En ny stor amerikansk regeringsfinansierad djurförsöksstudie, vars delresultat presenterades i förra veckan, visar att mobilstrålning orsakar hjärntumör. De nya resultaten från ansedda National Toxicology Program (NTP) bekräftar därmed tidigare undersökningars resultat om förhöjd risk för hjärntumör bland mobilanvändare.  Enligt den tidigare chefen för NTP, Chris Portier, är detta det hittills bäst utförda och största studien på djur som någonsin genomförts.

”Kan få stora konsekvenser för folkhälsan”
Delresultaten från den mycket omfattande och noggranna NTP-undersökningen visar att mobilstrålning orsakade ökad förekomst av malign hjärntumör (gliom) och hjärtcancer som utgår från samma celler (schwannom) som även orsakar hörselnervstumör i huvudet. Dessa cancerformer gliom i hjärnan och hörselnervstumör (schwannom) har upprepat tidigare observerats i undersökningar av människor som använt mobiltelefoner. På grund av de potentiellt allvarliga konsekvenserna för folkhälsan, då i stort sett alla är exponerade inklusive små barn, valde man att i förväg presentera delresultaten om gliom och schwannom, innan alla resultat sammanställts. Den nu offentliggjorda rapporten om undersökningen konstaterar att med tanke på dagens omfattande användning av mobiltelefoner i alla åldersgrupper kan även en liten ökning av risken få stora konsekvenser för folkhälsan.

Klart samband cancer mobilstrålning
Chris Portier, fd direktör för NTP, säger till Scientific American att resultaten visar klart samband mellan cancer och exponering för mobilstrålning.

Ron Melnick som ledde NTP-forskningsprojektet fram till sin pensionering 2009 säger till Wall Street Journal att studiens resultat nu ”omöjliggör fortsatta påståenden om att det inte skulle finnas några risker”. Efter omfattande granskningar av resultaten inom NTP är man eniga om att det finns en cancerrisk.

Så sent som för en och en halv vecka sedan gick Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ut och påstod just det: att det inte skulle finnas några cancer- eller hälsorisker. SSM påstod också att beläggen för hälso- och cancerrisker skulle minskat under senare år trots att beläggen tvärtom ökat. 205 vetenskapsmän enades om att beläggen ökat i en gemensam appell år 2015 som uppmanade till stärkt skydd mot hälsoriskerna: Allt fler vetenskapliga studier påvisar biologiska effekter och ökade hälsorisker långt under gällande riktlinjer: ökad cancerrisk, ökad bildning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, konstaterade de.

Bekräftar tidigare svenska och internationella undersökningar av mobilanvändare
Den svenske cancerläkaren Lennart Hardell vid Örebro Universitetssjukhus var en av de 30 internationella experter som för IARC:s räkning utvärderade cancerriskerna med mobilstrålning eller radiofrekvent strålning år 2011, då den klassades som ”möjligen cancerframkallande” Grupp 2B. Hardells resultat tillhörde tillsammans med en stor 13-ländersundersökning, Interphone, det som vägde tungt i bedömningen. Båda hade visat just ökad risk för gliom och hörselnervstumör (schwannom). Hans resultat var också avgörande då Italiens högsta domstol år 2012 i en prejudicerande dom konstaterade att en mans hjärntumör orsakats av intensiv mobilanvändning.

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här