Mobilstrålning och elektromagnetiska fält kan orsaka ångestattacker, oro och depressioner

EMF mobilstrålningens hälsorisker aggressiv hjärntumör felaktig forskning Internationella experter

Det finns flera fenomen som ökar kraftigt och parallellt i samhället i dag. Och när flera fenomens ökning sammanfaller, borde normal logik överväga om det finns samband. Två av dem som tydligt ökar kraftigt, samtidigt och oroväckande är:

– Ökad psykisk ohälsa bland barn, ungdomar och unga vuxna.
– Ökad strålning från framförallt den trådlösa tekniken överallt i vår miljö.

Det här är känt sedan decennier och har beskrivits på forskarkonferenser och i vetenskapliga undersökningar alltsedan 60-talet: Mikrovågsexponering, i synnerhet om de är modulerade eller pulsade liksom i den moderna trådlösa tekniken, kan orsaka depressioner, oro/ångest, sömnproblem, aggressivt beteende och även självmordsbenägenhet. Orsaken till detta har också klarlagts i upprepade vetenskapliga undersökningar: strålningen påverkar signalsubstanser i hjärnan (dopamin, serotonin, fenyletylamin) som har betydelse för den psykiska hälsan. Strålningen har en stressande effekt på alla levande varelser.

Läs mer på mobiltelefoni.tv

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here