Mer överstatlighet och mindre självbestämmande i EU

överstatlighet EU:s stödpaket EU-chef medicinsk apartheid coronafond

Kommissionen vill att EU tar nya steg mot att bli en federation, där medlemsländerna inte längre ska få styra över varken migrationspolitik eller sin ekonomiska politik. Samtidigt ska nya EU-skatter tillkomma, där Sverige och andra europeiska stater hårdare ska tvingas finansiera projektet.

EU-kommissionen vill bland annat upprätta en så kallad återhämtningsfond på hela 750 miljarder euro, något som SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist beskriver som ett stort steg mot en gemensam europeisk finanspolitik.

EU-kommissionens förslag med ett omfattande krispaket på nästan 8000 miljarder kronor kommer efter att medlemsländerna i egen regi lanserat många mindre paket i efterdyningarna av coronakrisen. Det gigantiska stödet på 750 miljarder euro ska finansieras med lån och skulle enligt Bergqvist kunna ”rädda” ekonomierna i Europa.

nyadagbladet.se , Mer överstatlighet och mindre självbestämmande i nästa generations EU

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here