Mikael Nordfors om covid-lögner och de opålitliga PCR-testen

Läkaren Mikael Nordfors kritiserar folkhälsomyndigheten hårt för undanhållandet av bra covid-mediciner. Han går vidare in på hur PCR-testen inte fungerar. De flesta är falska för att skrämma folk och öka benägenheten att ta de farliga vaccinen.

whitetv.se

2 KOMMENTARER

 1. + ENGLISH / LÄS ÄVEN MIN TEXT HÄR- VIKTIGT KOMPPLEMENT.
  Läkaren Michael Nordfors uttalande i här är 98 % sant -rätt.
  Och att det kom till labbet i Kina från USA skrev jag om och mycket mer där till redan innan det kommit ut till övriga världen- även på helt annorlunda sätt och huvudanledningarna varför.
  Jag har nys skrivit att jag inte skriver upprepar mig mera slutar skriva- och på min FB-sida- för ingen ide.
  Gör ett kort hållet undantag med detta med och min del komplementterande- upprepande text sedan flera år som inte är omtalat känt av andra
  OBS. Det med Vacciner handlar i slutändan om att- när det passar de för dem som i grungen ligger bakom – (vilka det är står i mitt äldre för stort för de flesta att ta med här igen på en gång igen)
  — När det passar det i grunden helt okända handlar det om att helt förslava oss och i slutändan lätt kunna ta livet av nästan hela mänskligheten genom medverkan vacciner och 5-6- och ev. 7 G
  OBS.- Det som främst vaccinerna innehåller för detta ändamål förutan annat OLÄMLIGT ÄR MÄNGDER AV MINI CHIP och IRIDIUM SAMT KVIKSILVER
  Det Sanning- helhets- alltomfattande i ”största begrep är man inte alls van med i denna världen – vilken därför kommer att förändras. Nödvändigt påbörjats förberedande från högre ort sedan 1995- annars hade det inte funnits något liv kvar på jorden sedan 1995-96
  ENGLISH
  ALSO READ MY TEXT IMPORTANT COMPLEMENT.
  Doctor Michael Nordfors’ statement in this is 98% true -right.
  And that it came to the lab in China from the USA, I wrote about and much more there even before it came out to the rest of the world – even in a completely different way and the main reasons why.
  I have just written that I do not write again, I stop writing – and on my FB page – for no idea.
  Make a card keep exceptions with this with and my the part complementary- repeating text for several years that is not mentioned known by others
  NOTE. What about Vaccines is ultimately about that – when it suits those who are behind in the grunge – (which it is in my age is too big for most people to bring here again at once again)
  — When it fits, it is basically completely unknown, it is about completely enslaving us and in the end easily be able to take the lives of almost all of humanity through the participation of vaccines and 5-6- and possibly. 7 G
  NOTE.- What mainly the vaccines contain for this purpose, among other things, IMPOSSIBLE IS QUANTITIES OF MINI CHIP AND IRIDIUM AND MERCURY
  The Truth – all-encompassing in ”greatest concepts” is not at all used to in this world – which will therefore change. Necessarily, preparations have begun from a higher place since 1995- otherwise there would have been no life left on earth since 1995-96

 2. Bra. Undrar vad Witte menar med att en ”kompis fick Covid i Spanien”. Covid är ju ingen sjukdom. ”Virus” skapas i våra egna kroppar.

  I Wuhan släppte man på 5G i fler sändarmaster än som fanns i hela USA – och folk blev sjuka. Det skrivs om till att det som då sker kring våra kroppars försvar och utrensning ihop med influensa ska ses som (externa) ”virus” som orsak till ohälsan

  Det är befängt och en lögn. ”Virus” är ingen ”orsak” utan skapas i våra kroppar som en följd av belastning av gifter, och är nödvändiga och naturliga processer.

  Efter Wuhan var Bergamo i Italien nästa område som utropade om ”utbrott”.

  En italiensk läkare har bekräftat att det kort innan folk började må dåligt och bli mycket sjuka hade skett vaccinationskampanj där.

  Det var en kampanj med två vacciner, en för hjärnhinneinflammation och en annan för lunginflammation och gavs till de mycket gamla och sjuka – vilket var exakt de människor som man sedan påstod började dö på grund av ”covid”.

  Parlamentsedamoten Vittorio Sgarbi i partiet Forza Italia fördömde nedstängningen av 60% av de italienska företag på grund av de påstådda 25 000 dödsfallen från ”Coronavirus” från.

  ”Det är inte sant”, sa han i parlamentet. ”Använd inte dödstal för retorik och terrorism.”

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here