”Det är tydligt att ett fåtal intresseorganisationer, väldigt stora globala företag och investerare tagit allt större makt över Sverige och världen. Det är dags att de modiga ställer sig upp och säger ifrån. ” Mikael Cromsjö

Mikael Cromsjö - Kandidat för MoD

  • Skapa system för flytande fraktal direktdemokrati och belysa bristen i folkstyre.
  • Skapa mer oberoende genom att gå ut ur EU, FN och IMF.
  • Sluta producera och sälja vapen.
  • Belysa problemet med att pengar skapas ut luft och ägs av globalisterna, förespråka en statlig bank.
  • Minska alla skatter/regleringar för människor som äger mindre än 10 miljoner. Höja skatter för alla som har mer.
  • Finansiera hållbara projekt för att skapa arbete.
  • Skapa en ny mediekanal som är folkstyrd och som inte censureras. (Ny SVT)

Demokrati är skapat för att kontrollera folk. Sann Demokrati är ett Decentraliserat engagemang genom fraktal (lokal) demokrati. Lokalt självbestämmande, global förståelse. Tydlig konstitution som skyddar mänskliga rättigheter. Fler grundbultar för en demokrati och rättsstat är enligt mig följande.

En konstitution (grundlag) som är tydlig på när staten får begränsa folkets rättigheter. Det betyder tydliga definitioner på när det kan kallas, krig, farsot, rikes säkerhet mm. Dessa skall inte kunna utropas i tid och otid. Beslut måste diskuteras lokalt och vinna gehör genom en rad omröstningar. En partiledning skall inte kunna besluta och ta fram idéer utan koppling till folket. Vår lag borde ses som råd och en jury borde besluta i enskilda fall och ha rätt att besluta vad som är bevis och vad som är lag. Massmedia måste styras med direktdemokrati.

partietmod.se

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här