Medvedev tydlig om krigshotet

förintelsens avgrund Medvedev

I sitt TV-sända tal till den ryska nationen den 23 november gjorde president Dimitrij Medvedev klart att den ryska ledningen räknar med att ett globalt kärnvapenkrig kan bryta ut. Han gjorde också klart att man är fast besluten att både försvara Ryssland under sådana omständigheter och, genom att varna för det, försöka avstyra det. Framträdande i nyhetsrapporteringen från talet var Medvedevs hot om utplacering av robotsystemet Iskander i Kaliningradområdet, Rysslands västligaste utpost, som svar på USA:s och Natos utplacering av robotförsvarssystem i Europa.

Medvedev sa att han redan utfärdat följande order:

– För det första har jag beordrat försvarsministeriet att omedelbart försätta radarstationen i Kaliningrad för tidig varning om robotangrepp i stridsberedskap.

– För det andra kommer Rysslands strategiska kärnvapen att få ett förstärkt skydd som en prioriterad åtgärd i enlighet med satsningen på att förbättra vårt luft- och rymdförsvar.

– För det tredje kommer de nya strategiska ballistiska robotarna, som tillverkas för de strategiska robotstyrkorna och flottan, att bestyckas med avancerade robotförsvarsgenomträngande system och nya högeffektiva stridsspetsar.

– För det fjärde har jag beordrat de väpnade styrkorna att ta fram åtgärder för att slå ut robotförsvarssystems data- och styrsystem om så behövs. Dessa åtgärder kommer att vara tillräckliga, effektiva och ekonomiska.

– För det femte kommer, om de redan uppräknade åtgärderna visar sig inte räcka, den ryska federationen att placera ut moderna offensiva vapensystem i landets västra och södra delar, som kommer att ge oss möjlighet att slå ut varje del av USA:s robotförsvarssystem i Europa. Ett steg i denna process är att placera ut Iskander-robotar i Kaliningradområdet.

Medvedev lät även förstå att Ryssland kan komma att dra sig ur det nya Start-avtalet och andra nedrustningsavtal. Men han var samtidigt noga med att framhålla att Ryssland håller dörren öppen för fortsatt dialog och samarbete med USA och Nato på detta område.

Den ryske presidentens tio minuter långa tal kan ses med engelsk text på Kremls hemsida, http://eng.news.kremlin.ru/video/1034

Källa: larouche.se

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here