vaken

Vakencorner

Forum Index


Board index » All Posts (saer)

BottomBottomRe: Micro på SVT Debatt på Tisdag
#1


Hurru danny-boy. Det handlar nog inte så mycket om utbildningsnivå nej, jag har vad jag förstår samma som du men drar helt andra slutsatser.

Posted on: 2009/11/11 21:30
 Top 


Re: Är det bara jag...?
#2


Att ignorera dessa individers inlägg kommer att förhindra att de hamnar högst upp i listan över senaste inläggen. Det kommer således att vara min taktik från och med nu... om jag kan hålla mig borta

Posted on: 2009/11/11 21:11
 Top 


Re: vaken.se och kalla fakta
#3


Jag tycker för min del att det är totalt kontraproduktivt att sitta och spekulera i vilka illuminati är eller inte är. Det spelar shillsen rätt i händerna om vi sitter här och är stereotypa "konspirationsteoretiker" på äkta Dan Brown-manér när vi har den största tillströmningen av nya kunskapssökare nånsin. Å andra sidan är ju ordet fritt.. bara min åsikt

Posted on: 2009/11/11 21:05
 Top 


Re: vaken.se och mänskliga rättigheter
#4


Mycket sånna här inlägg nu sen vaken uppmärksammades i media. Jag tycker det är positivt, det visar att rörelsen är inflytelserik nog (läs farlig nog) att vara värd att angripa.

Posted on: 2009/11/11 20:42
 Top 


Re: Mer sanning om den här sidan...
#5


shill någon?

Posted on: 2009/11/11 20:39
 Top 


Re: Micro på SVT Debatt på Tisdag
#6


Bra debatt micro och Mats. Fan vad nedvärderande de var mot Micke, ändå så tror jag att han hade tjänat på att ta (the high road) och inte gnällt på för lite taltid. Över lag så tyckte jag iaf att ni gjorde ett mycket bra jobb.

Bra också att man nu slipper gå och rösta i nästa val, hade tänkt rösta på pp men nu har jag sett att även de är idioter.

Posted on: 2009/11/10 21:05
 Top 


Re: Stöd riksdagsmannen Egon Frid i 11 septemberfrågan
#7


Jag skickade ett argt mejl till honom igår, borde jag inte ha gjort det kanske?

Posted on: 2009/11/9 12:53
 Top 


Re: Menar ni allvar? Är ni verkligen "sanningssökande"?
#8


Lika bra att ge upp, vi kommer inte att få ett enda seriöst svar från allvetarn, det är väldigt tydligt nu att han bara är ute efter att slösa vår tid.

Posted on: 2009/11/3 23:14
 Top 


Re: Menar ni allvar? Är ni verkligen "sanningssökande"?
#9


daniel_foe

Niels Harrit and friends;)
http://www.youtube.com/watch?v=8_tf25lx_3o

Posted on: 2009/11/3 21:23
 Top 


Re: Menar ni allvar? Är ni verkligen "sanningssökande"?
#10


Observera att jag tar det en sak i taget, känn dig inte tvingad att besvara allt på samma gång, ta din tid. Men besvara gärna i detta forum, hänvisa endast till källor för att styrka dina påståenden, inte för att sköta diskussionen åt dig.

Posted on: 2009/11/3 21:11
 Top 


Re: Menar ni allvar? Är ni verkligen "sanningssökande"?
#11


Vem kan få amerikanska flygvapnet att inte agera mot flygangrepp mot New York och Washington DC utan kontakter i försvarsledningen?

Posted on: 2009/11/3 21:09
 Top 


Re: Menar ni allvar? Är ni verkligen "sanningssökande"?
#12


Vem kan placera ut tonvis med sprängämnen i wtc utan inside-kontakter?

Posted on: 2009/11/3 21:07
 Top 


Re: Menar ni allvar? Är ni verkligen "sanningssökande"?
#13


Hur kan asymmetriska bränder få en stor armerad betongbyggnad att kollapsa symmetriskt i nästan frifallsacceleration?

Posted on: 2009/11/3 21:06
 Top 


Re: Menar ni allvar? Är ni verkligen "sanningssökande"?
#14


Låt oss bena ut det här nu, vi här på vaken kan långt ifrån enas om någon alternativ konspirationsteori, det enda vi är överens om (till synes) är att den officiella konspirationsteorin inte stämmer. Att argumentera FÖR någon specifik teori för vakens räkning är således både felaktigt och lönlöst.

Är du eller är du inte av samma uppfattning? Om du, som det verkar, är av uppfattningen att den officiella konspirationsteorin är korrekt så ligger bevisbördan hos dig då det är din teori som behöver verifieras. Hittills har ett antal av trådens deltagare kommit med frågeställningar och möjliga brister i din teori och du inte kommit med någonting som svar. Du har sagt att du inte gillar någon av de länkar som givits dig men inte specificerat vad du finner felaktigt eller icke trovärdigt.

Om du skulle vara lite mer specifik och delge oss någon uppfattning, vanligen uttryckt av vakens forumdeltagare, som du har invändningar mot så skulle det kanske vara lättare för de som delar den uppfattningen att ge svar.

Posted on: 2009/11/3 15:45
 Top 


Re: Menar ni allvar? Är ni verkligen "sanningssökande"?
#15


Det är verkligen skönt att det kommer någon och säger åt oss vad det är vi tror på så vi slipper allt det jobbiga med att ta reda på saker själva.

Du säger att du inte hinner svara på allt som skrivs, hur skulle det vara att svara på något? Exempelvis varför nästan allt bevismaterial förstördes mer än ett år innan den officiella utredningen påbörjades.

Posted on: 2009/11/3 13:16
 Top 


Re: Menar ni allvar? Är ni verkligen "sanningssökande"?
#16


Om den officiella utredningen skulle visa sig vara 100% fel så skulle teorin om att den officiella utredningen är falsk, visa sig sann. Jag vill hävda att det i första hand är den teorin som förenar de flesta på detta forum snarare än någon specifik teori om vad som verkligen hände.

Posted on: 2009/11/3 11:42
 Top 


Re: Statism is Dead
#17


Indeed måste vi bena;)

Till att börja med så skulle jag vilja hävda att 0 ggr av 100 som en smart burar in en massa dummare så är det för att rädda fiskar eller något motsvarande nobelt ändamål även om han hävdar att så är fallet. Detta menar jag att både historien och logiken visar då tumregeln att makt korrumperar i princip är utan undantag.

För att besvara din tes om att målen helgar medlen så tycker jag inte att detta gäller då medlet innefattar våld mot andra människor. Det finns alltid andra lösningar. Detta givetvis såvida målet inte är att försvara mot våld. Om vi inte är överens om detta tror jag det kommer bli svårt för oss att enas men kommer du med en bra motivering så vet man aldrig.

Det är ett vedertaget och enligt mig sant faktum att människor svarar på incitament och en av människans starka sidor jämfört med djuren är förmågan att välja kortsiktig smärta för något man tjänar på i det längre perspektivet. Det borde därmed ligga i yrkesfiskarnas intresse att lyssna på en expert på området fiskebestånd.

Jag föreställer mig att i ett fritt samhälle, speciellt ett som inte plågas av religiös vidskeplighet och andra irrationella vanföreställningar, så skulle brott utan offer i princip aldrig vara förbjudna. Det finns i ett sådant samhälle ingen anledning att förbjuda sådana förseelser, mina exempel jazztobak och prostitution är således irrelevanta och fungerade endast som exempel på att DRO kan vara olika och ändå samexistera.

Jag håller till fullo med dig om att folkgrupper med diametralt skilda värderingar kommer att trivas bäst på skilda platser, jag vill dock inte förbjuda olika människor att bo tillsammans, som jag sagt tidigare blir det inte problem förrän någon vill använda våld mot någon annan.

Kul ändå att diskutera detta på vaken.. Jag kommer åka bort över helgen och kommer inte att kunna svara förns på måndag, hörs då.

Posted on: 2009/10/29 20:15
 Top 


Re: Statism is Dead
#18


Viseman, jag hoppas du accepterar att jag inte här går in djupare på elitokrati utan att vi tar det i din andra tråd, jag vill bara få fram följande: om en ideologi går ut på att man med "lagligt" våld/hot om våld beskattar, förhindrar konkurens och löser ovåldsamma problem så tycker jag att det är omoraliskt och ondskefullt.

Vidare så är det i min mening långt ifrån omöjligt att personer tillhörande olika DRO kan bo tilllsammans förutsatt att deras värderingar är tillräckligt kompatibla för att tillåta samarbete och handel. Jag skulle exempelvis inte ha några problem att bo i samma område som någon med annorlunda synsätt än mig såvida han inte ville utsätta mig för våld.

Om någon DRO till exempel skulle specialisera sig på sharialagar skulle det kanske bli problematiskt och bäst om personer tillhörande denna organisation bodde lite avskilt. Observera att detta antagande bygger på min okunskap och mina fördomar om sharialagar. Vidare, om 9 av 10 DRO tycker att det är oacceptabelt att den 10e tillåter jazztobak och vägrar samarbeta så blir det oundvikligen upp till de som tillhör nr10 att bedöma vad som är viktigast, att röka eller att "tillhöra" övriga samhället. Jag ser dock inte detta som troligt, mer troligt är det att exempelvis folk som vill syssla med pedofili tvingas göra den bedömningen.

Posted on: 2009/10/29 9:24
 Top 


Re: Statism is Dead
#19


Viseman, menar du att den som anser sig vara "insatt" i ett ämne ska ha rätt att med våld sätta sig över och bestämma över andra människor som är mindre insatta? Annars förstår jag inte vad du menar, för det är väl inte att folk kommer att komma överens om varje fråga?

För att besvara din invändning mot det fria samhället skulle jag vilja att vi föreställer oss följande hypotetiska fria samhälle som vi kan kalla Grönland:

I Grönland tycker 5% av befolkningen att våld är ett finfint sätt att få sin vilja fram och ansluter sig därför inte till någon DRO. Övriga 95% ansluter sig till en rad olika DRO beroende på vilka deras värderingar är. I DRO1 till exempel har man skatt och gratis skolgång och i DRO2 är braj och prostitution tillåtet etc. Alla DRO är dock överens om att våld är omoraliskt och något som befolkningen ska skyddas mot. Man ser därför till att kunna skydda sig mot den våldsamma delen av befolkningen med resurser vars omfattning beror på rådande hotbild.

På så vis skyddas skyddas ovåldsamma människor från våld samtidigt som var och en har möjlighet att själv välja vilken DRO man ska tillhöra eller om man vill starta sin egen. Det enda som skulle kunna klassas som "allmänna lagar" är att våld inte accepteras.

Posted on: 2009/10/28 22:47
 Top 


Re: Statism is Dead
#20


Viseman, anledningen att elitokrati eller vilken annan ideologi, som helst som bygger på fåtalets makt över flertalet, inte är bra, är att makt korrumperar. Var du inte ond när du tog makten så blir du garanterat det med tiden.

Fråga dig själv om det är moraliskt att med våld och hot om våld genomföra sin sociala vision. Det är nämligen precis vad majoriteten i en demokrati eller minoriteten i en elitokrati gör.

Fråga även dig själv vilken typ av DRO (Dispute Resolving Organisation) du skulle välja att anlita för kontrakshantering och beskydd i ett fritt samhälle. Skulle du välja en som behandlar alla anslutna medlemmar rättvist och likvärdigt oberoende av inkomst eller en där pengar avgör varje enskilt fall. Jag skulle iaf hellre använda en rättvis organisation som man kan lita på inte blåser en och därmed finns incitament för att starta ett företag med dessa premisser.

Med liknande metodik kan alla samhällets funktioner utformas och lösas i ett fritt samhälle. Poängen är att du kan få vilken lösning du vill såvida den inte innefattar våld mot en annan människa.

Posted on: 2009/10/27 22:20
 Top 


Re: Ring och maila SVT innan 22:00 ikväll
#21


Skandal som vanligt, inte ett enda vettigt argument från någon. På det stora hela var detta mest propaganda för vaccineringen. SVT är verkligen propagandainstrumentet nr 1 i Sverige.

Posted on: 2009/10/22 22:47
 Top 


Re: Möte i stockholm 6:e september
#22


Låter kul, kanske kommer.

Posted on: 2009/9/4 18:03
 Top 


Re: Åsikts och yttrandefriheterna är nog snart i fara..
#23


Det är såhär dom gör, dom visar på något offer, någon som råkar illa ut pga den frihet vi nu har och som folk sympatiserar med. Sen erbjuder de lösningen, inskränkningar i press- och yttrandefriheten.

Om dom ändå hade kunnat använda Engla. Men nu var ju hennes mamma så in i helvete mediekåt så det gick ju inte men ack så effektivt det hade varit.

Posted on: 2009/6/17 9:49
 Top 


Re: Israel går till krig?
#24


Assasin, den där listan med företag som sponsrar Israel, går det att få den bekräftad? Det vore i så fall mycket intressant.

Posted on: 2009/6/9 10:09
 Top TopTop
(1) 2 »dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
53 user(s) are online (53 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 53

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS