vaken

Vakencorner

Forum Index


Board index » All Posts (Zebraim)

BottomBottomRe: EU och brain-computer interfaces
#1


Jag ser här att möjligheterna är oändliga... med "liftarens guide till galaxen" i ena handen och ett klippkort till den intergalaktiska flottan i den andra...

Posted on: 2010/9/26 18:57
 Top 


Re: EU och brain-computer interfaces
#2


Vi får vara glad för de som går att väcka ur slummern tror jag. De flesta är säkerligen nöjda med alla nya teknologiska möjligheter som öppnar sig med virtuellt resande och annat "godis". Att utvecklingen kan omdefiniera vad det innebär att vara människa tror jag inte kommer att basuneras ut så högt. Tror dessutom att 50 år är en högt satt siffra. Kanske att den sista självständigt tänkande generationen då har packat in och att det medger att nyordningen kan komma i mål. Men samtidigt har en stor del av mänskligheten inte tillgång till möjligheter av detta slag. Kanske går att hitta ett reservat någonstans (som i Sköna Nya Värld)

Posted on: 2010/9/26 18:26
 Top 


Re: EU och brain-computer interfaces
#3


Vi kan alltid hoppas att det inte går i en oönskad riktning. Tyvärr så har de som besitter makt och pengar alltid haft en önskan att på olika sätt styra och kontrollera massans beteenden. Skulle de kunna avhålla sig från detta nu? Tror inte att de extremt stora resurser som planteras i detta handlar om att hjälpa några få handikappade. Snarare finns där drömmen om att kunna skapa ett "perfekt" världssystem där "subjekten" (dvs du och jag) rör sig på ett förutsägbart sätt. Andra EU-initierade projekt som försiggår samtidigt visar snarare på detta.

Posted on: 2010/9/26 17:46
 Top 


EU och brain-computer interfaces
#4


In the next 50 years we will witness the coming of age of technologies for fluent brain-computer and computer-mediated brain-to-brain interaction. While recent research has delivered important breakthroughs in brain-to-computer transmission, little has been achieved in the other direction – computer-controlled brain stimulation.

EU-kommissionen ligger inte på latsidan i sin cybernetiska framtidsiver. Forskningsprojektet HIVE (så passande namn) går ut på att utveckla nya hjärnstimuleringsteknologier. Koncept som diskuteras är Brain-computer interaction där hjärnan ska kunna direktkommunicera med tekniken och Sense Synthesis där teknologin kan ge människan nya sinnen (data kan laddas direkt till användaren). Etiska implikationer som diskuteras är att ”The project can open the door to breakthrough technologies that could be used in negative ways, such as (conceivably) mind control and BCI-related military applications.”. Dessutom kan tekniken komma att omdefiniera vad det är att vara en människa. Projektets initierare menar dock att fördelarna överväger. Dessa listas som att kunna hitta och bota neurologiska och psykiatriska sjukdomar samt att föra forskningen inom neurovetenskapen framåt. Motiven är att hjälpa människor med olika former av funktionshinder.

Nu vet jag inte om detta känns så lugnande. Frågar mig vad som kommer att listas som psykiatrisk sjukdom i framtiden. Kanske att tänka ”fel” och inte vara i samklang med kollektivet (the hive mind). Dessutom så finns tydliga mål på andra håll (från kommissionens sida) om att styra kollektivet i önskvärd riktning.

http://www.hive-eu.org/

http://jacobnordangard.wordpress.com/ ... -eu-kommissionens-tjanst/

Posted on: 2010/9/26 16:37
 Top 


Re: EU:s skapande av Noosfären och den totala övervakningen
#5


Konditioneringen av mänskligheten har gått så långt att få ens verkar bry sig längre. Det gäller även reaktionen på detta forum. Det dröjde två veckor innan någon kom med ett skriftligt svar. Vill uppmana att även gå in på Noosphere Forum där teosoferna öppet diskuterar sina sjuka idéer om hjärnimplantat och ett kommande ekotopia. Allt i detta symbios med "bröderna" inom FN-organisationen.

http://www.noosphereforum.org/

Titta även in hos Alliance for a New Humanity. "Transform, serve, connect"! Bli en del av världshjärnan och säg adjö till din identitet.
http://www.anhglobal.org/

Dr. Deepak Chopra och Romklubbens Ashok Khosla lockar med en "härlig" New Age-tvagning.

Posted on: 2010/2/23 19:38
 Top 


EU:s skapande av Noosfären och den totala övervakningen
#6


”Confluence of human intelligence with a highly connected computing milieu, augmented with abilities for passive data collection and collective perception on a massive scale could bring about a form of Noosphere, in which human thought, cognitive efforts, and social behavior are supported by emerging technologies.”

Jag råkade snubbla över en rapport från EU:s DG Information Society and Media häromdagen. Det visade sig vara mycket intressant läsning som alla borde ta del av.

Rapporten är från en Workshop om framtida och kommande teknologier och dess implikationer. Bland annat så tar den upp möjligheten att förse människor med Brain-Computer Interfaces (BCI). Dessa gör att direktkommunikation kan uppnås mellan hjärna och dator. Detta i båda riktningarna. Rapporten beskriver också hur informationsteknologin medför att all kommunikation mellan människor samt rörelsemönster kan lagras i datalagringscentraler.

Rapporten frågar sig om detta kan användas för att höja människors medvetenhet om ohälsosamt beteende och om detta kan användas för att manipulera fram beteenden och social kontroll. En mängd etiska frågor ställs på sin spets men det är tydligt att det hela anses som den väg som samhället ska tas. Detta exemplifieras med de etiska riktlinjer som rapporten föreslår. ICT-implantat rekommenderas att bara användas om målen inte kan uppnås med hjälp av ”mindre integritetshotande metoder” som bärbar datalagringsutrustning och RFID-märkning. Under sidan som diskuterar etik ställs också frågan om människor har rätt att undanhålla information om sina aktiviteter.

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/i ... -proactive/hcco-02_en.pdf

Mer om noosfären går att läsa på den mycket obehagliga (enligt min uppfattning) Noosphere Forum

http://jacobnordangard.wordpress.com/ ... h-skapandet-av-noosfaren/

Posted on: 2010/1/31 13:25
 Top 


Re: Samhällets Evolution (en tanke inget faktum)
#7


Evolution är elitens religion. Med den kan deras plan "the great work" ges legitimitet. Nästa steg är människans uppstigande i noosfären och kontakt med "The Cosmic Christ".

http://www.noosphereforum.org/

Posted on: 2010/1/29 21:42
 Top 


Re: Man-maskin-gud?
#8


Vill tipsa om en EU-rapport (DG Information Society and Media) som tar upp vår möjliga framtid i symbios med det stora datanätverket (World Brain). Diskuterar även etiska dilemman och problem med integriteten.

Citat:

"Does an individual have the right to withhold information about activity?"

"ICT implants should only be developed if the objective cannot be achieved by less-invasive methods such as wearable computing devices and RFID tags."

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/i ... -proactive/hcco-02_en.pdf


Posted on: 2010/1/29 20:57
 Top 


Re: Man-maskin-gud?
#9


Tankarna om ett uppstigande till ett andligt plan med teknologisk hand är väl utvecklat. Arthur C. Clarke tog idén från Jesuitprästen Teilhard de Chardin. Idéerna har idag fått ett rejält fotfäste hos den Rockefellerkontrollerade New Agerörelsen och dess hantlangare som systemfilosofen Ervin Laszlo, New Age-gurun Jose Arguelles och futuristen Barbara Marx Hubbard för att nämna några. Frågan är om vi sedan blir en andlig munsbit för "The Hierarchy", förenas med "The Cosmic Christ" eller blir till supermänniskor med spektakulära krafter?

Samtidigt i en annan del av stan jobbar "de galna vetenskapsmännen" på med att skapa verktygen för förverkligandet - "Singularity". Cybernetikprofessor Kevin "lobotomerad?" Warwick: http://www.youtube.com/watch?v=xGhnUD4FAcY

Posted on: 2010/1/25 22:36
 Top 


Avaaz - vet vad massorna vill ha
#10


Maktmästarna arbetar vidare i sin strävan mot total konsolidering. Avaaz är en organisation som sägs arbeta för demokrati och emot att storföretagen samt den politiska eliten ges företräde till beslutsfattandet i en globaliserad värld. Så långt låter det fint och lagom mysigt. Aktion emot girigbukar och maktmissbrukare! Sen kommer det sedvanliga lullet om att agera gemensamt för att ge vår planet omsorg. Vi behöver koppla ihop oss över gränserna för att påverka det internationella beslutsfattandet. På så sätt kan Avaaz medlemmar trycka på för att "rädda en avgörande konferens om klimatförändringar" eller att donera pengar till ickevåldsaktioner i Burma.

Avaaz beskrivs även av The Economist som en organisation som kan leverera ett kraftfullt "wake-up call" till världens ledare. Så bra då att agendan är förutbestämd. Människoframkallade klimatförändringar är något som folket uppenbarligen ser som en sanning och vill att ledarna ska åtgärda. Burma är en skurknation som omgående behöver ett regimskifte. Inte så konstigt att Al Gore anser att “Avaaz is inspiring, and has already begun to make a difference.”

Avaaz leds av kanadensaren Rick Patel som har arbetat som konsult åt FN, Rockefeller Foundation, The Gates Foundation och The International Crisis Group. Arbeta för demokrati och slåss emot storföretag. Jag skrattar högt!

http://www.avaaz.org/en/

Domedagsbulletinen

Posted on: 2009/6/25 9:39
 Top 


Re: Worldshift 2012
#11


Makten har sett till att alla vägar leder till det Nya Romarriket oberoende av vilken ideologisk skola individerna bekänner sig till. Det är mycket intressant att detta spel nu pågår så öppet och att det är omöjligt att avfärda det som ren spekulation.

Posted on: 2009/6/25 8:15
 Top 


Re: Klimatkris, eller inte
#12


Jag förundras över Svante Axelssons politiskt korrekta orerande. Mannen tänker inte själv utan rapar bara upp det makten för närvarande har stämplat som sanningar. Det vore intressant att göra ett studium av hur hans retorik förändrats sedan han nådde sin position som chefspapegoja på Naturskyddsföreningen.

Posted on: 2009/6/25 8:08
 Top 


Re: 911 - 611 - 999 - VENUS..;
#13


Angående 9/9 09

I Storbritannien finns det en organisation som är helt dedikerad till datumet 9/9 09. 9.9.9 it's time

Anledningen till 999 är att numret inom numerologin står för transformering - förändring.

"We need change"

På webbsidan listas nio åtgärdspunkter som ska lyftas upp för att visa ledarna att världen måste förändras för att undgå alla hemska faror som lurar i vassen. Så bra att det är ledarna som skapat farorna (både påhittade och verkliga) som har gett oss manuset då, ha ha

Naturligtvis är klimatförändringar högt på agendan. Med start nio veckor innan 9/9 09 kommer ett antal mediala spektakel hållas innan "the grand finale".

http://999itstime.org/

Organisationen ingår i ett nätverk som leder till Erwin Laszlo, The Club of Budapest och The Club of Rome (och med det resten av "gänget").

Posted on: 2009/6/23 15:05
 Top 


Worldshift 2012
#14


Från Domedagsbulletinen:

Det “magiska” året 2012 dyker nu upp allt mer frekvent. Tydligt är att även inflytelserika aktörer på världsarenan använder sig av året för att föra fram sina agendor. En av dessa är filosofen Erwin Laszlo. Denne man är bland annat medlem av tankesmedjan Club of Rome (CoR). Dessa varnade under 1970-talet för att världens resurser skulle riskera att ta slut inom 100 år om inte tillväxten begränsades. Som lösning propagerade de för globala regleringar av världsekonomin. Globala problem krävde enligt CoR globala lösningar med ett förenat världssamfund. Medlemmar av CoR (tillsammans med Aspen Institute) var sedan tongivande i skapandet av “Hållbar Utveckling” och den nuvarande klimatdiskursen (allt högst internationalistiskt).

Det är nu intressant att se hur Erwin Laszlo även är inbegripen i de andliga aspekterna och förespråkar en global spirituell förändring. Världens religioner förenen eder är hans devis. Genom Laszlos Club of Budapest , WorldShift 2012 och World Shift Network saluförs en, för många, smakfull New Age-soppa där det nuvarande paradigmets avigsidor jämförs med “soppans” delikata dofter. Ett långfinger reses emot GMO, industriellt jordbruk, kärnkraft och istället framförs tankar på decentralisering, rättvis resursfördelning och ett förändrat politiskt system. Enligt Laszlo är mänskligheten hotad av en mängd kriser (klimatförändringar, ekonomisk kollaps, vattenbrist, överbefolkning, kärnvapen, miljödegradering etc.). Vägen är ohållbar och kan snart bli irreversibel om inte en förändring sker tämligen omedelbart. Kriserna sammanfaller enligt Erwin med 2012 och de olika profetior som existerar om detta årtal. Han ser dock att lösningen är inom räckhåll. I slutet av 2012 öppnas ett fönster av möjligheter när ett nytt “medvetande” ser sin födelse. Genom att ta sig genom fönstret kan mänskligheten förenas som globala medborgare med prioritet att “accelerera det evolutionära skiftet till ett planetärt medvetande” för att sedan “lägga grunderna till en fredlig, rättvis och hållbar värld”.

Exakt hur detta ska gå till redogörs inte för men vissa ledtrådar ges genom Laszlos samarbetspartner Alliance for a new Humanity (som leds av New Age-profilen Deepak Chopra (även klimatgurun Al Gore har deltagit i inledande möten). Alliansens motto är “transform, serve, connect”. Vi ska transformeras och kopplas ihop. Frågan är dock vem som ska servas? The World Commission on Global Conciousness and Spirituality (där Laszlo är medlem) talar i sin tur om ett globalt medvetande (global mind) som står i motsats till det nuvarande egocentriska perspektivet. Allt ska ses med en global lins. Global lag, moral, makt, sanning, ontologi, narrativ etc. Allt ska bli ett (Oneness). För mig framstår dock detta som ett utslag av total hybris där ytterst människan står som förlorare. Vem ska kontrollera detta “Ett”? Vem ska definiera dess lagar? En universiell lag innebär att allt annat blir klassificerat som fel. Ett universiellt medvetande raderar ut självständigheten hos den enskilda delen.

Hur ska sammankopplingen ske? Med vilka medel? Hur skapas ett globalt medvetande? Är det ett Matrix som står på agendan där mänskligheten ska förses med mikrochip för att sedan kopplas ihop med ”Stordatorn” (AI)? Denna transhumanistiska vision finns bland annat hos Cybernetikprofessorn Kevin Warwick. Laszlo menar själv att det globala medvetandet inte behöver skapas artificiellt utan att vi alltid har haft tillgång till det (Akashafältet). Problemet är dock att vi har en högst fragmentarisk kontakt med detta. Frågan är därigenom om det inte snarare är genvägen till den luciferianska “kopian” som kommer att genomföras. Dagens unga sköljs i alla fall dagligen över med cybernetiska fantasier. “Bli ett med ditt dataspel”. Eller hur har Laszlo och hans vänner tänkt accelerera evolutionen?

Fortsättning på min blogg Domedagsbulletinen

Posted on: 2009/6/23 9:03
 Top 


Re: Gasen i Gaza
#15


Till Despertando

Då kanske du kan redogöra för verkligheten för mig.

Det finns ett otal andra faktorer som har signifikans för det som händer i Israel-Palestina konflikten. Dessa är mer allmänt kända eftersom de förekommer i media och ständigt tas upp av olika intressegrupperingar. Däremot så har energispelet blivit nedtonat varför jag anser att det är viktigt att även syna den aspekten. Men du får gärna ge din bild av varför detta inte skulle vara av vikt.

Posted on: 2009/1/15 17:02
 Top 


Re: Gasen i Gaza
#16


Resized Image


Jag är ganska övertygad om att det är med på agendan.

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11680

Posted on: 2009/1/15 14:12
 Top 


Ett andra 9/11?
#17


Mike Ruppert skriver, i sitt senaste blogginlägg, att innebörden av att George W Bush har deklarerat att Barack Obamas presidentinstallation nästa vecka är en “State of Emergency” är en varning om att något “stort” är på gång. I sådana situationer gäller NSSE (National Special Security Events). Under den elfte september gjorde NSSE att all kommunikation, kommandon och kontroll förmedlades till Secret Service (även från militären). Som Ruppert påpekar så var Cheney ansvarig för Secret Service den elfte september och kommer enligt Mike säkerligen hålla i trådarna även denna gång.

Tänker nu på Colin Powells yttrade om att en kris som “We Don’t Even Know About Right Now” skulle uppstå den 21 till 22 januari. Dessutom ekar Joe Bidens uttalande om att “Amerikas fiender” skulle testa Obama med en internationell kris om han skulle vinna högt i korridorerna.

Är det USA:s andra 9/11 som är i görningen?

Från min blogg:
http://jacobnordangard.wordpress.com/ ... 1/15/nagot-stort-pa-gang/

Posted on: 2009/1/15 10:03
 Top 


Gasen i Gaza
#18


Flera artiklar på Global Research tar upp de kopplingar som Gazakriget har med naturgasfyndigheterna i havet utanför Gazas kust. Under slutet av 1990-talet fann British Gas Group ett betydande fynd på över en trillion “cubic feet”. Utvinningsrättigheterna var förbehållna den Palestinska myndigheten. Det var efter detta fynd som det började hetta till på allvar mellan Israel och Palestina. Kan det kanske misstänkas att denna energiaspekt är den grundläggande motiveringen till aggressionen? Frågan är sedan om Israel sedan kommer att utöka kriget norröver för att kunna säkerställa ett pipelinebygge som förbinder landet med den kaspiska energireserven? Som Mike Whitney skriver:

“Eventually, Syria will be dragged into the war so that Israel can move forward with its plans to build a oil pipeline from Mosul to Haifa.”

Kommer 2009 vara startåret för det tredje världskriget?

Följande citat från en hemsida dedikerad till olika profetior (speciellt en viss fransk kille) är onekligen lite ruggig (särskilt med tanke på att sidan har några år på nacken).

“A major terrorist attack on the US, assassination of some world leaders and another war in the Middle East may precede the Third World War, apart from numerous natural disasters. Some prophecies say that before the 3rd World War, Israel would grant statehood to Palestine. Then oil would be discovered there and a war would start between Israel and Palestine. “

Om någon går in på sidan så finns det också en intressant karta över de kommande ryska anfallsvägarna gentemot Sverige (enligt Anton Johanssons (1858-1909) profetia). Kanske är det läge att informera militären

Från min blogg:
http://jacobnordangard.wordpress.com/2009/01/15/gasen-i-gaza/

Posted on: 2009/1/15 10:00
 Top 


Intergovernmental Panel on Safety of Biotechnology
#19


Efter framgångarna med att skapa åsiktsförbud gentemot avvikande uppfattningar i klimatfrågan har nu globaliseringens arkitekter skissat på ännu ett område där konsensus ska fastslås. Nu är det biotekniken som föreslås få en egen vetenskapspanel (av tankesmedjan Managing Global Insecurity). Det fastslås att upptäckter inom vetenskapen öppnar för möjligheten att förändra världens hälsa, matproduktion, energi samt “klimatförändringarna” (naturligtvis kom dessa med också). Detta innefattar nya bränslen, grödor som motstår torka och utrotandet av dödliga sjukdomar. För att skapa en sund grund för bioteknikens framtid och för att undvika att den missbrukas för “mörka syften” föreslår MGI att en ny regim skapas för att kunna upprätthålla en bioteknologisk trygghet samt säkerhet. De existerande internationella regimerna anses otillräckliga (Biological and Toxic Weapons Convention). Därför behövs en panel med vetenskapsmän från hela världen utformas för att nå ett vetenskapligt konsensus angående bioteknologins risker.

Det låter kanske som en bra idé att ordentligt utreda bioteknologin för att skydda oss mot dess mörka sida. Frågan är dock om det blir så. Min misstanke är att panelen genom att “rätt” vetenskapsmän väljs ut och att “summary for policymakers” skrivs av några få utvalda istället kommer att legitimera användandet av bioteknologin. All kritik mot att GMO-föda leder till hälsoproblem eller liknande kommer då att kunna hänföras till resultaten i panelens konsensusrapport. “Majoriteten av världens forskare säger att det är så”.

Det är också intressant att studera namnen som ingått i MGI:s rapport. Här återfinns mängder med höjdare inom det globala etablissemanget (Javier Solana, Jan Eliasson, Timothy Wirth, James Wolfensohn, Brent Snowcraft, Igor S Ivanov, Wu Jianmin). Deras andra slutsatser är att vi måste söka mer samarbete och bygga globala institutioner. De stora kriserna kräver “Global Governance”. Det måste kännas skönt för dem att kunna erbjuda medicin till en åkomma som de själva har varit med och skapat. Misstankarna mot att denna rapport inte är gjord för att göra den vanlige medborgarslavens liv bättre och mer demokratiskt stärktes när jag såg vem som har varit med och finansierat den. Här finns självklart Rockefeller Brothers Fund, men även ett par andra superkapitalistfonder som stödjer bygget av Rockefellers “Sköna Nya Värld”, representerade.

Vill man veta vad klanen Rockefeller anser om bioteknologi rekommenderas William Engdahls “Seeds of Destruction”. Här snackar vi “dark forces” i aktion

http://jacobnordangard.wordpress.com/ ... -safety-of-biotechnology/

Posted on: 2008/12/12 20:00
 Top 


Re: Usama bin Ladin hotar EU
#20


Jag har kommenterat detta på min blogg:

http://jacobnordangard.wordpress.com/ ... den-fran-den-andra-sidan/

Idag rapporteras det att Usama Bin Laden har hotat EU för publiceringen av Muhammedkarikatyrerna (”teckningarna är ett led i ett korståg där påven var inblandad”). Jag blir lite exalterad över detta eftersom det betyder att spöken faktiskt existerar. Med tanke på att Bin Laden varit död sedan 2002 måste ljudupptagningen fångats upp från bruset långt bort på den andra sidan. Jag hyllar också den “okritiska” svenska mediafloran som så “ärorikt” blåser upp hotbilder från ickeexisterande entiteter för att legitimera västvärldens agerande på världsarenan. Vårt system kritiserar länder som Nordkorea för att de projicerar en falsk bild av omvärlden på sina medborgare när vi själva befinner oss i en högst konstruerad illusion. Angående Goldstein (förlåt Bin Laden) vill jag påminna om intervjun med Benazir Bhutto där hon avslöjar att han avrättades redan 2002. http://www.youtube.com/watch?v=UnychOXj9Tg

Mer om Usama: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=3194

Att dessutom fortfarande hänvisa till den amerikanska säkerhetstjänstkonstruktionen Al Qaida är också ganska pinsamt.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_1000635.svd

Posted on: 2008/3/21 7:57
 Top 


Re: Miljö Fascisten Wetterstrand vill att Sverige är kvar i EU
#21


Angående att Peak Oil skulle vara en bluff.

Hur många känner till PO jämfört med AGW? Vad får utrymme i pressen? Vad säger de officiella energiorganen?

De som företräder och sprider Peak Oil-budskapet tillhör mycket sällan några inflytelserika och elitstyrda grupperingar. Möjligtvis Matthew Simmons som är medlem i CFR (och var rådgivare åt Bush innan 9/11). Gamle Hubbert som myntade begreppet på 50-talet var inte särdeles populär bland oljebolagen och myndigheterna.

USA med allierade skulle sedan knappast ge sig in i Mellanöstern om det inte vore för att lägga under sig de sista stora energitillgångarna (som sedan kan användas i kontrollerande syfte gentemot andra stater, enligt Brzezinskis modell). Utvinningsstatistiken för USA och EU gällande olja är inte speciellt uppmuntrande. Kurvan går brant ned (Nordsjön -25% sedan 2000). Men det är väl bara manipulerat

Läser man Club of Romes och CFR:s dokument så hittar man väldigt lite om Peak Oil men extremt mycket om den globala uppvärmningen. Kom också ihåg att COR:s "The first global revolution" diskuterar en användning av både riktiga och påhittade kriser för att föra världens länder samman. Allt det som anförs behöver därmed inte vara osanning.

PO har aldrig varit sanktionerat av "systemet" och de som upplyser om "teorin" är i många fall studieobjekt i säkerhetstjänsternas mikroskop. Regeringar och beslutsfattare lyssnar på IEA, EIA, Energimyndigheten och analysfirmor som CERA. Här råder oftast de neoklassiska ekonomiska teorierna och inte geologi. Däremot så "vet" förmodligen en hel del av de som finns på högre nivå ändå vad som sker. De vill bara inte att massan och "de nyttiga idioterna" ska fatta.

Min tro är att Peak Oil anses som ett hot av eliten och att det sprids desinformation i syfte att förvirra. Jag har ännu inte sett någon övertygande fakta som stjälper PO. Men har ni den så får ni givetvis delge den (då måste den hålla bättre kvalitet än det som kommer ifrån Alex Jones eller Saudiska oljebolagsintressen).

Jag har därmed fortfarande mest tilltro till Michael Ruppert och Michel Chussodovskys analyser av det som ledde fram till 9/11 och "Kriget mot terrorismen".

Posted on: 2008/3/4 22:37
 Top 


Re: Miljö Fascisten Wetterstrand vill att Sverige är kvar i EU
#22


Det fanns en gång ett Miljöparti som vågade stå för mer kontroversiella åsikter. För att få spela med i maktspelet har dock alla principer övergetts. Nu är partiet enbart en lakej till "Sustainable Development-rörelsen" och den västerländska elitens Romklubb.

http://jacobnordangard.wordpress.com/ ... g-i-etablissemangets-led/

Posted on: 2008/2/27 20:48
 Top 


Re: meshuggas texter, helt underbart sanna?
#23


Till Wikhall

Kul att du gillar Voivod. Jag är själv ett gammalt fan. Lyssnade på din länk också. Klart kul grejer. Påminde till viss del om Tribulation (om du minns dem?). På egen meritlista finns dödsthrash med Captor och doom med The Doomsday Cult.

Domedagsgeografen

Posted on: 2008/2/27 20:42
 Top 


Re: Peak oil and the masterplan
#24


Menar du med detta att ASPO (Association of the Study of Peak Oil and Gas), som består av ett nätverk av oberoende oljegeologer och fysiker, medvetet har spridit ut lögner om en kommande oljetopp? Är det sedan så att oljekällorna i Nordsjön (som fallit med 25 % sedan 2000) och Cantarell i Mexiko (där produktionen faller i ett "worstcase"-scenario) manipuleras för att producera mindre olja? Är detta fallet även med alla andra regioner där oljeproduktionen faller? "För oljan fylls ju ändå på underifrån"

Är den officiella linjen från politiskt styrda organ som IEA, EIA och USGS (det existerar inte några problem - PO kan skjutas på framtiden) och de betrodda nationalekonomerna (marknaden styr: dyrare olja, mer pengar till investeringar = fler fynd/andra energialternativ) bara ett bedrägligt dubbelspel?

Läste du min länk angående Eugene Island? Såg du utvinningskurvan? Hur mycket har källan återfyllts? Jag är inte imponerad. Knappast hållbar produktionstakt iallafall.

Varför anföll USA Afghanistan? Irak? Varför hotar de Iran? Varför föll tornen i NY?

Varför kollapsade Sovjetunionen?

Hade detta inget med oljehegemoni att göra? Eller, som i fallet med Sovjet, att sänka priset så att deras enda hårdvalutainflöde minskade och gjorde landet bankrutt?

Jag pratade med ASPO:s ordförande Kjell Aleklett i onsdags. Han sa då: "Om ett år kommer ingen tvivla på att Peak Oil är en realitet"

Ingår han i planen enligt dig? Att CIA har flera av dessa personer under uppsikt handlar väl bara om att förvilla?

Dina uppgifter om hur mycket olja vi hittar har heller ingen verklighetsförankring. Var har du hittat den uppgiften?

"Today we consume 30 billion barrels per year and the discovery rate is now approaching 4 billion barrels of crude oil per year." (Kjell Aleklett)

http://www.peakoil.net/Oil_tsunami.html

Varför fördubblade arabländerna sina oljereserver i slutet av 80-talet? Var det för att de över en natt hade hittat mer olja?

Snarare var detta ekonomiskt motiverat för att de ville kunna sälja mer olja enligt sitt kvotsystem.

Oljan är kopplad till tillväxten och världens befolkning har ökat i relation till utvinningstakten. Vad händer när vi når Peak Oil?

Jag undrar varför Kissinger diskuterade befolkningskontroll/depopulation? The Georgia Guidestones?

Jag undrar varför de diskuterar ett samhälle utan tillväxt?

Men de har tydligen bara skapat denna kris medvetet. De vill väl bara djävlas med oss? Jag kan medge att det finns kriser som är uppgjorda för att nå vissa syften och att även verkliga kan användas för detta.

Men är alla resurser oändliga? Rymmer jorden hur mycket människor som helst? Finns det inga begränsningar?

Jag tror att det finns en dröm om Du Sköna Nya Värld hos vissa inom eliten men då krävs det att jordens befolkning minskar kraftigt eftersom resurserna inte räcker idag.

Kanske ett tredje världskrig

Men jag kan givetvis ha fel.

Posted on: 2007/11/23 14:17
 Top TopTop
(1) 2 »dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
32 user(s) are online (32 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 32

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS