Hur effektiva är nya cancerläkemedel? Enligt flera studier levereras knappt hälften av de utlovade effekter som de blivit godkända för. De flesta är inte utformade för att öka livslängden eller ens förbättra livskvalitet hos patienterna. I de fall där livslängden har ökat, har det rört sig i genomsnitt om 2,7 månader.

Läkemedelsbolagen omsätter miljarder dollar årligen genom försäljning av cancerläkemedel till länder över hela världen. Det borde vara rimligt att uppföljning och utvärdering av effektivitet är högt prioriterat.

Det amerikanska institutet för cancerforskning beräknar att det fanns 18 miljoner cancerfall under 2018. Efterfrågan har skapat en situation där läkemedel godkänns för snabbt vilket leder till brister i utformning, genomförande och analys av kliniska prövningar.

The ability of drug companies to charge very high prices, even when most approved cancer drugs provide little gain for patients, drives much of the research, as desperate patients lead some governments and private insurers to pay whatever companies charge.” – ”Why do cancer drugs get such an easy ride?”

Richard Pazdur, ansvarig för onkologi inom FDA, säger att läkemedlen är så effektiva att det handlar inte om dessa kommer att bli godkända, utan hur snabbt FDA kan godkänna dessa, står det att läsa i en artikel publicerad 2015 i British Medical Journal.

En granskning av prövningar som ledde till godkännande av nya cancerläkemedel i Europa mellan 2014 till 2016, visade på att effekterna av dessa läkemedel i flera fall är överdrivna. En av anledningarna till detta, menar författarna bakom rapporten, är möjligen komplexiteten i cancerstudierna och hur dessa har genomförts. Det låga bevismaterialet för godkända läkemedel har dock väckt oro hos forskarna.

Läs mer på tv-helse.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här