vaken

Vakencorner

Forum Index


Board index » All Posts (pingubenji)

BottomBottomRe: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#25


Quote:

alarik skrev:
Det som stör mig är den otroligt konstiga tanken att man kan tänka sig äga något över huvudtaget? Hur kan man äga en flod, och hävda rätten till vattnet som rinner där för att sedan sälja.


Exakt! Geoism är egentligen ett sätt att hantera denna absurda idé i en kapitalistisk kontext. Mutualism är sundare, men är ett mycket längre steg från dagens system. Vi kan helt klart gå vidare till mutualism från geolibertarianism.

Jag brukar dra följande för de som tror att landägande är harmlöst:

Föreställ dig att det i alla tider runnit vatten till en sjö, det har aldrig varit problem att få tillgång till vatten för lokalbefolkningen. En dag kommer en monopolist som köper tillflödet till sjön och börjar ta betalt för att släppa igenom vatten. Ett naturligt monopol har gjorts om till ett system som berikar monopolisten och utnyttjar omgivningen. Monopolisten tar betalt för det som naturen bjöd på gratis.

Att sälja vatten som skulle runnit till sjön är lika illa som att bara blockera vattenflödet. Det är lika illa att hyra ut naturresursen som det är att låta naturresursen ligga oanvänd.

Monopolisten har inte skapat något eget, den har börjat ta betalt för något som redan fanns. Alla som äger mark tjänar på omgivningens behov av mark på samma sätt som exemplet ovan. Inne i städer är behovet av mark störst. Då någon monopoliserar mark och sedan antingen hyr ut den för att skaffa sig monopolränta, eller låter bli att använda den. Då utnyttjas omgivningens trångmål.

Posted on: 2013/2/5 23:03
 Top 


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#26


Quote:

FreedomX skrev:

I grund och botten är det åter igen principen att betala för något man äger som stör mig mest.


Du betalar inte för något du äger. Du betalar för något du får.
http://www.youtube.com/watch?v=sTxyNQ0ea-k

Du betalar alltså för de tjänster som omgivningen ger dig.

Markvärdesavgift är en avgift på själva monopolet, inte på marken.

Det är privilegiet att kunna sälja marken till högre pris än du köpte den för pga att omgivningen höjt markvärdet genom hårt arbete, som du betalar för. Detta privilegium är det som beskattas. Det är privilegiet att ha närhet till samhällstjänster som du betalar för.

Bästa exemplet är nog närhet till skola. I ett område som ger rättighet att få in sitt barn i "den bra skolan" ökar markvärdet. Så markvärdet handlar om att man betalar för det man får i form av samhällstjänster.

Posted on: 2013/2/5 22:57
 Top 


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#27


Quote:

alarik skrev:
Hur avgör man markvärdet av naturen och dess biologiska entiteter?


Det är svårt, speciellt när man bara vill hitta själva storleken på jordräntan, det som kan samlas upp utan att öka kostnaderna för individen. Men ofta så återspeglas värdet av natur i markpriset. Exempelvis är värdet på tomter med utsikt över en stadspark eller annan natur mycket högre än andra tomter. Men man får helt enkelt jämföra likvärdiga tomter utan närhet till natur med de som är nära natur.


Det finns verktyg som ger en väldigt hög precision.
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-assisted_mass_appraisalVad gäller värdet på ekosystemtjänster så är det ännu svårare

http://www.landskatt.se/1/post/2013/0 ... n-prislapp-p-naturen.html

Men de snackar om att samla upp mer än jordräntan i det radioprogrammet. De snackar om att inkludera alla värden som vi från naturen. Och då övergår det till att vara en pigouviansk skatt "som belastar individen" genom att skapa en ökad kostnad. Jag har ännu inte bestämt mig för om det är "maffiaverksamhet" att införa miljöskatter. Det är ju faktiskt samma sak här, att miljöförstöraren skapar en kostnad för oss andra.

Posted on: 2013/2/5 22:47
 Top 


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#28


Quote:

GordonShumway skrev:
pingubenji:
[Att] "samla in skatt" är inget annat än maffiaverksamhet. Rån, stöld, välj själv. Försöker man kalla det för skatt eller avgifter eller "samla in" eller vad du vill så försöker man bara döpa om det.


Där tycker jag att du har fel. För det man samlar in med markvärdesavgift tillhör inte markägaren. Det är inte markägaren som skapat det ökade markvärdet. I ett mutualistiskt samhälle skulle exempelvis markvärdet vara nära noll eftersom man i det samhället blir av med marken ifall man slutar bruka den. Så det är egentligen bara orättvisan mellan individer som samlas upp med markvärdesavgift, det som inte samhället lyckas göra rättvist. Marknadsmisslyckandet som markägande skapar.

Skatt som samlar in ekonomisk ränta (economic rent) är helt annorlunda än att samla in skatt som är betungande för individen. Att införa en skatt som inte ökar kostnaderna för individen/entreprenören (i relation till ett helt skattefritt samhälle) är inte maffiaverksamhet, det är det bästa alternativet för att finansiera gemensam infrastruktur.

Jordräntan är begränsad, det finns bara en viss mängd jordränta. Detta eftersom det bara finns en viss mängd värde som flyter över mellan grannar/markägare.

Men alla betungande skatter, som leder till att kostnaderna ökar för individen/entreprenören, de är ren maffiaverksamhet.

Jag vill verkligen poängtera att jag funderat på detta väldigt länge. I början såg jag bara de positiva effekterna såsom mer ekonomisk tillväxt (fler arbetsplatser, mer bostadsbyggande, utjämning mellan samhällsklasser) som leder till mindre alienation/klyfta mellan samhällsklasser. Men nu ser jag att det faktiskt är ett orättvist tillstånd som fixas till genom markvärdesavgiften.
http://goo.gl/o4kev

Det är en gratislunch som elimineras. Så man kan säga att markvärdesavgift är motsatsen till skatt. Det är en överföring som ELIMINERAR parasitering.

Posted on: 2013/2/5 22:14
 Top 


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#29


Quote:

alarik skrev:
Det fundamentala problemet ligger i vår ontologi; att vi tror att materiell välfärd automatisk innebär välmående och lycka, och därmed bringar inte motsatsen, "ett fattigt liv", det.


Absolut. Jag har precis läst igenom Erich Fromm som tar upp just detta problem. Håller med om att vi måste ändra våra värderingar. http://keimena11.files.wordpress.com/ ... to-have-or-to-be-1976.pdf

Quote:

alarik skrev:
Men jag tycker att markvärdes avgiften verkar vara som ett bra komplement i en övergångsfas till ett annat typ av samhällsliv.


Ja, markvärdesavgiften kommer förändra vårt sätt att tänka eftersom helt andra aktiviteter kommer löna sig för företagare. Det kommer förändra samhället och våra värderingar. Och det kommer uppstå en balans mellan landsbygd och stad eftersom det kommer vara nästintill gratis att bo på landsbygden. Fler kommer flytta till landsbygden när det blir ekonomiskt möjligt.

Du kanske har rätt vad gäller alieneringen. Jag är uppvuxen på landet och har därför inte denna alienering även om jag nuförtiden bor i utkanten av Linköping. (1 km till djupa skogen och naturskyddsområdet där de har skogsbetande kossor och annat) Tror det har mycket med skolans roll att göra.

Posted on: 2013/2/5 21:44
 Top 


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#30


Quote:

GordonShumway skrev:
pingubenji:
Jag kanske skulle kunna vara mer tolerant och komprimissvillig men det tänker jag inte
Anledningen är att jag själv upptäckte i maj 2012 att ditt resonemang och alla andra resonemang som inte tar avstånd från staten som ide de facto förespråkar användning av tvång och våld/hot om våld samt systematiserad stöld av oerhörda mängder kapital från oskyldiga människor. Det är vad staten är. Det betyder att allt du skriver saknar relevans, för allt utgår ifrån det här vålds/stöld-systemet.


Jag har förmodligen blivit mer anarkistisk sedan dess. Har insett att geoism förenar alla ideologier eftersom det bara handlar om ekonomisk rättvisa. Det handlar om att de individer som skapar värden (som höjer markvärdet för sina grannar) ska få betalt för sitt arbete. Ingen markägare ska kunna tjäna pengar på att grannen arbetar.
http://www.youtube.com/watch?v=sTxyNQ0ea-k

Jag föredrar att makten i samhället ska vara decentraliserad, geolibertarianism och geoanarkism. De andra som jag samarbetar med är också geolibertarianer, så det är det samhället vi fokuserat på att beskriva.
http://www.landskatt.se/det-geolibertarianska-samhaumlllet.html

Men det är tillräckligt svårt för människor att begripa landskatt i sig. Så jag väljer att förenkla budskapet med att säga att staten samlar upp landhyran och sänker inkomstskatterna. Jag vill egentligen inte att staten ska vara den som samlar in landskatt. Jag vill egentligen att det ska ske på kommunnivå eller motsvarande mindre organisation/samhälle i det större samhället. Staten kan vi krympa till obefintlighet. Men som sagt, att prata om libertarianism hjälper mig inte med att förklara landskatt.

Om du vill förstå hur geoanarkism fungerar kan du läsa
http://www.anti-state.com/geo/foldvary1.html

"In the case of geoanarchism, the voluntary form of geolibertarianism as described by Foldvary, rent would be collected by private associations with the opportunity to secede from a geocommunity (and not receive the geocommunity's services) if desired.[4]"
från
http://en.wikipedia.org/wiki/Geolibertarianism

Det är ungefär så jag tänker. Så det är inte så lång ifrån dig. Men det viktigaste i dagens läge är att vi inför geoism. Rättvisa på marknaden är viktigast för att vi sedan ska kunna decentralisera samhället och omvandla det till geolibertarianism eller geoanarkism.

Jag tror på små steg i rätt riktning, aktivism har visat sig vara fruktlöst. Så jag arbetar för de små steg som inte är så revolutionerande. Dessa steg kommer leda oss till inriktningen http://left-liberty.net/

Posted on: 2013/2/5 20:57
 Top 


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#31


Quote:

alarik skrev:
om människan urbaniseras blir vi som djur allt mer alienerad från naturen och där med blir den moraliska aspekten artificiell och endast kognitiv och idealistisk och där med världsfrånvänd.


Poängen med markvärdesavgift är ju att städer förtätas så att naturen kommer närmre stadskärnan. Alieneringen minskar när stadsborna kommer närmare naturen. Det blir ju täta samhällen med väldigt nära till naturen. Vi slipper alla förorter som skapar de stora avstånden till naturen.

Quote:

alarik skrev:
Genom markvärdesavgift tvingas ägarna till åkrarna och ängarna att bruka denna jord istället för att bara låta mångfalden förfalla och växa igen.

Vad menar du med mångfald här?


Jag pratar om igenväxning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Igenv%C3%A4xning

Även igenvuxen mark har ett värde för den biologiska mångfalden, men det är ofta inte samma arter som i ett hävdat landskap. Det är mångfalden som funnits på åkrar och ängar som vi behöver rädda, det är den mångfalden som håller på att försvinna.

http://www.biodiverse.se/articles/igenvaxning-storsta-hotet
http://selandet.wordpress.com/2012/11 ... xning-och-marginalmarker/
Posted on: 2013/2/5 20:34
 Top 


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#32


Markvärdesavgift förtätar städer, och frigör därmed mark till jordbruk samt vild natur. Markvärdesavgiften minskar alltså transportsträckor och minskar koldioxidutsläppen från transporterna (iofs det minsta miljöproblemet eftersom koldioxid är en mindre faktor än vattenånga. Men ville ändå nämna koldioxiden för dem som tror på att det är viktigt).

Så genom att effektivisera markanvändandet (förtäta samhällen)så blir naturen avlastad. Städer har exempelvis möjlighet att rena avloppsvatten. Detta sker sällan i glesa samhällen. Så vi får mindre naturföroreningar i grundvattnet av markvärdesavgift.

Samtidigt har vi en brutal igenväxning av åkrar och ängar eftersom ingen brukar denna mark. (Det är oekonomiskt i dagens skattesystem där varenda inkomst från arbete ska beskattas). Genom markvärdesavgift tvingas ägarna till åkrarna och ängarna att bruka denna jord istället för att bara låta mångfalden förfalla och växa igen. Och om man beskattar baserat på markvärdet (framtida inkomstmöjligheter som marken är predikterad att ge) så leder det till lägre total skatt för landsbygden och mer skatt i städerna. Detta eftersom inkomstmöjligheterna(markvärdet) är väldigt lågt på landsbygden. landsbygden skulle i princip bli skattebefriad av markvärdesavgiften.

Så både landsbygden och städerna mår bra av markvärdesavgiften. Det skulle äntligen vara lönsamt att hålla på med permakultur-jordbruk och andra markintensiva jordbruksformer. I permakulturjordbruk använder man varenda kvadratmeter optimalt och behöver inte lika mycket mark för att producera stora mängder ekologisk mat.

Storskaliga olje/GMO-jordbruket ger minst mat per markvärde och är den jordbruksform som skulle missgynnas av markvärdesavgift.

Så vi skulle upptäcka att mat från permakulturjordbruk skulle bli billigare än mat från oljejordbruket. Vi skulle äntligen kunna äta nyttig mat billigt.

Det finns fler bra effekter med markvärdesavgiften. Exempelvis att bostäder blir billigare, privatpersoner slipper ta stora bolån. Slipper skuldsätta sig hos banker för att få någonstans att bo.

http://www.landskatt.se/1/post/2012/1 ... -skapar-merkostnader.html

och vi slipper därmed finanskriser som uppstår från bobubblor. Det blir inga bobubblor med markvärdesavgiften.

Markvärdesavgift ökar bostadsbyggandet (ökar effektiviteten i markanvändandet). Det är lönsamt att bygga högt och tätt. Så vi blir av med bostadsbristen.

Markvärdesavgiften är dessutom den minst skadliga skatten på skogsbruket. Den skapar minst snedvridning och belastar skogsbrukare minimalt. Det lönar sig exempelvis att utöva kontinuitetsjordbruk med en markvärdesavgift. Så vi räddar mångfalden i skogarna.

Men framförallt, det blir billigare att reparera istället för att köpa nya produkter. Vi kommer minska vår resurskonsumtion om det blir billigt att laga trasiga produkter.

http://www.landskatt.se/omstaumlllnin ... ngllbart-samhaumllle.html

Landskatt räddar miljön på många sätt. Och landskatt räddar landsbygden från att dö ut genom att flytta skattebördan till städer där markvärdet är många många gånger högre. ( http://www.henrygeorge.org/mannahatta/ )


Fler aspekter kan läsas här:
http://renegadeecologist.blogspot.co.uk/

Max Keiser gillar markvärdesavgiften
http://www.youtube.com/watch?v=_9sjt5F-mbg

Dokumentären "Four Horsemen" förklarar mer ingående.

Posted on: 2013/2/5 15:34

Edited by pingubenji on 2013/2/5 15:52:00
 Top 


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#33


Quote:

FreedomX skrev:
dom verkar vara för medborgar lön vilket inte låter allt för dumt så länge vi har en stat.

Gillar inte detta...
Quote:
I detta samhällssystem fungerar det så att om du äger mark eller vatten betalar du en markvärdesavgift – landskatt – månatligen till staten. Detta oavsett om du tjänar pengar på marken eller inte. Det gör du därför att du förstår att du är priviligierad att äga egna naturresurser.
Det var geoism-inslaget jag pratade om. Kanske ska kalla det geolibertarianism eftersom de vill dela ut det som ett citizen's dividend. Och eftersom de vill decentralisera samhället.

http://en.wikipedia.org/wiki/Citizen%27s_dividend

http://en.wikipedia.org/wiki/Geolibertarianism

Om alla människor äger lika mycket natur så får alla tillbaka lika mycket medborgarlön som de betalar in i markvärdesavgift (minus det som går till offentlig service och infrastruktur). Så det är bara ett sätt att ge alla människor lika stor rätt till jordklotets naturresurser. Väldigt dynamiskt system, de som vill använda mer än sin "del" av jordklotets natur får betala för privilegiet till de andra.

Det är ett av de rättvisaste systemen för att dela på jordens resurser som jag känner till.

I vissa delar av deras webbsajt övergår budskapet ibland till geoanarkism.

Posted on: 2013/2/3 9:00

Edited by pingubenji on 2013/2/3 9:17:25
 Top 


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#34


GordonShumway

Vad var det som du reagerade på i deras text? (mer specifikt)

Jag tycker nämligen att de har väldigt mycket inslag av

anarkism, agorism, geoism, mutualism och voluntaryism. Därför visste jag inte vart du ville komma med din kommentar.

Posted on: 2013/2/3 0:21
 Top 


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#35


Quote:

GordonShumway skrev:
Jag läste bara kapitlet om demokrati och måste konstatera att de precis som alla andra partier förutsätter våldsutövning för att tvinga alla som inte gillar besluten att leva efter dom.


Tar gärna lästips på hur man skapar ett samhälle utan att människor kommer överens om några grundläggande regler som alla måste följa.

Posted on: 2013/2/2 22:44
 Top 


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#36


Sliparn, du länkade till ett gästinlägg från Gröna partiet.

Posted on: 2013/2/2 22:37
 Top 


Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#37


http://enhet.se/partiprogram

Jag gillar deras mod. De är inte direkt blyga med sina förslag och sin ickevålds-filosofi.

Vad tycker du?

Posted on: 2013/2/2 19:27
 Top 


Re: Gjort tester med kollodialt silver
#38Posted on: 2013/1/21 0:47
 Top 


Re: Tips från Indien, dokumentärer du måste se
#39


tack för uppdateringen

Vilket community fastnade du för i Auroville?

Posted on: 2013/1/3 22:14
 Top 


Re: Dagens Dokumentär
#40


Culture in Decline | Episode #1 "What Democracy?" by Peter Joseph
http://www.youtube.com/watch?v=bTbLslkIR2k

Posted on: 2012/12/4 18:03
 Top 


Re: Vart tog Nibiru planeten vägen
#41


Mini, Mizar, Master, NightMaster, z103. Är det samma person? Om så är fallet, välkommen tillbaka!

Posted on: 2012/12/3 0:37
 Top 


Re: I skuggan av bitcoin
#42


Bitcoin är helt klart en revolution inom valutateknologi. Men den kan aldrig bli verklighet så länge som vi beskattar transaktioner. För så länge som en myndighet behöver ha möjligheten att kontrollera penningflöden i skattesyfte så kommer regeringen bara tillåta penningskapare (banker) som är under statens kontrollmyndighet.

Sedan vill jag tipsa om Ripplepay.com och den senare versionen villages.cc som använder samma teknologi.

Rippletekniken är enligt mig lite bättre eftersom den eliminerar alla möjligheter till spekulation. Den är mer i linje med vad pengar faktiskt är för något. Pengar är bara löften till sina medmänniskor.

Så även om jag gillar Bitcoin väldigt mycket så tror jag att Ripple-valutor ger en sundare valuta utan den spekulation som Bitcoin lider av.

Ripplevalutan kräver tyvärr också att samhället slutar beskatta transaktioner. Så för att göra dessa valutor till verklighet i framtiden arbetar jag intensivt med att sprida kunskap om Geolibertarianismen. Endast med landskatt kan samhället börja tillåta fria valutor.

www.landskatt.se

Posted on: 2012/11/28 19:21
 Top 


Re: Dagens Dokumentär
#43


http://urplay.se/169044

Svenska politikereliten synas.

Posted on: 2012/11/22 0:45
 Top 


Re: Socialism är kasst
#44


Quote:

Youk skrev:
Någon form av samhällen kommer ju finnas, och om inte ren anarki så någon form av stadsskick. Hur låter man en fri marknad råda när människor ät olika och vissa behöver mer hjälp och stöd för att fungera i samhället?
...
Ärliga pengar är ett steg, men sen?
Sånt jag funderar över, tunga ämnen att få en överblick av.
...


Ekonomer som försöker skapa den perfekta fria marknaden påstår ju att det behövs mer Georgism i världen. Och jag har fastnat för den ideologin i brist på bättre alternativ.

Den är väldigt tilltalande när man lämnat höger-vänster-tänket.
http://www.landskatt.se/georgismen-i- ... ill-andra-ideologier.html


Jag ser Geoliberalismen som vägen från vårt nuvarande socialdemokratiska samhälle till något nytt längre fram. Jag tror inte geoliberalismen är slutdestinationen, men gott och väl en utveckling från nuvarande samhälle som öppnar dörrar och förändrar vårt tankesätt i samhället mot ännu bättre lösningar.

http://www.landskatt.se/det-geolibertarianska-samhaumlllet.html

Jag rekommenderar att läsa/lyssna igenom Progress and Poverty som faktiskt erbjuder ett helt nytt sätt att tänka.


Innan jag fastnade för georgism så har jag testat att bo i ett samhälle som utövar Sociokrati. Det var också ganska trevligt. Men jag tror vi behöver ställa om i små steg oavsett vad vi väljer. Det minsta steget i rätt riktning tror jag därför är georgismen.

Posted on: 2012/11/19 0:51
 Top 


Re: "Hela banksystemet bygger på ett tomt löfte” - Andreas Cervenca - svd.se
#45


Förstår inte din fråga. Begreppet land inkluderar ju sjön...

http://en.wikipedia.org/wiki/Land_%28economics%29

Posted on: 2012/11/12 0:04
 Top 


Re: "Hela banksystemet bygger på ett tomt löfte” - Andreas Cervenca - svd.se
#46


Det är ganska intressant. Jordbruksmark beskattas faktiskt inte alls. Så den jordbruksmark som finns används väldigt ineffektivt. Den slösas exempelvis bort genom att bli förorter och annat. Vi får en utglesning som använder den finaste jorden till att bära asfalt.

Därför borde vi faktiskt beskatta mark. För jordbrukets skull och naturens skull.

http://ekonomistas.se/2008/04/24/det-r-mannan-som-ska-beskattas/

Om det är någon som vill få en fråga besvarad så svarar jag gärna. För det här är viktigt, det kommer vara vår väg ur den ekonomiska krisen.
Posted on: 2012/11/10 19:31
 Top 


Re: Varför steg elpriset 300-400%?
#47


Ja, när solkraften är så uppenbart billigare, Även för privatpersoner med små anläggningar. Då borde det ju vara uppenbart vart utvecklingen går.

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi ... energi/article3571988.ece

Posted on: 2012/11/5 11:18
 Top 


Re: Varför steg elpriset 300-400%?
#48


Ojojoj. Elnätet är så dåligt att inte ens jämn och fin el från kärnkraft kan bäras. http://www.nyteknik.se/nyheter/energi ... nkraft/article3564145.ece

Elnätet behöver fixas, och när det görs så kommer decentraliserad solkraft att kunna konkurrera ut den dyra kärnkraften. Om vi satsar på kärnkraft kommer det snart stå på slöseriombudsmannens webbsajt.

Kärnkraften är världens dyraste energislag och är inte den lösning vi behöver för att förhindra globala klimatkatastrofer, svarar Martina Krüger, Greenpeace.
http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3562567.ece

Posted on: 2012/11/5 9:21
 Top TopTop
« 1 (2) 3 4 5 ... 87 »dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
28 user(s) are online (28 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 28

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS