Brian Rose som tidigare arbetade, som en framgångsrik bankir på Wall Street, samtalar med Michael Shermer, som är vetenskapsförfattare, vetenskapshistoriker och grundare av The Skeptics Society, om rätten att få uttrycka sina åsikter på nätet.

Efter att Brian Rose lämnade banklivet startade han London Real, en kanal och sajt på nätet där Rose intervjuar intressanta personer. Rose betonar att inte alls håller med alla som han intervjuar.

Läs mer på newsvoice.se