Frank Clegg, som var VD för Microsoft Kanada under 16 år, riktar hård kritik mot den industri han arbetat för under hela sin karriär: – Jag skäms över att min industri bedriver en kampanj för att mörklägga forskningen som visar risker och förvirrar debatten om skadliga hälsoeffekter av strålning från trådlös teknik.

Frank Clegg intervjuades i Australiens främsta TV-sända vetenskapsmagasin Catalyst (ABC) den 17 februari 2016. Han drog paralleller mellan mobilindustrins metoder i dag och de metoder som tobakslobbyn använde för att fördröja regleringar och bred information till konsumenterna om riskerna med tobak:

– Jag anser att min industri använder samma metod som tobaksindustrin. De sprider tvivel om riskbilden, de betalar forskare för att sprida tvivel över forskningen som visar risker. De förvirrar beslutsfattarna och förhindrar införandet av det regelverk som behövs, sade Clegg.

Leder Kanadas motsvarighet till Strålskyddsstiftelsen

Frank Clegg leder i dag Kanadas motsvarighet till Strålskyddsstiftelsen, C4ST, som informerar om risker med strålning från trådlös teknik och verkar för skärpt lagstiftning och bättre skydd för allmänheten. Han är  starkt kritisk till de föråldrade gränsvärden som gäller i dag i både Sverige och i Kanada, eftersom de inte skyddar mot visade hälsoeffekter. De skyddar enbart mot omedelbara uppvärmningseffekter. Men forskare har visat att strålningen kan orsaka DNA-skador och många andra skadliga effekter utan att orsaka uppvärmning, dvs vid betydligt lägre nivåer än de som gällande gränsvärde skyddar mot.

Gränsvärdena bygger på en gammal teori som går ut på att om vävnad inte värms upp så kan det inte skada. Det är helt enkelt föråldrat. Vad biologerna säger till oss och vad de visat i många undersökningar, om och om igen, och i publicerade vetenskapliga rapporter, är att DNA skadas och att strålningen skadar människor, sade Clegg i programmet.

 

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se