Kommissionen vill att EU tar nya steg mot att bli en federation, där medlemsländerna inte längre ska få styra över varken migrationspolitik eller sin ekonomiska politik. Samtidigt ska nya EU-skatter tillkomma, där Sverige och andra europeiska stater hårdare ska tvingas finansiera projektet.

EU-kommissionen vill bland annat upprätta en så kallad återhämtningsfond på hela 750 miljarder euro, något som SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist beskriver som ett stort steg mot en gemensam europeisk finanspolitik.

EU-kommissionens förslag med ett omfattande krispaket på nästan 8000 miljarder kronor kommer efter att medlemsländerna i egen regi lanserat många mindre paket i efterdyningarna av coronakrisen. Det gigantiska stödet på 750 miljarder euro ska finansieras med lån och skulle enligt Bergqvist kunna ”rädda” ekonomierna i Europa.

nyadagbladet.se , Mer överstatlighet och mindre självbestämmande i nästa generations EU