Mikael Cromsjö diskuterar hur coronakrisen används för att sprida fascism över hela jorden. En stor del av jordens befolkning har nu vaknat men det finns även en stor risk för ett falskt uppvaknande som styrs av eliten; en falsk revolution.

fractalcircles.org
uniteawake.com