vaken

Vakencorner

Forum Index


Board index » All Posts (Skogstrygge)

BottomBottomRe: Sanningen
#1


Japp, är helt enig med dig angående språk. Min sambo läser lingvistik, och vi pratar om detta ibland.


Quote:

pingubenji skrev:


Men åter till ämnet

Att söka "inuti" låter väldigt mycket som att söka efter moral och etik eller sin egen önskan/vilja. Att ta hänsyn mer till sig själv och handla efter "flockens"/massans agenda med en medvetenhet om det som sker. Att göra varje handling till en medveten handling även i gruppaktiviteter. Att hålla koll på sig själv samtidigt som man är en del av något större och lätt kan "följa med" av lathet i många fall.


Vi släpper detta "inuti" och byter ut det mot medvetande, då hamnar vi på vad jag menar i alla fall.
(Att utforska detta, att inse dess oändlighet och potential är för mig det mest solidariska jag kan göra gentemot min omgivning.)

Posted on: 2010/4/7 1:34
 Top 


Re: Sanningen
#2


"Inåt" är väl egentligen kanske fel ordval, det kan jag hålla med om. Men som jag skrivit tidigare nånstans så är språket (ord) så oerhört begränsande, ja det känns rentav som en onaturlig kommunikationsform när man ska beröra dessa frågor.

Posted on: 2010/4/7 0:48
 Top 


Re: Sanningen
#3


micro//
Jo, det tycker jag att du har rätt i. Men om man verkligen hittar sitt medvetande och existerar i kärlek, blir det förtvivlat svårt för auktoriteter att utöva makt över. Som att hälla vatten på en gås.

Men givetvis metoderna för att hålla våra medvetanden i fängelse kan det vara bra att kunna identifiera och känna igen. Jag ser bara hur oerhört mycket energi som läggs på att jaga efter svar och lösningar och Sanningen.
Sen verkar det som om många blir indragna i ett dogmatiskt tänk, och blir fångade även i detta letande.

Posted on: 2010/4/6 10:12
 Top 


Sanningen
#4


Jag slås ibland av hur lite Sanningen intresserar mig.
Om vilka som styr världen, varför och hur. Det känns en smula futtigt. För mig är det egalt om det är ödlor, Illuminati, Färjestads BK eller alla dessa tillsammans.

Hur vi beter oss mot varandra och vår omgivning, den plats och respekt vi ger till allt och alla, den kärlek och positiva energi vi sänder ut är för mig det viktiga.
Jag behöver ingen motpart eller fiende för att ägna mig åt det, de upphör existera när jag gör det. Mitt oändliga medvetande, och den kärlek jag existerar i, omöjliggör makt över mig.
Hur jag vet det? Det gör jag inte, men allt tyder på att det är så, och några dogmatiska sanningar anser jag mig inte besitta.

Det förvånar mig lite när jag loggar in här och läser om hur en del söker sina svar i nationalism, dogmatiska trosuppfattningar och annat som tycks vara motsatsen till vad det handlar om.
Det tycks mig som att det irras runt i ett letande, inte sällan destruktivt, när svaren inte finns framför ögonen utan snarare bakom dem -i våra medvetanden.

Vad är det vi ska finna, och vad ska det vi hittar förändra, vari ligger skillnaden mellan vem som styr och vem som gör vad? Konsekvenserna möter vi ju dagligen. Det borde letas mer inåt än på youtube, om man säger så.
Det hela känns som en distraktion, en distraktion som blir påtaglig varje gång jag sätter mig under en gran och bara är och känner hur allt vibrerar. "Sanningen" är aldrig närmre än då.

Posted on: 2010/4/6 1:28
 Top 


Re: Sveriges svar på Alex Jones?
#5


Det bara ringer negativitet om Alex Jones.
En bullrig, arg machoman som ylar om "Illegal immigrants" (vem är illegal?!)

Jag hoppas byfånenfråndalarna inte liknar Jones särskilt mycket.

Posted on: 2010/4/6 0:58
 Top 


Re: Vakenkollektiv
#6


Quote:

Karsten skrev:
Vem bestämmer i gruppen? Demokrati? Anarki? Dikta...
En kollektiv grupp som jag skulle kunna tänka mig att vara del av är autnom, så till vida att alla jobbar för samma sak, samma vision. Att ens behöva diskutera disk-ordningstur skulle få mig att genast åka hem till värmen och den kära och sköna ensamheten.


Fast i mitt huvud är vi redan ute på tunn is när vi ska börja definiera oss, ok nu har vi en anarkistisk organisationsform eller en centralistisk och så vidare.
Gruppdiskussioner kommer behövas eftersom det kommer finnas saker att lösa. Det kan handla om sophämtningen, maten eller att någon uppfattat att maktstrukturer eller inofficiellt ledarskap uppstått. Då gäller det att bygga dessa diskussioner kring kärlek, lika utrymme, respekt och förståelse.

Men du har viktiga poänger!
Det måste finnas tillgång till frivillig ensamhet och frivilligt deltagande. Märker du att dessa saker kränks så är det bra om gruppen kan samlas för att reda ut dessa saker.

Posted on: 2010/2/16 22:35
 Top 


Re: Vakenkollektiv
#7


Quote:

Karsten skrev:
Problemet med kollektiv är att det uppstår kolektiva sanningar i gruppen, vilka inte alltid är reella sanningar. Hur ska man i ett 'K' kunna vidmakthålla sitt ursprung utan att bli söndertrasas av åsiktsmaskineriet och en offensiv gruppdynamik. Annars skulle jag kunna tänka mig att splitta på livet med en god grupp i den postiva energins anda.


Det finns sätt att motverka detta, och mina erfarenheter tyder på att hålla mallar, ramar, kollektiva rutiner på ett minimum. Det kan få vissa konsekvenser som att disken blir stående eller komposten oskött.. ;)
Men låt det hellre handla om lust, dagsform och glädje snarare än tvång och åtaganden.

Men det är viktigt att bygga lite positiva kulturer, med talarpinnar och dylikt. Att skapa en atmosfär som främjar frihet för medvetandet.

Posted on: 2010/2/16 21:48
 Top 


Re: Vakenkollektiv
#8


Detta låter som en mycket god idé. Själv är jag intresserad av självhushållning och det vore ju en bra grej att sträva mot.

Norrut finns många tomma hus och ödegårdar, många står bara och förfaller. Har tidigare bott i kollektiv och jag uppskattar boendeformen.

Min flickvän bor just nu i kollektiv, som jag dock tycker delvis genomsyras av dogmatism, strikta mallar och likformighet. Det känns som att sådant skulle vara ganska lätt att förebygga när man tar del av de tankar som florerar här.

Kort sagt, jag är jätte-på.

Good vibes.

Posted on: 2010/2/16 19:44
 Top 


Re: WTF????Köttklister/Fibrimex
#9


Det är så mycket dynga med köttindustrin att jag inte fattar hur nån kan vilja köpa deras produkter öht.

Posted on: 2010/2/10 10:07
 Top 


Re: Revelations of a Elite family insider
#10


Mycket intressant diskussion detta.
Själv har jag genom att inse att mycket av det jag "vetat" har varit snett eftersom jag öht använt mallen "Att veta". Har bytt ut att hävda att jag Vet mot att anse vad jag tycker att saker och ting "tyder på". Jag (undviker att skriva "vi") är så oerhört upptagna av dessa mallar att det tenderar att bli en smula komiskt.
Allt är energi, allt är mottagligt för information. Vi är energi och mottagliga för information, bearbetningen av denna har begränsat mig. Sen jag bara tagit in den och låtit den flöda har mitt medvetande påverkats positivt. Teorier, filosofier, normer, tänkanden, har blivit så lättfattliga.

Vilka "De" är och hur eller huruvida de ska bekämpas eller känns så sekundärt. Det finns galningar som tror de blir lyckliga/känner sig nödgade att slåss om nåt sorts livsutrymme här på frekvensen Tellus. Men hur ska de komma åt mig när utrymmet är oändligt? Jag behöver inte slåss mot Någon. Jag behöver älska Alla.
Gör jag inte det blir jag nåt annat än vad jag är. Eftersom allt är energi, allt är mottagligt för energi. And it all boils down to vad jag vill sända ut i den här världen.
Om man öppnar kanalerna och kastar av sig normativt tänkande, mallar och ramar så skapar man en bra grund. Det är inget jag hävdar att jag Vet. Men som energi är jag mottaglig för information, och den jag mottar Tyder på det.

När man ska redogöra för såna här saker så märker man hur begränsande språket är.

Posted on: 2010/2/6 6:53
 Top 


Re: david de rotschild på svt
#11


Har stora problem med Jones sätt att diskutera, gapa och skrika.
"Your scam wont work on me Rothschild!"

Han verkar ganska löjlig, ogillat honom sedan han ondgjorde sig över "Illegal invandring", bland annat.

Posted on: 2009/12/9 8:03
 Top 


Re: Debatt den 10 november
#12


Det är så klassiskt, istället för att debatten handlar om företeelser som 9/11 så kom det handla om "sanningsrörelsen".
Naturligtvis med klassiska tekniker som misskreditering och förlöjligande.
Micro försökte verkligen vidga perspektiven, men det är svårt med en storm av inskränkthet emot sig. Han ska ha all heder för det.

Det är intressant att se hur svårt debattörer har med icke-auktoritära fenomen. Man försöker ideligen klassificera in exempelvis Vaken som en Organisation med nån sorts "partilinje" eller åsiktsprogram. När "vi" är raka motsatsen.
De kan inte handskas med det faktum att Vaken är ett forum där man diskuterar och analyserar, inte utifrån en fastslagen tes utan med ett öppet sinne och utifrån ett pragmatiskt perspektiv.

Det går inte att rösta på oss, vi söker inga riksdagsplatser.
Vi är ett X antal individer, ingen homogen grupp med en valplattform. Och så länge det ser ut så kommer "motståndet" vara förvirrat och gripandes efter halmstrån.
Om man ska hårddra så står det mellan öppenhet och kärlek kontra inskränkthet och dogmatism.
Kvällens debatt kan användas som lysande exempel.

Posted on: 2009/11/10 21:27
 Top 


Re: Riksdagsman: Usa var en del av attacken
#13


En stor eloge till Egon Frid får man ge!

Posted on: 2009/11/8 12:11
 Top 


Re: Hur var det på David Icke i GBG?
#14


Det som slog mig mest är det han även tar upp i sina böcker. Den information som Icke förmedlar är ingalunda "ny" kunskap utan just något som man genom sitt oändliga medvetande redan vet på ett annat plan. Liknelsen med att skala av en lök, lager för lager, var mycket träffande.

I övrigt trodde jag det skulle vara drygt med så många timmar i en stol, men jag tappade aldrig fokus.

Posted on: 2009/10/25 12:26
 Top 


Re: 12/12-09 The new world order tar makten, och Klimatdemonstration i CPH
#15


Under demonstrationerna för Ungdomens Hus i Kph så hade vi funderingar på att åka via Helsingör, färjan mao.

Men det ska nog vara lugnt om man åker på fredagen. Ska höra lite angående övernattningsmöjligheter, under fre-lör.

sale// Om man kan få lite golvyta hos dig en natt så vore ju det perfa.

Posted on: 2009/10/22 15:24
 Top 


Re: 12/12-09 The new world order tar makten, och Klimatdemonstration i CPH
#16


Sant. Idé att ta sig dit på fredagen då.

Posted on: 2009/10/21 16:23
 Top 


Re: Obama har upprättat en Fiende Lista Alex Jones är nu på 24 plats
#17


Jörgen Lenz Lärare

Stämmer inte längre, han fick sparken efter att ha misshandlat en tioårig elev. Jobbar nu som busschaufför.
Tidigare miljöpartist, startade senare Karlstadpartiet, som floppade rejält.

Posted on: 2009/10/21 16:13
 Top 


Re: 12/12-09 The new world order tar makten, och Klimatdemonstration i CPH
#18


Fast anländer han den tolfte?

Posted on: 2009/10/21 15:46
 Top 


Re: 12/12-09 The new world order tar makten, och Klimatdemonstration i CPH
#19


Quote:

TreeOfLiberty skrev:
När är klimatdemonstrationen i CPH?. Vi kan ta Malmö gänget och dra ditt ju!.


Den stora är på lördagen den tolfte, säg till vilket tåg ni tar så kan man ju synka!

Posted on: 2009/10/21 15:21
 Top 


Re: 12/12-09 The new world order tar makten, och Klimatdemonstration i CPH
#20


Åker ner antingen kvällen den elfte eller morgonen den tolfte, hänger nog där ett par dagar..

Posted on: 2009/10/21 12:02
 Top 


Re: Världsregering skapas på klimattoppmötet i Köpenhamn, december?
#21


Intressant är även de särskilda deonstrationslagar som kommer råda. Alla som "hindrar polisens arbete" kommer få 40 dagars fängelse mot det tidigare bötesstraffet. Man pratar även om att femdubbla ordinarie bötesbelopp.

Posted on: 2009/10/20 9:30
 Top 


Re: Frimurarna visar sina lokaler i Götet, kl. 18.00 ikväll.
#22


maskrosen// Jo den hade ju varit praktisk. Dock glömde jag nejlika och allt..

En sak som var intressant var att de lade sig så på defensiven på frågor som inte var så "offensiva". Jag kände att en av gubbarna snea lite på en av mina frågor som rörde symboler, då han blev mycket defensiv. Även om frågan var allmänt ställd.
Det var också imponerande hur en av dom lyckades framställa sig som icke-auktoritära, när jag frågade varför de hade så auktoritära strukturer med grader osv. Många ställde bra frågor tycker jag.

Posted on: 2009/10/9 22:32
 Top 


Re: Frimurarna visar sina lokaler i Götet, kl. 18.00 ikväll.
#23


Quote:

bennybear skrev:
Quote:

Skogstrygge skrev:

.... Jaja, vi ses ikväll ni som tänkt komma.


HUR ska VI ses, menar du?

Har du en röd Nejlika i kavajslaget, för att bli igenkänd?


Ja? Hur skulle det annars gå till?

Posted on: 2009/10/9 16:45
 Top 


Re: Frimurarna visar sina lokaler i Götet, kl. 18.00 ikväll.
#24


"De lägra frimurarna som inte känner till den stora agendan behöver inte vara några onda monster. I toppen av frimureriet härskar dock ondska och korruption.
.

Postat den: Today 10:10"

Jag hade en chef en gång som var frimurare, antagligen ganska färsk sådan av lägre grader. Han var från det militära och gillade väl auktoritära strukturer i allmänhet.
Han blev väldigt arg när jag frågade "varför högt uppsatta människor har en fetisch för hemliga sällskap" och om han tyckte "golfklubbarna därmed spelat ut sin roll eftersom vem som helst nu kan gå med i de flesta golfklubbarna".
Detta utspelades under en personalfest.
Men i övrigt var han trevlig.
Jag har även en ingift, lite avlägsen, släkting, som var medlem i en loge. Han gick ur efter ett tag eftersom han tyckte det hela blev "märkligt". Det är det enda han nämnt om det, men fick dock reda på att chefredaktören för en stor morgontidning var med i samma loge.

Jaja, vi ses ikväll ni som tänkt komma.

Posted on: 2009/10/9 10:21
 Top TopTop
(1) 2 »dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
27 user(s) are online (27 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 27

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS