En ny studie visar att kvinnor som använder smartmobiler mycket löper ökad risk för bröstcancer. Mobilberoende kvinnor som använder mobilen före sänggåendet löper nästan sju gånger ökad risk. De som förvarar smartmobiler nära bröstet eller midjan löper mellan fyra till fem gånger ökad risk för bröstcancer jämfört med de som förvarar telefonen under midjan.

Forskare från Medical University of Taipei, Taiwan, publicerade den 2 januari 2021 den första studien hittills som undersökt samband mellan insjuknande i bröstcancer och användning av så kallade smartmobiler. Studien är en fall-kontrollstudie som inkluderade 211 kvinnor som fått bröstcancer under 2017-2018 samt 894 friska kontroller och vars användning av sk smartmobiler jämförts.

Resultatet visar att de kvinnor som använde mobilen mycket (i studien definierade som “mobilberoende”) hade 1,43 gånger ökad risk för bröstcancer jämfört med kvinnor som bedömdes inte vara mobilberoende. De som vanligen förvarade mobilen nära bröstet eller midjan hade mellan 5,03 respektive 4,06 gånger ökad risk.  Forskarna fann ett signifikant samband mellan avståndet till brösten vid mobilanvändning och risk för bröstcancer. Likaså var risken förhöjd 5,27 gånger för de kvinnor som använde mobilen mer än 4,5 minuter innan sänggående.

Kvinnor med hög mobilanvändning och som dessutom använde mobilen mer än 4,5 minuter före sänggåendet hade 6,88 gånger högre risk för bröstcancer jämfört med kvinnor som varken var mobilberoende eller använde mobilen mer än 4,5 minuter före sänggåendet.

Resultatet visade 1,59 gånger ökad risk vid användning av smartmobil nära bröstet jämfört med då mobilen är placerad på ett bord och därmed kommer längre bort från kroppen och exponeringen för den utsända mikrovågsstrålningen blir lägre.

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här