vaken

Vakencorner

Forum Index


Board index » All Posts (Whistleblower)

BottomBottomRe: ELITEN VILL FÖRBJUDA DIG ATT ODLA OCH SÄLJA MAT
#73


Är "ELITEN" ett kollektiv som representerar NÅGONTING med VÄRDE för EN enskild medborgare med HYPERMAKT?

VARFÖR svenska humana resurser med HYPERMAKT att värdera, värdesäkra och välja svensk lagstiftare och kontrollmakt, överför sin enskild HYPERMAKT - till någonting kollektivt u.p.a. (utan personligt ansvar) lokalt någonstans i tid och rum på den inre gemensamma svenska marknaden - är EN viktig fråga att processa!

EN svensk medborgare med HYPERMAKT får värdera, VÄRDESÄKRA och välja, NÅGONTING (LEDARE = ELITEN?) som framtida lagstiftare och kontrollmakt i EU-parlamentet och Sveriges riksdag, men INTE lagstiftare eller kontrollmakt i Japan, Kina, Indien, Norge elller USA!

Thomas L Friedman försöker i sin bok Hot, Flat and Crowded transformera budskapet "Why The World Needs a Green Revolution - And How We Can Renew Our Global Future". "The Stone Age Didn t End Because We Ran Out of Stones"

- Byt lagstiftare och kontrollmakt INTE glödlamorna hemma eller på jobbet -


MrSmith vem är i DIN vÄrklighet svensk lagstiftare och kontrollmakt?

Posted on: 2009/11/7 11:24
 Top 


Re: Inga nya dykningar vid Estonia..
#74


VARFÖR?

TÄNK om humana RESURSER i franska domstolar vill, kan och vågar FÖRSTÅ när, var, hur och VARFÖR den svenska regeringen INTE vill, kan eller vågar värdera, värdesäkra och välja, att i tid och rum SKYDDA den svenska regeringens skadeståndsansvar för säkerhetsbrist producerad av svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, lokalt någonstans på den inre gemensamma marknaden!

Posted on: 2009/11/7 10:26
 Top 


Re: Hur var det på David Icke i GBG?
#75


David Icke informerade församlingen i Göteborg om att illuminati är ett korthus och att ELITEN i vÄrkligheten är DU som kam hit för att lära någonting om att Stanna upp - Tänka - GÖRA i dag (NU) och inte LYDA någonting annat än egen förmåga (medvetande och intellekt) att värdera och VÄLJA någonting i nuet någonstans.

VARFÖR David Icke inte vill, kan eller vågar värdera, värdesäkra och FÖRSTÅ någonting med den inre FRIA gemensamma marknaden i EG, NAFTA, APEC och OAU, får Jag återkomma till efter kvalitetssäkring av hans bok "Oändlig kärlek är den enda sanningen, allt annat är illusion".

David Icke vill, vågar och kan avslöja den drömvärld vi (någonting men inte Jag) TROR är "verklig" vÄrklighet till den ÅGREN som uppstår mentalt (intellektuellt) av att INTE längre kunna förneka eller förvirras av KUNSKAP att LYDA någonting.

Att TRO är inte att veta någonting om det allmännas skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild svensk medborgare, som i handläggning eller beslut av EN svensk ÄKTA myndighet, företag eller förening, trovärdigt vill, kan och vågar redovisa säkerhetsbrist som transformerats till ett fördragsbrott, lokalt någonstans på den inre FRIA gemensamma svenska MARKNADEN, t.ex. det lokala MAKTMISSBRUKET mot Dominic Johansson med familj, på Gotland.

Posted on: 2009/10/25 14:10
 Top 


Stop, Think and Akt!
#76


David Icke informerade igår församlingen i Göteborg om att illuminati är ett korthus och att ELITEN i vÄrkligheten är DU som i NU-tid har HYPERMAKT att förändra NÅGONTING av värde för medvetandet och intellektet att FÖRSTÅ någonting.

A. Varför är "folkvald" svenska lagstiftare OÄKTA någonting i tid och rum?

B. Varför betalar det allmänna partistöd eller bidrag på mer än 1.000.000.000.- svenska kronor per år från svenska skattebetalare till någonting OÄKTA?

C. Varför kan OÄKTA svenska partiorgan arbeta som penningtvättare men INTE ÄKTA partipolitiska organ på den inre gemensamma marknaden i EES eller EU, där det i tid och rum någonstans är OLAGLIGT att vara OÄKTA politiskt organ för NÅGONTING (illuminati, brödraskap eller frimurare)?

D. Är det konspiration, korruption eller bara brist på sunt förnuft någonstans i det svenska folkhemmet eller vill, kan och vågar EN svensk medborgare bara LYDA någonting som inte vill, vågar eller kan redovisa organisationsnummer och säte?

Posted on: 2009/10/25 13:20
 Top 


Re: Den största konspirationen!
#77


Är svenska politiska partier som är en OÄKTA någonting i tid och rum!

Varför betalar det allmänna partistöd eller bidrag på mer än 1.000.000.000.- svenska kronor per år från svenska skattebetalare till NÅGONTING som inte vill, vågar eller kan redovisa organisationsnummer och säte?

Är det LAGLIGT någonstans på den inre gemensamma marknaden i EES/EU?

Är det konspiration, korruption eller brist på sunt förnuft någonstans i tid och rum?

Posted on: 2009/10/25 12:52
 Top 


Re: När, Var;Hur
#78


David Icke informerade församlingen i Göteborg om att illuminati är ett korthus och att ELITEN i vÄrkligheten är människor som i NU-tid har HYPERMAKT att förändra NÅGONTING av värde för medvetandet och intellektet , med hjälp av en OH-bild på ett trafikljus med text "STOP - THINK - AKT"

När, Var och Hur redovisar någonting som har hänt och som är statisk information (mätbar) för EN lydnads-programmerad svensk medborgare med HYPERMAKT att i NUTID förvalta FRIHET att värdera, värdesäkra och välja svensk lagstiftare och kontrollmakt över svenska partier, domstolar och exekutiva organ, lokalt någonstans i tid och rum (december i Köpenhamn) som är en del av en HELHET (världsmarknaden) med LYDNADSPLIKT mot ”folkvald” lagstiftare och kontrollmakt lokalt någonstans på den inre gemensamma marknaden i hela eller del av EES och EU.

VARFÖR David Icke inte vill, kan eller vågar värdera, värdesäkra och FÖRSTÅ nytta, ansvar och risk med den inre FRIA gemensamma marknaden i EU, NAFTA, APEC och OAU, får Jag återkomma till efter kvalitetssäkring av boken "Oändlig kärlek är den enda sanningen, allt annat är illusion".

Avslöja den drömvärld vi, man och alla andra (någonting men inte Jag) TROR är EN "verklig" vÄrklighet.

Att TRO är INTE att VETA när, var, hur och VARFÖR någonting TROR att någonting är som det alltid varit eller lever på minnen från fornstora dagar!

Posted on: 2009/10/25 12:35
 Top 


Re: Uppköpt media går annonsörers ärenden
#79


Varför inte kalla media för lydnadsmedia - så får den som vill, kan och vågar här på vaken.se ta reda på när, var, hur och VARFÖR?

Posted on: 2009/10/19 20:27
 Top 


Re: Att bli skuldfri
#80


"Whistleblower du är en gåta jag förstår aldrig vad du säjer."

Tack för att du vill, vågar och kan skriva, att du inte förstår när, var, hur och varför, Whistleblower producerat (skrivit) inlägg här och där på vaken.se som i tid och rum producerat mental förnekelse (vill, kan och vågar inte förstå) och förvirring hos den som utvecklat kunskap att LYDA någonting utan att först ta reda på VEM som i det svenska folkhemmet är lagstiftare och kontrollmakt.

Kunskap är enskild egendom som inte kan köpas, säljas eller överföras till någonting, som inte vill, kan eller vågar ta reda på när, var, hur och VARFÖR - EG-rättens företräde och EG-domstolens rättspraxis SKYDDAR enskild person, husdjur och egendom, samt enskild unionsmedborgares hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, även lokalt på den inre gemensamma svenska marknaden på Gotland.

Kunskap att FÖRSTÅ när, var, hur och VARFÖR - det allmänna (regeringen) i en medlemsstat har SKADESTÅNDSANSVAR mot EN drabbad enskild VAKEN svensk medborgare, som vill, kan och vågar värdera, värdesäkra och välja NÅGONTING med VÄRDE - Vill, kan och vågar du göra NÅGONTING?

Börja ditt förändringsarbetet med att ta reda på VEM som i din vÄrklighet är FOLKVALD svensk lagstiftare och kontrollmakt, över svensk medborgare.

Det är inte ETT kollektiv med namnuderskrifter som har HYPERMAKT att värdera, värdesäkra och välja EN framtida svensk lagstiftare och kontrollmakt till EU-parlamentet eller Sveriges riksdag.

Det är inte EN enskild medborgare i Kina, USA, Norge eller någon annan stat som har HYPERMAKT att värdera, värdesäkra och välja svensk lagstiftare!

"Lär dig byta lagstiftare och kontrollmakt INTE dina glödlampor om du vill förändra det svenska kollektiva lydnadstänket till att FÖRSTÅ någonting!"

Läs och lär mer i Thomas L Friedmans bok Hot, Flat and Crowded.

Posted on: 2009/10/19 20:19
 Top 


Re: Avslag från JK - Striden fortsätter!
#81


Vilken STRID? - JK är PARTIPOLITIK?

Brevet från JK är en säkerhetsbrist i handläggning och beslut, men saknar VÄRDE för EN medveten enskild svensk medborgare med KUNSKAP, att värdera, värdesäkra och kräva skadestånd av det allmänna i EN medlemsstat, lokalt på den inre gemensamma marknaden.

Det allmännas skadeståndsansvar mot EN drabbad VAKEN enskild svensk unionsmedborgare, redovisade regeringen redan i SOU 1997:194, men det förnekar svensk lagstiftare, domstol och exekutiva organ, som INTE vill, kan eller vågar FÖRSTÅ någonting, som strider mot att LYDA någonting MÄTBART.

JK är regeringens advokat och han kan i god TRO handlägga enskilda ärenden hur som helst, så länge svensk medborgare med HYPERMAKT inte vill, kan eller vågar ta reda på VEM som i vÄrkligheten är FOLKVALD svensk lagstiftare och kontrollmakt, lokalt på den inre gemensamma svenska marknaden.

Förvirrad svensk medborgare som ÄLSKAR att LYDA någonting, kan läsa och lära någonting NYTT i Thomas Friedmans bok; Hot, Flat and Crowded eller se och lär här någonstans i VärdeVärld

Posted on: 2009/10/7 17:35
 Top 


Re: Suveränitet att VÄLJA någonting!
#82


Tack FreedomX för frågan - Vad skall vi diskutera?

TRE bra frågor att "diskutera" och informera andra läsare som vill, vågar och kan övervinna det logiska mentala motstånd (förnekelse och förvirring) som uppstår hos felprogrammerad, som inte har suveränitet att i tid och rum värdera, värdesäkra (kvalitetssäkra) och välja, KVALITET på resurser och producerat resultat, med retroaktivt STRIKT ansvar och risk här på vaken.se

1. Vem har enskild MAKT att värdera, värdesäkra och välja framtida svensk lagstiftare i EU-parlamentet och riksdagen?

2. Vem är i vÄrkligheten "FOLKVALD" svensk lagstiftare?

3. Vem representerar EN partipolitiker i styrelse, utskott eller nämnd, som tillhör (är EN del av) EN äkta svensk myndighet, företag eller förening, med retroaktivt STRIKT produktansvar?

Fråga om du vill, kan och vågar ta reda på om NÅGONTING är INGENTING, lokalt i VärdeVälden här någonstans på vaken.se.

Posted on: 2009/10/5 22:41
 Top 


Re: Forskningsgrupp för alternativ energi
#83


Thomas Friedman försöker motivera lydnadsprogrammerad enskild individ att byta lagstiftare och kontrollmakt inte glödlampor för att spara eller utveckla alternativ energi, men det förutsätter att medlemmar i EN forskningsgrupp här på VAKEN för alternativ energi - vill, kan och vågr ta reda på VEM som i det svenska folkhemmet är svensk lagstiftare och kontrollmakt.

Posted on: 2009/10/1 15:19
 Top 


Suveränitet att VÄLJA någonting!
#84


Suveränitet har varje enskild medveten svensk medborgare, som av valnämnden erhållit HYPERMAKT att värderar, värdesäkra och välja svensk lagstiftare i EU-parlamentet och Sveriges riksdag, samt politisk kontrollmakt i riksdag, region, landsting, kommun och kyrkoval, lokalt någonstans på den inre gemensamma marknaden av FRIHET.

Posted on: 2009/10/1 15:02
 Top 


Re: Förslag på aktivsm inför omröstning om Lissabonfördraget
#85


VARFÖR skall EN svensk unionsmedborgare lägga sig i det irlänska folkets enskilda rättighet och skyldighet att värdera, värdesäkra och välja JA eller NEJ till sina enskilda framtid, lokalt på den inre gemensamma MARKNADEN?

Posted on: 2009/10/1 10:42
 Top 


Re: Kommitten för mänskliga rättigheter! (Internationell övervakare av psykiatrin)
#86


VAKEN enskild medborgare frågar i brev till EN enskild partipolitiker - VEM representerar DU som partipolitiker i styrelse, utskott eller nämn, som tillhör (är en del av) en svensk myndighet, företag eller förening., med retroaktivt STRIKT produktansvar för producerat resultat i handläggning eller beslut i brev till EN drabbad enskild svensk medborgare, som vill, vågar och kan SKYDDA sina mänskliga rättigheter, lokalt någonstans på den inre LYDIGA svenska marknaden.

Får du inget svar kan du fundera på om EN politiker är LYDIG eller korrupt som enskild svensk medborgare eller som EN kollektiv grupp av någonting i miljön.

Posted on: 2009/9/25 11:09
 Top 


Re: David Icke till Sverige! - 24 oktober i Göteborg
#87


Varför alias Network och EN vaken enskild individ INTE kan köpa biljett utan personnamn och personnummer till föreställningen i Gbg.

Posted on: 2009/9/25 10:49
 Top 


Re: Forskningsgrupp för alternativ energi
#88


Börja med att EN-tydligt redovisa begreppet alternativ energi i tid och rum.

Se och lär av Thomas Friedmans Brandisföreläsning om Energy T. nedan

http://www.youtube.com/watch?v=UB-ViB ... aynext=2&playnext_from=PL

Ont om TID börja EN timme in i föreläsningen.

Posted on: 2009/9/25 10:43
 Top 


Re: Sverige: Sluten Anstalt
#89


Sverige är EN sluten anstalt för medborgare som vill, vågar och kan LYDA någonting som är FOLKVALD svensk lagstiftare och kontrollmakt, men som INTE vill, vågar eller kan ta reda på VEM som i vÄrkligheten är FOLKVALD av EN svensk medborgare med HYPERMAKT

Posted on: 2009/9/25 10:28
 Top 


KUNSKAP att VÄLJA någonting!
#90


"Byt lagstiftare och kontrollmakt INTE dina glödlampor" uppmanar Thomas Freidman i sin bok Hot, Flat and Crowded.

Orkar du inte läsa boken, kan du se och lyssna på NÅGONTING nedan -som om du sedan vill, kan och vågar, värdera, värdesäkra och välj att göra NÅGONTING konstruktivt av - här på VAKEN.se

Om du har ont om tid börja EN timma in i denna Brandeis U föreläsning.

http://www.youtube.com/watch?v=UB-ViB ... playnext_from=PL&index=11

KUNSKAP att LYDA någonting utan VÄRDE - fick du lära av kulturen i det svenska folkhemmet, men KUNSKAP att FÖRSTÅ någonting med VÄRDE kan du bara LÄRA någonstans här i VärdeVärlden (INTERNET).

Posted on: 2009/9/24 11:28
 Top 


Re: Donera pengar till kampanjen mot Lissabonföredraget - Irland
#91


Varför skall EN svensk VAKEN medborgare LÄGGA sig i det irländska folkets enskilda rättigheter och skyldigheter att värdera, värdesäkra och välja KVALITET på framtida enskilda rättigheter och skyldigheter, lokalt på den inre gemensamma irlädnska marknaden, med en MUTA till någonting som svensk medborgare vill, vågar och kan LYDA någonstans på den inre FRIA svenska marknaden?

Posted on: 2009/9/24 10:52
 Top 


Re: Vem är FOLKVALD?
#92


FOLKVALD är en VALSEDEL, som representerar NÅGONTING med eller utan framtida VÄRDE i tid och rum.

Posted on: 2009/9/14 0:42
 Top 


Re: Vem är politiskt VAKEN?
#93


Är det farligt att vara politiskt VAKEN här på VAKEN.SE?

Posted on: 2009/9/14 0:34
 Top 


Re: Var det inte lite väl uppenbart?
#94


Vem är eliten här på VAKEN.se?

Svenska folket är LÄRDA att LYDA makthavare (eliten).

HYPERMAKT har EN enskild VAKEN svensk medborgare som vill, kan och vågar värdera, värdesäkra och välja EN svensk valsedel, som representerar någonting, med framtida VÄRDE i tid och rum.

Posted on: 2009/9/14 0:28
 Top 


Re: Talande bild - Immigration vs Nationalstaten
#95


VEM vill, kan och vågar modifiera bilden till moder Svea svept i den svenska flaggan - för en VAKEN svensk medborgare kan bra värdera, värdesäkra och välja svensk lagstiftare och kontrollmakt.

Posted on: 2009/9/14 0:05
 Top 


Re: Illuminatis direkta koppling till introduktionen av Fluor!
#96


Quote:

hej skrev:
Jag förstår inte Whistleblower, det är ett fruktansvärt förvirrat inlägg.

Har du lust att förtydliga och bena ut det där?

:Hej


Jag förstår när, var, hur och varför budskapet (texten) förnekas för att det förrvirrar den som har utvecklat KUNSKAP att LYDA.

Läs och försök som VAKEN läsare förstå VARFÖR Ola Alexander Frisk skrev ”Så knullar staten Din själ".

http://hyperdialog.book.googlepages.com/introbook.pdf

Söker Du mer information är Du välkommen med frågor.

Posted on: 2009/8/25 13:56
 Top TopTop
« 1 2 3 (4) 5 6 7 8 »dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
36 user(s) are online (36 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 36

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS