Vaken.se har växt sig större med åren och i denna artikel ska vi titta på hur sidan startade och vad som ledde Vakens grundare Mikael Cromsjö  till att bygga upp vaken.se och sanningsrörelsen.

Mycket tidigt så upptäckte Mikael Cromsjö att saker och ting inte riktigt stämde i den värld vi lever i. Förundrad över hur mycket okunskap som det fanns runtom sig, både hos vuxna samt hos lärare och politiker, så såg han på världen utifrån ett annat perspektiv. Mikael Cromsjö berättar om flera tydliga minnen från skolan där han ifrågasatte sanningshalten av det som lärdes ut, och funderade på syftena bakom den vinklade och förenklade världsbild som gavs.

Som en av de första i datorgenerationen så utvecklade Mikael Cromsjö och hans vänner sin kunskap och kreativitet på egen hand framför datorerna. En av de största lärdomarna som han fick med sig från denna tid var tron på sin egen förmåga samt förståelsen av datorns osvikliga logik.

Väl på universitetet märkte Mikael Cromsjö att skolan fortfarande inte erbjöd honom det han önskade, men ännu tydligare var hans upplevelse att så många andra elever saknade förmågan att tänka kritiskt och självständigt, och att med det kom osäkerhet, rädsla och en känsla av otillräcklighet.

Sökandet efter att förstå världen ledde Mikael Cromsjö till Zen-Buddhism. Zen är en lära som fokuserar på att få en direkt förståelse genom närvaro i motsats till att fylla huvudet med andras sanningar, idéer och lärosatser. Det resonerade med Cromsjös sätt att se världen och gav honom en djupare förståelse av sin omvärld.

Under skoltiden arbetade Mikael Cromsjö extra som konsult och fortsatte framgångsrikt på den banan, med det var inte det som han ville göra med sitt liv. Cromsjös längtan efter att väcka upp världen ur dess djupa dvala växte sig starkare och starkare.

En kväll, 2004, när Cromsjö satt tillsammans med några vänner för att se en dokumentärfilm som de hittat på nätet så hände någonting stort. Titeln löd: ”911: The Road To Tyranny” producerad av Alex Jones. Efter två timmar av tryckande information så lämnades alla i häpnad. Filmen förklarade mycket av de saker som Mikael Cromsjö så länge funderat på; hur hela världen lyckats hamna i denna djupa trans och vilket syfte det tjänade.

En vecka senare, fyllt av hårt arbete, så öppnade Mikael Cromsjö vaken.se för första gången. Här skapade han en plats för sökare att mötas, studera och samla information om världens beskaffenhet i ett klimat av acceptans och öppenhet.

De följande åren dedikerade Mikael Cromsjö sin tid till att öka sin förståelse och kunskap om omvärlden, vilken kom till att sträcka sig djupt åt alla tänkbara riktningar. Mängden information som ligger dold bakom samhällets slöja är, enligt Cromsjö, när på ofattbar.

Sedan Mikael Cromsjö startade vaken.se har den dolda kunskapen nått längre och längre in i olika delar av våra medvetanden. Nu arbetar Cromsjö med att hitta och erbjuda lösningar på våra problem genom empatisk kommunikation, meditation och andra frihetsprojekt. Cromsjö är i dag aktiv med projektet Shambala Farm i södra Portugal.

Om du vill veta mer om Mikael Cromsjös projekt så kan ni besöka www.exoteriska.se, www.UniteAwake.com och Shambala Farm.

Mikael Cromsjö
Mikael Cromsjö – Grundare för vaken.se

På vaken.se klan ni hitta mycket annat material av och om Mikael Cromsjö. Här är en ofullständig lista.

Vaken.se i media

Dagens Nyheter
2015-01-21
Hanne Kjöler: Inte frisk av björntjänst (Om elöverkänslighet)
https://www.dn.se/ledare/signerat/hanne-kjoller-inte-frisk-av-bjorntjanst/

Fria Tidningen
2014-02-08
Teorierna vi älskar att hata av Jon Weman. Del av intervju med vaken. http://www.fria.nu/artikel/113358

Dagens Nyheter
2012-07-03
Kristina Lindquist hittar på saker om antisemitism istället för att prata om ämnet som var HPV-Vacci