Ett viktigt och angeläget samtal i programmet Modiga människor om vaccinpassen med läkarna Sven Román och Sebastian Rushworth. Vilken framtid har vi att vänta oss? Vaccinen, hur säkra är dom?

modigamanniskor.podbean.com