaminnivåer.

Uppmärksamheten på D-vitaminet under epidemin har lett till att människor för att skydda sig mot svår covid-19 sjuklighet, har börjat ta tillskott av vitaminet för att stärka sitt immunförsvar.

På PubMed hittar man 92 618 artiklar om vitaminet och 863 artiklar som berör vitaminet och covid-19. Det stora flertalet av artiklarna visar på den stora betydelsen av vitaminet för ett väl fungerande immunförsvar.

Det faktum att allmänheten blivit uppmärksammad på att man kan stärka sitt immunförsvar mot covid-19 med D-vitamintillskott, har inte gett det medicinindustriella komplexets intressenter en lugn stund. Där motarbetar man alltid människors försök att stärka sitt immunförsvar, då det försämrar deras marknad. Man lever ju på att vi är så sjuka som möjligt utan att omedelbart dö. Nu har man organiserat en kampanj för att försöka skrämma människor från att boosta sitt immunförsvar med vitaminet.

Kampanjen mot D-vitamin började med propagandabladet Svenska Dagbladet som vid två tillfällen har haft flera helsidor (förstasidesnyhet) som försöker spela ner vitaminets betydelse. Sedan har jag observerat att båda propagandakanalerna SVT och TV4 krokat på och deltar i kampanjen. Sannolikt är den spridd över hela massmedia. Även de myndigheter som arbetar i intimt samröre med det medicinindustriella etablissemanget deltar. Från Livsmedelsverket får vi höra att den rekommenderade dosen för kosttillskott är 400 IE (10 mikrogram) för att undvika D-vitaminbrist. Jag har den senaste tiden stött ett flertal exempel på att personer som tar kosttillskott av D-vitamin ändå har en för låg nivå på sitt serumvitamin, vilket kan bero på det medicinska etablissemangets rekommendationer. Några säger sig även har blivit sjuka trots att de tar tillskott av D-vitamin.

Den numer världskände brittiska Dr John Campbell har under hela pandemin uppmärksammat en rad studier som visar samband mellan D-vitaminbrist och sjuklighet i Covid-19. Han själv har hela tiden berättat att han tog ett tillskott på 3000 IE och att han bedömde att det gav honom en hälsosam D-vitaminnivå. När han för en tid sedan tog ett blodprov för att kontrollera serumnivån, visade det sig till hans stora förvåning att han låg på gränsen till D-vitaminbrist. Detta trots att han tog 8 ggr mer än vad svenska Livsmedelsverket rekommenderar.

I kampanjen i propagandamedierna refererar man till ”studier” som sägs visa på en ringa effekt av D-vitamintillskott. Då skall man veta att denna typ av studier som ofta är uppsatta och finansierade av Big Pharma, är arrangerade för att ge sådana resultat. Detta är väldigt enkelt, man testar bara tillskott på den nivå som Livsmedelsverket rekommenderar. Och då har vitaminet en ytterst ringa effekt. Dessa nivåer som det medicinindustriella etablissemangets grandiosa professorer svänger sig med, är för det mesta framtagna av forskare med starka band till Big Pharma, vilket jag visat i min bok om Den Metabola Pandemin.

För att komma upp i serumnivåer på D-vitamin som verkligen stärker immunförsvaret måste man ta kosttillskott som är minst 10 ggr högre än de som det medicinska etablissemanget rekommenderar – alltså 4000 till 5000 IE per dag. För att skrämma människor från att ta tillräckliga doser målar man ofta upp historier om svåra biverkningar. Söker man däremot i litteraturen som jag gjort, hittar jag en redogörelse för en äldre man som i ett halvår tog 50.000 IE dagligen – han fick icke livshotande biverkningar.

Det är en ren skam att propagandamedierna och journalistkåren lånar sig till denna propaganda som bara har ett mål – att hindra allt som kan stoppa epidemin. Det skulle kunna motivera ett slut på mångmiljardrullningen till s.k. vacciner som nästan inte ger något skydd, men som orsakar massor av svåra biverkningar och dödsfall. Var hittar man en hederlig grävande journalist som vågar avslöja detta hänsynslösa spel?

Ta era tillskott på 5000 IE med D-vitamin och kombinera det med tillskott av zink och några gram C-vitamin dagligen, så har ni ett bra grundförsvar mot SARS-CoV-2 viruset.

Lars Bern

Originaltext: anthropocene.live

1 KOMMENTAR

  1. Nu har flera EU ledamöter tröttnat på Gates, Faucis och Schwabs globalistfasoner

    Nu blir det spännande att se var Sverige står dvs hur hårt knutet mainstreammedia är till Agenda 2030, och stoppar eller publicerar den debatt som skedde i EU igår där flera ledamöter representerande flera olika grupperingar inom EU gick ut i presskonferens. De kommer från Tyskland, Rumänien, Kroatien och Italien, delvis tack vare de stora folkliga manifestationerna i dessa länder. De sätter demokratin före vissa fascistiska åtgärder som följt i Coronans spår. De kräver ett omedelbart stopp för ett vaccinationspass och de kräver ett stopp för förbud mot demonstrationer. Här är klippet från den gemensamma presskonferensen i EU: BREAKING: EU Parliament Opposes Vaccine Mandate Agenda (odysee.com)

    Jag kräver ett omedelbart publicerande av den debatten i EU i era medier.

    Med hälsningar Ingemar Ljungqvist, Dr Sc och också hälsoskribent.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här