Michael Parenti – The Costs of Empire and the IMF

jordklot

Professor Michael Parenti i en fenomenal föreläsning om hur makteliten
har skövlat, skinnat, krigat, saboterat och manipulerat under de
senaste 60 åren. Professor Parenti definierar imperialismen som den
process varigenom de dominerande investerarnas intressen i ett land
överlåter sin ekonomiska och militära makt åt en annan nation eller
region i syfte att expropriera sin mark, arbetskraft, naturresurser,
kapital och marknad på ett sådant sätt att det berikar investerarnas
intressen: ”I århundraden har de härskande intressena i Västeuropa och
senare Nordamerika och Japan, gjort anspråk på större delen av
planeten, inklusive det arbete man kunnat kräma ur
ursprungsbefolkningarna i länderna, både som arbetare och slavar, samt
deras marknader, inkomster (genom koloniala beskattning eller skuld
eller andra metoder) och naturtillgångarna på deras mark. Förutom att
dessa lidit av plundringen av sina landområden och naturresurser har
människorna i dessa länder ofta dödats i stort antal av inkräktarna”.(1)

(1) Michael Parenti.What Do Empires Do? by Michael Parenti.
http://www.michaelparenti.org/WhatDoEmpiresDo.html


Ni kan lyssna på eller ladda ner föreläsningen här

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here