Mer än hälften av godkända cancerläkemedel förlänger varken livet eller ökar livskvalitet

Cancerbehandling tumörer stamcancerceller typerna av cancer Rigvir Sven Erik Nordin

Hur effektiva är nya cancerläkemedel? Enligt flera studier levereras knappt hälften av de utlovade effekter som de blivit godkända för. De flesta är inte utformade för att öka livslängden eller ens förbättra livskvalitet hos patienterna. I de fall där livslängden har ökat, har det rört sig i genomsnitt om 2,7 månader.

Läkemedelsbolagen omsätter miljarder dollar årligen genom försäljning av cancerläkemedel till länder över hela världen. Det borde vara rimligt att uppföljning och utvärdering av effektivitet är högt prioriterat.

Det amerikanska institutet för cancerforskning beräknar att det fanns 18 miljoner cancerfall under 2018. Efterfrågan har skapat en situation där läkemedel godkänns för snabbt vilket leder till brister i utformning, genomförande och analys av kliniska prövningar.

Läs mer på tv-helse.se

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here