vaken

Vakencorner

Forum Index


Board index » All Posts (arkman)

BottomBottomRe: Georgia Guidestones - är NWO värkligen onda?
#25


Ja det finns ingen anledning att fokusera på hemskheter - det är just vad det \"hemska\" vill att vi ska göra.

NWO är det gamla som inte vill dö, den gamla världsordningen, med dess karma, gamla fallna gudar, aliens etc.

Bakom eliten så är det aliens, så jag upprepar för femtionde gången att om det är en agenda så är det aliens agenda. Bakom eliten så är det aliens, period.

Vad har vi med överbefolkning och andra saker, som det är populärt att i agendans namn/syfte kalla för \"problem\", att göra - ingenting.

Posted on: 2009/9/9 21:03
 Top 


Re: Riktiga Illuminater
#26


Du tänker tex tokigt om att att ordet \"smuts\" är att kasta sten, därför blev det du som gjorde det.

Posted on: 2009/9/9 18:53
 Top 


Re: ADHD GÅTAN LÖST!!! Yipeee!
#27


Du glömde ett \'\'E\'\': ROTFEL...

lol...

Posted on: 2009/9/9 18:35
 Top 


Re: Riktiga Illuminater
#28


Du tänker lite tokigt.

De ÄR smutsiga.

\'Tänk inte i smutstermer det skapar konflikt.\'

Inte så... - det är bara din tanke som kan vara smutsig, tanken om att något gör något... är det som skapar konflikt.
Smuts är smuts, och det är du som kastar sten.

Posted on: 2009/9/9 18:34

Edited by arkman on 2009/9/9 18:50:58
 Top 


Re: Riktiga Illuminater
#29


Det finns grader i helvetet... demoniskt/demoner är smutsiga saker. Men Djävulens strålglans söker att konkurrera med Guds.

Posted on: 2009/9/9 18:08
 Top 


Re: Riktiga Illuminater
#30


Jag har svårt att se att demon skulle vara något av godo.

Råkade se en text från något kristet håll, är det något demoniskt som driver iväg något annat demoniskt...?

Demon leaves the bus
http://www.jesus.org.uk/dawn/2005/dawn14.html

Posted on: 2009/9/9 17:21
 Top 


Re: ADHD GÅTAN LÖST!!! Yipeee!
#31


Ja Gaston, jag föreslår bokstavskombinationen: ADMIN

Posted on: 2009/9/9 11:38

Edited by arkman on 2009/9/9 12:35:10
 Top 


Re: Länkar om Svininfluensan och vaccinet!
#32


Vaccinelände för korna:

Lantbrukare kritisk mot vaccin

Trötta kor och dödfödda kalvar. Det är möjliga biverkningar av vaccinering mot djursjukdomen blåtunga.
Korna tuggar fradga... stackare.
http://hn.se/nyheter/falkenberg/1.570490


Vaccineringen gör korna sjuka

Vaccinet mot blåtunga gör korna sjuka, och leder till fler dödfödda kalvar. Det menar en lantbrukare i Vessigebro i Falkenbergs kommun.
http://hn.se/nyheter/falkenberg/1.569133

Posted on: 2009/9/9 0:49
 Top 


Re: Artikel: Kvicksilvret i vaccinet omdebatterat
#33


TreeOfLiberty, de där siffrorna: \"upp till 71% vs 10%\" - var är resten de 90 pocenten?

Ska man inte även ta med i beräkningen hur kvicksilver kan binda sig till andra ämnen. Kanske en del av de där 90 finns i andra skadliga molekyler, ihop med fluor???, aluminium, men till selen kan ju kvicksilver binda sig till kvicksilverselenit som sägs vara än skadligare än bara kvicksilver. Varför är inte kvicksilver bara kvicksilver... metyl och etyl... vad är det ihop med en metall (jag är inte hemma i det som märks...) - vad är då kvicksilver i amalgam för slags kvicksilver?

Posted on: 2009/9/8 17:14
 Top 


Re: Jag lyssnar på....
#34


Jepp, hjälper...
Jag återkommer...

Kanske jag (Novax) kan posta en annan länk i sammanhanget så länge, så behöver jag skriva mindre senare, förhoppningsvis:

Frigörande dans eller?
http://surf-anon.com/?q=aHR0cDovL3Zha ... 4OCZhbXA7Zm9ydW09OQ%3D%3D

Några av länkarna där är nog inaktuella, här är några som innehåll har flyttats till:

Much Ado About Nothing?
http://www.dci.dk/index.php?option=co ... art-i&catid=137&Itemid=36


Musik
dokumentationer och spekulationer
samlade av C. Lanciai
(1992-2009)
http://hem.fyristorg.com/aurelio/musik.html

_________

EDIT:

I sista länken ovan så är den texten mycket lång nu (förr tror jag att det var som en egen artikel/text det jag avsåg - jag klistrar in just det här under (men hela texten är ju väldigt intressant för övrigt också!

Cyril Scotts musikhistoria.

Den egentliga titeln på hans bok är \\\\\\\"Musikens hemliga inflytande genom tiderna\\\\\\\". Den är kvasivetenskaplig men bitvis mycket intressant. Han diskuterar först musikalitetens egentliga väsen innan han tar upp de enligt honom viktigaste musikaliska mästarna och deras indirekta inflytande på sin tid och framtiden. Han är inte helt snäll mot Händel, som han ger skulden för den viktorianska stelheten, medan han i högre grad gör Bach, Beethoven, Mendelssohn, Chopin och Schumann rättvisa, i synnerhet Beethoven och Chopin; men den som han överraskande nog lyfter fram i mer positiv dager än kanske någon annan musiker är César Franck. Han behandlar även Wagner, Richard Strauss, Debussy, Ravel, Skrjabin och Musorgskij, medan Tjajkovskij, Grieg och Delius blir tämligen ytligt förbigångna medan de dock behandlas i motsats till Haydn, Mozart, Schubert, Brahms, Berlioz, Weber och Reger, som egentligen bara får sina namn nämnda i förbifarten. Hypermodernismen med dess konsekvent destruktiva dissonanser (Schönberg, Stravinskij och Bartok) är han förvånansvärt fördragsam mot, medan han resolut avrättar jazzen (!) såsom det mest vulgariserande, förnedrande och barbariserande elementet i hela musikhistorien. Ett geni som Gershwin blir aldrig nämnt och inte heller Sibelius, Rachmaninov, Smetana, Dvorak, Rossini, Verdi, Puccini, Gluck, Bruckner, Mahler, Elgar, Vaughan Williams, Manuel de Falla eller Charles Gounod.

Först därefter går han över till den egentliga musikhistorien och börjar då med Indien för att sedan gå över till Egypten och antikens Grekland. Det intressanta med hans observation är att han ser ett direkt samband mellan vad som händer inom musiken och vad som händer i världen, så att han ser musiken som världens och historiens omedelbara spegel. Han menar rentav, att man tidigare i musiken kan skönja världens kommande historiska utveckling, då musiken mera omedelbart återspeglar vad som händer inom människan än vad världshistorien hinner göra. Sålunda menar han, att de båda världskrigen med den tyska nationalismens apotheos redan kommer till uttryck hos Wagner, och att hela 1900-talets totala moraliska nedgång och estetiska undergång redan i atonaliteten före det första världskriget och i jazzen har hunnit etablera sig. Man kan då fråga sig om musiken påverkat historien eller om musiken bara givit uttryck för historien före historien själv. Cyril Scott menar, att det är musiken som hemligen påverkat och styrt hela världshistorien.

En annan höjdpunkt i hans framställning (utom César Franck) är hans kapitel om den grekiska musiken. Han menar, att grekerna var de första som försökte idealisera människan genom konsten, och att denna idé uppbar hela Antikens civilisation och gjorde den så framgångsrik: \\\\\\\"Även om det är omöjligt för människor att vara sådana som Zeuxis avbildade dem, så är det bättre att han målar dem just så; ty föregångsexemplet bör vara bättre än vad det är ett föregångsexempel för.\\\\\\\" (Aristoteles.) Denna teori, menar Cyril Scott, ger nyckeln till hela den antika grekiska livsuppfattningen med dess strävan efter att låta litteraturen, konsten, filosofin och musiken ge uttryck åt önskvärda och nyttiga ideal för människan att sträva efter, så att konsten och den skapande, konstruktiva förmågan blir hela livets ledstjärna.

Den romerska musiken menar han sedan att fuskar bort alla ideal med att den används som militärmusik, därefter räddas musiken och hela västerlandets andliga odling av den gregorianska sången. Uppfinningen av polyfonin ger han Guido av Arezzo (född 990) äran för medan Europa även ser sina första renässansmorgonstrålar genom minne- och trubadursången. Därefter exploderar kulturen genom Orlando di Lasso, Palestrina och Monteverdi, medan han ignorerar Schütz men höjer Purcell till skyarna. Därmed är vi tillbaka vid bokens början: Händel är klippan som Cyril Scott både utgår ifrån och slutar vid.

Posted on: 2009/9/8 1:29

Edited by arkman on 2009/9/8 1:45:57
Edited by arkman on 2009/9/8 1:47:54
 Top 


Re: Jag lyssnar på....
#35


Ja ialla fall jag har massa \\ och det är rörigt. Det kommer in automatiskt då jag får surfa via proxy, kan inte ta bort dom när jag postar, de hamnar där ändå - detta på grund av problematisk komaistisk ryggradslös admins som har ip-bannat mig.

Om man bara dyker in i sista postarna så kan det se ut som om jag har skrivit vad du har skrivit (katastrof...) - då det står Arkman skrev,sadan följer vad du skrev, i fetstil, precis som mitt.

\"Gott försök...\" projicering där.

Posted on: 2009/9/8 1:04
 Top 


Re: Jag lyssnar på....
#36


Ser det blev något knas tror jag i ditt inlägg ovan, det står som att Arkman skrev (fetstil) fast det även är dina ord.

Posted on: 2009/9/8 0:42
 Top 


Re: Jag lyssnar på....
#37


\"Reggaesånger/texter tar upp många olika typer av ämnen. Exempelvis - enligt Wikipedia - religion, kärlek, sexuallitet, fred, relationer, fattigdom, orättvisor och andra sociala och politiska frågor\"

Men vad har det med skönhet att göra?

\"Vidare, det jag säger är att ’allt’ har en viss skönhet oavsett hur lite/mycket det finns av den varan. Allt handlar om perspektiv och hur man ser på saker och ting. Dock går det fortfarande att skilja mellan gott och ont. Det är möjligt att ta ställning. Moral och moraliska principer är något grundläggande så som jag ser det.\"

Men om det beror på \"perspektiven\" då kan något som ansetts för att uttrycka något bra, eller positivt etc hamna i facket att vara något dåligt. Jag menar att vad som ÄR skönhet är enligt en oföränderlig måttstock, det måste bedömas efter något, och inte efter tex politik, nedrasad moral och förändrat samhällsklimat.

Om man vill bedöma skönhet så kan ju alla göra det, men det är inte samma sak som att det ÄR skönhet.

Varför skulle allt ha en \"viss\" skönhet?

Jag förstår vad du menar, jag vet att det är det vanliga tänket också... det är pk... det är vackert tänkt... - eller, det kanske det inte är... hehe...

Posted on: 2009/9/8 0:00
 Top 


Re: TV4 ska filma 11:e septembermanifestationen i stockholm
#38


hehe, nu blev jag inspirerad... jag kommer att dyka upp med foliehatt, silverlösning på pakethållaren, chemtrailsavstörare, en t-shirt med orden Vaken är Sanning och Kunskap är Frihet. På min skylt så ska det stå \"Massutrotning på gång, läs och stöd vaken.se\". Sparbössa har jag med uppmaningen \"Stöd oss\".

Posted on: 2009/9/7 23:51
 Top 


Re: TV4 ska filma 11:e septembermanifestationen i stockholm
#39


Ja det är superläge för alla admins här, ställ upp!

Posted on: 2009/9/7 23:04
 Top 


Re: Jag lyssnar på....
#40


Spektisk skönskrev:

Quote:
\\\"Vad som är skönhet beror på vem man frågar.

Allt innehåller skönhet, om än i varierande grad\\\"


Ja, det var det jag skrev, att det är tyckande... kring att det finns skönhet i allt...
Så du menar att om någon tycker att något har skönhet så har det det... att skönhet är beroende på folks tyckande?

Vänd på det 180 grader...

Tänk efter... om då allt har blivit pervo, äckligt, demoniskt... eller som vår tid och fd \\\"människor\\\" här i det som är samsara, ett fängelse/karantän, soptunna i kosmos mitt... kan skönhet ha något som helst att göra med sådana \\\"människors\\\" sinnens tyckande - och vara en flyktig varierande \\\"sak\\\"?

Om man förr förstod att det var ett plus ett och att tre är det som gäller, då var man i linje med upprätthet och skönheten i det innersta, i harmoni med skapelsen och dess natur.

Nu anser den nedrasade måttstocken för bedömning att det är snarare förlegat/fult (sahlinismen) - och till och med kyrkan går ut och bifaller det fulaste - det som är emot skapelsen och är död.
I namn av tolerans så ska det fulaste ses som ok, normalt och lika vackert...

Det jag vill ha fram... är att om skönhet skulle ha någon alls relation till \\\"människors\\\" tyckande då är det samma som att måttstocken för att bedöma gott/rätt och ont/fel också bara är flyktiga saker - då finns egentligen inget /gott/ont i tillvaron, och Sahlinismen är ok...

Men så är det naturligtvis inte som alla som kommit till ruta ett på vakenplanen, eller har pusselbit ett i andligt tänk, redan vet.

Universums/människans natur, kosmos egenskap/kriterie är inbyggt... och inget som förändras. Enda meningen med andighet och våra liv här är att söka att leva bätte efter vår/kosmos sanna natur, alltså att kultivera tillbaka/uppåt. Det skulle inte gå om det inte fanns något att \\\"rätta sig efter\\\"...

Ju närmare vår/kosmos natur/egenskap något är ju större skönhet uttrycks från det.

Om något leder oss än mer bort, så kallar jag det fult, oskönt...

Posted on: 2009/9/7 22:46
 Top 


Re: Jag lyssnar på....
#41


\"Det finns skönhet i allt. Och allt inkluderar som bekant även multikulti och räggi. Att sedan inte alla förstår detta är en annan sak\"

hmmm... \"förstår\" - tycker menar du...?

Vissa förstår att en del har skönhet och annat har det inte.

Disharmoniska saker är inte sköna, snarare motsatsen.

Posted on: 2009/9/7 21:22
 Top 


Re: Jag lyssnar på....
#42


Nordiskt, och inget multikulti som räggi och annat fnös hehe...:

Lasse Mårtenson - Myrskyluodon Maija (video)
http://www.youtube.com/watch?v=41qsbRoW3es&feature=related

Posted on: 2009/9/6 23:06
 Top 


Re: Jag lyssnar på....
#43


För att anknyta vidare till Finland så passar jag på att återuppliva lite från sjuttiotalet, tror jag det var...:

Sakkari Kukku & Piirpauke - Konevitsan Kirkonkellot
http://www.youtube.com/watch?v=_6v4WIh_jNc

hehe...
http://www.youtube.com/watch?v=UfbI0ahmYQI

Posted on: 2009/9/6 12:01
 Top 


Re: En undersökning- Mer ett tankeexperiment
#44


pluto råkade skriva:

Quote:
Dessutom verkar du ju extremkristen, när du hade sådana invändningar mot sodomi och bögerier, vilket för mig är likgiltigt. Vill folk böga så får dom väl göra det. Jag tänker inte ens på dom om dom skulle råka böga.


hehe... du har inte så bra koll bra nu...

Det har inget med kristendom att göra, bara ruta ett i livet.

Vakna.

Om du är likgilig så är det samma som att vara nedtryckt till koma... och vara likadan som just de krafterna som ligger bakom det som komaistvakenister säger sig ska \"bekämpa\".

Gå med i vändningsrörelsen nu. Förstå vad en människa är, vad som är mänskligt liv och beteende osv, repetera inte, eller ekoa inte ut programmerat tänk.

Posted on: 2009/9/5 0:33
 Top 


Re: En undersökning- Mer ett tankeexperiment
#45


ojojoj... \"...och tycker om att somna med ALex Jones i bakgrunden.\"

Den ska jag lägga in i min digra samling av vakenpärlor... - vakna!

Ska du tilloch med ta med dig Jones i i det där du är när du sover, ursäkta... du är inte riktigt frisk...

Vänd nu för sjuttan (i all välmening) på det innan denna sajts mekanismer får dig att helt bli lost till andra saker och ting... krafter...

Det är mycket viktigt vad man har för tankar, sinnestämning och sådant, som sista saker i sitt sinne innan man somnar. Det man har där är också vad man vaknar upp till på morgonen.

Låt nu inte idioter knäcka dig.

Posted on: 2009/9/4 22:33
 Top 


Re: En undersökning- Mer ett tankeexperiment
#46


Istället för att sitta här och socialisera så skulle väl du studera vad humanismen är, dess manifest, koppling till illuminati, nwo, abort och satanism... hehe

Posted on: 2009/9/4 22:24
 Top 


Re: En undersökning- Mer ett tankeexperiment
#47


\"Världen är\" som den är oavsett om eller vad du tänker, tycker eller tror om det, även om det är kring färgskala, det är bara words och pk...

Posted on: 2009/9/4 22:21
 Top 


Re: En undersökning- Mer ett tankeexperiment
#48


Jag är inte extrem alls, du ska vända på det. Det är istället så att det därute, tidens företeelser mm ärdet som blivit extremt, non human, måttstocken för att bedöma rätt/fel, gott/ont har förskjutits så otroligt,alt äruppoch ned, yin och yang är perverterat.

Posted on: 2009/9/4 22:14
 Top TopTop
« 1 (2) 3 4 5 6 »dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
52 user(s) are online (52 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 52

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS