vaken

Vakencorner

Forum Index


Board index » All Posts (Abyssinia)

BottomBottomRe: Det matematiska miraklet med siffran 19
#73


Avatar
<ul>Du verkar inte förstå vad sunnis och deras Hadith är
Låt mig ge dig några exempel på Hadith texter de upprätthåller.
<ul>
Enligt Hadith kvinnor är underlägsna män
Enligt Hadith kvinnor får inte leda gruppbön.
Enligt Hadith kvinnor under menstruation får inte
röra Koranen, får inte Be och får inte gå in i en Moské.

Enligt Hadith den som blir otrogen ska stenas tills döds.
Enligt Hadith en kvinna får inte skilja sig från sin man om hon vill,
men en man kan bara genom att säga några ord tre gånger.
Enligt Hadith om en Åsna, Hund eller en Kvinna passerar
förbi en man som ber hans bön är ogiltig.

Vet du vad Hadith är?

Enligt Hadith en homusexuell ska dödas.
Enligt Hadith kvinnor ska täcka sig från topp till tå
Enligt Hadith den som dricker alkohol ska först varnas
3 gånger men sen den 4:e gånger han/hon varnas ska dödas.
Enligt Hadith den som blir muslim men sen går ur ska dödas.

Enligt Hadith ska männen omskäras.
Enligt Hadith att rita och måla konst är synd
Enligt Hadith använda musikinstrument är synd
Enligt Hadith guld och silver är förbjudet för män
Enligt Hadith en nu muslim bör byta till Arabisk namn
Enligt Hadith en svart sten i Kabba är från paradiset
Enligt Hadith den som råkar bryta fastan under
ramadan ska fasta 60 extra dagar i följd.

Vet du vad Hadith är?

Enligt Hadith Muhammed har makten att förhandla
med Gud för att rädda oss från helvetet på domedagen.
Enligt Hadith Gud beordrade människan till 50 böner om
dagen men muhammed förhandlade ner det till 5

Enligt Hadith Muhammed har aldrig syndat.
Enligt Hadith profeten Muhammed var pedofil.
Enligt Hadith Gud skapade hela universum för Muhammeds skull.
Enligt Hadith följa Hadith er lika som att följa Profeten Muhammed.
Enligt Hadith Profeten muhammed var analfabeter tills han dog.
Enligt Hadith hundar är onda, speciellt svarta hundar, den
som rör en hund ska tvätta sig med jord och liknade.

Enligt Hadith du kan inte förstå Koranen utan Hadith
</ul>
Hadith listan kan göras låååång...
Igen, Vet du vad Hadith är? Ingen frisk person upprätthåller dessa nonsens
som om det kommer från Gud eller en Profet. Läs och ta reda på saker och thing
innan du kritiserar och skriver något du ännu inte förstått. Förstår du vad Hadith är nu?
</ul>
Tilllägg
Enligt Hadith, den som förnekar 1 enda Hadith har förnekat hela ISLAM .

Posted on: 2013/7/31 17:02

Edited by Abyssinia on 2013/7/31 17:31:24
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#74


Ramadan 2013
<ul>Följande video handlar om fastan och om de förutfattade meningar och några missledande lära om fastan från bland annat sunnis [L]. Till exempel enligt sunnis det finns hadither (på hittade nonsens) som säger att om man råkar avbryta fastan så ska man fasta 60 extra dagar (60 dagar i följd). De menar att man är skyldig Gud 60 dagar att fasta vilket är deras typiska påhitt. Koranen säger att Gud har gjort fastan enkelt för oss men de vill lägga till dessa dagar som straff vilket i sig försvårar fastan. Vad händer om man igen råkar avbryta fasta, låt sig efter 40 dagar i de 60 dagar, ska man fasta 60 dagar till igen? Människa är så påhittig, titta gärna på videon, den belyser flera aspekter av fastan.
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/rgjiaQgTHl8?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Tidigare inlägg om fastan, [#1173]

Posted on: 2013/7/31 11:47
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#75


iwarrior
<ul>Gör så jag förstår, annars du får gärna skriva till mig via [PM]. Salaam

Posted on: 2013/7/31 10:58
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#76


iwarrior
<ul>Om du var nyfiken men ändå inte orkar läsa, kanske du var inte så nyfiken trots allt. Men om du är genuint nyfiken på 19, denna tråd är inte direkt den bästa informations källa.

Posted on: 2013/7/30 20:24
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#77


iwarrior
<ul>När du säger Ni, än så länge har jag inte sett nån annan än mig som postar inlägg med utgångspunkt från Koranen. Sen vad gäller att spåna alla möjliga saker, Det har med att Koranen berör alla aspekter av människans liv och all skapelse. Vi troende muslimer som endast håller oss till Koranen, säger att alla människans mest fundamentala frågor kan besvaras direkt från Koranen. Av den anledningen har tråden som du säger spånat, till alla möjliga saker.

Posted on: 2013/7/30 16:02

Edited by Abyssinia on 2013/7/30 16:28:08
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#78


iwarrior
<ul>Jag förstod inte din fråga. Hur menar du?

Posted on: 2013/7/30 15:13
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#79


Debatt, Islam vs Kristen
<ul>Här en intressant debatt mellan islam och kristendom. På den islamiska sidan har vi Ahmed Deedat som var en populär bland sunni muslimer. Möjligtvis var han en Koranist under de sista perioden av sitt liv (bara Gud vet), han dog 2005. Motståndaren, Stanley Sjobergär en svensk pastor som fortfarande är aktuell och predikar fortfarande [L]. Debatten ägde rum 1986 någonstans i Stockholm. Som du ser den är nästan 3 timmar lång, och vem har tid till det liksom men vem vet kanske en dag. Jag postar upp detta för att förtydliga de fundamentala skillnaderna mellan islam och kristendom.

<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/on8GxYqnWj4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Posted on: 2013/7/30 13:59
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#80


Hur biblen har ändrats med tiden.
<ul><iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/P0zWbL8Uqfw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Posted on: 2013/7/25 15:28
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#81


Rädda din Själ!
<ul><iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/893FgGUBsHY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<ul>[3:30] Den dagen kommer, då varje själ kommer att se alla
goda gärningar den gjort läggas fram.
Vad gäller de onda gärningarna,
kommer den att önska att de togs långt, långt bort. GUD gör er aktsamma
på att ni ska vörda endast Honom.
GUD är Medlidsam gentemot människorna.

<ul>[6:91] De värdesatte aldrig GUD som Han ska värdesättas. Följaktligen
sa de, "GUD uppenbarar ingenting för en mänsklig varelse." Säg, "Vem
uppenbarade då skriften som Moses kom med, fylld av ljus och
vägledning för människorna?" Ni för ner det på papper för att
förkunna det, medan ni döljer mycket av det.
Ni fick veta
sånt ni aldrig känt till - ni och era föräldrar.
Säg,
"GUD (är Den som uppenbarade det)," lämna
dem sedan i deras tanklöshet, lekande.


[6:92] Även detta är en välsignad skrift som vi
uppenbarat, bekräftande tidigare skrifter, så att du
ska kunna varna det viktigaste samhället och alla omkring
det. De som tror på Livet Efter Detta kommer att tro på denna (skrift),
och kommer att iakttaga Kontaktbönerna (Salat).


[6:93] Vem är mer ond än den som hittar på lögner och tillskriver GUD dem,
eller säger, "Jag har fått gudomlig inspiration," när ingen sådan inspiration
givits honom, eller säger, "Jag kan skriva detsamma som GUDs
uppenbarelser"?
Om ni bara kunde se de som överträder vid
dödsögonblicket! Änglarna sträcker ut sina händer emot
dem, med orden, "Släpp taget om era själar.
Idag har
ni ådragit er ett skamfullt straff för att ha yttrat annat
än sanningen om GUD, och för att ha varit för arr-
oganta för att acceptera Hans uppenbarelser.

</ul>
[3:185] Alla människor får uppleva döden, därefter får ni er belöning
på Återuppståndelsens Dag.
Den som med nöd och näppe slipper undan
Helvetet har uppnått en stor triumf.
Livet i den här världen är bara en illusion.

<ul>[30:42] Säg, "Res runt på jorden och lägg märke till
konsekvenserna för de som kom före er."
De flesta av dem var idoldyrkare.

[30:43] Därför ska ni helt ägna er åt denna perfekta religion, innan en dag
kommer, som GUD gjort oundviklig. Den dagen kommer de att vara chockade.


[30:44] Den som inte tror, gör det till skada för sin egen själ, medan de som
för ett rättfärdigt liv, gör det för att stärka och utveckla sina egna själar.


[30:45] För Han kommer generöst att belöna de som tror och för ett
rättfärdigt liv med Sina gåvor. Han älskar inte de icke troende.


[30:46] Till Hans bevis hör att Han sänder vindarna med goda tecken,
för att ösa Sin nåd över er, och för att låta skeppen fara på havet enligt Sina
regler, och så att ni ska kunna sträva efter Hans gåvor
(via handel), så att ni må vara tacksamma.

</ul>
[16:111] Den dagen kommer då varje själ kommer att
fungera som sin egen förespråkare, då varje själ kommer
att ersättas till fullo för allt den har gjort,
utan minsta orättvisa.

Posted on: 2013/7/19 3:54
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#82


Asgeir
<ul>Hur andra människor och uppför sig, det har inget med Islam att göra,(även om du kallar sig muslimer). Det finns gott om vilseledda människor i världen. Jag tror man måste göra en distinkt skillnad i detta. Jag menar, Islam består inte av muslimer/människor. Islam är ett system som är dikterad av skaparen själv. Det naturliga tillståndet av människan är att vara inom denna system.

Vad gäller alkohol,det finns många anledningar till varför man ska hålla sig borta från alkohol. Det är bara att titta på statistiken på alla alkoholrelaterade sjukdomar, trafikolyckor, våld och våldtäkter, trasiga familjer, mm.. listan kan göras lång. Koranen säger att det finns vissa positiva saker med alkohol men att det negativa väger mer än det positiva och därför uppmanas vi att avstå från att dricka det. Reflektera över de verserna nedan. Verserna listar upp de negativa effekterna av alkohol och ställer människan en fråga, "Kommer ni då att avstå?" Det är upp till varje individ att göra rätt val, om man tror på Gud.

<ul>[2:219] De frågar dig om berusningsmedel och hasardspel:
säg,
"I dem finns stor synd och vissa fördelar för människorna.
Men ondskan i dem väger mycket mer än nyttan de gör."
De frågar
dig också om vad de ska ge i välgörenhet: säg, "Överflödet." GUD
klargör således uppenbarelserna, så att ni ska kunna reflektera,


[5:90] O ni som tror, berusningsmedel, hasardspel, idolernas altare
och chansspel,
är djävulens avskyvärdheter; ni ska undvika dem så att ni
ska kunna lyckas.
[5:91] Djävulen vill provocera fram fientlighet och hat ibland
er genom berusningsmedel och hasardspel, och
distrahera er från att minnas
GUD och från att iakttaga Kontaktbönerna (Salat).
Kommer ni då att avstå?


Posted on: 2013/7/17 23:29
 Top 


Re: Vad kommer hända 5e November 2013?
#83


En fråga här.
<ul>Hur kan en kamp bli mänsklig om man inte kan sätta ett Människoansikte på det?

Posted on: 2013/7/17 21:09
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#84


Asgeir
<ul>Du vet vad som är rätt och fel, alla människor vet.
Du får gärna påpeka de svagheter av Islam lutar dig på.

Posted on: 2013/7/17 20:50
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#85


Hjärtat och Själen
<ul><iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/8QpsCqti4mw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<ul>[8:24] O ni som tror, ni ska besvara GUD och Hans budbärare
när han bjuder in er till det som ger er liv.
Ni ska veta att GUD står er
närmre än ert eget hjärta, och att ni kommer sammankallas inför Honom.


[2:123] Tänk på den dagen då ingen själ kommer att hjälpa någon
annan själ,
då ingen lösen kommer att godtagas, ingen medling kommer
att vara till någon nytta, och ingen kommer att hjälpas.


Posted on: 2013/7/17 17:09
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#86


Avatar
<ul>Må Gud vägleda dig och oss alla!

Posted on: 2013/7/15 22:46
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#87


Vad är meningen med livet?
<ul><iframe width="560" height="265" src="//www.youtube.com/embed/_xL7xQuDcI8?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Posted on: 2013/7/15 16:38

Edited by Abyssinia on 2013/7/15 16:53:56
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#88


Avatar
<ul>Har någon stoppat dig från att säga vad du tycker och tänker i denna tråd?

Posted on: 2013/7/15 16:22
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#89


alarik
<ul>Om du anser att Li Hongzhi [L] är en Profet varsågod och vara en anhängare av honom. Svar till din fråga om Indianer eller människor på andra sidan av Atlanten. Gud säger att till varje samhälle skickar han en budbärare (Profet och en budbärare är inte samma sak) med sanningen, men människor alltid hittar sina egna saker och kallar det sanning. Här några verser från Koranen för dig att reflektera över och det är upp till dig att läsa de i sitt sammanhang.
<ul>
[11:117] Er Herre utplånar aldrig ett samhälle
orättvist, medan dess invånare är rättfärdiga.


[28:59]För er Herre utplånar aldrig ett samhälle utan att skicka
in en budbärare i dess mitt,
för att recitera våra uppenbarelser för dem.
Vi utplånar aldrig ett samhälle, om inte dess människorna är onda.

<ul>[10:45] Dagen då Han sammankallar dem alla, kommer de
att känna som om de varat i denna värld en timme av dagen,
under vilken de möttes. De som inte trodde på att möta GUD
är verkligen förlorare; och valde att vilseledas.


[10:46] Vare sig vi visar dig en del (av straffet) som vi lovar
dem, eller avslutar ditt liv innan dess, kommer de slutligen
att återvända till oss. GUD bevittnar allt de gör.


[10:47] Till varje samhälle, en budbärare. När deras
budbärare kommit, döms de rättvist utan minsta orättvisa.


[10:48] De utmanar: "När kommer denna profetia äga rum,
om du talar sanning?"
[10:49] Säg, "Jag äger ingen makt till att
skada mig själv, eller hjälpa mig själv; endast det som GUD vill sker."
Varje samhälle har en förutbestämd livstid. När deras tid väl når sitt slut,
kan de inte försena den med en timme, eller påskynda den.


<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/g7cylfQtkDg?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</ul>
[16:36] Vi har sänt en budbärare till varje samhälle med orden, "Ni ska
dyrka GUD och undvika idoldyrkan.
" Följaktligen vägleddes vissa av GUD,
medan andra överlämnades åt avvikande.
Res runt på jorden
och lägg märke till konsekvenserna för de som avvisar.

</ul>
Med denna inlägg till dig, resterande följdfrågor du har, jag uppmanar dig att läsa Koranen själv på egenhand. Med andra ord frågesessionen är över. Jag tackar dig för de intressanta frågor och inlägg du kommit med. Jag vet inte om du är han eller hon, gammal eller ung, vem du nu du är, i vilken livssituation och tillstånd du är i önskar jag dig lycka till med allt du gör och Må Gud välsigna dig med kunskap och visdom så att du kan göra de kloka val av dina.

Posted on: 2013/7/11 18:11
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#90


alarik
<ul>Islam är religionen (systemet) av Abraham. Det är han som först kallade oss "Muslim" och Muhammed var hans följare, läs i Koranen. Alla Profeter som har kommit efter Abraham hade en och samma budskap och det är att Islam (Fred) är det sanna vägen till Gud. Avslutar: Har du set en ny profet efter Muhammed, om du har, kan du nämna hans namn?

Posted on: 2013/7/10 22:21
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#91


Ramadan
Som ni säkert vet, Ramadan har börjat och en månad framöver fastar
troende muslimer världen över. Här är verserna om Ramadan och Fastan.

<ul>[2:183] O ni som tror, fasta har fastställts för er, precis
som för de före er, så att ni ska kunna uppnå räddning.


[2:184] Specifika dagar (har dedicerats för fasta); om man är
sjuk eller reser, kan lika många andra dagar användas i stället.
De som kan fasta, fast med stor svårighet, kan i stället ge mat till
en fattig person för varje dag som fastan bryts.
Om någon frivilligt
erbjuder (mer rättfärdiga verk), är det bättre.
Men att fasta
är det bästa för er, om ni bara visste.


[2:185]Ramadan är den månad under vilken Koranen uppenbarades,
för att förse människorna med vägledning, tydliga läror, och lagboken. De
ibland er som bevittnar denna månad ska fasta däri.
De som är sjuka eller
reser får använda sig av lika många andra dagar i stället.
GUD önskar
bekvämlighet för er, inte svårighet, så att ni ska kunna uppfylla era
förpliktelser, och prisa GUD för att ha väglett er,
och för att uttrycka er tacksamhet.


[2:186] När Mina tjänare frågar er om Mig är Jag
alltid nära. Jag besvarar deras böner när de ber till Mig.
Människorna ska besvara mig och tro på Mig för att vägledas.


[2:187] Sexuellt umgänge med era fruar är tillåtet för er under fastans nätter.
Det är de som bevarar era hemligheter, och ni bevarar deras hemligheter. GUD
visste att ni brukade bedra era själar, och Han har benådat er och ursäktat er.
Hädanefter får ni ha sexuellt umgänge med dem, i strävan efter det som
GUD har tillåtit för er.
Ni får äta och dricka tills den vita randen av ljus
går att urskilja från den mörka randen av natt vid gryningen.
Sedan ska ni fasta till solnedgången.
Sexuellt umgänge är förbjudet
om ni bestämmer er för att dra er tillbaka till moskén. Detta är GUDs lagar;
ni ska inte överträda dem. GUD klargör på så sätt Sina uppenbarelser
för människorna, så att de ska kunna uppnå frälsning.
</ul>
Som ni säkert märker, att fasta i Sverige är lite svårare än nere i söder. Till exempel idag har jag fastat från kl 02:00 och ännu inte brutit min fasta. Bland många anledningar till fastan är, att man ska visa sin uppskattning till Gud och göra goda verk genom att avstå från världsliga behag, bekvämligheter och genomgå en inre kamp. Jag ska under denna Ramadan beskriva mina upplevelser av fastan.

Posted on: 2013/7/10 22:11
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#92


alarik
<ul>Först svar till din fråga. Profet är inget man väljer själv att bli, den besluten är i Guds händer. Faktum är att till exempel, en av Guds mäktigaste Profet Moses, när han fick Profetskap var han först motvillig för att ansvaret är inte lätt att bära. Vad gäller om Muhammed han är Guds sista profet och det kommer inte komma en ny.
<ul>
Vidare - Saken med Koranen är att det den ger svar på alla människans frågor. Principen är att "Sanningen är alltid Absolut" och "Lögnen är alltid diffus". Medan det finns 1000 lögner finns det bara EN sanning. Så jag säger - Gå igenom de 1000 lögner först, sen läs Koranen, kanske det klarnar upp vad det är jag pratar om här. Så när du är ute "bortom ramen för Islam" jag tänker, du är i letande tillstånd och du må fortsätta leta tills du hitta sanningen. Fram tills det, jag som muslim, måste inte gå dit du går (bortom ramen för Islam) för att jag vet att jag var där för inte så länge sen. Så det är inte dig jag ignorerar utan det är dit du går jag inte följer med.

Salaam

Posted on: 2013/7/9 23:13
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#93


sWiFt
<ul>Jag lämnar dig en [Länk]som kanske ger dig svar på alla dina frågor och en bild från från vår tidigare diskussion([#572] och [#566]). Du må reflektera över bilden i sitt sammanhang. För min del, jag vet att du inte förstår detta men, nu går jag in i Ramadan. Utöver det Må Gud vägleda dig och ge dig svar på alla dina frågor. </ul>

Resized ImageResized Image

Posted on: 2013/7/9 22:30
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#94


sWiFt
<ul>Jag personligen tycker inte att du är nedlåtande eller offensiv, jag uppfattar dig helt enkelt frustrerad och bitter för att det är så dina texter kommer fram. Till exempel fabricerar dina egna fakta sen kritiserar du mig med den. Jag har inte sagt att jag är blind troende av Rashad. Som muslim ska man inte ens vara blind troende, som muslim måste man reflektera och det är ett krav. Det finns flera saker som jag inte håller med Rashad, till exempel om det ska vara 5 eller 3 böner om dagen. Jag är mer övertygad om att det ska vara 3 och det är 3 jag praktiserar. Däremot om det finns nåt Rashad har bidragit med så är det att vi som muslim ska tro på enbart ”Koranen” och inget annat Hadith eller liknade. Vad gäller om han är Profet, som sagt du fabricerar ditt eget fakta. Alla troende muslimer vet att Muhammed är den sista profeten för hela mänskligheten.

Frågan om initialen N som ”nun” är en legitim kritik. Rashads uttal kring detta är - ”The other common error is the writing of NOON as a singel letter N, insted of spelling out the letter into NOON, WOW and NOON: as is the case in the original Quran. In the original Quranic writings, the Quranic initial NOON IS is the only one that is spelled out.” Han menade att det är först med matematiken som man kunde finna detta.

Dina frågor om sura 9 och de sista verserna. Jag har längesen utförligt förklarat och länkat till dig en sida med minst 70 anledningar till varför sura 9 ursprungligen har 127 verser. En av de tydligaste anledningar är avsaknaden av ” GUDs namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste” i sura 9 och matematiken på det. Varför tar du dig inte tiden och utforska kontroversen om de två verserna i muslim världen långt innan Rashad kom och räknade bort de?

Vad gäller ”land” och ”hav” [L]#561 det är inget som Rashad kommit med, jag räknade ut det och fann det fascinerande och postade det. Vad gäller de video jag postar, det blir svårt för dig att se sammanhanget i det jag postar när du kommer in var 5:e sida i denna tråd. Saken är om jag är inspirerad av nåt jag postar upp det, om de är färglada text, vad är fel på det. Funktionerna är där till för oss att använda. Till sist det är ”öppen forum” och du ser mig inte gnälla över när andra postar sina personliga åsikter i denna eller andra trådar.

Posted on: 2013/7/8 23:41
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#95


Peteristen1
<ul>Jag tänkte också i samma spår som du om Hitler och hans militär makt. Problemet jag stötte på var att som det står i vers [17:5] att den personen som sändes var "servants of ours" [L] alltså att personen var en av Guds tjenare. Jag tror inte att Hitler var den personen.

Den första profetia, din uppfattning låter mer rymligt för mig, för att Jesus kanske hade inte just en sådan militär makt. Möjligtvis var det Muhammed för att han hade militär makt. Vad gäller den andra profetia jag tror det har inte uppfyllts än, iaf. det lutar sig mer åt det hållet.

Posted on: 2013/7/5 0:09
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#96


sWiFt
<ul>Här är en simpel 19 matematik, - Koranen består av 114 suror. Surorna har olika antals verser och ser ut vara slumpade i sina antal av verser [L]. Om vi adderar alla och delar de med 19, summan går jämt ut och blir 6346 (6 + 3 + 4 + 6 = 19). Nu kan du säga att det är slump, vi troende säger att det finns ingen slump I Koranen och för den delen det finns inte heller nåt så kallad slump i all skapelse. Bara det i sig är bevis för oss.

Sovgott må Gud vägleda dig och oss alla.

Posted on: 2013/7/4 22:18
 Top TopTop
« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 30 »dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
36 user(s) are online (36 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 36

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS