Militariseringen av USA fortsätter – Medborgargrupper kallas för ”Enemy forces”

1
3124
polis USA

InfoWars har sedan många år rapporterat om militariseringen av USA, tex hur polisen förses med militära vapen, hur nya polisiära lagar införs, att myndigheter inköper och lagrar stora mängder ammunition, att FEMA bygger 100-tals ”detention camps”, att myndigheter påstås köpa in och lagra stora mängder likkistor i plast samt att militära övningar regelbundet genomförs i urbana områden.

Läs mer på newsvoice.se