vaken

Vakencorner

Forum Index


Board index » All Posts (alarik)

BottomBottomS bäddar för ny världsordning
#1


Alla i den nya regeringen är EU-ministrar berättade Gustav Fridolin (MP) till Europaportalen efter fredagens regeringsförklaring och förklarar att alla har ett ansvar för EU inom sitt område. Det kan inte läggas på en person det läggs på hela regeringen. Enligt utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) faller EU-uppdraget på statsministern och hans 23 statsråd.

– Den [regeringsformen] var ju inte så tydlig. Jag hade gärna sett att det var mer [EU-politik i regeringsförklaringen] för det behövs stora förändringar inom EU. Framförallt av den ekonomiska politiken som fått så katastrofala sociala former, det fanns ingenting av det här, säger Jonas Sjöstedt och tillade att ”han är nöjd med att regeringen vill ha ett socialt protokoll i EU.”

Analys:
Med denna EU-vänliga strömning ser vi en starkare centralisering och överbryggning mellan EU som politiskt organ och Sverige som suverän stat. Genom att öppna EU:s fördrag bäddar det för flera års förhandlingar mellan medlemsländerna och kritiker hävdar att ett socialt protokoll på EU-nivå innebär en maktförflyttning till Bryssel. Det går också tolka socialdemokraternas eu-närmning som ett första steg mot en europeisk federation, ett Europas Förenta Stater.
Vidare talar Stefan Löfven om att både EU och FN ”ska axla ett större ansvar för att lösa konflikterna och ge hjälp till dem som drabbats” och åsyftar de regionala problemen i mellanöstern och upptrappningen i öst:

– Sverige ska verka för att EU tar ett större ansvar för säkerhet och utveckling såväl globalt som i EU:s närområde. Sveriges röst ska alltid vara klar och tydlig när människovärdet kränks, sade Löfven som vill se ett starkare försvarssamarbete med EU och de nordiska länderna istället för att bli med i Nato.

Samtidigt vill den nya regeringen med Löfven i spetsen att Sverige ska främja en fri och rättvis världshandel med hänvisning till debatten om det nya frihandelsavtalets och den nya världsordning som medföljer:

– Sverige ska främja en fri och rättvis världshandel. Regeringen kommer att arbeta för progressiva internationella handelsavtal och riva handelshinder samtidigt som vi står upp för miljön, löntagarens intressen och människors hälsa. Handelsavtal ska respektera demokratiskt fattade beslut. Vi ska verka för en global ordning mellan arbete och kapital som säkrar en internationell ekonomi som gynnar alla kuvar ingen, sa Löfven.

Syftningen på ”respektera demokratiskt fattade beslut” kan tolkas som en invändning mot den kritiserade tvistlösningsmekanismen ISDS som ingår i många handelsavtal och som kritiker menar kan innebära att företag kan stämma stater om de mister sina investeringar efter att man beslutat om exempelvis återförstatligande av någon verksamhet, skriver Europaportalen.

Skriver Intelligentia.

Posted on: 2014/10/5 0:30
 Top 


Re: Det hela spårar ur totalt i Irak och Syrien - vad är sant?
#2


Finns det en dold agenda bakom detta beteende? Frågar du.

Den är inte mer dold än den information som ges ut i media, av makthavare och folken själva. Här finns foton från Hong Kong t.ex:

http://cryptome.org/2014-info/hk-protests-2/hk-protests-2.htm

Som jag tolkar det är IS en uppslutning under en och samma falang för de många klanerna i regionen, varav vissa fick utbildning i Turkiet för att störta Assad.

Med andra ord kan man tolka den regionala krigsföringen för en mental skenmanöver för att få anledning att inrätta fronter mot Syrien för att ha en strategisk utgångspunkt mot Iran och sen vidare mot Centralasien och asien, tätt följt av innbördes konflikter inom Syrien efter Assads fall.

Posted on: 2014/10/4 12:58
 Top 


Re: Censurerar facebook aktivt?
#3


Länken fungerar för mig också nu. Snopet. Berätta mer om filosofin vetja.

Posted on: 2014/10/4 12:43
 Top 


Censurerar facebook aktivt?
#4


Publicerade en artikel på facebook angående Kinas kommunistiska partis censurering vid paraplydemonstrationerna.
Länken fungerar inte på FB och följande bild dök upp:

Resized Image

Aldrig hänt mig tidigare nämligen.

Posted on: 2014/10/3 20:42
 Top 


Re: Vad ska ni rösta på i EU-valet 25:e maj, dvs om ni ska rösta...
#5


Den här SvP:aren har inte så stor koll: http://sverigesradio.se/sida/play.aspx?ljud=4940347

Posted on: 2014/5/17 20:53
 Top 


Re: Ukraina
#6


Haha, tack för tipset!

Posted on: 2014/5/14 21:03
 Top 


Re: Ukraina
#7


Haha såg roligt ut. Skulle också vilja köra igenom en barrikad sådär.

Det är civila.

Posted on: 2014/5/14 14:59
 Top 


Chemtrails för militär radarkommunikation såldes in till regeringar som ”global warming fix”
#8


Chemtrails för militär radarkommunikation såldes in till regeringar som ”global warming fix”


Det finns ett antal whistleblowers inifrån USA:s militära etablissemang som redan för många år sedan talat om att amerikanska flottan och flygvapnet sedan 1990-talet bedrivit flera topphemliga projekt som innebär att flygplan avsiktligt sprider ut kemikalier och tungmetaller i små partiklar. Ett av de viktigaste syftena har varit just förbättrad radarkommunikation.

http://newsvoice.se/2014/05/06/chemtr ... r-som-global-warming-fix/

Posted on: 2014/5/7 18:40
 Top 


Re: Vad ska ni rösta på i EU-valet 25:e maj, dvs om ni ska rösta...
#9


Beror på vilken aspekt som är viktigast.

- Geopolitiskt och ekonomiskt är EU viktigt för att konkurrera med öst vilket det finns flera EU-vänliga partier för, starkast för är folkpartiet som är för införandet av Euron
- Vänster för utträde ur EU samt som motkraft mot uppgången av högerextrema partier i EU
- Inte rösta alls eftersom det skulle legitimera EU (om man inte ville vara med i EU från första början)
- Piratpartiet för personlig integritet

Finns hur många frågor som helst så i grund och botten antar jag att det handlar om vilka principer man har.

Posted on: 2014/4/22 15:25
 Top 


Re: Guldet faller. Sälja eller vänta?
#10


Det gör dom :). Om du är paranoid, så vet vi vem du är, är du schitzofren så är det dig själv du skriver med på forumet. Är du depressiv, så kommer livet aldrig bli bättre.

Posted on: 2014/3/17 20:43
 Top 


Re: Guldet faller. Sälja eller vänta?
#11


Kraftig ökning på guldfonder enligt tv4

Posted on: 2014/3/17 18:05
 Top 


Re: 911 - 611 - 999 - VENUS..;
#12


Guldpriset är värt att ha koll på. Det har rasat ett tag, kan bli fin uppgång.

Posted on: 2014/3/9 23:37
 Top 


Re: Sverigedemokraterna
#13


Vore intressant med en lingivstisk analys av vad liv, frihet och egendom är och i vilka etiska sammanhang du avser dem som Rättigheter.

Vad gäller det du skrev om "rådande nivå på invandring av människor som inte delar våra kulturella värderingar är för hög" så kan jag snabbt konstatera att de kulturella värderingarna inom ramen för den Svenska kulturen är mycket varierande.

Resized Image

Om vi tittar på Exosystemet så består det av följande fyra punkter:

Microsystem : Avser de institutioner och grupper som mest omedelbart och direkt påverkar barnets utveckling: familj , skola , religiösa institutioner , grannskap , och kamrater .

Mesosystem : Avser relationerna mellan mikrosystem eller kopplingar mellan sammanhang . Exempel på detta är förhållandet mellan familjeupplevelsertill skolupplevelser, skolupplevelsertill kyrko upplevelser och familjeupplevelserto peer upplevelser . Till exempel kan barn vars föräldrar har förkastat dem har svårt att utveckla positiva relationer med lärare .

Exosystem : Innebär kopplingar mellan en social miljö där den enskilde inte har en aktiv roll och individens omedelbara sammanhang . Till exempel kan en förälders eller barns erfarenheter i hemmet påverkas av den andra förälderns erfarenheter arbete . Föräldern kan få en befordran som kräver mer resor, vilket skulle kunna öka konflikt med den andra föräldern och ändra mönster av interaktion med barnet .

Makro : Beskriver den kultur där människor bor. Kulturella sammanhang omfattar utvecklingsländer och industriländer , socioekonomisk status , fattigdom och etnicitet . Ett barn , hans eller hennes förälder , sin skola , och hans eller hennes föräldrars arbetsplats är alla en del av ett stort kulturellt sammanhang . Medlemmar i en kulturell grupp har en gemensam identitet , arv och värderingar . Den makro utvecklas över tid , eftersom varje generation kan förändra makro , vilket leder till deras utveckling på ett unikt makro .
[ 1 ]

http://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_systems_theory

Så vad vi kan förvänta oss är att den kulturella variationen påverkas av den inneboende kulturen, från individ, familj och vänner till samhälle; massmedia, politik och arbete. Med andra ord är det väldigt svårt att tala om en inneboende Svenskhet eller Svensk kultur. Man brukar räkna in Svensk kultur i den västerländska (som härstammar från den anglosaxiska kulturella expansionen sedan 1800-talet) som den i sin tur är extremt varierande. Vi kan t.ex. betrakta Norrländsk kultur utifrån giva kulturella drag med individuella varationer inom sig, - däribland Sam-kultur. Värmländsk kultur härstammar i mångt och mycket från Finländsk kultur etc.

Vart vill jag komma?

Variationen inom invandrade kulturer är lika hög emellan dem själva som inom Svensk Kultur, och är över huvudtaget svår att beskriva enhetligt. Det kan vara värt att påpeka att kultur betyder Växa eller Gro och är med andra ord aldrig stållastående. Kultur är i ständig rörelse och förändring vilket mångkultur som sådan skapar mångfald och låter den frodas, vilket man kan se historiskt via t.ex. handel. Det betyder såklart inte att det inte kan skapa motsättningar, - tvärtom konflikt är roten till evolution. Frågan jag ställer mig är om du eftersträvar en enhetlig kultur som inte existerar, om den någonsin har gjort det? Man kan ju fråga sig om kulturell variation är dåligt, om så: Varför?

Du får gärna ge exempel på vilka Svenska värderingarna som är utmärkande för Svensk kultur och beskriva vad det är som är unikt denna Svenskhet i förhållande till invandrade kulturer och vilka dessa må vara.

Posted on: 2014/2/4 13:56
 Top 


Re: Sverigedemokraterna
#14


Jo. Det är precis det jag menar att Sverige Demokraterna utövar.

Posted on: 2014/2/4 11:10
 Top 


Re: Uppdatering av Konspirations alibi och Straw man fallacy
#15


Denna video passar bra in.

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/zTLkiJUX05A?list=PLLBNIy5QSkyhYRJLCrAZdfftwtJiozkDS" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Posted on: 2014/2/2 1:08
 Top 


Re: Sverigedemokraterna
#16


Tror det vore nyttigt om du fokuserade blicken på de underliggande problemen som t.ex. de ekonomiska strukturerna som bidrar till kulturell och geologisk exploatering och imperalism i andra länder. Ett resultat och krav för västerländsk globalisering och multinationellt företagande.

Då inser du snart att fler länder än Sverige borde ta hand om flyktingar som kommer från krigshärjade områden och att fler länder vänder sig mot det militär-industriella komplexet istället för att skapa klyftor mellan människor. En bra regel att komma ihåg för att inte glöma status quo och moment 22 är Divide and conquer. Alltså, dela upp och ställ människor mot varandra så söndrar de varandra, som i Syrien, Egypten och Libyen.

Försök se maktfrågor ur ett större perspektiv än på individ-nivå helt enkelt.


Posted on: 2014/2/1 16:39
 Top 


Re: Medias guldklimpar - miljö, samhälle, politik, ekonomi etc.
#17


Intressant tankegång Asgeir och jag tror det är ditåt utvecklingen är på väg; multinationella företag försöker etablera sig i Afrika alltmer vilket har många fördelar; kanske återemigrering.

Problemet jag ser är hur den fattiga världen ska kunna uppnå samma materiella välstånd som den rika världen, när det är på dessa människors resurser vi får vårt välstånd ifrån. Fördelen är dock att mer välstånd skapar mindre befolkningsökning vilket är bra ur natursynvikel. Men då uppstår nästa fas av att den rikedomen kräver en utvidgning av reesursförbrukningen, som ger upphov till själva miljöproblematiken från början: Tillväxt.

Så för att välstånd i Afrika och övriga fattiga världen ska vara möjlig men också förenlig med Hållbar konsumption och samhällsbyggande kräver det någon form av kulturell förändring. En form av neo-primitiv livsstil vars välstånd inte primärt utgår från ekonomiskt (materiellt) välstånd utan kulturellt välstånd som du ofta beskriver att Kenya har.

Posted on: 2013/10/16 23:49
 Top 


Re: Medias guldklimpar
#18


Markanvändning i vårt århundrade

Afrika är världens framtida kornbod. Det finns en stor potential att odla mer mat i Södra Afrika, såväl för regionen som för hela världen. Det säger Ephraim Nkonya, forskare vid International food policy research institute i USA. Men hur denna potential utnyttjas framöver hänger på hur biståndets riktas. Thomas Hertel, professor i jordbruksekonomi vid amerikanska Perdue university, resonerar kring vikten av att låta kunskaper om världens markområdens möjligheter styra biståndet. Från seminariet Aid and our changing environment. Inspelat på Sida i juni 2013. Moderator: Sharon Jåma. Arrangör: FN:s UNU-Wider.

Ämnen: Samhällskunskap
Tillgängligt tom: Sön 1 juni 2014

Produktionsår:2013
Nyckelord:Ekonomi
Målgrupper:Högskola
Ämnesord:Markanvändning, Livsmedelsförsörjning, Internationellt bistånd, Afrika söder om Sahara

Länk: http://www.ur.se/Produkter/178095-UR- ... andning-i-vart-arhundrade

Posted on: 2013/10/15 0:24
 Top 


Re: Medias guldklimpar
#19


Ett grönare bistånd

Ett sätt att få kontroll över vilket bistånd som lyckas och misslyckas är mer övergripande databanker. En sådan är AidData, där både bilateralt och multilateralt bistånd matas in. Chris Marcoux, professor i statsvetenskap vid DePauw University i USA, resonerar kring detta. Katerega Eseza, miljöforskare vid Makerereuniversitetet i Uganda, berättar om praktiska erfarenheter av lyckat och felriktad bistånd, särskilt när det gäller miljöskydd. Michael Tierny, professor i internationella relationer vid William and Mary College i USA, berättar också om sina erfarenheter av grönt bistånd. Från seminariet Aid and our changing environment. Inspelat på Sida i juni 2013. Moderator: Sharon Jåma. Arrangör: FN:s UNU-Wider.

Ämnen: Samhällskunskap
Tillgängligt tom: Sön 1 juni 2014

Produktionsår:2013
Nyckelord:Ekonomi
Målgrupper:Högskola
Ämnesord:Internationellt bistånd, Utvecklingsbistånd

Länk: http://www.ur.se/Produkter/178093-UR- ... varld-Ett-gronare-bistand

Posted on: 2013/10/15 0:19
 Top 


Re: Medias guldklimpar
#20


Miljö och bistånd, vart vill vi?

Channing Arndt, ekonomiprofessor vid Köpenhamns universitet, säger att vi möter nya miljöutmaningar. Global uppvärmning är inte det enda komplexa problemet jorden står inför, men hållbarhetsfrågan är central i dem alla. 1,3 miljarder lever i absolut fattigdom, och fiskbeståndet minskar. Förra gången vi stod inför ett liknande hot var för 50 år sedan. Medverkar gör också Finn Tarp, chef för FN:s UNU-Wider och professor i ekonomisk utveckling vid Köpenhamns universitet. Seminariet Aid and our changing environment spelades in på Sida i juni 2013. Moderator: Sharon Jåma. Arrangör: FN:s UNU-Wider.

Ämnen: Samhällskunskap
Tillgängligt tom: Sön 1 juni 2014

Produktionsår:2013
Nyckelord:Ekonomi
Målgrupper:Högskola
Ämnesord:Klimatförändringar, Hållbar utveckling, Biståndspolitik

Länk: http://www.ur.se/Produkter/178099-UR- ... -och-bistand-vart-vill-vi

Posted on: 2013/10/15 0:15
 Top 


Re: Medias guldklimpar
#21


Samtal om ett hållbart bistånd

Det vi vill göra med svenskt bistånd är att hjälpa människor som påverkas av klimatförändringarna. Vi menar inte att biståndet ensamt kan skapa en hållbar värld. Det säger biståndsminister Gunilla Carlsson (M). Det går inte bara att lyfta bort fossila bränslen, då kommer regeringar vältas. Priset på energi är helt centralt för att lyckas, säger Christian Friis Bach, dansk biståndsminister. Han berättar om en by i Nepal som har gjort allting rätt, där bland annat solenergi gör att barnen kan läsa läxan på kvällen och skräddaren kan sy vidare. Med i samtalet är också Stephen Nana Ato Arthur, parlamentsledamot och tidigare minister från Ghana. Från seminariet Aid and our changing environment. Inspelat på Sida i juni 2013. Moderator: Sharon Jåma. Arrangör: FN:s UNU-Wider.

Ämnen: Samhällskunskap
Tillgängligt tom: Sön 1 juni 2014

Produktionsår:2013
Nyckelord:Ekonomi
Målgrupper:Högskola
Ämnesord:Biståndspolitik

Länk: http://www.ur.se/Produkter/178101-UR- ... l-om-ett-hallbart-bistand

Posted on: 2013/10/15 0:13
 Top 


Re: Medias guldklimpar
#22


En bok, en författare

Lika lön för lika arbete, det är de flesta överens om. Ändå går det väldigt långsamt att minska lönegapet mellan män och kvinnor. I "Lönekamp med förhinder" ställer Anna Danielsson Öberg och Tommy Öberg frågan varför det går så långsamt. Anna Danielsson Öberg intervjuas av Anita Kratz.

Ämnen: Samhällskunskap
Tillgängligt tom: Fre 28 mars 2014

Produktionsår:2013
Nyckelord:Ekonomi
Målgrupper:Vuxövergripande
Ämnesord:Kvinnolön, Löneskillnader, Lönebildning

Länk: http://www.ur.se/Produkter/177847-En- ... re-Lonekamp-med-forhinder


Posted on: 2013/10/15 0:09
 Top 


Re: Medias guldklimpar
#23


UR Samtiden - Bistånd för en hållbar värld

Bo Netz, Sidas biträdande generaldirektör, och Finn Tarp, chef för FN:s UNU-Wider och professor i ekonomisk utveckling vid Köpenhamns universitet, inleder heldagen om bistånd. Seminariet Aid and our changing environment spelades in på Sida i juni 2013. Moderator: Sharon Jåma. Arrangör: FN:s UNU-Wider.

Ämnen: Samhällskunskap
Tillgängligt tom: Sön 1 juni 2014

Produktionsår:2013
Nyckelord:Ekonomi
Målgrupper:Högskola
Ämnesord:Utvecklingsbistånd, Internationellt bistånd

Länk: http://www.ur.se/Produkter/178091-UR- ... n-hallbar-varld-Inledning

Posted on: 2013/10/15 0:07
 Top 


Re: Medias guldklimpar
#24


Konjunkturer kommer och går

Vi möter Jonas Birgersson, it-erans kanske största fixstjärna. Innan han fyllt 30 hade han redan byggt upp och förlorat en förmögenhet. Hur tänkte han när it-bubblan blåstes upp och hur tänker han kring pengar idag? När Island drogs ner i den ekonomiska krisen blev världen varse att ett land faktiskt kan gå i konkurs. Var ekonomisk, inte snål - bokhandlaren och smålänningen Björn Nielsén ger ekonomiska tips för ett friare liv. Vi tittar närmare på vintagebubblan, vill man ha pengarna tillbaka för sina fynd gäller det att sälja innan trenden är över.

Ämnen: Samhällskunskap
Tillgängligt tom: Tors 31 mars 2016

Produktionsår:2013
Nyckelord:Ekonomi
Målgrupper:Gymnasieskola
Ämnesord:Finanskrisen 2008-2009, Ekonomiska kriser, Konjunkturer

Länk: http://www.ur.se/Produkter/176543-Pen ... njunkturer-kommer-och-gar

Posted on: 2013/10/15 0:06
 Top TopTop
(1) 2 3 4 ... 54 »dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
29 user(s) are online (29 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 29

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS