Sex internationella storbanker får nu böta sammanlagt 4,3 miljarder dollar, motsvarande 32 miljarder kronor, för att ha riggat flera valutakurser, enligt tillsynsmyndigheter i Schweiz, Storbritannien och USA.

Läs mer på nyadagbladet.se