Under våren skrev jag om den tyske läkaren Horst Egers undersökning som konstaterat att stresshormoner var påverkade bland grannar till en mobilmast. Studien undersökte hur nivåerna av stresshormoner och signalsubstanserna dopamin och fenyletylamin från urinprover förändrades under 18 månader.

Nu har egyptiska forskare från National Research Centre i Kairo, presenterat resultat från en långtidsundersökning om hur olika hormoner förändras bland exponerade för mobilmaster och mobiltelefoner under så lång tid som sex år. Studien är den första i sitt slag i världen och visar en statistiskt säkerställd negativ påverkan på samtliga analyserade hormoner av långv