I en ny studie visar forskare att mobilanvändning under graviditeten ökar förekomsten av oxidativ stress och DNA-skador i navelsträngsblod och moderkaka från kvinnor som nyss fött. Forskarna rapporterar också att de negativa effekterna förstärks vid samtidig exponering för WiFi. Forskaren och cancerläkaren Lennart Hardell bedömer att resultaten tyder på att mobilanvändning under graviditeten kan öka risken för fosterskador och sjukdomar.

Den nya studien omfattar 149 gravida kvinnor mellan 18 och 40 år och genomfördes av forskare verksamma vid Universitet och sjukhus i Turkiet. Kvinnorna delades in i fyra grupper beroende på användning av mobiltelefoner eller exponering för WiFi:

Kontrollgrupp:  Gravida kvinnor som inte exponerades för strålning från mobiler eller WiFi

  1. Gravida kvinnor som enbart använde egen mobiltelefon
  2. Gravida kvinnor som endast använde WiFi
  3. Gravida kvinnor som använde både mobiltelefon och WiFi.

Omedelbart efter födseln togs blodprov från navelsträng och vävnadsprov från moderkaka för att analysera ämnen som tyder på oxidativ stress samt för analys av DNA-skador.

Resultaten visar att såväl gravida kvinnor som enbart använde mobiler (grupp 1) samt den grupp som använde mobiler och WiFi (grupp 3) hade signifikant högre förekomst av DNA-skador och tecken på oxidativ stress jämfört med kontrollgruppen och även den grupp som enbart använde WiFi (grupp 2).

Forskarna drar slutsatsen att exponering för mobiltelefonstrålning orsakade mer DNA-skada än exponering enbart för WiFi.

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se