vaken

Vakencorner

Forum Index


Board index » All Posts (Skymt)

BottomBottomRe: Att tro är bättre än att veta!
#97


Det är en mycket mer dynamisk process.

Först tror man, sen tar man reda på om det faktiskt är så, sen vet man. Då kan man gå vidare och tro något annat, något nytt. Så upprepar sig processen.

Den processen kallas utveckling, förresten.

Posted on: 2009/1/30 15:16
“I’m often wrong, but I don’t stay wrong.”
 Top 


Re: Fri vilja
#98


Sincomi:
Man kanske kan säga så här: Den fria viljan existerar när det finns ett urval (något att välja emellan). Men urvalet är inte fritt, utan styrt av omgivning, preferenser, förväntningar och naturens lagar.

Det är därför jag inte kan välja att flyga till månen, ty det ingår inte i mitt urval (jag äger ingen rymdraket samt saknar kapital att införskaffa en, jag är inte associerad med någon rymdfarande myndighet, och jag kan inte flyga för egen maskin).

Sen kan man göra det ännu mer komplicerat genom att fastslå att inte alla val är fria. Till exempel så skulle få välja att inte ha ett jobb, även om den valmöjligheten alltid existerar, ty att vara arbetslös är hemskt jobbigt (för de flesta). Är det då ett fritt val att arbeta?

Posted on: 2009/1/28 10:56
 Top 


Re: Fri vilja
#99


Quote:
Sen blir jag illamående när du påstår att "alla är ett", "alla är varandra", och sånt där. Nej, jag är en individ, med mina unika egenskaper. Bejaka individualism, inte kollektivism.

Miksjo: Om du tänker dig dina celler i din egen kropp; En levercell är distinkt annorlunda från en cell i dina njurar, ändå är de en del av det som blir en större helhet, dvs du. På samma sätt är du distinkt annorlunda från Seilon, men båda ni är olika delar av den betydligt större, och mer löst definierade organismen mänskligheten...

Och minns:
Resized Image

Posted on: 2009/1/27 12:16
 Top 


Re: Månen


Snopes håller med z30 här...

Posted on: 2009/1/14 14:22
 Top 


Re: Bush tror på en annan gud?


Ja, Bush alltså. Obehagligare människa får man leta efter.

Fast han verkade ju vettig i början. Kommer ni ihåg när det lät så här: http://www.youtube.com/watch?v=F9SOVzMV2bc ?

Posted on: 2009/1/9 10:49
 Top 


Re: En ny världsordning


z30:
Jag ber om ursäkt ifall jag hi-jackade din tråd. Jag ska försöka hålla fingrarna i styr, och inte vimsa iväg för mycket! :)
Jag tog upp the Zeitgeist movement just som ett exempel på förespråkare för en ny världsordning, som i alla fall jag kan ställa mig bakom. För vi måste väl formulera vår världsordning innan vi kan propagera den...

Så, för att sväva ut i hur jag ser en ny världsordning lite grann, utan att (direkt) stjäla formuleringar från andra sidor:

1. Vi behöver ett nytt globalt ekonomiskt system, vars värde är baserat på en regions verkliga produktiva potential och generering av tjänster, snarare än spekulation och skuld. Gärna liknande det som förhandlades fram vid Bretton Woods-konferensen efter andra världskriget (men som inte efterlevdes), med fasta växelkurser mellan olika regioners valutor.

2. Vi behöver en överproduktion av energi. Den senaste kärnreaktor-tekniken (Generation IV) är så pass effektiv att vi kan ta vårt nuvarande kärnavfall och använda det igen. Dessutom så har ryska forskare funnit ett mineral som absorberar och neutraliserar radioaktivt vatten, så de generar inget nytt farligt avfall. Först då kan alternativa tekniker så som elbilar få ett genombrott. Plus att investeringskostnaderna för att starta upp nyproduktion då kommer falla rejält.

3. Vi behöver komma bort från de religiösa åsikterna. Vad vi tycker och vad vi tänker måste bli baserat på verkligheten och inte på utopisk ideologi eller dogma, även om det kan få vara vägledande. Det måste helt enkelt bli okej att byta åsikt när nya fakta framkommer eller när man når nya insikter. Detta då utan att man ska ses som ryggradslös eller som någon som vänder kappan efter vinden.

(Är jag inne på rätt spår rörande din avsikt med den här tråden nu?)

frihet:
Ah, ok! :) Du har rätt i att västvärlden i mångt och mycket är sekulariserad, men ändock frodas sekttänkandet i vissa regioner och organisationer, och de influerar tyvärr politiken. Men vi droppar den här diskussionen av respekt för trådskaparen. :)

Posted on: 2008/12/31 16:19
 Top 


Re: En ny världsordning


Quote:
Zeitgeist t ex pekar på saker som saknar inflytande i västvärlden idag som religion[...]

Hur kan du skriva så, när "ledaren för den fria världen", mr Bush, är djupt troende, och litar på sina röster i huvudet för att diktera sin världspolitik?

Hur kan du skriva så när muslimska fraktioner bedriver ett helt Jihad mot västvärlden?

Hur kan du skriva så, när det år 2008, i Sverige, fortfarande är omöjligt för ett homosexuellt par att få samma legala status som ett heterosexuellt?

Posted on: 2008/12/31 14:03
 Top 


Re: En ny världsordning


Lorax:
Hej! Tack för välkomnandet. Det är ett väldigt trevligt forum ni driver här. :)

Du skriver sanning. Ens ideologi måste ju reflekteras i de dagliga val man gör, annars är man ju hycklare (eller kanske lat ).

Men jag tror att piratpartiet har ett annat fokus än the Zeitgeist Movement. Demokrati, integritet och och ett skyddat privatliv spelar ju bara roll när ens grundläggande behov är tillfredsställda, såsom möjligheten att få mat för dagen och tak över huvudet. Det har vi lyckats ganska bra med i Sverige.

Men det välmående vi har i Sverige får inte bero på andra människors fattigdom!

Det känns som Jones hakar upp sig lite för mycket på vad som varit, och att ställa "de ansvariga till svars". Joseph är mer "ta vad vi har nu, och arbeta för en bättre framtid för alla".

Posted on: 2008/12/31 13:40
 Top 


Re: En ny världsordning


Jag känner precis som ni, men jag har haft svårt att veta vad man ska engagera sig i. Att hitta en organisation i vilken man kan verka för en bättre värld. Piratpartiet finns ju i Sverige, men de går inte tillräckligt djupt.

Men igår hittade jag sidan The Zeitgeist Movement.

Jag har bara hunnit skrapa på ytan men de verkar dela samma mål som jag... Quote:
We intend to restore the fundamental necessities and environmental awareness of the species through the avocation of the most current understandings of who and what we truly are, coupled with how science, nature and technology (rather than religion, politics and money) hold the keys to our personal growth, not only as individual human beings, but as a civilization, both structurally and spiritually.


Vad tror ni om den?

Posted on: 2008/12/31 1:36
 Top 


Re: Gudalös och fri!


Det är inte min avsikt att förlöjliga, men däremot så har jag märkt att jag får mer respons då jag är provocerande (och tråden lever ju än, så det verkar ju fungera ;) ).

Du skriver "...alla andliga och religösa...", så jag tror du missförstår både min poäng och min avsikt med tråden; andlighet är något vi alla har, och behöver. Den är ett resultat av evolution, och hjälper oss förstå det obevisbara och onåbara, där det sunda förnuftet inte räcker till. Att finna svar, där inga svar erbjuds.

Men andlighet är inte religion. Tvärtom skulle jag vilja säga. Framför allt så är inte kristendom andlighet (vilket är den religion jag är mest bekant med). Andlighet är något personligt, något som är intimt förknippat med jaget.
Till exempel så kan man ju använda bibeln för att motivera vilka handlingar och åsikter som helst, från att bränna kvinnor på bål och att hata homosexuella, till att du skall älska din nästa och att kärleken genomsyrar allt.

Vilka tolkningar du gör, beror på din individuella andlighet.

Avsikten med den här tråden är att uppmuntra alla till att tänka själva och inte begränsa sig till en viss variation av dogma! Ty dogma kan innehålla visdom. Men framför allt så vill jag uppmana alla att titta på den värld vi lever i. Det är en vacker, varierad och kunskapsrik värld, men det är en värld som har ont! Medans folk bönar och ber till döda gudar eller kivas om huruvida vems fantasifigurer (ty det är vad gudar är, födda ur vår fantasi) är störst bäst eller sannast, så svälter riktiga, levande barn ihjäl. Och vi producerade nog med mat för 12 miljarder människor för några år sen (se gärna filmen "We feed the world").
Vårt ekonomiska system är på gränsen till kollaps.
Och vår demokrati håller på att nedmonteras med fler repressiva lagförlag än någonsin tidigare.

Vi behöver vår andlighet, inte för att ge oss själafrid, utan för att finna lösningar på dessa globala problem! Därför bör vi inte stympa den genom att genom att begränsa den uråldriga texter. Vi bör utnyttja den, och den intuition den ger oss, till att hjälpa världen till att bli en plats man inte behöver skämmas över!

Till sist så vill jag även länka till en video av Pat Condell, som har en betydligt vassare retorik än jag någonsin skulle använda.
Se den genom att klicka här!

Posted on: 2008/12/30 2:02
 Top 


Re: En fascinerande forumdialog!


krazyFlipy:
Mycket intressant länk! Tack ska du ha.

Posted on: 2008/12/17 14:40
 Top 


Re: Fri vilja


Fri vilja finns endast när det finns något att välja mellan...

Posted on: 2008/12/16 16:37
 Top 


Re: Gudalös och fri!


Despertando:
Jag kan rekommendera att du läser hela tråden.

Det är precis som du säger. Andlighet är fantasi. Men att finna svaren i dogma är inte fantasi.

Att berätta för ett barn att världen började för 6000 år sen med att något överlägset väsen knäppte med fingrarna, är inte att uppmuntra barnets fantasi och jakt efter svar.

Tvärtom, det är ett fantasins misslyckande!
Och tänk dig vilka mentala konflikter det innebär för barnet, när det upptäcker riktiga bevis som inte stämmer överens med vad det har blivit lärt.

Är det då inte bättre att direkt lära ut "vad vi vet nu, det är inte komplett, men du kan hjälpa till att bredda den här kunskapen och göra den rikare med dina egna upptäckter. Så ställ frågor, och vi ska svara så gott vi kan. Dra dina egna slutsatser, och se vilket gehör du får!".

Det finns inga absoluta svar. Det finns ingen absolut sanning. Till och med matematiska axiom, som ska vara de enklaste och mest uppenbara sanningar som finns, är helt beroende av sammanhang! Det är upp till var och en av oss att ständigt söka efter sanningen, ty den är subjektiv, och kan inte läras ut. Och i mina ögon så är det varje människas plikt att bli så lärda de kan, och att öka vår kollektiva kunskap så mycket de kan!

____________________

Min egen orsak till att existera, är för att mina föräldrar satte mig till världen. Mitt syfte är att bli den bästa människa jag kan bli. Att ständigt öka min skicklighet, kunskap och förståelse för min omvärld, och om möjligt, att använda dessa förmågor för att göra andra gladare och nöjdare.

Men detta är mitt personliga perpektiv. Det står dig fritt att förkasta det, och formulera din egen orsak, ditt eget syfte och därmed poängen med din existens.

Detta har alltså ingenting med bevis att göra, som jag tror jag skrev i typ tredje posten i den här tråden.

Posted on: 2008/12/12 13:03
 Top 


Re: Gudalös och fri!


Quote:
Det är långt ifrån alla som är av den åsikten. Det är rätt tjockt med religiösa människor vars föreställingsvärld inte skiljer sig nämnvärt från sekulariserades förutom att det finns en orsak till allt...

Varför förutsätter du att sekulariserade inte ser en orsak till allt? Att finna en orsak har med andlighet att göra, och även sekulariserade människor har en andlighet!

Det är ju det som är själva syftet med hela den här tråden. När ni inte blir styrda av fantasiföreställningar, så har ni möjligheten att finna er personliga orsak till att existera. Jag lägger mig inte i vad ni kommer fram till för orsak, och jag bryr mig inte heller om HUR ni finner den (även om det intresserar mig). Det som betyder något är att man börjar söka.

Och vad man än kommer fram till så är det en mycket mer betydelsefull orsak än att en skäggig gubbe i himlen vill ha dig som en myra i sin myrfarm.

Gudalös och fri!

Posted on: 2008/12/12 10:00
 Top 


Re: Ingår piraterna kring Somalien agendan?


Så ni tror inte att ökningen av antalet pirater beror på att internationella handelsfartyg inte lägger till i hamnarna, utan bara snurrar runt på öppet vatten medans bankerna försöker ordna finanserna för att betala för deras last?

Dvs, ökningen i pirater är en effekt av den globala ekonomiska krisen...

Posted on: 2008/12/11 16:07
 Top 


Re: Jag talade med gud


'Kommer det finnas plats för oss?'

"Det är ett stort universum"

'Och hur ska vi enkla dödliga förhålla oss till dig tills dess?'

"Som en äldre bror eller syster. Det är klart jag vet mer än ni. Självklart är jag mer kraftfull. Jag hara bara levt längre. Men jag är inte 'bättre' än er. Bara mer utvecklad. Precis det ni kan bli"

'Så vi har inga krav på att tillfredställa dig eller följa dina så kallade riktlinjer eller något sådant?'

"Verkligen inte. Jag har inte utfärdat en enda riktlinje under hela universums livstid. Man måste hitta sin egen väg ut ur labyrinten. Och en förbättring är att sluta förvänta sig att jag, eller någon annan, ska komma och hjälpa er."

"Jag antar att det är en riktlinje på sätt och vis, så där rök det vanan!"

"Men allvarligt talat, raser som klamrar sig fast vid religion bortom dess bästföre-datum har en tendens att utplåna sig själva. De lägger ner så mycket energi i att debattera min sanna natur, och investerar så mycket känslor i sina vilda fantasier att det slutar med att de dödar varandra över saker som ingen av dem har den minsta aning om. Helt galet beteende, men det sållar agnarna från vetet."

'Så varför just jag? Varför ta en ateist av alla människor? Varför berättar du det här för mig? Varför just nu?'

"Varför du? För att du kan acceptera min existens utan att ditt ego bryter ihop, och börjar kräla i stoftet."

"Kan du tänka dig hur påven skulle reagera på min existens?! Om han verkligen förstod hur totalt fel han och hela hans kyrka har haft, och hur mycket av smärtan och lidandendet du nämnde tidigare, som hans religion bär ansvaret för, så skulle han nog få hjärtattack direkt. Eller om jag uppenbarade mig samtidigt live på nåt dussin av tv-prästernas propagandashower. Pat Robertson skulle kissa på sig om han verkligen förstog vem han pratade med.

Medans ditt intresse är rent akademiskt. Du trodde aldrig på sagorna, men du har inte uteslutit möjligheterna att mer avancerade livsformer kan nå gudalika krafter. Du har helt riktigt gissat att gudom är livets öde. Du har visat att du kunde och kan acceptera en sådan idé. Det verkade ok att bekräfta dina misstankar, och låta dig göra vad du vill med informationen.

Du kan, och kommer, att publicera den här konversationen på internet, där det kommer att så ett viktigt frö. Det kanske tar några hundra år innan det slagit rot, men det kommer, till slut, att slå rot.

Varför nu? Dels för att både du, och internet är redo nu. Men mest för att mänskligheten är på väg in i ett kritiskt skede. Det är som när vi pratade om farorna med kunskap.

Er art är på väg att bli medveten om farorna. När det hander, kan framtiden ta tre inriktningar.

Många är frestade att undvika faran genom att undvika kunskapen. Likt anpassarna, är dessa dömda till undergång. Oftast på ett inte allt för hemskt sätt på sin egen planet, när deras livsvilja börjar svika, eller när deras primär blir en röd jätte och bränner upp dem.

Många andra fortsätter blint att skaffa sig kunskap, och lär sig aldrig att förhindra dess missbruk. Deras öde är beseglat anings snabbare, när pandoras ask exploderar i ansiktet på dem.

De enda som klarar sig till nivå två är de som lär sig acceptera och leva med sina farliga kunskaper. Varje individ av en sådan art måste till slut få kraften att förstöra hela arten när som helst. Ändock måste de lära sig att kontrollera sig till den grad att de kan överleva, även med sådan dödlig makt. Och ärligt talat så är de dessa vi vill se lämna sina solsystem. Arter som inte mognat nog, får inte erbjudas möjlighet att infektera resten av universum, men lyckligtvis har något sådant aldrig krävt min inblandning. Kunskapen själv tar hand om dem som inte kan hantera den."

'Varför kan vi inte ta det fjärde alternativet - begränsad forskning där vi undviker att forska efter farlig kunskaper?'

"Som du kan se från er egen begränsade historia, de mest användbara teknologierna är också nästan alltid de farligaste. Till exempel så behöver ni fortfarande utveckla fission, för att få det energiöverflöd ni behöver för att ta er igenom den här fasen av er sociala utveckling. När ni bemästrat den teknologin så kommer ni kunna utjämna alla matriella orättvisor och fattigdom inom en generation eller två, och det är ett absolut vitalt steg för varje mognande ras. Ändock så kunde den forskning som ledde till dessa teorier, ifall ni missbrukade den, lett till er civilizations undergång.

På samma sätt så kommer ni snart kunna bemästra biologiska sjukdomar, och till och med designa er själva så att ni blir så gott som felfria. Er biologiska livslängd kommer dubbleras eller trippleras inom de nästa hundra åren, och er digitala livslängd kommer att bli potentiellt oändlig under samma tidsperiod: OM ni överlever de potentiella hot som den teknologin ger upphov till i form av genetiska tidsbomber, designade virus, och den digitala och genetiska krigsföringens alla andra fantastiska underverk.

Ni kan helt enkelt inte nå fördelarna utan att ta riskerna".

'Jag är inte säker att jag förstår min roll i det här. Ska jag bara posta det här på internet, så blir allt bra?'

"Inte nödvändigtvis. Det är tyvärr inte så enkelt. För det första, vem tror du kommer ta det här på allvar? Det kommer ses som ett lätt humoristiskt fiktivt arbete. Dina ord, och det mesta av ditt arbete, kommer faktiskt inte bli undersökt och uppskattat förrens några mycket mer utbildade filosofer utvecklar dessa idéer som du kämpar för att uttrycka, och klarar av att förklara dem på ett mer kompetent sätt. Då kommer dessa idéer att nå poularitet och sökningar kommer att utföras av arkiven. De kommer hitta dina texter och häpnas över dess för-vetenskap. Du når inte upp till Einsteins nivå, men kanske till Johannes döparen!

Det här stycket kommer inte ha någon bäring alls, ifall inte mänskligheten gör vissa nyckelframsteg inom de närmsta hundra åren. Det kommer inte hjälpa dem göra dessa framsteg. Det kommer att hjälpa er känna igen dem."

'Får jag fråga vilka framsteg du menar?'

"Jag tror du vet. Men ja - även om ni är på nivå ett, så finns det flera distinkta faser som en utvecklande ras måste gå igenom på vägen till nivå två. Det första är, som sagt, att uppfinna den flygande maskinen. Nästa signifikanta steg är att uppfinna den tänkande maskinen.

Med er nuvarande takt så är ni bara några årtionden från att nå detta mål. Det markerar ert första steg inom teknologisk evolution. Att kartlägga sitt genetiska matrial är ett annat mål, men att bara kartlägga det är lite som att titta på en exekverbar datafils kompilerade innehåll. Det är bara meningslös nonsensinformation, men med lite hackande [datatermen] kommer ni till slut att kunna härleda effekterna av vissa bitar kod.

Vad ni verkligen behöver är att härleda hur er DNA-kod fungerar ["reverse engineer"]. Ni måste hitta dess grammatik och syntax. Då kan ni börja designa er själva. Men den uppgiften kräver den tänkande maskinen"

'Du säger att du undviker att ingripa. Men räknas inte den här konversationen som ett ingripande - även om alla som nu lever ignorerar den?'

"Jo. Men det är så här långt jag är beredd att gå. Dess enda effekt är att bekräfta, ifall ni hittar den, att ni är på rätt väg. Det är fortfarande upp till er att navigera förbi farorna och vidare."

'Men varför bry sig om en det? Vi är väl bara ytterligare ett variation på evolution. Antingen klarar vi oss, eller så gör vi det inte...'

"På många sätt är övergången till en informationsart (information species) den mest traumatiska fasen i evolutionen. Biologisk intelligens är djupt rotad i en uppfattningen om att medvetande endast är påvisbart inom en organisk hjärna. När ni inser att ni skapat era efterlevande, inte bara i termerna moder och barnn, utan genom den kollektiva insikten att er art är redundant och överflödig. Det här paradigmskiftet är för de flesta arter, ett skifte för många. De bågnar under denna nya utmaning, och flyr från kunskapen. De misslyckas, och dör ut. Ändock finns inget fundamentalt fel på dem. Det är fantasins misslyckande.

Jag hoppas att om jag får ut att JAG är en produkt av just sådan evolution, så kanske det ger dem självförtroendet att försöka. Jag har diskuterat detta med arter på nivå två, och slutsatserna är att denna lilla konversation kan öka antalet som kvalificerar sig för nivå två, utan att för den skull släppa igenom skadliga drag. Det har försökts 312 gånger. Vi kan inte dra slutgiltiga slutsatser än, men än så länge så har vi sett en 12% ökning av antalet raser som lyckas transformeras till informationsarter."

'Ok, så om alla tog det på allvar och trodde på varje ord jag skrev? Skulle inte det räknas som ett aningens större ingripande?'

"Lita på mig, det kommer de inte att göra"

'och om så är fallet, så skulle du inte göra någonting för oss, ifall en ny asteroid skulle vara på väg mot oss?'

"Jag är övertygad om att ni kommer klara det provet också. Och nu, min vän, är denna intervju över. Du har ställt de rätta frågorna, och jag har sagt det jag kom för att säga, så jag går nu. Det har varit väldigt trevligt att träffa dig - Du är väldigt smart. För en myra"
Han blinkade.

'Bara en sista trivial fråga, varför uppstod du framför mig i skepnaden av en trettioårig vit man?'

"Har jag på något sätt hotat eller skrämt dig?"

'Nej'

"Är du sexuellt attraherad av mig?"

'Eh, nej!'

"Så lista ut det själv..."

Posted on: 2008/12/11 12:50

Edited by Skymt on 2008/12/11 13:41:09
 Top 


Re: Jag talade med gud


'Hur pass involverad är du i allt? Tände du bara stubintråden till big bang och lutade dig tillbaka för att titta på? Eller måste du aktivt befrukta fertila planeter med liv?'

"Fröna utvecklades i yttre rymden, som ett resultat av fysikens och kemins lagar, som era vetenskapsmän börjar få ett hyffsat grepp om. Ja, jag startade big bang, och sedan somnade jag i nästan fem miljarder år. Det var så länge det tog innan de första livsformerna började komma fram. Det placerar dem ungefär åtta miljarder år före er. Den första intelligenta livsformen är 4,3 miljarder år äldre än er. Verkligen avancerade. Jag kan ha djupt meningsfulla konversationer med dem. Och det brukar jag ha. Jag har en just nu."

'Och sen då?'

"Om jag håller stenkoll på vartenda steg du tar? Inte på det påflugna sätt du verkar tro. Låt oss säga att jag håller mig medveten om vad som händer på en planetär skala.

Jag koncentrerar mig mest på evolutionära hopp, och ser till att de går åt rätt håll"

'Och vad gör du ifall de inte gör det?'

"Vanligtvis ingenting"

'Vanligtvis?'

"Arter som evolverar åt fel håll, brukar vanligtvis utplåna sig själva, eller dö ut av andra orsaker"

'Vanligtvis?'

"Det finns ett eller två exempel där fel ras fick möjligheten att bli dominant på bekostnad av en mer löftesrik ras"

'Låt mig gissa. Dinosaurierna på vår planet är ett exempel. För framgångsrika. Undertryckte däggdjurens evolution, och de visade inga tecken på att utveckla intelligens. Så du tänkte ut lite åtgärder i form av en noga utvald asteroid'

"Djupsinnigt. Nästan korrekt. De visade faktiskt tecken på en begynnande intelligens, till och med samarbete. Studera era velociraptorer. Men på tok för rovgiriga. Helt oförmgna att utveckla en 'respekt' för andra former av liv. Man måste bära sin avkomma för att utveckla detta känslomässiga band till andra varelser. Jordens reptiler är helt enkelt inte byggda för det. Däggdjuren kunde inte, precis som du säger, värja sig mot så mäktiga rovdjur. Nu har ni nått en nivå där ni skulle kunna besegra dem, men det har bara varit så de senaste två tusen åren. För två miljoner år sedan hade ni inte haft en chans. Så dinosarierna var tvungna att lämna plats. Dessvärre levde de i god ekologisk balans, och visade inga tecken på teknologisk utveckling, så tyvärr var jag tvungen att lägga mig i."

'Tyvärr?'

"De var vackra och otroligt framgångsrika livsformer. Man förstör inte något sådant utan att känna motstånd"

'Men hur kunde du, i det skedet, veta att något bättre skulle resa sig ur askorna?'

"Jag visste inte, men sannolikheten var hög."

'vilka andra små förbättringar har du gjort med vår utveckling?'

"Inga alls. Jag satte ett alarm för de första tecknen på flygande maskiner, som jag brukar göra. Leonardo verkade lovande ett tag, men inte förrens bröderna Montgolfier började jag intressera mig på riktigt. Det kvalificerade er som intelligenta varelser på nivå ett."

'Så Jesus från Nasareth, Moses, Mohammed..?'

"Hmmm.. tragiska feltolkningar tyvärr. Vem som helst som kan kommunicera med sina egna celler kan vagt uppfatta mig - och alla andra livsformer, sammanbundna i helheten, men att tolka det som något övernaturligt som kräver lydnad är faktiskt att helt missa poängen. De som följer sådana läror blir lätt lite för inbillska och religösa för min smak. Det är inte så roligt att bli dyrkad när man slutar vara en pubertal tonåring. Med det sagt, så är det faktiskt inte alls ovanligt för evolverande raser att gå igenom den fasen. Tills de börjar inse hur mycket även de kan forma sin del av universum, så har de en förståerlig förundran för denna vagt uppfattade varelse, ansvarig för skapelsen av deras universum. För att nå nivå två måste de dock vakna upp och börja inse sin egen kraft och potential. Det påminner lite om förhållandet mellan ett barn och dess föräldrar. Förundran och dyrkan måste lämna plats för att barnet ska kunna bli vuxet. Respekt är inte så farligt, så länge det inte går för långt. Och jag repekterar verkligen de raser som nått så långt. Det är en hård kamp. Jag vet. Jag har själv gått igenom det."

'Du har bevakat oss sen bröderna Montgolfier levde? När var det? 1650-talet?'

"Nästan, 1783"

'Nå, om du nu har bevakat oss noggrant sen dess, så vill nog medelsvensson nog gärna veta varför du inte griper in oftare. Nu när du har sådana otroliga krafter, hur kan du tillåta sådant otroligt lidande och mänsklig misär?'

"Det verkar nödvändigt."

'NÖDVÄNDIGT?'

"Alla intelligenta raser blir dominanta över sin planet genom rovdjursinstinkter. Det finns många intelligenta raser som inte blir dominanta. Likt era delfiner, utvecklas de själva för att leva i harmoni med sin omgivning, snarare än att gå den väg ni gick, som är att manipulera sin omgivning. Dessvärre så är delfinens väg en återvändsgränd. De kommer kanske att överleva mänskligheten, men de kommer aldrig att kunna lämna sin planet, inte utan er hjälp i alla fall. Endast de som kan manipulera sin värld, kan en dag hoppas på att få sprida sina gener genom universum.

Till skillnad från anpassarna, som lär sig samarbeta relativt tidigt, fortsätter manipulatörerna att slåss. Och när väl alla mindre arter är besegrade, är de så tävlingsinriktade och aggressiva att de vänder sig mot sig själva. Detta utvecklas till en kulturell kamp som blir mer och mer destruktiv, precis som er egen historia. Detta är dock ett vitalt steg för att hoppa från en biologisk till en teknologisk evolution.

Ni behöver er kapprustning, för att göra teknologiska framsteg.

Er vilja att dominera är det bränsle som driver ert sökande efter kunskap, som anpassarna aldrig behövde. Och även om era ursprungliga motiv till kunskap är själviska och destruktiva, påbörjar den utvecklandet av den intellekuella självmedvetenheten, en högre form av medvetande, som aldrig skulle utvecklas i andra raser. Inte ens medans de själva upplever det, kan delfiner förmedla idéerna om tid eller kärlek.

Krigen, och utvecklandet av massförstörelsevapen är de första svåra provet på nivå ett. Ni är fortfarande inte klara med det, men ni visar helt klart lovande tecken. Annars skulle det inte finnas någon poäng över huvud taget med min inblandning. Er förmåga att överleva detta är vital för att klara senare prövningar. Så jag skulle inte, har aldrig gjort, och kommer aldrig att försöka hindra en ras från att utplåna sig själv. De flesta raser utplånar faktiskt sig själva."

'Och ömkan för de som måste leva igenom dessa plågor?'

"Jag kan inte säga det utan att låta kallhjärtad, men hur mycket tid lägger du ner på att oroa dig för de myror du kör över med din bil? Jag vet att det låter hemskt för dig, men försök se helheten. På er nuvarande nivå börjar ni bli intressanta, men inte speciellt viktiga."

'Ok, men jag kan inte ha en intelligent diskussion med en myra!'

"Precis!"

'hmm... du vet, de flesta människor kommer inte ens vilja försöka se saker ur det perspektivet. Kan du göra det mer aptitligt på något sätt?'

"Varför det? Du verkar inte ha några problem med att greppa vad jag sagt. Du är på inget vis unik. Och när de väl börjar inse vad de kan tjäna på utveckling så brukar de sluta gnälla. Evigt liv kan väga upp för mycket"

'Så vad måste vi göra för få mingla med universums intellektulla?'

"Evolvera. Överleva"

'Ja, men hur?'

"Åh, jag hoppades att du skulle förstått poängen nu. "HUR" är helt upp till er. Om jag måste hjälpa er, så har ni redan misslyckats. Allt jag kan säga är det här. Ni har redan klarat en stor prövning iom att ni lärde er leva med kärnvapen. Det deprimerande hur många det är som misslyckas med det."

'Blir det värre?'

"Mycket"

'Genetisk krigföring, kanske?'

"Mycket möjligt"

'och problemet är.. att vi måste utveckla dessa teknologier, bemästra denna farliga kunskap för att nå nivå två. Men när som helst, så kan även denna kunskap leda till vår egen undergång'

"Om du tycker genetisk krigföring verkar allvarligt, tänk dig upptäcka en tanke, eller program, tillgänglig för varje intelligen varlese, som ifall den misbrukas kan annihilera er ras omedelbart. Om era framsteg forsätter i samma takt, så kommer ni upptäcka just den mekanismen inom mindre än tusen år. Er ras måste växa upp ordentligt

innan ni har råd att göra den upptäckten. Och om ni inte klarar er, så kommer ni aldrig att lämna ert solsystem och göra de andra visa raserna på nivå två sällskap."

'Alla 14 miljoner'

"Strax under'

Posted on: 2008/12/11 12:46

Edited by Skymt on 2008/12/11 13:17:10
 Top 


Re: Jag talade med gud


'Förlåt mig om jag behöver en stund för att samla mig, det är inte varje dag jag får fråga ut en gud.'

"Guden", avbröt han.

'ååh, stingslig!', tänkte jag.

"Inte egentligen, jag bara rättar till min image"

Det där kommer ta ett tag att vänja sig vid!

Jag försökte samla tankarna med en order till mig själv - 'Disciplin Harry. Du har alltid velat råka ut för en situation som den här. Håll dig lugn och tappa inte den här möjligheternas möjlighet'

"Det kommer du inte", sa han.

Alltså! Just det fick mig att mig att känna mig mer overklig än något annat. Den här killen sitter där, mittemot, och läser helt uppenbart, och helt korrekt, alla mina tankar. Det är som att hitta någons hand i sina byxfickor!

Något fick mig dock att acceptera intrånget, och jag började ju onekligen få lite förtroende för hans insikter och förmågor, så jag minns definitivt att effekten av hans ord var att jag kände mig full av tillförsikt och avslappnad. Vilket helt klart var hans avsikt. Han måste vara fantastisk på att förföra.

Så vi satte igång...

'Är du människa?'

"Nej"

'Var du någonsin det?'

"Nej, men något liknande, ja"

'Så du är ett resultat av evolution?'

"Just det - mest min egen"

'Och du evolverade från en ras liknande vår, DNA-baserade organsimer eller något sådant'

"Korrekt"

'Så, exakt vad gjorde dig till gud'

"Jag själv"

'Varför det?'

"Det verkade som en bra idé då"

'och dina nuvarande krafter, liknar de dem som de vidskepliga säger att du har?'

"Nära nog."

'Så du skapade allt det här, bara för oss?'

"Nej. Så klart inte"

'Men du skapade universum?'

"Det här. Ja"

'Men inte ditt eget?'

"Det här är mitt eget!"

'Du vet vad jag menar!'

"Man kan inte skapa sina föräldrar, så Nej"

'Får se om jag fått det här rätt. Du är alltså ett helt naturligt fenomen?'

"Helt och hållet"

'Som uppstått genom mekanismer vi själva en dag kan förstå, och kanske även bemästra?'

"Man kan diskutera vilka 'Vi själva' kommer att vara, men ja"

'så även om inte mänskligheten når fram, så kommer andra arter till slut att göra det?'

"Till en."

'och hur många raser finns det, som ligger före oss?'

"Förvånansvärt få. Mindre än fjorton miljoner"

'Få?!'

'Pust!'

'Och hur många på samma nivå?'

"just nu, strax över fyra och en halv miljarder"

'Så vår roll i universum är ungefär lika betydelsefull som medelsvensson är för mänskligheten?'

"Lite mindre. Nivå Ett, den nivå din ras har nått, börjar med uppfinnandet av den flygande maskinen. Jag definierar nästa nivå i samma termer som er sciencefiction-författare Isaac Asimov redan gjort. Den nås när ni tar kontroll över er primär - solen. Det som Asimov kallar för typ ett-tekonologi. Mänskligheten har precis påbörjat de flyganda maskinernas fas, så den mänskliga rasen ligger nästan sist bland de som nått till nivå ett."

'Och alla dessa raser är dina barn?'

"Det är så jag vill se dem"

'Och poängen med det hela?'

"I grund och botten, för att livet måste fortsätta. Min personliga motivation är önskan efter konversation. När man når min nivå, så slutar man vara miljarder med åtskilda varelser, och blir en extastisk helhet. En enda varelse som inte kan dö, oavsett hur avancerad, eller kanske på grund av den är så avancerad, blir ensam och kanske till och med lite uttråkad. Jag verkar vara den första. Jag har inte som avsikt att vara den sista."

'Så du skapade ett universum med potentialen att producera en till gud lik dig själv?'

"De största fördelarna kommer vara temporära, men likt alla orgasmer, väl värt det"

'Alltså ögonblicket där du och den nya guden smälter samman och blir en igen?'

"Det är mer än så. Det är den extatiska visionen som driver oss alla, även mig - och när det inträffar kommer extasen att vara flera gånger längre än vad universum redan existerat. Tro mig, det är väl värt det"

'Eh, ja. Jag tror jag ser attraktionen i en hundra miljoner år lång orgasm'

"Och människorna har inte ens på riktigt börjat njuta av de orgasmer de redan är kapabla till. Vänta tills ni bemästrar den enkla konsten"

'Så allt handlar om sex?'

"Extas är blott en belöning för att man förökar sig. Det är vad som får dig att vilja göra det. Detta är nödvändigt i startskedet, för att få igång biologisk evolution. När ni är klara med det skedet, och inte längre har behov av förökning, så kommer ni lära er att extas kan vara många gånger mer intensivt än något som sex kan erbjuda"

'Låter bra, tycker jag'

Posted on: 2008/12/11 12:43
 Top 


Jag talade med gud


källa
Jag mötte gud häromdan.

Jag vet vad du tänker. Hur i helskotta visste du att det var gud?

Nå, jag ska förklara det mer allt eftersom, men han övertygade mig genom att ha alla, och jag menar verkligen ALLA svar. Varje fråga jag gav honom, replikerade han med ett trovärdigt och tillfredsställande svar. Till slut var det lättare att acceptera att han var gud, än att inte göra det.

Vilket är lite underligt, för jag är fortfarande ateist, och vi är till och med överens om det.

Allt började på tjugo över åtta tåget från Paddington. Jag fick ett trevligt säte vid fönstret, inga skrikande ungar eller fulla huliganer inom hörhåll. Jag såg inte ens en mobiltelefon i närheten. Jag sitter ner, bläddrar i tidningen, och in kommer han.

Hur såg han ut?

Ja, det var inte som man kunde förvänta sig, det är ett som är säkert. Han var omkring 30, med jeans och en t-shirt med en vätte (hobgoblin) på. Definitivt inget ovanligt. Det såg ut som om han var socialsekreterare eller kanske en programmerare som jag själv.

"Är det upptaget här?", frågade han.

'Slå dig ner' svarade jag.

Han sätter sig och slappnar av, och jag ignorerar honom och återvänder till artikeln om genetiskt modifierad mat och näringskedjor.

Tåget avgår, och efter några minuter börjar han prata.

"Får jag ställa dig en fråga?"

Jag kämpar för att hålla ögonbrynen neutala och svarar 'Ja' i en ton som förhoppningsvis förmedlade att en fråga, och kanske en följdfråga, var ok, man att jag verkligen inte var på humör för en konversation.

"Varför tror inte du på gud?"

Den jäveln!
I vanliga fall älskar jag den här typen av konversation, och kan babbla i timmar om vilket nonsens deistisk tro är. Men jag behöver vara på humör. Det är som när ett jehovas vittne knackar på dörren tjugo minuter innan du ska till läkaren och dra ut en visdomstand. Man vill verkligen stanna kvar och munhuggas, men om jag gav mitt vanliga svar på den frågan, så hade vi diskuterat hela vägen till Cardiff. Jag var helt enkelt inte på humör. Jag behövde göra den här konversationen kort.

Men sen tänkte jag 'Konstigt! Hur kan den här totala främlingen, helt korrekt vara så säker på att jag är ateist?'. Hade jag haft min bil, så hade det inte varit så underligt. Jag har en darwinisk fisk på baksidan - motmedlet mot de talrika jesusfiskarna man ser överallt. Så vem som helst som såg den, och visste vad det var, kan antagligen härleda min tro rätt enkelt. Men det här var på ett tåg, och jag hade inte ens på mig min t-shirt med det Darwiniska "Evolve" tryckt på sig. Och The Independenent är inte heller en flagga för ateism, så jag undrade förstås vad som avslöjat mig.

'Varför är du så säker på att jag inte gör det?'

"För att", sa han, "jag är gud, och du är inte rädd för mig"

Tro det om du vill, men det finns olika sätt att säga en sådan sak på, varav de flesta skulle göra talaren till en kandidat för ett mentalsjukhus, eller åtminstonde lite prozac. Andra skulle väl kvalificera sig som milt humoristiska.

Men att säga det som ett neutralt påstående är en svår uppgift, men det var precis så han gjorde det. Ingenting i hans tonfall eller attityd fick hans påstående att framstå som underligt. Han sa att det var vad han trodde, och hans rationella tänkande verkade inte vara under inflytande av droger, eller ett resultat av en mental härdsmälta.

'Och varför skulle jag tro det?'

"Tja...", sa han, "varför ställer du inte lite frågor? Vad som helst, och se om svaren tillfredsställer ditt skeptiska sinneslag?"

Det kommer bli en kort konversation trots allt, tänkte jag.

'Vem är jag?'

"Stottle. Harry Stottle, född den tionde augusti 1947, i Bristol, England. Fader Paul, moder Mary. Utbildad på Duke of Yorks Royal Military School mellan 1960 och 67, sen Sandhurst and Oxford, med doktorsexamen i exobiologi, misslyckad rocksångare, heltidsaktivist i facket i tio år, och senare en frilansande programmerare, web designer och uppåtsträvande filosof. Gift med Michelle, amerikansk medborgare, med två barn från ett tidigare äktenskap. Du är på väg hem från vad som verkade vara ett lyckat möte med en investerare som är intresserad av ditt förslag om produktspårande, säker mjukvara och protokoll, och du åt en stor engelsk frukost på hotellet i morse, förutom att du som vanligt bad dem byta ut några av de äckliga engelska korvarna mot lite extra bacon."

Han tog en paus.

"Du är inte övertygad. Hmmmm... vad krävs för att övertyga dig..?

Åh, javisst. Ditt hemligaste lösenord, och dess association."

En seriös hacker hade kanske kunna komma åt lösenordet, men ingen, och jag menar

INGEN

visste dess association.

Han gjorde det.

Så vad skulle du ha gjort?

Jag slängde ur mig några fler frågor om relativt oviktiga, men privata, detaljer om mitt liv (som till exempel vilket ord min mor påstår var det första jag sa - tydligen 'armadillo'! (Fråga inte...)) men jag var redan ganska övertygad. Jag visste att det bara fanns tre möjliga förklaringar i det här läget.

Den första möjligheten var att jag drömde eller hallicunerade. Ingen har uppfunnit ett test för det, så vid tillfället så tror jag att det var min mest dominanta känsla. Det kändes inte verkligt. Mer som om jag var i en pjäs. Spelar min roll. Men sen det hände så har jag mina oavbrutna, detaljerade minnen, samt de anteckningar jag tog, alltjämt tillgängliga, så såvida hallucinationen inte fortfarande består, så vill jag förkasta den hypotesen. Två återstår.

Han kunde ha varit sant telepatisk. Inga dokumenterade bevis för att någon sådan någonsin har levt med sådana otroliga förmågor finns till dags dato, men det var en möjlighet. Det skulle förklara hur han kunde känna till min bäst bevarade hemlighet. Problemet är att det inte förklarade speciellt mycket annat. Framförallt förklarar de inte resten av svaren han gav, när vi fortsatte vår konversation.

Som Sherlock Holmes säger, när du uteslutit de omöjliga, så måste det som finns kvar, hur ossanolikt det än är, vara sanning.

Duktig empiriker, han Sherlock.

Jag var helt enkelt tvungen att acceptera, åtminstonde möjligheten, att han faktiskt var den han sa att han var.

Men jag har alltid vetat att ifall jag faktiskt mötte gud, så skulle jag ha miljoner frågor, så jag tänkte, "Varför inte?" och fortsatte med det som följer. Jag ber dig vara förlåtande med detaljerna i konversationen. Det här var ju en lite.. ovanlig händelse, för att inte säga direkt konstig. Och ja, jag var aaaningens nervös. Så om jag inte förmedlar det ord för ord, snälla klaga inte. Du kommer förstå andemeningen, jag lovar.

Posted on: 2008/12/11 12:42
 Top 


Re: Gudalös och fri!


Despertando:
Mycket riktigt så saknar jag en dialog med religösa människor.
Det är en av anledningarna till att jag postar mina tankar här, där vem som helst kan säga emot mig.

Jag har försökt, flera gånger, att få igång en dialog med religösa (både irl och här), men det slutar alltid med att de hänger upp sig på smådetaljer och diskussionen urartar, eller så blir de sura/hotade/irriterade och slutar prata med mig. Ibland faller de ner i nån intellektuell härdsmälta och klarar inte av att uttrycka sig på något annat sätt än genom rent nonsens.

Jag vill inte ifrågasätta någons tro, men jag vill veta vad det är som gör folk så övertygade om att de hade svaret på universums alla gåtor för 2000 år sedan!

Posted on: 2008/12/11 12:19
 Top 


Re: Gudalös och fri!


Despertando:
Kan du dra något exempel på vad du drar för slutsatser om mig, utifrån den meningen?

c0mputererr0r:
Precis. Religion är en definition på andlighet. Ofta en gammal definition, som kräver saker från den troende som går stick i stäv med dennes natur. Det måste stå var människa fritt att tillfredsställa sin andlighet som de vill. De formaliserade religionerna hotar denna frihet!Religion är per definition så skrivet i sten något kan bli, ty den lever ju på att ge definitiva svar. Om den ändrar sig, var ju inte svaren definitiva, och religionens trovärdighet skadas.
Endast när religionen blir så anakronistisk att de troende helt ger upp sin övertygelse, kan den tänka sig förändringar (men det blir oftast tillägg, likt andra testamentet mm) i sin dogma. Men tills dess så kämpar den för att hålla tillbaka allt som kan hota de svar som den ger. Ty verkliga svar hotar den makt som religionen i allmänhet och prästerskapet i synnerhet åtnjuter.

Därför naggas religion i kanten, då nya idéer som kan ge nya svar presenteras. Det är detta jag menar med att varje ny tanke skadar religionen. Kristendomen fick sig ju en rejäl törn av Martin Luther's idéer, och splittrades i en katolsk och en protestantisk gren. Skadad av en idé... Skadad av tanken "Sola fide".

Posted on: 2008/12/11 9:45
 Top 


Re: Gudalös och fri!


Mordecai:
Jag förespråkar själva motsatsen till religion. Istället för att ge svar, uppmuntrar jag folk att själva söka efter svar. Men inte i uråldrig dogma, utan i den fantastiska verklighet vi lever i, och från så många käller ni bara orkar med!

Verkligheten utvecklas med varje ny tanke.

Religion skadas av varje ny tanke.

Posted on: 2008/12/10 13:25
 Top 


Re: Microsoft + VERICHIP = Sant


Det är hemskt att man inte kan lita på storföretagen så pass att man fritt vågar utnyttja sån här cool teknik.

Transhumanism är framtiden, men inte på beskostnad av vår personliga integritet och frihet!

Posted on: 2008/12/9 15:05
 Top 


Re: Sveriges Bailout: 1500 miljarder , feltryck?


Hyperinflation - Here we come!

Min nästa plånbok kommer vara en portfölj!

Posted on: 2008/12/9 14:50
 Top TopTop
« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 ... 10 »dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
42 user(s) are online (42 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 42

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS