I ett land där medborgarna måste ta regelbundna mediciner för att tillåtas delta normalt i samhället råder medicinsk diktatur. Redan idag har flera länder genomfört lagar som tvingar medborgarna att medicineras för att gå till gymmet eller teatern. EU förväntas nu att gå efter och inför nu det gröna passet.

Vad är problemet med obligatorisk medicinering?
Genom medicinering kan man påverka en levande organism mycket kraftigt. Det kan både ge läkande effekter samt oväntade negativa biverkningar. Det kan användas för att påverka känslor, beteenden och biologiska funktioner, både avsiktligt och oavsiktligt. Då det handlar om ett risktagande som i värsta fall kan leda till döden så måste det vara helt valfritt. De som vill ta extra säkerhetsåtgärder för att undvika sjukdom får då hitta sätt att göra det utan att tvinga andra till att medverka mot sin vilja.

Säkerhetsrisker med att medicinera en hel befolkning
Om en hel befolkning tar samma medicin så blir risken större. Om det finns oväntade allvarliga långsiktiga biverkningar så kan det leda till enorma skador och i värsta fall även riskera massterilitet och folkdöd. Då hela befolkningen utsätts för en möjlig risk vid medicinering så måste vi även uppmärksamma möjligheten för en främmande makt att använda detta som ett möjligt vapen. Hur kan vi säkerställa medicinutveckling, tester, produktion och distribution så att inga främmande makter kan påverka denna? Vilken risk skulle vi utsätta oss för om t.ex Kina eller Ryssland skulle ha kontroll över vacciner som används i Sverige?

Konspiration?
Finns det verkligen anledning till oro? Är det inte högst osannolikt att någon främmande makt skulle skada andra för egen vinning? Genom historien kan vi se gång på gång hur maktfulkomliga ledare har skapat folkmord och extremt lidande. Hur otroligt det än känns för gemene man idag så är det en verklig risk som vi måste ta på allvar. Vi kommer till en punkt i tiden där jordens resurser inte räcker till för alla. Det kommer att behöva ske en enorm omställning. Om någon främmande makt har gjort oss beroende av medicinering för att leva, så kommer dom diktera villkoren för vår framtid. Vi måste vägra medicinering och vägra att följa regler som bryter mot mänskliga rättigheter.

Ja till medicinsk frihet!

Mikael Ananda Cromsjö
Vakenrörelsen
uniteawake.com

Jag vill avstyra en medicinsk diktatur