Mer propaganda av svensk media angående vaccin

tidningar vaccin är ofarliga Maria-Pia Boëthius Demokratin står på spel alternativa skolformer

En ny propagandaartikel av svd.se försöker säga att det inte finns några vetenskapliga bevis för att adjuvansen i vaccin är farliga, medan verkligheten är att det finns ett stort antal vetenskapliga studier som bevisar hur giftiga dom är.

Klicka på läs mer för att läsa hela artikeln.

Uppgifter som offentliggjordes i februari 2000 och augusti 2002 om experimentell och molekylär patologi visar tydligt att Gulfkrigssyndromet orsakats av ett vaccin förorenat med skvalen.

Augusti 2002, artikeln har rubriken ”Antibodies to Squalene in Recipients of Anthrax Vaccine” (exp. Mol. Pathol. 73,19-27 (2002)).

Gulfkrigssyndrom, eller GWS, är den term som har tillämpats till den flera symptom reumatiska sjukdom som upplevs av många veteraner från kriget i Persiska viken 1990-1991. En liknande sjukdom dök upp i personal som aldrig sattes in till Persiska vikens operationer och även i andra militärer, inklusive deltagare i mjältbrandsvaccinets Immuniseringsprogram, eller AVIP, som invigdes 1997. Ingen data har någonsin föreslagit att sjukdomen som upplevdes av de utgrupperade soldaterna 1990-1991 skiljer sig från den sjukdom som de andra grupperna av patienter har upplevt.

Skvalen hittades av de amerikanska mat och drog administrationen i fem partier av AVIP mjältbrandsvaccinet. Upptäckten av antikroppar mot skvalen och utvecklingen av ett test för att påvisa dessa antikroppar har gjort det möjligt att se att kopplingar tycks finnas mellan det förorenade AVIP-vaccinet och sjukdomen som upplevdes av vaccinmottagarna innan 1997. Det är sjukdomen som upplevdes av både utgrupperade och ej utgrupperade soldater 1990-1991 som har kallats för GWS.

Uppgifterna om dessa länkar presenteras i expertgranskade artiklar i februari 2000 och augusti 2002. De publicerade resultaten (1) pekar tydligt på att den GWS-liknande sjukdomen som har rapporterats av alla de olika patientgrupperna är samma sjukdom. En annan rapport (2) pekar tydligt på att det förorenade vaccinet orsakat sjukdomen i AVIP-gruppen, och (3) ytterligare tyder på att skvalenkontaminering av en eller flera vaccin från 1990-1991 orsakat GWS-fallen från den tiden.

Till och med efter kriget, efter att soldater som aldrig hade blivit utgrupperade mottagit ett mjältbrandsvaccin, utvecklade symptomer som liknade GWS. 20.000 soldater blev inlagda på sjukhus efter att ha mottagit vaccinet mellan 1998 och 2000. Navy Capt. Denis Army på Virginia Beach, dog år 2000 efter att ha utvecklat symptom mindre än en vecka efter hans första mjältbrandsvaccination.

Många soldater känner till farorna med vaccin och har talat ut om farorna. Se här och här

Forskning visar att andra autoimmuna sjukdomar är också knutna till människor som blivit injicerade med skvalen. Det finns nu uppgifter i mer än två dussin fackgranskade vetenskapliga skrifter, från tio olika laboratorier i USA, Europa, Asien och Australien, som dokumenterar att skvalenbaserade hjälpmedel kan orsaka autoimmuna sjukdomar hos djur som har observerats hos möss, råttor, marsvin och kaniner. Karolinska institutet har visat att skvalen enbart kan inducera djurets version av reumatoid artrit. Den polska Vetenskapsakademien har visat att skvalen kan ge djur katastrofala skador på nervsystemet och hjärnan. Universitetet Florida Medical School har visat att skvalen ensamt kan framkalla produktion av antikroppar som särskilt förknippas med systemisk lupus erythematosus på djur. År 2000 gjordes till exempel en undersökning som publicerades i American Journal of Pathology som visade att en injektion av skvalen i råttor gav ”kronisk, immunmedierad ledspecifik inflammation,” även kallat reumatoid artrit.

Micropaleontologist Dr Viera Scheibner som bedriver forskning om de negativa effekterna av tillsatsmedel i vacciner skriver att:

Skvalen har ”bidragit till den kaskad av reaktioner kallade Gulfkrigssyndrom. (GIS utvecklad) artrit, fibromyalgi, lymfadenopati, utslag, fotokänsliga hudutslag, malar hudutslag, kronisk trötthet, kronisk huvudvärk, onormala håravfall från kroppen, icke-läkande hudskador, aphthoussår, yrsel, svaghet, minnesförlust, anfall, humörförändringar neuropsykiatriska problem, anti-thyroideffekter, anemi, förhöjda ESR (röd blodkropp sänkningsreaktion), systemisk lupus erythematosus, mångfaldig skleros, ALS, Raynaud’s fenomen, Sjorgren syndrom, kronisk diarré, nattliga svettningar och låggradig feber.”

Ett annat ämne i vaccin är Timerosal.

En studie utförd av forskaren Dr Thomas Burbacher, vid Universitet av Washington som publicerades i Environmental Health Perspectives (EHP) 2005, en NIEHS publicering fann att Timerosal, mest känd för dess användning som en etylkvicksilver-baserad konserveringsmedel i barnvaccin och graviditetsvaccin, faktiskt är mer giftigt för hjärnan än metylkvicksilver (MeHg).

Burbachers studie, visar att etylkvicksilver är mer skadligt eftersom det passerar blod-hjärnbarriären i en snabbare takt än MeHg. Väl inne i hjärnan, omvandlas etylkvicksilver till vad som kallas oorganiskt kvicksilver- mer toxiska formen – som inte kan utsöndras. I studien av Burbacher anges följande: ”Det var en mycket högre andel av oorganiskt Hg [kvicksilver] i hjärnan hos Timerosal-apbebisar än MeHg-spädbebisar (upp till 71% vs 10%). Absoluta oorganiska Hg koncentrationer i hjärnan hos de Timerosal-exponerade spädbebisarna var ungefär dubbelt så stor som MeHg-spädbebisar.”

En Rysk studie under 1977 fann att vuxna som utsätts för etylkvicksilver, formen av kvicksilver i timerosal, lidit hjärnskador år senare. Studier av timerosalförgiftning beskrev också tubulär nekros och nervsystememsskada, inklusive obtundation, koma och död. Som ett resultat av dessa fynd, har Ryssland förbjudit timerosal från barnensvacciner sen 1980. Danmark, Österrike, Japan, Storbritannien och de skandinaviska länderna har också förbjudit konserveringsmedlet,” skriver Dawn Prate från NaturalNews.com.

En ny studie från juni 2009 som bevisar att Timerosal är skadligt för människor går att läsa här.

FDA:s VAERS får varje år in ungefär 11,000 rapporter om svåra biverkningar efter vaccinationer, varav ungefär 1% är dödsfall, över 112. Denna siffra i sig är alarmerande, och ändå är den bara toppen av isberget. FDA beräknar att endast 10% av biverkningar rapporteras. Denna siffra bekräftas av de undersökningar som NVIC har gjort. Faktum är att NVIC rapporterade att ”I New York var det bara 1 av 40 läkarmottagningar (2.5%) som bekräftade att de rapporterade dödsfall eller skador som följde efter vaccination. Det betyder att 97,5 % av dessa dödsfall och skador inte blir rapporterade. Läkarna är enligt lag skyldiga att rapportera dessa allvarliga händelser, dessa undersökningar visar att de årliga dödsfallen kan överstiga över 1,000.

Den medicinska litteraturen har dokumenterat ett förvånansvärt stort antal vaccinationsmisslyckanden. Fall av mässling, påssjuka, polio, smittkoppor och Hib har alla förekommit i fullt vaccinerade befolkningsgrupper. En omfattande och systematisk genomgång av 51 studier, som publicerades i Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, har inte funnit några bevis för att influensavaccin är något mer effektivt än placebo vid behandling av barn. Studierna involverade 260.000 barn, ålder 6 till 23 månader. Forskning publicerad i American Journal of Respiratory och Critical Care Medicine September 2008 bekräftar att det inte skett någon minskning av dödligheten i influensa och lunginflammation, trots att vaccinationstäckningen bland äldre har ökat från 15 procent 1980 till 65 procent nu.

Man ska inte glömma att förra gången det fanns ett utbrott av en ny form av svininfluensa i USA 1976 och mer än 40 miljoner människor blev vaccinerade så fick programmet stoppas kort efter 500 fall av Guillain-Barrés syndrom, en svår förlamande nervsjukdom. Över 30 människor dog som en direkt följd av vaccinationerna. Idag ges vaccinet Gardasil ut som redan dödar folk.

Över två dussin kvinnor och flickor dog 2008 efter att ha fått Gardasil injektioner. 47 dödsfall har kopplats till Gardasil. Judicial Watch säger att det erhållit dokument från FDA som dokumenterar 28 dödsfall 2008 i samband med Gardasil, en ökning från 19 under 2007. Av 47 dödsfall rappoterade sedan 2006, inträffade 41 inom en månad av vaccinationen; av dessa var 17 inom två veckor efter mottagandet av vaccinet. FDA dokumenterade 6.723 ”biverkningar” i samband med Gardasil under 2008, varav 1.061 ansågs vara ”allvarliga” och 142 ansågs som ”livshotande.” Sedan juni förra året, har 235 fall detaljerat permanent invaliditet, med 29 nya fall av Guillain-Barrés syndrom och 147 fall av ”spontana aborter,” eller missfall, när vaccinet ges till gravida kvinnor, sade Judicial Watch. Judicial Watch dokumenterade också 62 fall av Gardasil mottagare som utvecklat vårtor efter att ha fått vaccinet. I tillägg till genitala vårtor, fanns 21 rapporter om flickor som utvecklat vårtor på andra områden, inklusive ansikte, händer och fötter, och i ett fall, ”hela kroppen”.

För er som fortfarande inte är övertygade om att det finns gott om vetenskapliga bevis för att backa upp rekommendationen att undvika influensavaccin så finns det mer. Inte bara har vaccinet potentiellt allvarliga eller dödliga biverkningar, den andra enkla anledningen är att de inte fungerar och inte erbjuder någon verklig nytta för att motverka potentiella hälsorisker.

Ett stickprov av dessa studier inkluderar:

För tre år sedan drog en studie i British Medical Journal slutsatsen att effektiviteten av årlig influensavaccination har överdrivits, och att det i verkligheten har en liten eller ingen effekt. Bland annat att det inte minska antalet sjukhusvistelser, folk som tar ledigt från arbetet eller dödsfall på grund av influensa och dess komplikationer.

En annan studie från 2005, publicerad i Archives of Internal Medicine kunde inte hitta stöd för användning av influensavaccin för att förhindra dödsfall hos äldre. I rapporten betonas att även om immuniseringsgraden på personer över 65 har ökat dramatiskt under de senaste 20 åren så har det inte varit en konsekvent nedgång i influensa-relaterade dödsfall.

En nyligen genomförd studie som publicerades i oktober 2008 i Archives of Pediatric & Adolescent Medicine fann att vaccination av småbarn mot influensa inte haft någon effekt på influensarelaterade sjukhusbesök eller läkarbesök under de två senaste influensasäsongerna. Forskarna drog slutsatsen att influensavaccinens effektivitet inte kunde påvisas för någon säsong eller ålder.

En studie publicerad i Lancet Augusti 2008 konstaterade att influensavaccinationer inte var förknippade med en minskad risk för lunginflammation hos äldre. Vaccinationstäckningen bland äldre har ökat från 15 procent 1980 till 65 procent nu, men det har inte skett någon minskning av dödligheten i influensa eller lunginflammation.

Lancet-studien stöder en liknande studie gjord för fem år sedan, som publicerades i The New England Journal of Medicine, som drog slutsatsen att vaccination mot lunginflammation inte minskar din risk att drabbas av sjukdomen.

Forskning publicerad i American Journal of Respiratory och Critical Care Medicine September 2008 bekräftar också att det inte skett någon minskning av dödligheten i influensa och lunginflammation, trots att vaccinationstäckningen bland äldre har ökat från 15 procent 1980 till 65 procent nu.

Förra året publicerade forskare hos Nationella Institutet för Allergi och infektionssjukdomar, och Nationella Institutet för hälsa denna slutsats i Lancet Infectious Diseases: ”We conclude that frailty selection bias and use of non-specific endpoints such as all-cause mortality have led cohort studies to greatly exaggerate vaccine benefits.”

En nyare studie som publicerades vid American Thoracic Society International Conference 2009 visade att barn med astma som fick FluMist hade en 3-faldigt ökad risk för sjukhusvistelse.

En omfattande och systematisk genomgång av 51 studier, som publicerades i Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, har inte funnit några bevis för att influensavaccin är något mer effektivt än placebo vid behandling av barn. Studierna involverade 260.000 barn, ålder 6 till 23 månader.

Många varnar för vaccinen.

”Foster och barn kan få obotliga skador av det etylkvicksilver som finns i varje dos vaccin mot svininfluensan, säger professorn emeritus i miljömedicin, Maths Berlin, som är en av världens ledande kvicksilverforskare och ordförande i Amalgamskadefondens vetenskapliga råd.”

”Vaccin är betydligt mer dödliga än svininfluensan, Massvaccinationer är ett recept för katastrof” skriver Dr Mae-Wan Ho och professor Joe Cummins från Institutet för Vetenskap i samhället.

”När allt fokus riktas mot en massvaccination mot svininfluensan riskerar den vanliga, mer dödliga, influensan att glömmas bort. Eventuella biverkningar av det nya vaccinet talas det inte heller om. Och när influensavaccinationen huvudsakligen motiveras av den ekonomiska effekt infektionen skulle få mot industri och konsumtionssamhället så finns det all anledning att skärskåda insatsen, skriver läkaren Sven Britton.

”Jag tror att ett av målen med svininfluensavaccinet är avbefolkning. Kanske det är målet för en svininfluensaepidemi också. Antingen biologisk krigföring eller hajp kring en influensasäsong.” Skriver Catherine Austin Fitts i sin blogg, före detta medlem i Bushadministrationen.

Mer än häften av Hongkongs hälsovårdsarbetare tänker inte ta vaccinet. Även många i USA är oroliga över biverkningar.

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here