vaken

Vakencorner

Forum Index


Board index » All Posts (iwarrior)

BottomBottomRe: Vad händer med Gottfrid Svartholm "Anakata" Warg 18 december?
#25


Helt otroligt

Posted on: 2014/1/8 14:16
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: "Mänskligheten skyldig till klimatändring"
#26


Global Warming grejjen är en fasad för nåt annat, men den är inte så trevlig som somliga tror!

Posted on: 2013/12/31 21:38
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: Grunden/grunder till att bli fri
#27


Som jag påstått från dag 1 :)
Det är var och ens rätt, rätten ägs inte av någon annan, det är upp till var och en o ta, varvid ingen kan förhindra en på lagligt vis i någon form eller mening.

Deklarationen skrevs till var och en, vilket få förstår, man pekar bara på FN o klagar, javisst, använd artikel 30 mot dom också¨, o lite andra, ingen har makt över en så länge man håller i deklarationen.

Afton!

Posted on: 2013/12/28 17:47
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: Grunden/grunder till att bli fri
#28


Var och en behöver sin individuella frihet, att följa andras "free man" lösningar kanske inte alltid fungerar för ens egna behov! Istället för att försöka följa andra, se Dig om hur Du vill vara fri, för alla har sin fulla rätt till individuell frihet, så länge man "sköter" sig och sitt så att säga.

Grunden man behöver stå på är, varför man är fri. I grund och botten handlar det om,

A: Du har rätt till ett system som skyddar Din rätt.

Artikel 28
Var och en har rätt till ett socialt och internationellt system där de rättigheter och friheter som behandlas i denna förklaring till fullo kan förverkligas.

Nästa nyckel B: Företaget Sverige med personlagar (författningssamling) är en sammanslutning, vilket Ej kan tvingas på Dig, dock så skall man komma ihåg, det är bra att ha koll på författningarna då många berör ens rätt till skydd, såsom brottsbalken art 3 osv.

Artikel 20
1: Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.
2: Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.

Slutligen C: Spelar roll vem som skrivit eller skapat deklarationen, sista artikeln slår ändå bort all makt från alla andra över Dig!

En vanlig brainburp som många kör med är att, det var "dom" som skapade deklarationen, det är deras yada yada! Ja och nej, "dom" skrev den, men den är till för var och en! Med tanke på hur deklarationen är uppbyggd så går det inte som utomstående att använda något som står i den mot Dig, om Du använder den rätt.

Artikel 30
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

Man är fri för att ingen annan har makt att begränsa ens liv, så länger man inte skadar någon annan eller något. Man är också fri om man inte har något avtal med någon som omintetgör ens frihet.

Sen kommer givetvis nästa punkt, hur får man ta del av denna frihet? Dom flesta tror att tjänstemän har makt över andra bara för att dom är tjänstemän, vilket är en spegling på vad som är. Tjänstemannen är i tjänst, för Dig, så den som bestämmer är Du.

Varför krongla till det?

Posted on: 2013/12/22 16:30
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: EU öppnar för odling av ny GMO-majs
#29


Fy fan

Posted on: 2013/11/11 23:15
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: Fighting back !!!
#30


Yep, tummen upp!

Posted on: 2013/11/11 19:51
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Fighting back !!!
#31Posted on: 2013/11/11 3:55
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


JULKLAPPSTIPS
#32


JULKLAPPSTIPS TILL ALLA!
En julklapp som kan sprida mer ljus än nåt annat, om man tänker på dom små!

VAR VÄNLIG DELA VITT OCH BRETT!

http://www.vulkanmedia.se/butik/debat ... iskohandel-av-ove-sviden/

Berätta om din bok!
Bakom den vackra fasaden av ett välmående välfärdsland, pågår systematiska kidnappningar av barn från sina föräldrar. Med stöd av LVU, Lagen om Vård av Unga, har Socialförvaltningen rätten att tvångsomhänderta ett barn som misstänks fara illa hos sina föräldrar. Enligt FN:s Barnkonvention får myndigheterna ingripa för att som det heter: göra det som är bäst för barnen, om de får in en orosanmälan från en granne, lärare eller uppmärksam socialsekreterare.

Det låter ju bra i teorin, men i praktiken missbrukas LVU. Med medel från statsbutgeten betalar Sveriges Kommuner för att ‘förvara’ barnen i fosterfamiljer eller på sk HVB, Hem för Vård och Boende. Dessa är ofta vinstdrivande privata anläggningar, ofta delägda av de socialsekreterare som har rätten att förpassa sina LVU-offer till just det HVB-hem från vilken de kan få ut vinst i egen ficka. Med ett statsbidrag på ca 40 000 kronor per LVU-klassat barn och månad kan man ana den miljardinustri som har uppkommit. Liknande Människohandel finns finns i de flesta andra länder. Men i Sverige är den sex gånger större per capita än tex i Tyskland. Den stora skillnaden är att i Tyskland diskuteras saken ivrigt, medan i Sverige råder en väl inlärd tystnad över myndigheternas skamgrepp.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Efter fem konsultår i Bryssel med inblickar i det ekonomiska falskspelet där, längtade jag hem till en stillsam pensionärstillvaro det blåögda Sveriges ärliga land. Men efter att ha lyssnat till ett trettiotal mödrar och fem utsatta fäder, började jag ana att något inte längre står rätt till i Landet Lagom.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Genom att börja skriva ned mina iakttagelser på en hemsida började jag långsamt se ett mönster. Hela LVU/HVB-industrin var en vinstmaskin för de inblandade socialsekreterare, poliser, domare, advokater och kommunala topp-politiker som hade lärt sig hålla tyst om skamgreppen. När jag sen sommaren 2010 skrev ned mina iakttagelser på Filosofens blogg: www.peace.se/blogg så fick jag kommentarer från främst drabbade mödrar och byggde därmed upp mina kunskaper i ärendet. Och denna sommar insåg jag att jag hade en sådan inblick att det var dags att ge ut en bok om saken.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Samma som jag själv: Under de första tio åren tror man inte att det är sant att det kan hända i Sverige. Sveriges Television säger ju att vi är världsbäst på Mänskliga Rättigheter? Och det tjugutal gånger vi blivit bötfällda i Europarådet så är landet ju så rikt att myndigheterna med skattemedel kan betala böterna och vi kan fortsätta som förut. Tyska tidskriften Der Spiegel kallade redan 1983 vårt LVU/HVB-system med termen ‘Kindergulag im Sozialstaat Schweden.’ Har du hört talas om fångläger för barn i SocialSverige? Efter upplevelserna från världskrigen insåg de luttrade tyskarna det som vi svenskar ännu var oförberedda på: tanken att myndigheterna motverkade och ljuger för de medborgare som de är anställda att skydda! De är för att hjälpa de blåögda svenskarna att vakna upp, som jag har skrivit boken.

Skriver du på något nytt nu?
Ja, jag har efter en inbjudan från ICC, Den Internationella Brottmålsdomstolen i Haag, skrivit om: The Situation in Sweden. Det har blivit fyra genomarbetade brev för en professionell läsekrets inom International Criminal Court, samt för intresserade läsare i resten av världen. ICC-breven återges i boken. Jag hoppas att den engelska texten ska förfasa familjer i hela välden om hur grymt effektivt det svenska LVU/HVB-systemet tillhandahåller de ca 28 000 tvångsomhändertagna barnen på den svarta maknaden av sexmissbrukande fosterfamiljer och via avlägset belägna HVB-hem. Boken passar som ett underlag för den granskning som Europeiska Rådet nu planerar att utsätta vårt land för.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Ja, börja med att skriva en blogg: Med gensvaret får du reda på intresset, och med kommentarerna bygger du upp trovärdigheten i det du skriver. Kanske får du kanske uppleva det jag upplever som 76-åring: Att trots att kroppen inte hänger med som tidigare så kan du med datateknikens, ordbehandlarens, Internet och Goggles hjälp putsa fram en mogen mening eller två, som dina medmänniskor uppmanar dig att skriva mer om!

Och via bla vulkanmedia.com ser du hur kort steget är mellan manus och tryckt bok numera. Upplev skaparglädjen att avrunda livet med en egen bok!

Varför ska man läsa din bok?
För att i valet 2014 rösta fram det parti som tar sig an den svenska LVU/HVB-skandalen!

Vad gör du när du inte skriver?
Filosoferar om nya idéer för framtiden som behöver skrivas ned, i vår tid av andligt uppvaknande

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Alla som njuter av att förädla sitt språk till ett fungerande verktyg för förändring: Command of Language!
- See more at: http://www.vulkanmedia.se/forfattarin ... den/#sthash.dqUbMucV.dpuf

Posted on: 2013/11/9 18:28
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


HSLDA Asks for Help for Swedish Family
#33


The trials of Swedish parents Annie and Christer Johannson, bereft of their son Domenic for four years, represent the worst nightmare of any parent—state seizure of a child and then forced adoption

In 2009 Domenic was taken from his parents for the flimsiest of reasons under the most dramatic of circumstances. On June 26 police raided a Turkish airliner ready to take off, seizing the boy.

Although school was not in session when the seizure occurred, the parents had been in disagreement with local authorities over the issue of home education. However, when they went to court and disclosed their plans to emigrate, the court took note without any conditions. But, when the parents boarded the plane with the intention of moving back to the Annie’s homeland of India, authorities on the isolated and parochial island of Gotland asked Stockholm police to intervene and take the child. Although no warrant or court action authorized the seizure, officials have kept the couple’s only son for over four years.

For over two years the parents have had absolutely zero contact with their son.

... click to read more ... http://hslda.org/hs/international/Sweden/201311050.asp

Posted on: 2013/11/6 16:19
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Hjälp oss få tag på alla dom drabbade!
#34


https://www.facebook.com/groups/199743186879993/?fref=ts

http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=8836121

(kommentarsfält efter artikeln)

En del vågar inte ens surfa då dom är på flykt från socialtjänsten på ön, vi behöver Nu få tag på alla som drabbats så som vi drabbats. Regionen har väckt oro för de sociala förvaltningarna på ön, nu skall vi som är drabbade vara med för första gången och reda ut denna fråga!

Jag kan kontaktas via mess här, eller också så kan Du använda FB etc.

Tackar på föhand!

Posted on: 2013/10/29 19:10
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: Söker gäster till min Podcast
#35


En russel Rev skulle sitta fint, då e jag med, lite mer medvetenhet tack!

Och som vi galna New Age like folk sagt hela tiden, revolutionen kommer när vi är redo att acceptera varandra samt förstå varandra, ett samhälle byggt på mutual respect, Love n Peace!Posted on: 2013/10/26 20:10
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: Söker gäster till min Podcast
#36


o y:et är en facebook sjuka, sorry!

Posted on: 2013/10/26 19:35
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: Söker gäster till min Podcast
#37


En cartoon gröna fält / kullar + röd lada bakgrund, va nåt som dök upp! Typ ett färdinand träd (y)

Posted on: 2013/10/26 19:35
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: Söker gäster till min Podcast
#38


Jag gillar designen, som är nu i alla fall, lite check o cartoon!

Posted on: 2013/10/26 19:33
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: Ett Helvete På Jorden!
#39


Oj vilken gammal tråd som helt plötsligt fick liv igen :) Skoj!

Posted on: 2013/10/23 16:29
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: Namnförslag önskas!
#40


:) Vaken båt, coolt! MS Vaken, flytande konspirationsmedvetande :)

We will take them by land and sea!

Posted on: 2013/10/19 23:52
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: vaccination inför utlandsresa, vad göra?
#41


Skippa alla vaccinationer, ta med kollodialt silver!

Vitlök är en medicin, skall intas i små mängder när man inte är sjuk, skall absolut inte blandas med cayenne peppar!

https://soundcloud.com/wisdomforce/intervju-med-anders-sultan-om

Värt att lyssna på!

Jag har rest en hel del i Asien, vaccinerat mig en gång, enda gånger jag också blev sjuk!


Posted on: 2013/10/16 12:00
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: Intervjuv med Dr. Rima Laibow som måste ses!
#42


Yep, den måste ses! Tack!

Posted on: 2013/10/11 16:38
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


En uppmaning
#43För Dig som arbetar inom stat och kommun!

För att kunna skapa ett bättre samhälle så behöver vi var och en göra det vi kan för att förbättra. Vi har alla anmälningsplikt och jag skulle vilja beröra den punkten en stund.

Anälningsplikt har vi för att säkerställa rättelse i samhället. Var och en som arbetar för stat och kommun har som ansvar att meddela och informera berörda instanser om felaktigheter och andra missförhållanden.

Jag vet själv att det är jobbigt att kanske anmäla en arbetskamrat, men hur skall vi göra om vi inte kliver över den lilla tröskeln, skall vi gömma mer och mer korruption och feaktigheter inom oss och systemet för att vi känner varandra? För att vi kanske bor grannar eller liknande?

Det är väl i störtsa välmening att vi tar ett större ansvar, och vem är Din granne och Din vän egentligen om denne inte utför sitt jobb som denne skall.

Det handlar inte om att skaffa sig ovänner, riskera något speciellt, det handlar bara om att göra rätt.

Om Vi släpper garden för olika små viljor/agendor och börjar bygga på den större bilden istället, samhället vi lever i och försöker städa upp det, så gör vi det vi skall och därmed utför det arbete vi lovar våra barn och andra.

sammanfattningsvis, hur skulle Du känna Dig om Du tog ett steg för mindre korruption och mer rättvisa? Hur skulle Du känna Dig om Du bättrade på korruptionen, smyger med fakta, delar in Dig i maktgrupper mm.

Det finns 2 vägar att gå, den ena blir bara mörkare och mörkare, den andra ljusare och ljusare!

Våga stå för det som är rätt, du är inte ensam och Du har hjälp runt omkring Dig. Ställ Dig upp och bekämpa orättvisor där Du arbetar och/eller har uppdrag! Rapportera felaktigheter, tjänstefel mm. Vi betalar och arbetar för fred och rättvisa, inte korruption och förtret!

Önskar allt gott!Posted on: 2013/10/5 22:14
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: Jag upplever en terroristattack just nu
#44


Herre jisses, vad är det som händer?

Posted on: 2013/9/25 16:59
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#45


Mena inget illa givetvis!

Posted on: 2013/9/8 19:33
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#46


Vem fick inte vara med längre?

Posted on: 2013/9/8 17:50
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#47


Enligt forumets regler så skulle jag själv blivit bannad en stund då o då, ännu i dag. Hade forumet varit precis med ett respektfullt sätt att diskutera på, så skulle ribban höjas för hur man beter sig här, bara ett val.

Posted on: 2013/8/31 2:11
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#48


Viktigt, kunskap och visdom är ju inte samma sak!

Jag har hopp om ett sätt att diskutera på vaken som innefattar,

- jaha, Du tänker så, eller Du tror på det, hur kom Du fram till det?

- Ja si och så och på grund av det!

- jaha, ok, jag tror så här istället.

- jaha ok, lycka till.

- Japp lycka till.

Men givetvis, det beror på vad man pratar om, dock så hamnar man i samma skål varje gång, ingen har läst samma sak, alla böcker tillsammans, varit på exakt samma platser, upplevt samma saker mm mm, vi är JETTEOLIKA, bra att komma ihåg.

Kontentan av livet, en av alla fundamentala grundregler borde vara, lär Dig acceptera andras syn på livet samt tro, berika istället Din egen och förklara den väl, om det är så att det känns viktigt.

Kontentan med livet från ett större perspektiv och med en viktigare regel, fred upplever man när man är det, det är inget man läser om eller addar på, som en uppdatering. Det kommer ur förståelse varför den andre tycker som en idiot, det handlar inte om vem som vinner diskussionen. Skall det vara fred så får man bjuda till.

Det är dock väldigt lätt att ilskna till här på vaken ibland, lika lätt är det att sitta och vara storgapig bakom ett tangentbord, miljön i det verkliga livet har andra grundregler, synd att det inte funkar på webben, ... än!

Det som kan leda till en underbar konversation är att diskutera det man är mest intresserad av. Det som ligger en varmast om hjärtat!

Typ

Må gott

Posted on: 2013/8/31 1:57
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top TopTop
« 1 (2) 3 4 5 ... 82 »dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
38 user(s) are online (38 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 38

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS