Professor Michael Parenti i en fenomenal föreläsning om hur makteliten har skövlat, skinnat, krigat, saboterat och manipulerat under de senaste 60 åren. Professor Parenti definierar imperialismen som den process varigenom de dominerande investerarnas intressen i ett land överlåter sin ekonomiska och militära makt åt en annan nation eller region i syfte att expropriera sin mark, arbetskraft, naturresurser, kapital och marknad på ett sådant sätt att det berikar investerarnas intressen: ”I århundraden har de härskande intressena i Västeuropa och senare Nordamerika och Japan, gjort anspråk på större delen av planeten, inklusive det arbete man kunnat kräma ur ursprungsbefolkningarna i länderna, både som arbetare och slavar, samt deras marknader, inkomster (genom koloniala beskattning eller skuld eller andra metoder) och naturtillgångarna på deras mark. Förutom att dessa lidit av plundringen av sina landområden och naturresurser har människorna i dessa länder ofta dödats i stort antal av inkräktarna”. (1)

(1) Michael Parenti.What Do Empires Do? by Michael Parenti.
http://www.michaelparenti.org/WhatDoEmpiresDo.html

Ni kan lyssna på eller ladda ner föreläsningen här

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här