The Guardian i Storbritannien har låtit publicera en video och en artikel om elöverkänslighet. Elöverkänslighet är ett samlingsnamn för de symtom som kan uppstå i samband med exponering för allt från elektriska apparater, lysrör, datorer, mobilmaster, trådlösa datanätverk och mobiltelefoner mm.

Symtombilden är beskriven av forskare allt sedan 1960- och 1970-talet. Människor som exponerades för mikrovågsstrålning i sitt yrke led mer av sömnproblem, huvudvärk, yrsel, hjärtbesvär, koncentrations- och minnesproblem och nedstämdhet. Samma symtom som ”de elöverkänsliga” beskriver i dag när de exponeras för grannens trådlösa nätverk eller telefon, eller mobilmasten i närheten.

Det här är också symtom som forskare de senaste åren har sett är mer vanliga bland människor som använder mobilen mycket eller som bor i närhet av mobilmaster. De är också omvittnat av tusentals människor från i stort sett hela världen och dessutom av mycket trovärdiga människor som i the Guardians video: exempelvis en ung akutläkare och en Vd för ett livsmedelsföretag som var storanvändare av mobiltelefon tills kroppen en dag bara sade ifrån.

Nu finns det ju de som hävdar att forskningen inte lyckats visa några samband – trots att den bevisligen har det. Den här falangen stödjer sig på en sorts studier som kallas provokationsstudier där man exponerat människor under kort tid, oftast under dåligt kontrollerade exponeringsförhållanden och i tillägg därtill med dålig kontroll av vilka som är elöverkänsliga och vilka som inte är det. Det innebär att det kan finnas strålning när den inte skulle finnas och det kan finnas många svarta får i den påstått vita flocken (elöverkänsliga). Båda faktorerna drar ner möjligheten att visa ett samband. Det beror på att det spelar ingen roll om elöverkänsliga individer de fakto korrekt känner av strålningen i studierna – det är bara om en tillräckligt stor del av gruppen gör det som det räknas som ett resultat.

Läs mer på mobiltelefoni.tv, Mobilindustrin finansierar felaktig forskning om elöverkänslighet