Det finns flera fenomen som ökar kraftigt och parallellt i samhället i dag. Och när flera fenomens ökning sammanfaller, borde normal logik överväga om det finns samband. Två av dem som tydligt ökar kraftigt, samtidigt och oroväckande är:

– Ökad psykisk ohälsa bland barn, ungdomar och unga vuxna.
– Ökad strålning från framförallt den trådlösa tekniken överallt i vår miljö.

Det här är känt sedan decennier och har beskrivits på forskarkonferenser och i vetenskapliga undersökningar alltsedan 60-talet: Mikrovågsexponering, i synnerhet om de är modulerade eller pulsade liksom i den moderna trådlösa tekniken, kan orsaka depressioner, oro/ångest, sömnproblem, aggressivt beteende och även självmordsbenägenhet. Orsaken till detta har också klarlagts i upprepade vetenskapliga undersökningar: strålningen påverkar signalsubstanser i hjärnan (dopamin, serotonin, fenyletylamin) som har betydelse för den psykiska hälsan. Strålningen har en stressande effekt på alla levande varelser.

Läs mer på mobiltelefoni.tv