Vaken.se har växt sig större med åren och i denna artikel ska vi titta på hur sidan startade och vad som ledde Vakens grundare Mikael Cromsjö  till att bygga upp vaken.se och sanningsrörelsen.

Mycket tidigt så upptäckte Mikael Cromsjö att saker och ting inte riktigt stämde i den värld vi lever i. Förundrad över hur mycket okunskap som det fanns runtom sig, både hos vuxna samt hos lärare och politiker, så såg han på världen utifrån ett annat perspektiv. Mikael Cromsjö berättar om flera tydliga minnen från skolan där han ifrågasatte sanningshalten av det som lärdes ut, och funderade på syftena bakom den vinklade och förenklade världsbild som gavs.

Som en av de första i datorgenerationen så utvecklade Mikael Cromsjö och hans vänner sin kunskap och kreativitet på egen hand framför datorerna. En av de största lärdomarna som han fick med sig från denna tid var tron på sin egen förmåga samt förståelsen av datorns osvikliga logik.

V