vaken

Vakencorner

Forum Index


Board index » All Posts (Parsifal)

BottomBottomSacred Economics - Charles Eisenstein, fredag 17/5
#1


Föredrag med Charles Eisenstein, fredag 17/5, kl 18.00

Den ”nya logiken” bygger på tagaren som blir en givare. Charles beskriver hur empati lägger grunden för samhörighet som överbryggar separation mellan människor. Att det inte är konkurrens utan samarbete som vi behöver mer av. Det bygger på insikter som vi alla redan har. Som att jag inte kan bli helt glad förrän du också är det. Frågan är om vi vågar fokusera våra individuella och kollektiva medvetanden på kärlek snarare än rädsla.
... Charles är en av västerlandets frontpersoner för den nya logiken. Han har bl a skrivit Sacred Economics och The Ascent of Humanity.
Föreläsning: ”The more beautiful world our hearts know is possible”
Plats: Aula Magna, Frescativägen 6, Universitetet, Stockholm
Datum: Fredag 17 maj
Klockan: 18:00 – 21:00
Anmälan: Facebook-event
Pris: Donation/Gåvoekonomi. Vi medskapar detta - donation ges på plats.
Övriga organisatörer bakom fredagens föredrag är:
YIP – The International Youth Initiative Program, Symbios, Ängsbacka,PUSH Sverige, Stiftelsen God Banketik, TGIM – Thank God It´s Monday, Sustainable Life Festival,ABF,Steg 3, HUB Stockholm, Medskaparinitiativet och Omställning Sverige

https://www.facebook.com/events/354850364620170/

Posted on: 2013/5/17 12:31
Sanningen skall göra oss fria!
 Top 


Re: Bistånd går till konsulter
#2


Det är roligt när man ser att ens arbete ger resultat! (Jag har lappat lite vid deras entré ibland... Det måste givetvis ha fått några anstälda att kontakta omvrlden.)

Posted on: 2012/6/19 21:23
Sanningen skall göra oss fria!
 Top 


Triangel i solen! Bilder från solteleskop
#3


Kolla in triangeln som sägs ha öppnats i solen. Triangeln i kyrkor och andra ställen kanske får sin förklaring!? Är det en bluff?

http://www.youtube.com/watch?v=jE4etk3U8gs
http://www.realufos.net/2012/03/giant ... le-door-opens-in-sun.html

Posted on: 2012/4/11 23:27
Sanningen skall göra oss fria!
 Top 


Re: Paideia - Europe has not yet learned how to be multicultural
#4


Jag tror inte att det hon säger om Europas framtid stämmer eller att judarna ska ha den uppgift hon hävdar. Men det finns uppenbarligen grupper som har denna åsikt.

Det finns andra utvecklingsvägar som Europa kan välja. Varför påstår hon att utan hennes idéer så kan inte Europa överleva?

Posted on: 2012/4/9 12:02
Sanningen skall göra oss fria!
 Top 


Re: Artikel i GP - Demokratins förfall - Vaket!
#5


"vansinnet serveras som självklarheter" - en fras som säger mycket om vår tid...

Posted on: 2012/4/9 0:19
Sanningen skall göra oss fria!
 Top 


Re: Paideia - Europe has not yet learned how to be multicultural
#6


Att hon är judinna är kanske inte så väsentligt, men eftersom hon talar om denna grupps uppgift och själv tillhör den, så kan man förmoda att hon inte är antisemit. Men det kunde lika gärna ha utelämnats.

Posted on: 2012/4/9 0:16
Sanningen skall göra oss fria!
 Top 


Paideia - Europe has not yet learned how to be multicultural
#7


Råkade stöta på denna organisation som grundats i Sverige. Intressant vad grundaren Spectre, som själv är judinna, säger nedan om att Europa inte lärt sig att vara multikulturellt och att judar kommer att gå i spetsen för att ändra på detta.

Paideia was created in 2000 through grants from the Swedish government and the Marianne and Marcus Wallenberg Foundation as an academic and applied institute of excellence, with the mandate of working for the rebuilding of Jewish life and culture in Europe, and educating for active minority citizenship.

http://www.youtube.com/watch?v=hmUryMINlJ8

Innehållet i videon ovan i text:
"I think there’s a resurgence of antisemitism because at this point in time Europe has not yet learned how to be multicultural, and I think we’re gonne be part of the throes of that transformation, which must take place. Europe has not yet learned how to be multicultural. And I think we are going to be part of the throes of that transformation, which must take place. Europe is not going to be the monolithic societies that they once were in the last century. Jews are going to be at the center of that. It’s a huge transformation for Europe to make. They are now going into a multicultural mode, and Jews will be resented because of our leading role. But without that leading role, and without that transformation, Europe will not survive."
—Barbara Lerner Spectre, IBA-News, 2010.

Posted on: 2012/4/8 22:40
Sanningen skall göra oss fria!
 Top 


Artikel i GP - Demokratins förfall - Vaket!
#8


Demokratins förfall

Vinsterna privatiseras, förlusterna socialiseras.
Socialstaten förfaller. Blindhet för högerextremismen.

Den tyske författaren Ingo Schulze skriver om hur vansinnet serveras som självklarheter.

http://www.gp.se/kulturnoje/1.900819-demokratins-forfall

Den tyske författaren Ingo Schulze skriver om marknadens makt och demokratins förfall – ett tillstånd som tas för självklart. Det är ”bara en tidsfråga innan man uppfattar sig själv som sjuk och abnorm”, skriver han.


Ingo Schulze
Född 1962 i Dresden.
Debuterade 1995 med 33 Augenblicke des Glücks (33 ögonblick av lycka).
Genombrottet kom med Simple storys 1998 (på svenska med samma titel 2000)
För Handy (Mobilen) tilldelades Schulze Deutsche Buchpreis 2007.

Jag har inte skrivit en enda artikel de senaste åren för jag vet inte längre vad jag ska skriva. Allt är så uppenbart: avskaffandet av demokratin, den tilltagande sociala och ekonomiska uppdelningen i rika och fattiga, socialstatens förfall, privatiseringen och därmed förvandlingen av alla livets områden till marknad (utbildningen, sjukvården, kollektivtrafiken), blindheten för högerextremismen, medierna där man pratar oavbrutet för att slippa tala om de verkliga problemen, den öppna och dolda censuren (ibland som ett rakt nej, ibland under förevändningarna ”tittarsiffror” och ”format”) och, och, och …

De intellektuella tiger. Från universiteten hörs ingenting, här och där flammar något upp, sen sänker sig mörkret igen. Jag kan bara upprepa truismen: vinsterna privatiseras, förlusterna socialiseras. Och jag önskar att jag kunde nämna exempel på motsatsen.

Strax innan jul var jag med på ett arrangemang i Berlin med rubriken: Angreppet mot demokratin. Jag tackade ja till att vara med för jag ville göra något åt min känsla av isolering. När man dag efter dag får vansinnet serverat som självklarheter är det bara en tidsfråga innan man uppfattar sig själv som sjuk och abnorm. Jag har sammanfattat en del av det jag sa.

.

1 Det är en eufemism att tala om ett angrepp mot demokratin. Ett läge i vilket en minoritet av minoriteten tillåts, alltså har laglig rätt, att skada det offentliga för att berika sig själv, är redan postdemokratiskt. Skulden bär det offentliga självt, eftersom det inte värjer sig mot utplundringen, därför att det inte är i stånd att välja företrädare som skyddar dess egna intressen.

.

2 Varje dag får vi höra att regeringarna måste ”lugna marknaderna” och ”återvinna marknadernas förtroende”. Med marknader avses framför allt börserna och finansmarknaderna, alltså de aktörer som spekulerar i eget eller andras intresse för att nå maximal vinst. Är inte det samma personer som undandragit ofattbara miljardsummor från det offentliga? Och deras förtroende ska våra folkvalda kämpa för?

.

3 Vi är med rätta upprörda över Vladimir Putins begrepp ”styrd demokrati”. Varför behövde inte Angela Merkel avgå när hon hade talat om ”marknadsanpassad demokrati”?

.

4 Kapitalismen behöver ingen demokrati, bara stabila förhållanden. Att fungerande demokratiska strukturer snarare kan verka som motkraft och broms på kapitalismen, och också uppfattas så, blev tydligt genom reaktionerna när man först aviserade och sen blåste av folkomröstningen i Grekland.

.

5 Senast vid finanskrisen 2008 trodde jag att det allmänna skulle besitta så pass mycket självbevarelsedrift att det skyddar sig effektivt. Det var inte bara en missbedömning. Den förhoppningen har förvandlats till sin motsats.

.

6 Efter Östeuropas sammanbrott uppnådde några ideologiska föreställningar en sådan hegemoni att de uppfattades som självklarheter. Privatiseringen kan vara ett exempel. Privatisering uppfattades som något enbart positivt. Allt som inte privatiserades utan förblev offentligt och inte underkastades privata vinstintressen, ansågs ineffektivt och kundovänligt. Så uppstod en allmän stämning som förr eller senare måste leda fram till att det offentliga avväpnar sig självt.

.

7 En annan ideologisk föreställning som står i full blom är den om tillväxten: ”Utan tillväxt är allt förbi” slog vår förbundskansler fast redan för många år sen. Utan att tala om dessa ideologiska föreställningar kan man inte tala om eurokrisen.

.

8 Våra politiska företrädares språk är inte längre i stånd att fånga verkligheten (jag upplevde något liknande i DDR). Det är ett självrättfärdighetens språk som inte längre mäter sig mot eller tar intryck av alternativ. Politiken har förvandlats till ett redskap, till en blåsbälg för att elda på tillväxten. Medborgaren reduceras till kund. Samhällsidealet blir en playboy som konsumerar så mycket som möjligt så fort som möjligt.

.

9 De enkla frågorna ”Vem har nytta av det?”, ”Vem tjänar på det?” har blivit pinsamma. Den sociala och ekonomiska polariseringen i samhället har ägt rum under högljudda besvärjelser om att vi alla har samma intresse.

Det räcker med en promenad genom Berlin. I de finare kvarteren utgörs de få icke renoverade husen i regel av skolor, daghem, äldreboenden, förvaltningar, simhallar eller sjukhus. Idag lyder demagogin: vi har alla levt över våra förhållanden, alla är ju giriga.

.

10 Pengarna som den ene får, fattas för den andre. Pengarna som därigenom hopas hos de förmögna har inte, om man får tro statistiken, gått till investeringar utan till lukrativa affärer på finansmarknaden. I motsvarande grad avskaffas välfärdsprogram överallt i Europa för att bli till räddnings­paket åt banker som spekulerat bort sig.

.

11 En historia: det som en gång såldes in till oss som en motsättning mellan Öst- och Västtyskland framställs nu som en motsättning mellan länder. I mars besökte jag Porto i Portugal för att tala om en av mina böcker som hade översatts. En fråga från publiken gjorde att hela den vänligt intresserade stämningen slog om på ett ögonblick. Med ens var vi bara tyskar och portugiser som fientligt stirrade på varandra. Frågan var inte snygg – var det inte så att vi – och man menade mig, tysken – nu med hjälp av euron gjorde det som vi inte lyckades göra med våra stridsvagnar. Ingen ur publiken sa emot.

Och jag reagerade – vilket var illa nog – plötsligt som man hade hoppats, nämligen som tysk: det är ju ingen som har tvingats att köpa en Mercedes, sa jag förolämpat, och ni ska vara glada om ni får lån som är billigare än privatlånen. Jag formligen kände hur tidningspappret prasslade mellan mina läppar.

Under det oväsen som följde på min invändning, kom jag till sist till sans. Och när jag hade mikrofonen i handen stammade jag på min bristfälliga engelska fram att jag skulle ha reagerat lika idiotiskt som de, att vi alla gick i samma fälla när vi uppför oss precis som åskådare på en fotbollslandskamp. Som om det handlade om tyskar och portugiser och inte om de där uppe och de därnere, alltså om dem som i Portugal och i Tyskland har framkallat denna situation, tjänat på den och fortsätter att tjäna på den?

.

12 Demokrati skulle innebära att politiken genom skatter, lagar och kontroll grep in i de bestående ekonomiska strukturerna och tvingade aktörerna på marknaderna, framför allt på finansmarknaderna, in på en väg som är förenlig med det allmänna intresset. Det handlar om de enkla frågorna: ”Vem har nytta av det? Vem tjänar på det? Är det bra för det gemensamma? Till sist skulle frågan lyda: Vilket samhälle vill vi ha? Det är vad jag menar med demokrati.

.

Jag stannar här även om jag gärna skulle berätta om annat. Om en professor som sa att han återigen ser världen så som han såg den som femtonåring; om en studie från en högskola i Zürich som har undersökt sammanflätningen mellan koncerner och kommit fram till talet 147, 147 koncerner som delat upp världen mellan sig, de femtio mäktigaste av dem är banker och försäkringsbolag (enda undantaget ett oljebolag); jag skulle gärna också berätta om att det kommer an på att ta sig själv på allvar igen och finna likasinnade, därför att man inte kan tala ett annat språk ensam. Och om att jag åter fick lust att öppna munnen.
Ingo Schulze kultur@gp.se


Översättning:
Svante Weyler

Posted on: 2012/4/5 0:14
Sanningen skall göra oss fria!
 Top 


Vaken för världen:-)
#9


Rolig rubrik!
Vaken för världen
http://www.svd.se/naringsliv/vaken-for-varlden_6919681.svd

Vaken för världen

Oraklet Dennis: Grekland kommer att lämna euron, Portugal kan tvingas följa efter och de privata långivarna borde tvingas ta större del av smällen. Den förre riksbankschefen Bengt Dennis följer fortfarande Europas ekonomi noga, och han har starka åsikter om det som sker. Men framför allt förvånas han över att grekerna inte har tömt sina bankkonton.

Posted on: 2012/3/13 12:50
Sanningen skall göra oss fria!
 Top 


Re: Thrive
#10


De har en websajt också:
http://www.thrivemovement.com/home

Posted on: 2011/12/20 22:56
Sanningen skall göra oss fria!
 Top 


Re: Thrive - någon slags dokumentär....
#11


De har en websajt med mycket info också:
http://www.thrivemovement.com/home

Posted on: 2011/12/20 22:53
Sanningen skall göra oss fria!
 Top 


Civilisationens kris på UR play
#12


Den här videon som visades på UR säger en hel del. Det är kanske klimatfrågan i början som kan ifrågasättas, men i övrigt rätt ok.

http://urplay.se/164698

Finns det ett samband mellan kriserna som skakar världen? Beror klimatförändringarna, finanskrisen och militarismen på ett globalt systemfel? Brittiske säkerhetsforskaren Nafeez Mosaddeq Ahmed menar att den enda möjligheten att hitta lösningar är att se sambanden mellan kriserna som hotar vår civilisation.

Posted on: 2011/11/19 22:47
Sanningen skall göra oss fria!
 Top 


Dikt
#13


I Miljömagasinet nr 45 2011 fanns följande inspirerande dikt av Wolf Biermann:

Nej, låt dig inte förskräckas i denna skräckens tid: De hoppas ju på detta, att innan kampen börjat, vi gett oss utan strid.
Nej, låt dig ej förbrukas, men bruka väl din tid. Nej, låt dig aldrig kuvas, du stödjer oss, vi stödjer dig, vi ger varandra liv.
Vi låter oss ej tystas i denn tysta tid, en dag ska marken grönska, då står vi alla starka, då är den här vår tid.

(Svensk tolkning: P.O. Enquist och Caj Lundgren)

Posted on: 2011/11/19 22:30
Sanningen skall göra oss fria!
 Top 


Re: Relavanta frågor beträffande 9/11 inför 10 års minnet..
#14


Man kunde göra en kampanj på temat: Våga fråga!
Det är ju vanligt att folk i alla sammnhang inte vågar fråga för att de tror att alla andra förstår. Det gäller nog även detta område, Flygblad med uppmaning att ställa frågor och sedan några exempel på frågor att börja med. Vad sägs om det?

Posted on: 2011/7/17 21:15
Sanningen skall göra oss fria!
 Top 


Re: David icke
#15


Tog han upp någon ny info?

Posted on: 2011/5/9 21:58
Sanningen skall göra oss fria!
 Top 


Re: Mind Event
#16


Har hört att konferensen var riktigt bra. Många forskare öppna för mer än materien!

Posted on: 2011/5/8 22:52
Sanningen skall göra oss fria!
 Top 


Re: Mind Event 3-7 maj Stockholm
#17


OBS! att föreläsningarna streamas på deras websida.

Man kan också jobba som volontär.

Konferensen håller på 3-7 maj på Stockholms Universitet.

Ur programmet:
Hur skapas medvetandet? Är det något som skapas av hjärnan eller finns det redan? Är universum medvetet? Är medvetandet flexibelt i tid och rum? Ett tvärvetenskapligt forum den 3-7 maj i Aula Magna, Stockholms Universitet.

Towards Science of Consciousness (TSC) är en årligen återkommande tvärvetenskaplig konferens kring alla aspekter av medveten erfarenhet, som hållits växelvis i Tuscon, Arizona och på andra platser i världen under ledning och arrangemang av Centrum för Consciousness Studies vid University of Arizona. I år hålls den 18: e TSC-konfenrensen den 3-7 maj 2011 på Aula Magna Hall på Stockholms universitet i Stockholm, Sverige och under veckan träffar vi 200 forskare och företrädare från 65 länder. TSC-konferenser fokuserar på medvetandet inom relevanta områden som; neurovetenskap, molekylär biologi, medicin, fysik, kosmologi och filosofi.


Posted on: 2011/5/2 21:11
Sanningen skall göra oss fria!
 Top 


Re: 2012 - Hoax eller något verkligt?
#18


Om studerar loggan för OS 2012 i London kan man ana att det ligger något i det Icke och andra säger...
http://www.london2012.com/
Jag läste om detta på någon sajt för ett tag sedan. Siffrorna och punkten kan läggas ut till att stava Zion (Israel), vilket i loggan ser ut att ha sprängts sönder, vilket i sin tur skulle vara vad man vill uppnå. Att låta ett nytt världskrig starta i mellanöstern. Jag hoppas att det inte är så...

Posted on: 2011/3/28 23:58
Sanningen skall göra oss fria!
 Top 


Onsdag, 30 mars, 2011 - 18:30: Föreläsning och workshop med Nicole Foss (Stockholm)
#19


Föreläsning och workshop med Nicole Foss (Stockholm)

Onsdag, 30 mars, 2011 - 18:30 - 21:00

Finans- klimat- och energikris – vad kan vi göra?
Föreläsning och workshop med Nicole Foss, Omställningsrörelsen och JAK Medlemsbank

Plats: Studiefrämjandet Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12 N, nära Odenplan, Stockholm

Nicole Foss, bosatt i Kanada, är redaktör för bloggen The Automatic Earth som knyter ihop finans-, energi- och resurskriserna. Hon förklarar, på ett lättfattligt sätt, hur dagens finansbubblor byggts upp med hjälp av billig energi och vad som händer när de imploderar. Hennes viktigaste budskap: Förbered dig innan kraschen. I JAK Medlemsbank och inom omställningsrörelsen jobbar vi med möjligheter för förändring och hur vi kan hantera dagens utmaningar. Som deltagare i seminarierna får vi chans att reflektera och formulera våra tankar och idéer tillsammans med andra, vilket gör oss bättre rustande att förändra.

Här kan man se en intervju med Foss:
http://cornucopia.cornubot.se/2011/01 ... -och-automatic-earth.html

Posted on: 2011/3/28 19:17
Sanningen skall göra oss fria!
 Top 


Gyllene tider för Vaken? Bistånd från regeringen?
#20


Gyllene tider för Vaken? Bistånd från regeringen?

"I år satsar alliansregeringen 150 miljoner kronor på särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet i en särskild biståndssatsning. Satsningen inriktas på att stärka förändringsaktörer som verkar för demokrati och yttrandefrihet. Stöd ska kunna ges för skyndsamma insatser för att bistå dissidenter och individer, i länderna eller i exil, som utsatts för hot och våld, men även mer långsiktiga och strategiska insatser på global, regional och nationell nivå. Inom denna satsning finns utrymme för innovativa projekt som syftar till att förbättra möjligheten att sprida och erhålla information och åsikter som kan leda till demokratisk förändring."

Detta skriver biståndsministern i en artikel i Expressen. Kan detta bistånd erhållas även för aktiviteter inom Sverige kan man undra. Fast bistånd brukar ju gälla andra länder i vanliga fall... Och lika bra är väl det. Bistånd brukar villkoras och utvärderas har jag för mig. Och då gäller det nog att inte vara alltför kritisk mot givaren. Vi ska kanske vara glada för att vi slipper bistånd?

/P

Bistånd och nätaktivism
http://www.moderat.se/web/Bistand_nat ... ital_demokratisering.aspx

Har du idéer om hur informations- och kommunikationsteknologiska lösningar kan användas i frihetens tjänst? Gunilla Carlsson bjuder in till samtal i mars om hur Sveriges och EU:s bistånd kan anpassas till dagens verklighet när det gäller att använda nätet i kampen mot förtryck.

De folkliga protesterna i Tunisien och Egypten har visat kraften i våra nya kommunikationsverktyg, i sociala nätverk och mobil teknologi. Demokratiseringskartan har ritats om, och biståndet måste följa efter.

- Det handlar om att stödja människors ansträngningar att bygga demokrati inifrån i ofria länder. De bästa idéerna från mötet i mars ska jag ta med mig i arbetet med att utveckla det svenska demokratibiståndet, liksom i de diskussioner som förs inom EU, säger Gunilla Carlsson.

- Den kunskap och det engagemang som finns hos nätaktivister, entreprenörer och bloggare behövs i ett modernt bistånd som tar frihet på allvar, säger biståndsministern, som också kommer bjuda in ett antal profilstarka experter för att bidra till samtalet.

I år satsar regeringen 150 miljoner på särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet. Läs mer om satsningen via länken till höger.

Mötet planeras äga rum den 10 mars. Har du idéer och vill delta? Mejla oss på UD och berätta hur du vill att informations- och kommunikationsteknologi ska användas för att stärka frihet och demokrati i utvecklingsländer.

Mejla dina idéer och en presentation av dig själv före den 24 februari till: openaid@foreign.ministry.se

Läs också artikeln: Nätaktivister är nya demokratikämparna
________________________________________________________

Debattartikel Expressen 21 januari 2011
Gunilla Carlsson, Biståndsminister
Nätaktivister är nya demokratikämparna
http://regeringen.se/sb/d/14190/a/159459

Världen digitaliseras i allt snabbare takt. De senaste fem åren har antalet internetanvändare fördubblats och beräknas enligt International Telecommunications Union (ITU) under 2010 ha passerat två miljarder. Antalet mobilabonnemang uppskattades i fjol landa på cirka 5,3 miljarder. Samtidigt är det digitala glappet fortfarande stort mellan rika och fattiga delar av världen.

I denna digitaliserade verklighet ställs nya krav på gamla politikområden. Biståndet hör till de politikområden som står inför utmaningen att förnyas - inte minst mot bakgrund av den informations- och kommunikationsteknologiska revolution som just nu tar fart även i låginkomstländerna.

En viktig del av denna utmaning har att göra med hur informations- och kommunikationsteknologin kan användas som verktyg i kampen för frihet och mot förtryck.

Betydelsen av nätets sociala nätverk - som Twitter och Facebook - för förhoppningarna om en demokratisk utveckling i Tunisien är bara ett exempel.

Samtidigt växer också hoten mot den yttrandefrihet som den tekniska utvecklingen medfört. Enligt Reportrar utan gränser är fler än hundra bloggare och nätaktivister fängslade världen över för att de publicerat åsikter på internet. I flertalet av dessa länder är det i dag brottsligt att yttra sig på nätet, och antalet ingrepp mot oliktänkande på internet bara växer.

I vissa av dessa länder spelar Sveriges bistånd till stöd för demokrati och mänskliga rättigheter en roll - när det gäller just främjandet av tillgång till nätet eller alternativa publiceringskanaler. Det svenska biståndet används till exempel för att utbilda kvinnor som engagerar sig för mänskliga rättigheter i hur internet kan användas som arbetsverktyg och för att stödja demokratiaktivister att hantera säkerhetsrisker när man arbetar i en digital miljö. Vi vet att nätet i dag är ett oumbärligt verktyg för människorättsaktivister världen över.

Att ge människor tillgång till olika informationsverktyg är en viktig uppgift för ett bistånd som sätter friheten främst.

Regeringen har markerat detta i årets biståndsbudget och i en rad strategier där vi stärker Sveriges insatser inom ramen för informations- och kommunikationsteknologi för utveckling.

I år satsar alliansregeringen 150 miljoner kronor på särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet i en särskild biståndssatsning. Satsningen inriktas på att stärka förändringsaktörer som verkar för demokrati och yttrandefrihet. Stöd ska kunna ges för skyndsamma insatser för att bistå dissidenter och individer, i länderna eller i exil, som utsatts för hot och våld, men även mer långsiktiga och strategiska insatser på global, regional och nationell nivå. Inom denna satsning finns utrymme för innovativa projekt som syftar till att förbättra möjligheten att sprida och erhålla information och åsikter som kan leda till demokratisk förändring.

Vi påminns varje dag om vikten av att använda vår frihet för att främja frihet i andra länder. Sverige har till exempel under lång tid varit en av de stora bidragsgivarna för en utveckling mot friare massmedier i Vitryssland, bland annat genom utbildning av journalister och journaliststudenter, inklusive vad gäller internetbaserade medier, samt samarbete med oberoende medieorganisationer och oberoende massmedier. Vi förutser, mot bakgrund av den rådande situationen i Vitryssland, en ökning av denna typ av insatser.

Sverige har nu möjlighet att förse försvarare av mänskliga rättigheter i repressiva stater med verktyg för säker kommunikation så att de kan nå ut till en internationell allmänhet för att sprida information om övergrepp mot mänskliga rättigheter och därmed skapa ökat tryck från omvärlden.

Kontakt
Evin Khaffaf
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
work 08-405 59 39
cell 070-283 95 97
e-post till Evin Khaffaf

Posted on: 2011/3/12 11:13
Sanningen skall göra oss fria!
 Top 


Re: Torn av informationspaket. (Slut på adresser, kom med fler!)
#21


Anne Ramberg, Svenska Advokatsamfundet

Posted on: 2011/2/17 23:17
Sanningen skall göra oss fria!
 Top 


Olaglig övervakning av USA i Norge
#22


Olaglig övervakning av USA i Norge
http://www.dn.se/nyheter/varlden/olag ... -av-usa-i-norge-1.1202299
Uppdaterat i dag. 22:19. Publicerat i dag. 05:46

USA har de senaste tio åren systematiskt låtit före detta norska säkerhetspoliser övervaka norrmän. Norska UD rasar. Övervakning kan ha skett även i Sverige, anser svensk expert.

Gruppen, Surveillance Detection Unit (SDU), har opererat från hemliga lokaler och flera i gruppen är tidigare norska säkerhetspoliser, rapporterar norska medier.

Misstänkta personer har registrerats, fotograferats och uppgifterna har vidarebefordrats till USA:s ambassad, som analyserat och lagt in dem i databasen SIMAS (Security Incident Management Analysis System).
Annons:

Enligt norska TV2 ska flera hundra norrmän finnas i databasen.

Övervakningen sker enligt amerikanerna för att förhindra terrordåd mot USA:s ambassader.

Amerikanska UD bekräftar att man har en SDU-enhet i Norge och att uppgifter lagras i databasen.

– Våra stationer runt om i världen samarbetar med värdlandets myndigheter och delar information, säger Philip J Crowley, talesman för USA:s UD.

Men norska UD och justitieministern förnekar kännedom om övervakningen och UD är inte nöjt med de förklaringar som ambassaden givit hittills.

En man som har jobbat för en amerikansk övervakningsgrupp är säker på att norska myndigheter är och har varit införstådda med att USA bedriver underrättelsearbete på norsk mark.

– Självfallet har amerikanerna talat om för dem att de utför övervakning. Om värdlandet säger nej till det kommer de att fortsätta i alla fall, bara i en annan form, säger mannen.

Enligt hans bedömning kan hundratals norrmän ha kartlagts.

Norska politiker kräver nu besked av statsminister Jens Stoltenberg om och i så fall hur Norge informerats om övervakningen.

En talesman för USA:s ambassad i Stockholm bekräftar att det finns ett ”tätt” samarbete med Sverige i säkerhetsfrågor.

– Men jag kan inte kommentera specifika säkerhetsprogram, sade talesmannen Ryan Koch.

Detta är en drivmina som vi ännu inte vet så mycket om, kommenterar Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet.

En USA-övervakning i Sverige är trolig, anser Agrell.

– Man kan ju inte spana efter säkerhetshot i Norge om man inte samtidigt har koll på personer och organisationer i Sverige, sammanfattar Agrell som anser att det är den svenska regeringens uppgift att nu få klarhet i om USA bedriver övervakning här.

En talesman för justitieminister Beatrice Ask betecknar frågan om en eventuell amerikansk övervakning som en ”polisiär fråga”.

Agrell kommenterar:

– Det är som att gömma sig under köksbordet eller att påstå att Säpos åsiktsregistrering under 1960-talet var en polisiär och inte en politisk fråga.

Jan Winter/TT

Spioneri och diplomati

• Ambassaders verksamhet regleras av Wienkonventionen.
• Vad USA:s ambassad ägnar sig åt på ambassaden faller under amerikansk lag. Exempelvis kan personregister upprättas utan hänsyn till norsk eller svensk lag.
• Men om känsliga personuppgifter vidarebefordras till USA kan det vara ett brott mot Europakonventionen.
• Om ambassaden "ger sig ut på stan" i jakt på hot blir det mer komplicerat. Då kan ambassaden göra sig skyldig till spioneribrott eller olovlig underrättelseverksamhet.
• Om man som i Norge använt sig av värdlandets medborgare för faktasamling har dessa inget diplomatiskt skydd.
• Mycket informationsinsamling är laglig, som de som bygger på offentliga uppgifter.
• Får det formen av polisverksamhet gäller helt andra regler. Privata polisorganisationer är otillåtna i många länder. (TT)

Agrell tror att även svenskar övervakats
http://www.dn.se/nyheter/varlden/agre ... skar-overvakats-1.1202700
Uppdaterat i dag. 15:09. Publicerat i dag. 14:22

En drivmina som vi ännu inte vet så mycket om. Så kommenterar Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet, uppgifterna från Norge om amerikansk registrering av norrmän som haft kontakt med ambassaden. USA:s ambassad i Sverige säger sig ha ett säkerhetssamarbete med myndigheterna men vill inte gå in på detaljer.

– Om detta är en verksamhet som bedrivits i Norge och med som det verkar relativt stor omfattning så förefaller det relativt sannolikt att den bedrivits också i andra nordiska länder.

En USA-övervakning i Sverige är trolig, anser Agrell.
– Med tanke på att Sverige och Norge har en utomordentligt porös gräns utan gränskontroll så kan man ju inte bedriva en verksamhet i Norge för att spana efter säkerhetshot om man inte samtidigt har koll på personer och organisationer i Sverige, sammanfattar Agrell som anser att det är den svenska regeringens uppgift att nu få klarhet i om USA bedriver övervakning här.

– Det är också viktigt att reda ut i vilka former den sker och vilken myndighet som eventuellt har godkänt den, säger han till TT.

En talesman för justitieminister Beatrice Ask betecknar en eventuell amerikansk övervakning som en "polisiär fråga".

Agrell kommenterar:

– Det är som att gömma sig under köksbordet eller att påstå att Säpos åsiktsregistrering under 1960-talet var en polisiär och inte en politisk fråga.

Presstalesmannen för USA:s ambassad i Sverige, Ryan Koch, säger till DN.se att det finns ett säkerhetssamarbete mellan myndigheterna och ambassaden. Men han vill inte uttala sig om huruvida en övervakningsenhet liknande den i Norge finns även här.

– Det jag kan säga är att vi jobbar tillsammans med svenska myndigheter när det gäller säkerheten, men jag kan inte kommentera specifika program.

Men samlas det in information om svenskar som har kontakt med ambassaden?

– Som jag sade, jag kan inte kommentera specifika program.

Skälet till samarbetet är enligt Koch att öka säkerheten för ambassadens personal, lokalanställda och besökare. Han säger att USA ”alltid samarbetat” med de svenska myndigheterna om säkerhet, inklusive kampen mot terrorism.

Det är Säpo som ansvarar för den amerikanska ambassadörens säkerhet, medan polismyndigheten i Stockholms län ansvarar för ambassadbyggnadens säkerhet.

– Vi har ansvar för den personliga säkerheten för USA:s ambassadör, precis som för andra ambassadörer, säger Säpos presstalesman Patrik Peter till DN.se.

– Och där samarbetar vi naturligtvis med de amerikanska myndigheterna. Exakt hur skyddet är uppbyggt kan jag inte berätta.

Vad USA har för säkerhet inne på ambassadområdet är en fråga för amerikanarna, enligt Patrik Peter.

– Och när det gäller amerikanska myndigheters verksamhet i Sverige förutsätter vi att de följer svensk lag.

TT

Anders Bolling

anders.bolling@dn.se

Posted on: 2010/11/4 23:26
Sanningen skall göra oss fria!
 Top 


Unni Droug Minnya bok Bluffen är nämligen tystad och kraftigt motarbetad av våra största maktcentra.
#23


Från:
http://www.unnidrougge.com/2010/10/23/en-forfattares-dod/

Jag hade hoppats att jag inte skulle behöva skriva om det här, men nu ser jag mig nödd och tvungen. Min nya bok Bluffen är nämligen tystad och kraftigt motarbetad av våra största maktcentra. Nej, jag är inte paranoid eller inbilsk. Jag har funnits i branschen tillräckligt länge och känner tillräckligt många människor i den för att få det hela kvittrat i mitt öra.

1

Det är ju väldigt tjusigt med tryck- och yttrandefrihet, fint att läsa behjärtansvärda texter i de stora drakarna om maktövergrepp, korruption och haltande demokrati. Angeläget att få ta del av Wikileaks dokument över nedtystade missförhållanden. Viktigt att analysera Mellanösternkonflikten.

Det som är långt borta.

Det går också bra att ge fanatiska medelmåttor som Marcus Birro ett obegränsat medieutrymme. Självcentrerade histrioniker med huvudet i arslet kan aldrig kläcka ur sig obekväma sanningar eftersom de har fullt sjå med att vårda den ömtåliga myten om sig själva. Och så kan man ägna spaltkilometer åt Sverigedemokraterna. Stolt sträcka upp näven och förkunna att man är mot rasism.

Media framhåller gärna att de ägnar sig åt självkritik. Thomas Mattsson har till och med skapat en väl synlig spalt där han rättar till felaktigheter i tidningen. Men vad går i övrigt mediernas självkritik ut på? Är det när kvällstidningarnas chefredaktörer får tuppfäktas om lämpligheten gällande vissa namnpubliceringar eller rubrikskapande kring ej bekräftade men spektakulära missgärningar, exempelvis Sven-Otto Littorins eventuella sexköp? Är detta den enda mediekritik som står oss till buds?

När Gömdaskandalen rullades upp blev raseriet i bloggosfären så stort att riksmedia inte längre kunde avstå från att ta upp frågan. Men det var en tråd i härvan som klipptes av och som fick ligga kvar och fräsa bland bloggarna. Det var den kanske mest intressanta och den handlade om de mäktigaste mediernas utbredda vänskapskorruption. Den självkritiken ägnar sig inte våra medier åt, att kartlägga vilka som äter ur samma köttgryta, vem som sitter i knät på vem. Vilka mediechefer som firar semester ihop och umgås ymnigt på fritiden.

Inte heller redovisas de pengaströmmar som forsar mellan bokförlag och media, avtalen som görs upp, de till mutor gränsande rabattvillkor som sluts i olika led, eller de lojalitetsband som knyts mellan starka medieprofiler och det profithungriga bokförlaget, där medieprofilerna får sina böcker utgivna till monstruösa marknadsföringsåtgärder.

Ponera att den folkkäre tevekändisen X ger ut en bok på förlaget Y som ger tidningen Z feta erbjudanden om att till sin bilaga distribuera gratis ljudböcker eller pocketutgåvor. Dessutom umgås X privat med både Z:s chefredaktör och med förlagschefen på Y. Tror ni då att X eller tidningen Y skulle vilja befatta sig med en person som ifrågasätter dessa ekonomiska och vänskapspräglade samband?

Nej, eller hur?

Bluffen är en rolig bok, lätt att läsa, men det gör den bara ännu farligare. En rolig och lättläst spänningsroman som avslöjar makt och korruption i bok- och mediebranschen skulle ju kunna nå ut också. Klart att den måste stoppas till varje pris av dem som blir avklädda. I det här lilla landet har vissa medieprofiler fått mer makt än ministrar, mer makt än chefredaktörer på stora mediehus. Jag valde att låna in Jan Guillou och Leif GW Persson som romankaraktärer för att illustrera denna makt. Och nu sitter alltså chefer för våra riksmedier och blockerar allt inkommande material om min bok för att rikstjurarna, deras egentliga överhuvuden, vill ha det så. De lyfter helt sonika ut artiklar om Bluffen. Inte ens en recension har boken fått i stockholmspressen. Tänk att vara så ägd. (Disclaimer: En alert läsare upplyste om att AB hade en recension. Dock står den inte att finna på webben av någon anledning. Thente vek en hel kolumn i DN innan boken kom ut, fast det var ju ingen recension, dock är jag mer än nöjd med DN:s insats, det behöver jag nog poängtera. Främst vänder jag mig mot krypandet och rövslickandet i den svenska medieeliten.)

Naturligtvis skulle Guillous och GW:s undersåtar protestera om de läste detta. De skulle skylla på allt möjligt. Platsbrist, nyhetsvärdering, tillfälligheter. Men nu har jag ju mina källor. Dessutom skulle nog Thomas Mattsson hänvisa till att Expressen minsann inte drog sig för att trampa Guillou på tårna när de publicerade KGB-skandalen, vilket Guillou såklart rasat över, eftersom hans kungakrona tillfälligt hamnade på sniskan av avslöjandet.

Men mediernas uppgift att granska makten måste väl gå ut på mer än att sätta dit makthavare för att de betalat en Toblerone ur fel portmonnä, köpt en bostadsrätt, fått en Louis Vuitton-handväska i present, skattefifflat eller eventuellt gått till prostituerade. Även om den sortens avslöjanden också kan ha sin relevans behöver ju maktens själva mekanismer granskas. Med det avser jag sättet som makten, framförallt mediemakten, utövas på; hur den missbrukas, hur den vidmakthålls, hur dess kritiker förtigs och hur dess tronföljare utses – denna maktgranskning äger inte rum överhuvudtaget.

Jag tror att allmänheten skulle vara oerhört intresserad av att få veta vilka kotterier och kamaraderier som finns inom medierna och hur spelet bakom kulisserna egentligen ser ut. Det är det min huvudperson Berit Hård upptäcker i förbifarten medan hon försöker undvika att själv bli korrumperad. Men den typen av maktgranskning undviker media, för då skulle ju folk kunna bli upplysta på allvar om hur den tredje statsmakten på sikt undergräver demokratin. Då är det bättre att slänga ut ett köttben då och då om svarta barnflickor eller en och annan muthärva.

Ignorance is bliss, särskilt för makthavarna.

2

Nu kanske någon tror att detta är ett pity party à la Birro eller Ranelid om att jag inte fått tillräckligt med media kring min senaste roman och att jag bara vill tjäna pengar. Så är det inte. Vad jag gör just nu är att slåss för min och för mitt författarskaps överlevnad. Ni anar inte hur mycket mer jag hade kunnat berätta om räv- och rackarspelen i själva bokbiznizen. Men det tar jag kanske en annan gång. Jag ser hur som helst inget egenvärde i att flamsa runt i diverse mediejippon, oftare tackar jag nej än ja. I tingeltangel-sammanhang är jag nämligen välkommen, där är jag ju inte farlig. Men media har alltid skrämt mig. Ofta infinner sig ett diffust och kvarsittande obehag av att närvara i spalterna eller i rutan. Förutom när jag får chansen att meddela mig med mina läsare om något jag skrivit. Skriva är allt jag ber om. Nu hotas den gärningen, och därmed är även jag själv hotad.

Medan jag skrev Bluffen fick jag idel ryggdunkar från människor som fick reda på vad boken handlade om. Människor i branschen. De ville gärna förse mig med smaskigt skvaller om de nämnda personerna (skvaller som jag inte har använt mig av). De jublade över mitt mod.

De hyllar mitt mod även nu. Jag är ute mycket, träffar massor av folk. “Tänk, att du vågar utmana de där gubbarna!” Paradoxalt nog är det just denna inställning som kräver att jag är modig. Det är ju rädslan att opponera sig som ger makthavarna deras makt. Men jag är faktiskt ganska less på att höra det nu. Att jag är modig. Om det nu är en så viktig egenskap – se till att förvärva den då! Istället för att bänka er på första parkett för att se på medan jag förblöder.

“Du är så stark”, får jag jämt höra. “Du är så stark, du reser dig alltid.” Nu börjar jag faktiskt undra varför jag ska det. Är det för att ge en ny föreställning där jag ska slåss från den dödsdömdes position?

Det är inget fel på mitt självförtroende som författare. Frågan är om det finns plats i den här dypölen för en författare som jag. Och nu håller det scenario som utspelas i Bluffen på att iscensättas i realtid. Läser ni boken får ni reda på vad. Arbetstiteln var En författares död. Enligt medielogikens prioriteringar är en kvinna för övrigt alltid mer värd som lik än som levande.

Jag hade också tänkt kalla boken Alla älskar en död författare.

Nu heter den som bekant Bluffen. Det är bättre. Och apropå det. Det var jag som bröt mig in i Jannes vinkällare, denna viktiga nyhet som hamnade på löpet och gav Janne chansen att än en gång få gråta ut i teve. Men de där svindyra vinerna smakade bara blask. En riktig vinkännare går efter smaken och inte prislappen. Och medaljerna som Janne köpt på en tobaksaffär i Finland var ju fejk, så de slängde jag i grovsoprummet. Det jag kastar där brukar alltid komma till användning. Kanske går någon uteliggare runt med dem nu.

Posted on: 2010/11/2 23:00
Sanningen skall göra oss fria!
 Top 


En bank utan lån kan aldrig krascha
#24


En bank utan lån kan aldrig krascha

Publicerad: SvD, 8 oktober 2010, 15.17. Senast ändrad: 11 oktober 2010, 07.28

Hela vårt moderna finanssystem bygger på ett pyramidspel som för eller senare leder till katastrof. En ny kollaps lurar därför alltid runt hörnet. Det menar ekonomen Larry Kotlikoff vars radikala idé om ett helt nytt bankväsende får stöd från allt fler höjdare.

BOSTON Från ett hörnrum på Boston University med stora fönster som vetter ut mot Charlesfloden är det långt till lilla HQ Bank borta in Sweden.

Ändå är vårt senaste svenska bankfiasko ett färskt exempel på det problem som sysselsatt ekonomiprofessorn Larry Kotlikoff i åratal. Hur förhindrar man att banker går under och drar med sig småsparare och hela samhället?


När det visat sig att HQ Bank spelat bort en miljard vid roluettebordet för långa tyska aktieoptioner och fått sitt tillstånd indraget av Finansinspektionen fick som bekant många kunder nog och ville plocka ut sina pengar.

Det var bara ett problem kassavalvet var tomt. Konkursen hade varit ett faktum om inte Carnegie tagit över.

Alla banker i världen lever samma bräckliga liv – ungefär som att ha fast mark under fötterna i form av en planka trehundrameter över marken.

”Som banker fungerar idag är den enda verkliga tillgången förtroende. Om förtroendet försvinner är det slut – ungefär som ett pyramidspel”, säger Larry Kotlikoff.


Spelet kallas bråkdelsreserver eller fractional reserve banking. Enkelt uttryckt går det ut på att varje tia som du sätter in på ett bankkonto kan banken förvandla till 90 nya kronor som den antingen kan låna ut eller som i fallet med HQ Bank, Lehman Brothers eller Bear Sterns satsa i diverse exotiska värdepapper.

Bankerna chansar på att tillräckligt många kunder inte kommer vilja ha ut sina pengar samtidigt. Går allt bra är det frid och fröjd – bankerna tjänar pengar med dina pengar och du tror att de sitter säkert.

Går det dåligt är det finito. Förtroendespelet spelas inte bara mellan sparare och bank utan också bankerna emellan.


För en fyraåring skulle det här möjligen framstå som en ganska primitiv bluff men att ifrågasätta detta upplägg är ungefär som att börja demonstrera mot högertrafiken och det metriska systemet.

Men det gör Larry Kotlikoff. Han menar att det är ett pyramidspel i flera led. För att förhindra förtroendekriser och sparflykt har många av världens länder höjt insättningsgarantin – det lägsta belopp på bankkonton som staten garanterar att man alltid får ut.

Den amerikanska garantin omfattar idag i storleksordningen 5 500 miljarder dollar men den myndighet som betalar ut pengarna förfogar över någon ynka procent av det beloppet.

En ny finanskris skulle tvinga staten att trycka nya pengar som aldrig förr, enligt Kotlikoff.


I både Europa och USA kommer nu nya regler som tvingar banker att ha mer eget kapital och hålla större reserver. Men det är förändringar på marginalen och gör ingenting för att bota den verkliga sjukan enligt Kotlikoff: Att bankerna är en svart låda där ingen egentligen vet vad som sker.

Han jämför med läkemedelsföretaget Johnson & Johnson. 1982 smugglade någon ned cyanid i några burkar av deras smärtstillare Tylenol och sju människor dog. Eftersom ingen visste vilka burkar som var förgiftade försvann hela marknaden över en natt. Bolaget svarade med att byta ut samtliga förpackningar mot nya med förseglad öppning. Förtroendet återvände.

”Nu försöker man reformera finansmarknaden genom att skicka ut lite vakter i butikerna och skriva kontrakt med begravningsbyråer för att ta hand om de döda på ett smidigare sätt”, säger Kotlikoff.

Hans förslag är låta bankerna återgå till sin ursprungliga roll som renodlade förmedlare av tjänster.


Modellen som han kallar för Limited Purpose Banking bygger på att bankerna blir som gigantiska fondhus. Varje krona på ett konto backas upp med av lika mycket tillgångar i form av obligationer eller andra papper, som en fond.

När du tar ut ett bolån förvandlas det till en fond som någon annan kan investera i. Och så vidare. Bankerna skulle inte ta några egna risker.

Alla lån skulle kreditvärderas av en statlig myndighet och genomlysningen skulle vara total. Spekulation skulle inte upphöra men det skulle hela tiden ske med egna pengar och inte som idag med andras kapital.

Skattebetalarna behöver aldrig rycka ut. En bank, precis som en vanlig aktiefond idag, skulle inte kunna gå omkull. När HQ Bank skakade var kunderna i HQ Fonder trygga.


Idén betyder sannolikt slutet för hundramiljonersbonusarna på Wall Street och där skulle säkert många klassa Larry Kotlikoff som en udda kuf.

Men listan på personer som stöder hans tankar är imponerande: där finns bland andra fem Nobelpristagare i ekonomi och chefen för Englands centralbank Mervyn King.

Inte direkt kufarnas Hall of Fame.

Andreas Cervenka

Fotnot: Limited Purpose Banking beskrivs i Larry Kotlikoffs bok Jimmy Stewart is Dead ending the World's onging financial plague.

____________________________________________
Undrar bara om staten har tid och möjlighet att göra kreditvärderingarna?

Posted on: 2010/10/11 13:39
Sanningen skall göra oss fria!
 Top TopTop
(1) 2 3 4 ... 20 »dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
22 user(s) are online (22 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 22

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS