En kommun i USA beordrade i april 2022 telekombolaget Verizon att avsluta verksamheten  vid en mobilmast. 17 boende i området har sedan masten uppfördes drabbats av typiska symptom på exponering för mikrovågsstrålning i form av yrsel, illamående, sömnlöshet, huvudvärk och tinnitus. Flera fall av cancer misstänks också ha samband med strålningen från masten.

Kommunen började få rapporter om ohälsa från de boende i närheten av masten efter att den driftsattes i augusti 2020. Kommunen skriver i beslutet att “de negativa hälsoeffekterna som de boende har rapporterat inkluderar huvudvärk, sömnproblem, hjärtklappning, tinnitus, yrsel, illamående, hudutslag, och minnes- och kognitiva problem”

Kommunen konstaterar att de neurologiska och dermatologiska symptomen som de boende drabbats av överensstämmer med de som beskrivits i den vetenskapliga och medicinska litteraturen som en följd av exponering för modulerad och pulsad radiofrekvent strålning, inklusive strålning från mobilmaster. Vidare konstaterar kommunen att symptomen i den medicinska litteraturen benämns “Microwave Sickness”, ”Radiation Sickness” eller ”Electro-Hypersensitivity, EHS”. Alla dessa benämningar beskriver ett syndrom där de drabbade utvecklar ett eller flera symptom som en följd av exponering för pulsad eller modulerad radiofrekvent strålning. För vissa kan symptomen bli så svåra att det påverkar den drabbades förmåga att fungera normalt.

Inför beslutet har kommunens hälsoskyddsnämnd nåtts av trovärdiga och oberoende vetenskapliga och medicinska studier och rapporter som visar övertygande belägg för att pulsad och modulerad radiofrekvent strålning påverkar allt levande på lång sikt. Man har även fått starka bevis för att Verizons mast orsakar sådan skada för invånarna i närheten av masten.

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se, Mobilmast orsakade ohälsa – kommun stoppar verksamheten

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här