vaken

Vakencorner

Forum Index


Board index » All Posts (Xtas)

BottomBottomRe: Nationalism är kärlek
#1


Quote:
Precis som Buddhismen sprang ur Hinduismen och fått sina inslag därifrån (då han inte vill uttala sig om det finns gudar eller ej, för han kan omöjligen veta det) så sprang zen ut ifrån Buddhismen.


När Zensekten skapades sades det att det att den bara kunde vidareföras en begränsad tid. Eftersom Zen i grunden är motståndare till att Dharma ska läras ut muntligt eller skriftligt blir den begränsad av att generation efter generation får en allt otydligare föreställnings om av vad Zen verkligen är och hur den uppnås, eftersom den ska vara ordlös och obeskrivlig.
Själva syftet med en Tradition, särskilt av andlig/religiös sort är att hålla den så oförvanskad och därmed ren, som möjligt.
Detta är omöjligt med Zen eftersom individen ska söka den helt på egen hand utan att lyssna på någon grundare eller någon levande lärare (om de inte gör någon egen variation av Zensekten där de introducerar lärar-elevstrukturen).
Utan pålitlig Tradition och skriftlig Dharma blir den alltså färgad av varje generations nutid, deras allt mer begränsade förståelse av den yttre flyktiga världen, det går helt i motsatt riktning mot äkta andlighet och traditionsbevarande.
Eftersom Universum själv och det mesta i det går genom skapelse, stasis, degeneration, död är poängen med Traditionen eller andlighet ö.h.t att kultivering ska ske av en utvald skara, ett omvänt förlopp eller åtminstone en väg som ska hålla saker i stasis, hålla dem bevarade.

Abrahamitiska religionerna: Världen skapades och var länge perfekt (stasis), föll sedan (degeneration), förgjordes i en Syndaflod (död), återskapades med ett nytt löfte (Noah).
Kristus pratade om de troende som världens bevarande salt och det sägs att när de troende är fåtaliga igen på jorden kommer Apokalypsen och även Kristus återkomst.
Buddha varnade likaså om slutdharmatiden, när Dharma inte längre finns i hjärtat på världens människor, när ondska, kaos och synd härskar, att t.o.m. troende har svårt att räddas, sägs även inom buddhismen att Buddha Maitreya vid den tiden ska komma som en bevarare av ordning och rädda/återskapa världen.
Hinduismen varnar om Kali Yuga och huvudkulten inom hinduismen, vishnaismen ser Vishnus uppdrag med alla hans avatarer som att bevara ordningen, att han ska komma i inkarnationen Kalki och besegra Kali.
Nordisk mytologi menar att Hel och Lokis skaror kommer i Nagelfar och efter Ragnarök ska Baldr återuppstå och styra Jorden.
Så alla större kulturer har den historiska förklaringen av ordning. En "tradition" som följer med världens människor i vad de än tar för sig, följer med den sjunkande moralstandarden, är inte en verklig andlig Tradition.
Så uppfattar jag Zen, åtminstone i den vanliga semikommersialiserade form där den verkar vara synonym med "mindfulness" eller annat sånt modernt trams.

Tidigare proponenter av Zen jag talat med har inte riktigt haft pejl varken på innebörden av Tradition eller denna ordning av sakers tillstånd jag beskrev, utan har mer varit extrema individualister och nihilister som sökt en tro där de velat ha illusionen att de är fria från "auktoriteter" och att det är den bästa typen av andlighet bara för att de vill se sig själva som gudar, tvärtom domineras de istället starkt av sin felaktiga förståelse och blir lustigt nog dogmatiska i vad de själva tror de kommit till insikt om.

Quote:
Okej, fast det du säger är ju egentligen motsägelsefullt, undantaget för den genetiska aspekten, eftersom det som är avgörande för vad som skiljer etniciteter åt är dess kultur


Nej, det avgörande är blod eftersom den biologiska faktorn är den enda oföränderliga i sammanhanget, annars kan man lika gärna använda enbart begreppet kultur.
Kulturell betingning kan förändras och jag är som sagt proponent för en återfödelse av traditionell kultur och eliminering av den nuvarande skräpkulturen, därmed är min grundläggande identifikation av en svensk akulturell och enbart biologisk, därför skrev jag att olika européer kan assimileras lätt i varandras nationer.

Quote:
Den samhälleliga konflikten uppstår som regel inte fören det blir en nedgång i välfärden för gemene man inom nationen och då utnämns en grupp/etnicitet som en yttre fiende.


Den finns där hela tiden i ett kallt krig av psyops (särskilt Zio psyops idag). Det är först i tider av systemkris som massan helt naturligt söker alternativa samhällsmodeller och lyssnar på deras proponenter.
Systemkrisen av idag består bl.a. av en oerhört stor import av främmande etniska grupper och det är självklart att de kritiker som vågar nämna och utmana problemet är det mer självklara alternativet.
Det handlar inte om syndabocksagendor likt hur kommunismen exempelvis agiterat historiskt, utan om att erkänna och legitimera människors reella farhågor.
Dock inte låta dem bli reaktionära i sin problemlösning (helt styrda av problemformuleringen) utan istället måste man som medveten förtrupp agera utåt för att visa massan varför vi har problemen, rycka upp och avslöja själva roten till eländet och övertyga dem om det logiska alternativet till det.

Quote:
Känns som att nationalismen om den ska kunna fungera måste vara öppen för etnisk beblandning för att den ska kunna vara adekvat med "peak-everything-konflikter", klimatflyktingar och övrig flyktinvandring.


Det är Sverigedemokraternas politik som sagt och den är helt inkompatibel med nationalism annat än rent nominellt.
Det är inte heller något som historien kunnat visa upp ett enda fungerande exempel på heller.
En mångetnisk stat blir a) automatiskt segregerad, sen ev. b) tvångsintegrerad med våldshot under diktatur/demokratur, efter det följer antingen c1) destabilisering och upplösning av statsbildningen med påföljande inbördeskrig, c2) massdeportationer, c3) etnisk rensning, c4) frivillig exodus och separation/återsegregation av en eller flera populationer eller c5) uppblandning och därmed eliminering av det civilisationsbärande folket i nationen, vilket sedermera upplöser den unika nationaliteten, kulturen och allt därtill (se kreolländer).

Eftersom jag av moralaxiomatiska anledningar ser den absoluta nödvändigheten av att bevara mitt folk och även mångfalden i ett globalt perspektiv, som den mänskliga motsvarigheten till miljöns behov av biologisk variation för att hålla ett ekosystem i balans, så är c5 såklart inget alternativ.
Vi ser ju klart bland de övriga vilka som är moraliskt förkastliga alternativ och inte och jag föredrar givetvis en fredlig lösning.
Vad vill detta system och dess försvarare om de ens har historiens etniska konflikter i åtanke tror du?
I Europa har vi haft otroliga konflikter inbördes redan tidigare, bara inom den hyfsat homogena gruppen européer alltså. Likaså har afrikanska grannstammar haft blodiga fejder i flera generationer och fortsätter i vår dag. Likaså har grannstammar i Amerika krigat mot varandra innan kolonisationen av Nya Världen, semitiska folk förslavat och slagits med varandra även innan judendomen och islam, kineser och japaner har krigat om land och resurser sen långt tillbaka.

Nu ska alla dessa sammantaget bara se till att samsas och sjunga Kumbayah i alla västländer samtidigt som arbetslösheten ökar i land efter land?
Att naivt förmoda en fredlig utgång i slutändan är tyvärr inte realistiskt och man gör bäst i att fredligt försöka göra något åt utvecklingen, förr hellre än senare, alldeles oavsett goda intentioner, avvikande individer, reglers undantag, m.m. politiskt korrekta undanflykter.

Quote:
Du har en bristande uppfattning om totemism och "tro" på yttre ting och framhåller därför effekterna av bruket av alternativa medvetande-tillstånd på ett sätt som inte överensstämmer med de religiösa och rituella grunderna: Just därför du själv inte har den grunden. Det blir en ytlig, rekreationell bild som är hämtad ur New Age och västerländsk drogkultur.


Principen är förklarad och illustrerad på ett flertal ställen, i Bibelns budord mot avgudabilder (i sin extrema variant: Islams bildförbud), buddhismens ord om att "Buddha finns i hjärtat" kan tolkas så (ska inte tolkas som "vi är gudar" dock helt säkert).
Även närmre dina tankebanor har du ju Castaneda som skrev hur hans lärare sa till honom att yttre saker som skallror, fjädrar och sånt som shamaner brukar använda är "låg magi" om jag inte missminner mig, eftersom de verkligt mäktiga brujos enligt honom inte behöver yttre verktyg.
Men håll dig till mer tangibla kulturella fenomen nu gärna, inre upplevelser är så subjektiva att de är OT i den här tråden egentligen.

Quote:
Vid bruk av Psylocibyn och DMT så "formateras" individens kulturella betingning; därmed dess värdegrund.


Utläser en slags nihilism ur det du skriver. Knark kan nollställa en människas moraluppfattning? Okej.
Hur är det positivt om denne sen lär sig en ny värdegrund enbart utifrån dagens sjuka värld?
En sådan person blir väl isåfall en massmänniska, etiskt reimpregnerad av det starkaste emotionella trycket runt omkring personen.

Quote:
Hippievågen, trots dess rekreationella syften, är ett utmärkt exempel på hur en kollektiv värdegrunds utsöndring satte hela det amerikanska samhället i gungning. Anledningen till att det förtrycktes var maktrelaterade anledningar som syftar till att upprätthålla ett dominant samhälle och kultur. Om hallucinogener pekar mot motsatsen är det viktigt att kika närmare på den saken.


Hippievågen var snarare kulmen av olika psy-ops utförda av diverse underrättelsetjänster, främst CIA:s MK-Ultra och KGB i kollaboration med inhemska kulturmarxisters subversiva strategier för att sänka det "patriarkala, kapitalistiska västerlandet" ner i perversion, individuell atomisering, överdriven byråkrati, pseudovetenskap, rasnihilism, ateism, frihetsfientlighet, begreppsförvirring, moralrelativism, etc.
Till följd av den dominerar 68-vänstern vår etablerade massmedia till denna dag och sprider sina ruttna värderingar vitt och brett, även om alternativ media nu börjat utmana den hegemonin.

Quote:
Ett annat mönster är att man kommer i kontakt med ultra-dimensionella entiteter/andar/änglar/gud


Helt bortom empirisk räckvidd. Ingen vet vad de kommunicerar med om det är något utanför dem själva.

Därutöver, att från en etnocentriskt inriktad historisk person låna begrepp för att förklara fenomenet som universalistiskt är långsökt.

Du förväxlar därtill andlighet med subjektiva inre upplevelser. Andlighet ligger i moraluppfattningen och livsstilen.
En persons drömmar är inte hans andlighet, men de kan vara en produkt av den.

Tallkottkörteln har historiskt setts som andens och kroppens gemensamma punkt (Descartes) det ska erkännas, samt att den producerar N-DMT. Men mycket därtill som du skriver är spekulationer.
För att dra en parallell så producerar kroppen exempelvis eget taurin, men att dricka det i form av energidrycker är inte hälsosamt, det rubbar dygnsrytmen och ackumuleras i kroppen.

Mångkultur är mot folkkroppen precis som droger är mot kroppen. Man leker gud med naturens och/eller gudars noggranna årtusenden av planering och finjustering. Man är okunnig om konsekvensernas fulla vidd i det långa loppet och rubbar den naturliga ordningen. Man kan ju vara mycket väl medveten om vad man gör i vissa fall, men exemplen är få då det fallit väl ut.
Varför är det värt risken?

Posted on: 2013/3/13 20:49
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top 


Re: Nationalism är kärlek
#2


Ni har glidit långt OT nu egentligen.
Inre andliga upplevelser har väl redan hundratals trådar här på forumet?

Quote:
praktisera Zen-buddhism i 10 år i Asien, praktisera meditation 10 timmar om dagen i 4 månader med bara ett par böcker till hands


Zen tror ju inte ens på talad/skriven Dharma, lite konstigt att det finns böcker i ämnet. Låter mer som scam för mig.

Quote:
Jag hade inte bara förlorat Sverige utan Sverige hade också fått mig att förlora Frankrike.


Ok, så han avvande sig den sociala identitet som härrör ur hans ursprungliga nationella kultur.
Även i ett nationalistiskt Europa kommer inbördes invandring och kulturell assimilation ske (om inte chauvinism blir dominant i något land) och en svensk kan bli tysk, en engelsman kan bli fransk och vice versa, eftersom migration inte förändrar etniciteten.
Det som menas med det slarviga uttrycket mångkultur är egentligen ett mångetniskt samhälle där folk frivilligt segregerar sig i etniska kluster (se USA).
Ett sånt samhälle kommer inte fungera i längden och konflikter uppstår automatiskt längs etniska linjer om inte en hård repressiv regim lägger locket på, likt kommuniststater som ex. Jugoslavien gjorde.

Apropå mänsklighetens utveckling, språklig utveckling och psykedeler är även det etnospecifikt, eftersom olika samhällen sätter olika värdegrunder och därmed aspirerar mot olika mål.
Givetvis är ingen sådan utveckling linjär heller.
Kan rekommendera Oswald Spenglers teorier om kulturens utveckling och stagnation, memetikens och språkets begränsning.
Grovt förklarat menar han som jag förstått att givet ett begränsat antal grundläggande kulturella impulser (memes) och de fundamentala byggstenarna en civilisation har kommer den genom att bygga vidare på dessa också ha en proportionerligt begränsad tid att leva, eftersom de originella kombinationerna inte är oändliga. Till slut stagnerar ett samhälle kulturellt och måste då förnya sig fundamentalt (renässans), domineras av andra eller dö ut.
Det är åtminstone min tolkning av vad Spengler på ett ungefär menade.
Konfucius hade en liknande teori om samhällets utveckling.

Psykedeler är dock något yttre och meningslöst egentligen, som en totem. Det är den inre tron på vad en yttre sak kan åstadkomma som egentligen åstadkommer det, vilket påvisar att vi inte alls behöver yttre ting för att åstadkomma denna "utveckling", "sinnestillstånd" eller vad man ska kalla det, man behöver bara den inre övertygelsen att man är förmögen att åstadkomma det på egen hand.
Psykedeler, totems, religiösa symboler, tempel.
Visst kanske det har en hjälpande hands stärkande effekt på psyket och gemenskapen i en skara troende, men att förlita sig på det och tro att utveckling kommer utifrån och/eller direkt från fysiska ting är felaktigt (gäller även i nationella termer).
Även när vi ser till studier av den fysiska världen är det inte den fysiska världen som direkt åstadkommer vetenskapliga framsteg, det är ju vår förståelse av den som förändras när vi gör upptäckter, det ur vårt inre som utvecklingen kommer och även där är det en etnospecifik fråga.

Du drog upp Jung tidigare, gjorde inte han upptäckter just kring etnospecifika föreställningar om arketyper och mytologi?
Det var väl inte helt bundet till kultur vad jag förstått, eftersom det inte spelade roll om de patienter han frågade hade läst eller hört mytologiska verk och historier eller ej, det verkade ju närmast genetiskt predisponerade till att se vad de såg eller har jag fel?

Jag PM:ar dig min mejl alarik.

Posted on: 2013/3/12 19:19
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top 


Re: Nationalism är kärlek
#3


Människan är inte gud men kan bli genom sina moraliska bragder och följande legender, genusvetenskap är inte vetenskap, m.m. kulturmarxistiskt trams som inte stämmer och som är menat att degradera västerlandet, sänka vår moral (om alla är gud är moral relativt), sänka vårt försvar och göra oss öppna för alla former av angrepp.
Alla människor jag har träffat och haft närmre samtal med som haft en seriöst antropoteistisk eller snudd på solipsisk världsbild har senare skaffat sig oerhörda mentala problem, sitter fast i cirklar och blir till slut insydda på hispan.
Där kan man verkligen tala om individer som blivit konsumerade av allehanda knasiga tankar och då framförallt sitt storhetsvansinne.
De går också på droger givetvis och är inte nyktra i sitt tänkande. Inte för att min erfarenhet behöver vara allmängiltig...

Nationalismen är det ursprungliga samhällstillståndet, det sunda och rätta.
Innan hade vi ättesamhällen i Norden, vi förenade oss kring vårt blods närmsta och följde dem i vått och torrt.
Nationalismen är fortsättningen och förlängningen av det, fast nu med en vidare syn på den egna gruppen.
Själv är jag paneuropeisk i min nationalistiska övertygelse och kan tänka mig exempelvis ett Nordiskt rike som enar alla skandinaver. Däremot måste vi erkänna och bejaka mindre nationella skillnader och ett sånt rike måste växa fram naturligt med folkens samtycke, samt att decentralisering av makt måste ske inom det, liksom vi har landstingen idag.
Ett samarbetande Europa av fria suveräna nationer är visionen. EU förgör och perverterar denna vision.

Quote:
Hur ska gruppen annars kunna känna förkärlek till gruppen?


Idiomet "man vet inte vad man har förrän man förlorar det" passar bra här. Det är i mötet med främmande kulturer som vi förstår vad som är svenskt, nordiskt och europeiskt (beroende på hur avlägsen den främmande kulturen är).
För en nationell pånyttfödelse, en ny moral och kultur kommer en födelsevånda och dess kramper krävas, där vi möter det som inte är oss, som rentav kan vara fientligt till oss, i det mötet förstår vi vad som står bakom oss och vad vi har att försvara.

Quote:
Den omnämns om den eurocentriska kulturen och är mer tydlig ifråga om den europeiska kulturen som skulle följa med till USA och bilda västerländska kulturen.


Européer styr inte sin egen kulturella utveckling idag så det råder begreppsförvirring här.
Den "eurocentriska" kulturen är inte eurocentrisk utan försöker vara universal och humanistisk, demokratin sprids utåt och mångkulturen genomsyrar allt inom.
Denna globalistiska "kultur" är sjuk, den är en antikultur av blind konsumerism som förpassar människan till en kugge, den är även kapad av främmande element (behöver nog inte nämna vilka) med en eurofientlig agenda, det man oftare benämner antivita idag.

Quote:
Jag känner nog ändå av det faktum att du har så svårt att objektivt utröna en Nationell kultur tyder på att en tydlig homogen Svensk kultur inte existerar


Kan rekommendera att du lyssnar på Herman Lindqvist om du vill veta mer om svensk kulturs innehåll.
Eftersom jag vill se en nationell pånyttfödelse är det mesta av dagens popkulturella innehåll av noll värde för mig, det är det verkligt traditionella som ska ryckas upp och byggas vidare på i pånyttfödelsen, det som existerade innan vår kultur kapades.
Kultur är inget exakt akademiskt ämne heller så som varandes en del av humanioran.

Quote:
Resultatet är förenta stater vars ingrupper ändå identifierar sig med en nationell kultur


Konstitutionen skrevs för vita folk, som man ansåg vara de enda som kunde praktisera deras republikanska statsform på ett korrekt sätt.
De eurocentriska uttalandena av de grundande fäderna och flertalet presidenter är otaliga, även från de man av historiska skäl kan tro skulle vara motståndare till idén.

Saxat:
From 4th Lincoln/Douglas Debate, 1858
"I will say then that I am not, nor ever have been in favor of bringing about in anyway the social and political equality of the white and black races - that I am not nor ever have been in favor of making voters or jurors of negroes, nor of qualifying them to hold office, nor to intermarry with white people; and I will say in addition to this that there is a physical difference between the white and black races which I believe will forever forbid the two races living together on terms of social and political equality. And inasmuch as they cannot so live, while they do remain together there must be the position of superior and inferior, and I, as much as any other man, am in favor of having the superior position assigned to the white race. I say upon this occasion I do not perceive that because the white man is to have the superior position the negro should be denied everything."

Jag kan givetvis tillägga att min egen åsikt är att slaveri är omoraliskt och förkastligt om det drabbar oskyldiga. Däremot extremt farliga återfallsförbrytare som bara borde sitta bakom lås och bom resten av sina liv borde komma till någon form av nytta för folket.
Även att, som Lincoln menar, ha en segregerad stat där något slags ekonomiskt slaveri existerar är förkastligt och drabbar både den subjugerade parten såväl som den dominanta partens sämre bemedlade medlemmar i stil med den lönedumpning för svenska arbetare vi ser idag som resultat av invandringen.

Quote:
Men Martin skrev i artikeln att nationalism är relativt ny företeelse.


I ideologiserad form ja. Men innan har man praktiserat den etnocentriska strategin applicerad på ätten, klanen, storfamiljen, släkten eller på en kungs eller kejsares undersåtar.

Quote:
Man skulle, som jag skrev tidigare, kunna tänka sig att de evolutionära överlevnads-strategierna förändras psykosomatiskt om det sker en övergripande kulturell förändring, som t.ex. globalisering.


Ja, fast inte som du tror, reaktionen blir den nationella renässansen jag talar om. Européer kommer inte ge upp utan en kamp eller bita ihop i tystnad.
Globalisterna kommer skaka om oss och göra att vi omgrupperar vår strategi till en etnocentrisk, eller så går vi under i ett utbyte, utträngning, uppblandning och skingring, då kanske vi kan tala om en global etnicitet, även om ett särskilt folk alltid kommer se till att hålla sig oblandat och försöka dominera den blandade bruna massan. Européer kommer dock aldrig acceptera denna utveckling, lika lite som några andra etniska grupper vill försvinna eller domineras av främlingar.
Nationalism och separatism (som katalonerna i Spanien) är det enda logiska gensvaret på globalismens hot.

Quote:
Jag skulle nog vilja se en holistisk approach inom Nationalismen, för nog är nationalismen befogad alltid! Men även inom Sverige skulle jag vilja se en decentralisering och en lokalisering. Men jag tror inte att genetiken är en bra utgångspunkt.


Försök du. De icke-etniska identitärerna och traditionalisterna drar ingen större skara.
Du har ju SD, men de är ju direkt svenskfientliga med sin "öppna svenskhet" och tydliga prosionism, även om deras väljare har en helt felaktig bild av dem, åtminstone vad man hör från genomsnittlige SD-väljare angående vilka som är svenskar och inte samt vad de tycker om Israelfrågan.

Posted on: 2013/3/11 16:23
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top 


Re: Nationalism är kärlek
#4


Quote:
1. Hur skulle du beskriva den Svenska kulturen?


Det går inte att objektivt studera ett system man själv är del av. Vi vet att kultur existerar samt att den har unika yttringar i olika länder och inom olika folk. Det går alltså att genom uteslutningsmetoden bestämma att en svensk sådan borde existera.
Saken är den att vi inte riktigt kan definiera något utan att avgränsa det från omgivningen, det är i kontrasten mellan ämnen som man urskiljer konturerna.
Helt enkelt måste man möjligen vara utomstående eller skaffa sig mycket god självdistans innan man korrekt kan beskriva den svenska kulturen eftersom delar av vår kultur har vi lätt för att missta som universala utan att veta hur unika uttryck de kan vara.
Det är inte min uppgift att i tråden beskriva exakt vad hela den svenska kulturen inbegriper, det är ett enormt område men jag nöjer mig med att konstatera att den existerar, eftersom vi uppfattar andra folks kulturer som "ovanliga", "avvikande", "exotiska", m.m. epitet.

Quote:
2. Vilka mindre grupperingars kulturyttringar ska en Nationalistisk ideologi byggas på? Ska valet av kulturyttring inkludera en majoritet av Svenska befolkningen? Och om man utgår från en viss grupps kulturella normer och seder, kan man då kalla det Nationalism?


Det kommer alltid vara den grupp som är resursstarkast, har störst förmåga att opinionsbilda och sprida sin kulturyttring och således påverka majoriteten i sin riktning, samt givetvis om de krafterna sprider en yttring som resonerar med människors upplevelse av verkligheten och deras inre natur, annars hålls samhället och människorna i det fast i en konstant inre konflikt.
Som nationalist anser jag givetvis att någon del av den nationella rörelsen (som inte är kulturellt homogen) ska prägla denna kulturella norm, exempelvis Svenskarnas Parti som är en mycket bra kandidat i nuläget. Dock ska en ny kulturell inriktning inte ersätta eller utmana något av det vi kan betrakta som det verkligt traditionella kulturarvet.

Quote:
Om vi förutsätter att det du Tror är riktigt. Uppfattar du det som något positivt eller negativt om människor blandar etniskt skilda genom?


Om samhället gör det till kulturell norm och trend är det givetvis negativt, eftersom folket då försvinner.
Har samhället etnisk stolthet som kulturell norm är sådana fall avvikande och inverkar inte markant på folket som helhet, i den kontexten spelar de ingen roll.

Quote:
Jag skulle vilja veta hur du ser på korrelationen mellan genetik och nationalism ur ett politiskt perspektiv.


Du får nog ställa mer specifika frågor än så om jag ska kunna svara.

Posted on: 2013/3/10 21:52
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top 


Re: Nationalism är kärlek
#5


Quote:
Med andra ord så finns det inte en homogen Svensk kultur


Du frågade om interna skillnader, interna grupperingar. Självklart finns en nationell kultur samtidigt, där man inkorporerat eller uppfunnit egna kulturyttringar som blivit allmän sed, annars är det svårt att upprätthålla en gemensam nation. Vissa interna mindre grupperingars kulturyttringar kan exempelvis bli den statsbärande och centrala genom revolutioner och maktövertaganden.

Quote:
Xtas jag förstår inte hur du kan blanda ihop genetik och kultur


Jag citerar nu mitt egna inlägg från ett annat forum om samma fråga:

Även om utforskningen av beteende i relation till gener ännu är i barndomen har man ju hittat ex. genetiska riskfaktorer när det gäller psykiska sjukdomar.
Eftersom beteende är känt att kunna påverkas av kemikaliska agenter såväl som biologiska (ex. rabiesviruset) är det givetvis så att geners kodning av olika endokrina ämnen står för mycket av beteendets naturliga tillstånd i en organism.
Det blir väl rätt självklart att om enklare beteenden styrs/influeras av genetiskt kodade hormoner så kommer också de mer avancerade och gruppspecifika beteendekoderna bero på dem.
Hur dessa seder sen gett upphov till eller införlivats i kultur, religion och språk är oerhört komplicerat men gruppens genetiskt predisponerade vanor tror jag definitivt är kopplade till och påverkar dessa.

Quote:
Jag kanske har fel men jag utgår från att du är ateist och skall därmed ge ett biologiskt köttklumpsexempel som visar tydligt att djur inte grupperar sig efter ras.

Hunden är ett djur med många olika raser men grupperar sig inte i Dobbermangäng eller Labradorgäng, de grupperar sig i vilt tillstånd med alla möjliga raser, där den främsta egenskapen för överlevnad är vad hunden har innanför pannbenet.


Jag är inte ateist men anser religion och existensen av gudomar vara separata fenomen. Religion är som sagt etniskt specifikt.

Ett djur som domesticerats av en annan art har lärts/tvingats/avlats till att undertrycka många instinkter.
Idag försöker man även domesticera oss...
Bättre om du drar ett exempel på en art som styr sitt egna partnerval och gruppselektion.

Quote:
Att vi är vita är på grund av evolution och vår anpassningsförmåga efter naturen, vilket betyder att du Xtas har lika mycket negerblod som rinner runt i dig som alla andra på denna planet.


Nja. Mänskligheten har alltid haft vissa former av eugeniska program, kulturellt influerade urval av partner, ättesamhällen, politiska och ekonomiska giftesmål.
Det har avgjort mycket av vår utveckling som vita också.
När det gäller negerblod och den afrocentriska världsbilden är den knappast outmanad som teori.

http://hyperborearising.wordpress.com ... -evidence-for-hyperborea/

Quote:
Jag tycker hela artikeln som du hänvisar till kan användas som toapapper trotts att artikelförfattaren hänvisar till forskare etc
Det är ett av mänsklighetens största problem i dag, så fort en forskare eller expert utalar sig så bockar var ända jävul utan att använda hjärnan själv.


Det är snarare din sociala bias som talar. Social bias mot stigmatiserade frågor, som exempelvis den heliocentriska världsbilden under Inkvisitionens dagar, har alltid varit det som hållit tillbaka människan från att göra nya upptäckter och komma till nya slutsatser.
Så är det även med din och andras rabiata inställning till denna vetenskap, tyvärr.

Posted on: 2013/3/10 16:23
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top 


Re: Nationalism är kärlek
#6


Quote:
Först och främst skulle jag vilja veta vad du har för tankar själv Xtas om den första artikeln du lade in?


Du får gärna ställa mer specifika frågor.

Quote:
Sen undrar jag: Om vi förutsätter att det finns flera in och ut grupper inom en homogen in-grupp: Innebär inte det för individen problem, som i FreedomX fall, att veta vilken grupp som han identifierar sig med och således hur han ska kunna välja vilka grupp han ska känna förkärlek till?


Ja detta är självklart, några som kan nämnas i den genetiska kontexten är familj och släkt.
I kulturell kontext: Subkulturer, sportlag, hobbygrupper, socioekonomiska intressorganisationer, religiösa samfund, etc.

Quote:
Jag trodde att vi hade kommit längre filosofiskt sett. Om Lasse har rött könshår och Bertil också har det skall vi per automatik dela samma filosofiska värderingar ? Skall vi gruppera människor efter samma hudfärg och där med förvänta att vederbörande dela samma värderingar, då är man lite väl mekanisk i sitt tankesätt. Hur har det sett ut i Sverige tidigare innan vi hade dessa medel att transportera oss med, hade vi inte kulturella skillnader i Sverige ? Va alla vikingar vänsterpartister ?


Genetisk likhet och etnicitet begränsar sig inte vid hår- eller hudfärg. En mängd faktorer ingår, både genetiska, sociala och kulturella.
Det som den första artikeln avhandlar är hur homogenitet skapar harmoni och omvänt. Samtidigt står det i den att det finns risk för problem med för hög genetisk likhet (som inavel), så en lagom likhet/olikhet förordas som jag kan utläsa av den.

Posted on: 2013/3/10 14:52
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top 


Re: Nationalism är kärlek
#7


Nej, bara för att något funnits och försvunnit betyder inte att det inte går att återskapa. Helt utan att vara reaktionär och tro att det går att vrida klockan tillbaka och återskapa det exakt så som det var då.

Det är mångkulturen som är en mardröm, fråga exempelvis Elin Krantz föräldrar.
Den kommer aldrig accepteras av sunda människor och jag motarbetar den gladeligen och med ära.

Muslimer har givetvis ett intresse av att vidmakthålla den, eftersom målet är ett globalt kalifat eller?

Posted on: 2013/3/10 12:52
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top 


Re: Nationalism är kärlek
#8


I vissa delar av världen förvisso...

Jämförelsevis har vi Norden haft väldigt hög etnisk homogenitet ända fram till ungefär 70-talet däromkring då den moderna mångkulturagendan tog steget in i realpolitiken, åtminstone i Sverige, främst tack vare en viss David Schwarz (definitivt en person att kolla upp för de som på allvar vill studera dolda maktstrukturer).
Den blandning som skedde innan dess var nästa uteslutande från andra europeiska länder.

"Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden."
Tage Erlander 1965

Abyssinia, hur känner du jämförelsevis inför judarnas invandring till Palestina?
Om de alla är blandade redan spelar det väl ingen roll?

Posted on: 2013/3/10 1:49
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top 


Re: Nationalism är kärlek
#9


Islam: Religion för pedofiler.

Eller så kan vi hålla en god ton istället, vad säger du som ska förespråka "fredens religion" om det?

Posted on: 2013/3/9 21:21
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top 


Re: Nationalism är kärlek
#10


Författaren studerar molekylärbiologi vad jag läst/hört så han vet definitivt vad han pratar om.
Han vänder sig därutöver emot dogmatism av alla slag i artikeln om du läser hela.

Det du kallar "att tänja och vrida på den biologiska altruismen genom kulturell betingning" är i själva verket en diskussion om social identitet, som också avhandlats i en tidigare artikel av samme författare på Realisten.

https://www.realisten.se/2013/02/08/so ... edomning-av-ratt-och-fel/

Det som åsyftas i artikeln länkad i OP är hur genetisk likhet (etnicitet) är den ursprungliga sociala identiteten som inte kräver intellektuell inlärning på ett ungefär, som jag tolkat det.
Det grundar sig i hur en genvariant vill sprida sig själv och kan göra det genom inclusive fitness, alltså en gruppevolutionär strategi där genvarianten skapar ett begränsat altruistiskt beteende i individen för andra individer som innehar samma genvariant, vilket förklarar varför modern offrar sig för barnet eller brodern för brodern (de har samma genvariationer som vill sprida sig).
Det går dock längre än direkt släktskap och involverar förutom genetik även biokemiska mekanismer, läs gärna artikeln först.

Posted on: 2013/3/9 18:57
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top 


Nationalism är kärlek
#11


Long time no see Vaken. Diskussionsunderlag för tråden:

https://www.realisten.se/2013/03/08/nationalism-ar-karlek/

Posted on: 2013/3/9 18:19
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top 


Re: Hjälp mig bygga en magnetgenerator snälla.
#12


Kan vi skippa allt teoretisk teknobabbel? Det var inte syftet med tråden, ni kan skriva sånt i trådar om teorier kring detta.

Jag ville veta vem som är villig och har resurser för att konstruera maskinen i mina ritningar. Tid, plats, kostnader osv. PM:a mig om detaljer gärna.
Ber admin att städa bort allt som hädanefter inte innehåller sådan info.

Posted on: 2011/7/5 22:27
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top 


Re: Hjälp mig bygga en magnetgenerator snälla.
#13


Ja, det är den som har magneter formade i V eller U strukturer. Däremot säger jag som pingu att inte vet vad du menar med att "skölda" eller avskärma magnetisk strålning shen, för så vitt jag vet går det inte. Känner en person som också ägnat flera år att försöka producera en sådan maskin efter den principen, men som sagt just att det idag inte finns några kända sätt att avskärma permanenta magneter.

Planerna är på en s.k. HoJo motor, alla andra jag läst har redan på första söksidan eller andra påståtts vara scams, men jag har än så länge inte läst en enda negativ kommentar kring just dessa ritningar, oavsett hur långt man kollar i googles sökningar på saken.
Så vem kan hjälpa mig?

Posted on: 2011/7/5 17:35
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top 


Hjälp mig bygga en magnetgenerator snälla.
#14


Direkt till kritan då, jag har ett gäng ritningar men jag är inte särskilt händig samt så är alla rekommenderade delar för dyra för mig att skeppa in, eftersom de enbart verkar finnas i utlandet så vitt min manual antyder.

Finns det någon som är bra med verktyg samt kanske har lite "skrot" liggande som man kan använda gratis bara för att se om det fungerar?

Posted on: 2011/7/5 2:04
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top 


Re: The Matrix
#15


Om Matrix verkligen är en uppmaning till att göra sig fri på riktigt och det pumpas ut till er av Warner Bros vilka är del av det system och den maktelit ni kritiserar, är ni inte då djupt skeptiska till budskapet?
Varför uppmanar (ännu) en film till uppror mot den ordning som råder?

I filmerna snubblar de också över huruvida de någonsin kan vara fria från eller "kontrollera" maskinerna då de är beroende av dem även utanför Matrix.

Posted on: 2011/6/19 7:04
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top 


Re: Börjar rashygienisterna sätta sina avbefolkningsplaner i verket?
#16


Quote:
Och de mänskor som judarna har makt över och behandlar illa som tex. i Gaza har väl lika stort mänskovärde som de som bor i själva Israel?


Sssch! Leman kanske sitter och sneglar på forumet och filar på sin nästa artikel.
Man får ju inte påpeka hur judar råkar ha sina fingrar i någon politisk situation där de gjort något folk kan uppfatta som dåligt, då är man antisemit.
Som exempelvis att påstå att det är de som praktiserar rashygien allra hårdast idag:

http://www.youtube.com/user/RussiaToday#p/search/28/pajvvFujDt4

Posted on: 2011/6/19 6:52
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top 


Re: Börjar rashygienisterna sätta sina avbefolkningsplaner i verket?
#17


Varför antisemitism? http://www.imdb.com/title/tt1377278/

Eller; "Varför 'skylla' på de som vi kastat ut några hundra gånger ur Europa av de samma, ständigt återkommande orsakerna?"

AFA-disclaimer: Jag avvisar allt irrationellt främlingshat.

Posted on: 2011/5/9 4:56
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top 


Re: "5 Gateways" - Openhand Documentary - 1:42h
#18


Sanningen är inte relativ, allting utspelar sig på ett särskilt sätt, så det är på ett särskilt sätt vilket man kan beskriva.
När sanningsrelativister påstår något annat är det oftast för att de inte kan beskriva just verkligheten/sanningen.

Är himmelen blå? Är rätt rätt och fel fel?
Det är ingen tolkningsfråga...

"Du är fantastisk, ingen har mer rätt än du, från perspektivet du erfar och ser ifrån... Men det gälla andra med... Problemet är att vi inte låter varandra vara på sin väg... "Devide and conquer" i beteendets uppfostran, vilket bara är ett kontrollverktyg."

Bäddar inte tron att man är perfekt för att man blir blind för alla sina brister tror du?

Vidare, om vi låter alla gå sin egen väg, gräva vilt åt vilket håll som helst, är det inte division/splittring tror du?
Kan samhällen och högkulturer bildas genom andlig anarki?
Förklara hur det går till isåfall.

Hur man skulle kunna erhålla något genuint, något värdefullt och stort genom att plocka hipp som happ från olika skolor, samfund, religioner och vägar har du inte heller förklarat än, hur går det till?

Posted on: 2011/3/23 18:24
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top 


Re: "5 Gateways" - Openhand Documentary - 1:42h
#19


Quote:
Vill påvisa att jag innan såg på religioner, new age och annat som humbug för svaga/ vilseledda/ kraftlösa/ människor som hade avsaknad... Avsaknad av sig själv. Men efter det "klicka till" och sanningar vällde upp, ser jag allt ur aspekter som är så mycket olika, men den samma. Skiftade synvinklel ur ett "högre" perspektiv, mer övergripande...

Jag trodde att människor som sa att dom såg auror vad en bluff... Men jag ser dom nu... Så nu står jag med foten i min egen mun, mot det jag trodde innan... Och allt hände i ensamhet, utan påverkan av andra, absolut inte från nån new age-alien-maya-(fyll i din egna fördom här)-agenda.
Jag vet idag att detta bara är "En" början...

Hur det än är, har jag inte en möjlighet/rätt att tala om för dig vad som är rätt/fel, vad du skall tro/veta, känna/försaka, säga/förtega, utan att du själv väljer att acceptera DIN egna sanning och väg. Och det finns många fler vägar som leder till Rom, ut och in igen, fram och tillbaka...


Vi som kritiserar newage på andlig grund gör inte det för att vi inte tror på ett dugg av det som det pratas om i newage, utan för att de alltid tar upp det från ett väldigt lågt perspektiv, för att det har det tidsenliga empiriska och grovt materialistiska tänkandet kvar när det försöker närma sig högre/övernaturliga sanningar, för att det blandar samman ortodoxa och heretiska vägar.

Ortodoxa och heretiska säger jag, för det är för mig väldigt osannolikt att alla andliga discipliner alla skulle vara en väg och att alla har samma slutmål.
Vissa har som grund att göra väl mot andra medan de går sin väg, andra uppmanas att verkligen göra ont, där är den första och största skillnaden mellan riktningar tror jag.

När du närmar dig en riktig, uråldrig och upprätt väg seriöst kommer alla mästare över sådana säga att du inte kan plocka till dig av sakerna i den skolan som på ett stort smörgåsbord.
Antingen de säger att alla andra vägar är heretiska eller ej spelar inte roll, alla andra vägar är inte heretiska, men många är det.
De vill bara inte att du börjar gå längs en väg för att sen börja gå längs en annan utan att fullborda den första, vilket vore ett slöseri med tid.
De vill inte heller att du förstör sakerna de ger dig i sin skola, eftersom de sakerna är egna liv i andra rum.

Om två vägar leder upp, tänk dig då, det är som två stegar med massa luft däremellan.
Klättrar du uppför en stege och det är långt bort till nästa, hur ska du då kunna klättra på båda samtidigt tror du?
Du måste ju med andra ord klättra ned, eller hoppa/falla ned innan du kan klättra upp för en annan.

Har du väl börjat blanda, hämta något på en viss nivå på en stege, hoppat ned och försöker ta med dig de sakerna ned för att klättra uppför en annan stege innan du nått toppen där vet du ju inte vad alla sakerna gör, vad energimekanismer som du får är till för o.s.v. Du vet alltså inte om de är kompatibla med varandra, vilket de oftast inte är, därför säger mästarna för varje ortodox skola så: "Alla andra vägar är heretiska" eftersom de ser efter dig, vill inte att du blandar till en soppa som kanske smakar hemskt till slut.
Alla stegar har också olika längd, vissa avklarar du snabbt, andra kräver stor möda och lång tid, så de leder till olika nivåer, även därför kan du omöjligen ta med dig något som leder till ett himmelrike över till ett annat på en högre nivå.

Quote:
För mig handlar det om att inte låsa sig i en box.. många snackar om att man måste tänka utanför boxen, för att kunna förstå det hela.. men ändå verkar många som säger detta själva sitta i en annan box som är utanför den "normala" boxen.. men det är ändå en box...

Så jag försöker se det som så, att jag sitter i en box.. för det tror jag vi alla gör.. men jag låter min box vara öppen.. jag kommer aldrig stänga den.. även om jag så tror att jag vet sanningen till 100%.. för det gör att jag inte kommer att lyssna på andras åsikter överhuvud taget, då man lätt kastar bort allt som är utanför den egna boxen...


Om det är så då att det är som en hiss som färdas uppåt samtidigt som det regnar? Du försöker stiga, men en massa vatten fyller hissen ju högre upp den försöker ta sig, till slut blir den full av massa regnvatten blandat med smutsen på golvet, sen stannar kanske hissen för att den väger för mycket.
Vad gör man då om man vill loss men inte ned?
Skaffar tak och pumpar läns.
Skaffar filter och tömmer ut tankarna.
Granskar noga allt som vill in, det som i grunden är av samma natur som platsen dit man klättrar till kan följa med, allt annat måste sållas bort och hällas ut, annars håller det en kvar.

Posted on: 2011/3/22 21:30
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top 


Re: Dejtingsajt lockar med otrohet
#20


Quote:
Hur ska vi alla lyckas sluta upp med att utöva grupptryck och tvinga på vår tro på omgivningen?

|
|
V
Quote:
kultivera den som kan!


Quote:
Precis som flera celler bygger upp en kropp
bygger flera människor (med samma tankar) upp en mem som breder ut sig mer och mer i världen.

Och memer kämpar mot andra memer om sin egen överlevnad. De kan koexistera med andra memer i samma människa och alliera sig på flera sätt.

Frågan är nu om det går att skapa en mem som stoppar kriget mellan övriga memer i världen så att vi människor inte behöver lida när memerna krigar om världsherravälde.


Memer/tankar/karma, bygger upp en massa falska föreställningar, eldar på varandras fortsatta existens, eldar på dåliga vanor, eldar på onaturligt leverne, eldar på undergången.

Kan vi släppa onaturliga tankekoncept kan vi leva i enlighet med naturen-->Kosmos-->Lagen/Dao som upprätthåller ordningen överallt.

Människan kan ses snarare som partiklar ses, om man kan se oss på det sättet, ha det perspektivet. Vi har ett flertal kroppar, alla sammanlänkade. Kan man kultivera kan man träna andra kroppar än den du vanligen ser som din kropp, den köttsliga. Låter du däremot memer härja som de vill kommer de försöka hindra dig från att träna dina andra kroppar, bygga upp kött på dem. Men nu glider vi OT.

Så tillbaka till trohet är det en fråga om att inte såra andra människor. Som vi kom överens om Pingu, så ökar komplexiteten i förhållanden ju fler parter som finns och jag vill då tillägga att chansen att såra andra blir större ju mer komplicerade förhållanden blir. Därav monogamins mer dygdiga natur.

Posted on: 2011/3/22 20:35
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top 


Re: Dejtingsajt lockar med otrohet
#21


Pingu vilken planet lever du på om jag får fråga?

Quote:
Ja, du har helt rätt. Det kristna äktenskapets grundläggande idé propagerar genom grupptryck och är den största och farligaste sekten av alla. Den sårar helt klart flest människor genom att styra deras känslor och frihet. Den skapar till och med avundsjuka och sårar mer än någon annan relation/grupp/sekt i världen när medlemmarna inte lyckas efterleva sektens förväntningar. De som inte efterlever sektens tro blir genast anfallna av "sekten med målet: Den kristna äganderelationen av sin partner ska bestå!". Grupptrycket är totalt, de som inte lever i vanligt partnerskap med olika kön stöts ut och hängs ut av "Sektens medlemmar, även kallade svenskar".


Nuförtiden är det de som har traditionella synsätt på äktenskap och värnar kärnfamilj som just utstår grupptryck från en stor massa av får, med vänsterpacket i spetsen där.
Letade igenom youtube efter en video, hittade inte den men kan beskriva att den går ut på hur en handfull Livets Ordare för ut budskap om kärnfamiljen i närheten av en Pridefestival full av högljudda dårar som visar brösten, skriker ohörbara saker, försöker allmänt visa sig hotfulla och allihop är maskerade.
Så grupptryck Pingu? Bor du ens i Sverige 2011 eller var/när kommer du ifrån?

Idag är det statligt sanktionerat grupptryck att homosex och annat avvikande ska anses som "norm", att motståndare till det ska hängas ut som fanatiker/sektmedlemmar (såsom du kallar mig exempelvis).

"Grupptrycket är totalt, de som inte lever i vanligt partnerskap med olika kön stöts ut och hängs ut av "Sektens medlemmar, även kallade svenskar"."

Du har ingen verklighetsförankring i det du skriver, för det är ju precis omvänt om du läser dagens press och ser på vad för smuts som pumpas ut i TV angående sex.
Vissa som är för utåtriktade i att försvara just familjevärden blir t.o.m. gripna av polis och bortförda från platsen där de försöker framföra sitt budskap, så snacka inte skit Pingu, ingen tror dig förutom en minskande krets vänstersekterister.

Posted on: 2011/3/19 14:44
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top 


Re: Dejtingsajt lockar med otrohet
#22


De kan inte delta i några konstruktiva projekt Pingu, eftersom de har en mentalitet inställd på att utnyttja människor, jämförbart med en relation där en av parterna vill sälja den andra på gatan, slå den när den inte lyder, etc.
De kan ju förvisso starta ett parti, som också kommer likna en sekt, men det blir nog inte så poppis.

Quote:
För jag tror en relation kan se ut exakt hur som helst, det är helt upp till parterna i relationen att komma överens, dvs bygga upp förtroende, gemensamt mål/syfte/riktning och kunskap om varandra. Och relationen kan därför mycket väl fungera med fler än två individer och godtycklig köns-permutation.


Detta blir som du nämner svårare ju fler parter som är inblandade samt att det lättare sårar alla inblandade samtidigt, eftersom kraven ser till att efterlevas från allas håll med hjälp av grupptryck, vilket ökar med varje medlem.
Ju större en sekt är desto farligare, så detsamma bör ju gälla om man bryter mot äktenskapets grundläggande idé såsom de flesta ser på det, ett band mellan två människor, som traditionellt sett är av samma kön.

Är ni medvetna om att dygd spelar en roll i sociala relationer, tänkt er då vad för andra "övernaturliga" företeelser som spelar roll, vad religioner anser om äktenskap, om det finns gudar och vad de anser om saken. Säger man A borde man erkänna B.

Posted on: 2011/3/19 12:18
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top 


Re: Dejtingsajt lockar med otrohet
#23


Quote:
Den riktiga anledningen till att människor går skilda vägar är att de tappat förtroendet till varandra.


I etymologisk hårfinhet må du ha rätt, att man inte längre tror på sin partner är att "otro" dem.
Men svartsjuka är något biologiskt, även om det påeldas socialt möjligtvis. Denna svartsjuka gör människor misstänksamma mot varandra på sexuella grunder lär du ju förstå.

Om man har en tjej, är man ju oftast inte misstänkt över vad hon gör med sina tjejkompisar, annat än om hon plötsligt kommer och säger att hon är flata (inte så troligt oftast dock).
Däremot dyker svartsjuka ofta upp när du vet att din partner är med en person av samma kön som dig själv och du inte vet vad de har för sig, för fantasin spelar då på sexuella föreställningar. Det är oftast då misstron/otron bildas, på sexuell grund.

Sen kommer ju skilsmässor också av ekonomiska och personliga skäl, att man inte litar på den andre med sina egna pengar eller inte öppnar sig för varandra, så det är misstron/otron igen.
Ja du har rätt i mångt och mycket, men den vanligaste faktor som skapar misstro är ändå vem som har sex med vem. Det kan vara något biologiskt det med, i och med att man eventuellt vill veta senare, i ett familjeskede, om man verkligen är förälder till sina barn eller inte...

Quote:
Och jag tycker det är lite skrattretande att bli upprörd över ett företag som gjort ett smart pr-trick. De ökar trots allt inte otroheten... otroheten existerar redan genom att människor inte förstår vad en relation är för något.


Otro som samhällsfenomen är ingen bra sak, ännu värre är att låta det "komma ut ur garderoben" som man gjort med bögeriet via Pride o.s.v. De som tidigare kanske hade tvekat på att göra en sak de hade lust för p.g.a. att de kände i hjärtat att det var fel kanske nu istället anser att eftersom samhället säger att det är "ok" så är det mindre fel, förstår du?
Lika dåligt som med de perversa idéerna som vissa RFSLare har om att tillåta sex mellan vuxna och barn på "frivillig basis" samt att barn ska uppmanas till onani...

Samhället kan inte sätta sina helt egna normer kring bra och dåligt, det kan följa vad som är mänskligt och upprätt eller perverteras och därigenom till slut upplösas i värderelativismens avgrundshål.

Posted on: 2011/3/18 17:06
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top 


Re: Japan, jordbävning och tsunami
#24


Kommentarer på din första länk Network:

Fulford menar ju att Pentagon tydligen är the good guys? Hade faktiskt redan trott mig veta att militären i flera länder är emot sjärtgosseklubbarna och det packet, så lite bekräftelse känner jag allt.

Rockefeller inte "lika onda"... jovisst, de har helt enkelt mutat sig ur landet bara.
Tror likadant om Rothschild och vissa andra familjer att de försöker köpa sig ut ur korthuset, ta avstånd innan det faller ihop med dem inuti, men de är fortfarande lika ruttna. Ett PR-trick för att försöka få vara med i en kommande maktstruktur bara, de är ju trots allt mästare på att förutse marknaden...
Om revolutioner sen blir sponsrade av dem för att göra upp med några marionetter, mellanhänder och syndabockar tror de att de ska ha inflytande eller kanske rentav total makt. Det vi ser är bara en radikalisering, utraderingen av mellanskikten.
De ultimata parasiterna letar nya ingångshål i värden kan man säga.

Fulford känns lite... suspekt ibland, vad har han för motiv med att påstå såna saker om Rotschild och Rockefeller? Samt att det är "fredligt" i världen?
Vilken planet lever han på? Lite disinfo helt klart där.
Tror han försöker rädda ansiktet på vissa, sina arbetsgivare kanske.
Vidare vill han anklaga "religiösa fanatiker" (säger att det är judarna som kommer styra... men ändå inte judarna), påstår att Kina försöker förhindra undergången, att Nordkorea är fredliga och vill förena sig med Syd som är despotiskt och han talar själv ganska fanatiskt... som en kryptokommunist.
Vidare pratet om den gyllene tid han ser framför oss... minst sagt gulligt, men sant?

Meritokrati framför nedärvda titlar och nepotism, väldigt bra om så är fallet med rörelserna i arabvärlden.
"The competent people will rise to the top" Amen to that säger jag.

Hör någon vad han skäller efter intervjuaren frågar, "who are they?"

Fin kommentar där också:
"They approach people who have big influence on public opinon."
Host: "Kind of like you..." Ignorerad.

Sidan som radiovärden pratar om: http://thesecretsofyouth.com/
Tycker ni den verkar seriös?
Någon här som handlat av dem eller blivit affärspartner med dem?
Ser ut ungefär som en Amway eller Herbalifeklon...

Kanske jag omvärderar allt detta i juni, vi får se.

Posted on: 2011/3/18 16:40
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top TopTop
(1) 2 3 4 ... 41 »dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
36 user(s) are online (36 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 36

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS