vaken

Vakencorner

Forum Index


Board index » All Posts (metaphor)

BottomBottomSayanora...
#1


Jag tar time out på obestämd tid, pga diverse omständigheter. Får se hur det blir med att återvända hit. Ni som känner mig vet hur ni får tag på mig ändå.
Kände bara för att säga hej då på ett ordentligt sätt istället för att bara försvinna.

Ha det bäst allihopa, ni är fantastiska och har gett så mycket.

Posted on: 2010/11/15 23:12

 Top 


Re: Skyskrapa i Shanghai brinner
#2


Kanske att ett par intilliggande skyskrapor imploderar också, detär ju så det brukar bli när skyskrapor är inblandade

Posted on: 2010/11/15 15:34

 Top 


Re: Motståndsrörelsen!
#3


Verkligen en intressant diskussion. Kanske så nära en diskussion om konst och kultur vi kommer här på vaken.

Jag har tänkt en del sen affischen publicerades. Min första reaktion var odelat positiv, men en del inlägg här har fått mig att tänka över programmeringen av min egen perception (kulturell programmering, massmedia, seriespråket, aktivismpropaganda etc.)
Ni som reagerar bör väl betänka att detta är ett verk av grabbar, 30 nånting, för grabbar, 30 nånting. Troligtvis har vi alla gemensamt att vi konsumerat serier och film sen unga år.
Yttringen blir därav. Kan te sig underlig utifrån jag förstår (@Linda).

Inget försvar utan mer ett konstaterande, kanske värt att reflektera för skaparna av affischen. Vilket klientel lockar ni med affischen? potentiella våldsverkare och spänningssökare (ring AFA isåfall). Killar som gillar att snacka introvert med killar på killars vis? (sorry vaken.se är redan upptaget, haha)
Ta till er av kritiken, som ju är ovanligt konstruktiv för att vara på vakens forum. Kanske göra en v.2.0 som tilltalar fler. Den ni har funkar ju bra på vissa, men nu har ni märkt att det som kanske verkade vara en pangidé kanske hade en inneboende begränsning.

Lite som när man skrivit världens bästa blackmetal-låt, den kommer inte att förstås av fler än de närmast sörjande.

Posted on: 2010/11/14 11:44

 Top 


Re: Motståndsrörelsen!
#4


Ni håller fanan högt... otroligt snyggt.

Posted on: 2010/11/13 20:18

 Top 


Re: Expressen, om Peter Mangs: " Han ifrågasatte den officiella förklaringen till 11 september."
#5


Akta dig Asgeir, snart kommer dom och hämtar dig för olovlig spaning

Ps. en fråga: Vari ligger det "konstiga" med att du får 607 träfar på Mangs på eniro? Släkten är ju utvandrad.

Posted on: 2010/11/13 12:41

 Top 


Re: Young Jewish and Proud??
#6


Varning! Följande inlägg gör följande brott:
1. Tankebrott, då det är förbjudet att diskutera staten Israel och dess regims agenda utan odelat positiv klang.
2. Länkning, på väg att förbjudas, ajabaja.
3. Upphovsrättsbrott, att publicera text utan författarens lov.
Äsch, skit samma här kommer en tänkvärd artikel:

Shlomo Sand och skapandet av det judiska folket
Resized Image


När den israeliske historikern Shlomo Sand publicerade originalversionen av The Invention of the Jewish People i hemlandet visste han att han skulle förlora många vänner. Vad annat var att vänta när han ifrågasatte både sionismens, och därmed staten Israels, grundläggande nationalistiska myter, och landets status som demokrati? Han hade dessutom haft fräckheten att överskrida gränsen mellan institutionen för ”Allmän historia” och den i Israel separata institutionen för ”Judiska folkets historia”. Men vid sextiotvå års ålder och med tryggheten av en professorstitel vid Tel Avivs universitet i ryggen kunde Sand ta en risk han varnar yngre forskare för. Möjligen hade också hans livshistoria förberett honom på rollen som frambärare av skandalös sanning.

Sand föddes 1946 i ett österrikiskt flyktingläger. Hans föräldrar var polska judar och Sovjettrogna kommunister som överlevt den nazistiska förintelsen. De var inte sionister, men då västvärlden stängt sina gränser hamnade de ändå i den nyfödda staten Israel 1948. Fadern levde hela sitt liv med känslan av att ha stulit ett annat folks land. När jag ringer upp Sand i hans hem en tidig julidag frågar jag honom först vilken inverkan föräldrarnas politik haft på honom i ungdomen.

– Du förstår, den här gamla stalinismen – all skit jag fick i mig – på ett sätt var den viktig, för den var inte rasistisk. Jag frigjorde mig från det stalinistiska tänkandet, men förblev vaccinerad mot rasism. Själv var jag mycket mer anarkist än kommunist. Jag var aldrig medlem av kommunistpartiet. Jag tog ställning mot invasionen av Tjeckoslovakien 1968. Men det faktum att jag befann mig inom den här kommunistiska sfären gav mig chansen att träffa unga araber på mer eller mindre lika villkor, vilket jag inte tror några andra israeliska judar gjorde.

Kanske var det Sands anarkistiska respektlöshet som fick honom utkastad från skolan vid sexton års ålder. Han arbetade i en radiofabrik tills det blev dags för den obligatoriska militärtjänstgöringen, som sammanföll med Sexdagarskriget, 1967.

– Jag deltog i strider i Jerusalem. Mitt liv stod på spel. Det var traumatiskt eftersom, mitt i stridens hetta trodde jag inte på det rättfärdiga i kriget. Jag kände att jag kunde dö av helt fel skäl. Det var det första traumat. Sedan kom de dagliga upplevelserna i de ockuperade territorierna. Jag såg en gammal palestinier torteras till döds av israeliska soldater.

Efter fullgjord militärtjänst avslutade han sin gymnasieutbildning. Han hade läst tyska och ville studera i Frankfurt. ”Jag ville bort. Det var i mitten på sjuttiotalet och vi kände att högern kommer att ta makten”, berättar han. Men genom en sammanblandning hamnar Sand istället i Paris. Han lär sig språket genom att läsa tidningar med hjälp av ett lexikon. Han studerar fransk historia, doktorerar och lovordas för sin avhandling om filosofen Georges Sorels förhållande till marxismen. En fransk karriär hägrar. Men när han erbjuds en tjänst i Tel Aviv tvekar han inte. ”Jag har aldrig varit sionist, men jag är väldigt israelisk”, säger han med övertygelse i rösten. Han åker hem, börjar undervisa i europeisk historia och avancerar i graderna. När han slutligen blir professor ställs han inför ett val.

– Jag kunde fortsätta att producera böcker om Europa och avsluta karriären bekvämt, eller så kunde jag skriva en bok som ingen i min generation egentligen kunde skriva: en kritik över sionismens historieskrivning. Jag levde bredvid berg av dokument om judisk historia, men jag fick inte forska om den. Jag började gå till biblioteket och läsa ändå. Jag har alltid varit kritisk till nationell historieskrivning, inte bara den sionistiska. Till att börja med ville jag skriva en bok om Bibelarkeologi och om Bibeln som historisk text. Bibeln är grunden för Israels nationalmyt.

Ockupationen av Västbanken och Östra Jerusalem 1967 hade öppnat nya möjligheter för israeliska arkeologer. Men när fynden inte bekräftade det moderna Israels bibliskt färgade historieskrivning om uttåget ur Egypten, erövringen av Kanaan och Davids och Salomos kungarike, kom det att ta decennier innan de presenterades för allmänheten. Under arbetet stötte Sand en dag på en liten artikel som ifrågasatte också sanningen bakom berättelserna om romarnas fördrivning av judarna. Han började förgäves leta efter moderna vetenskapliga arbeten om ämnet. Förvånad frågade han sina kollegor vid institutionen för judisk historia om fördrivningen faktiskt ägt rum.

– De säger att de aldrig skrivit om det. ”Men alla omkring oss är ju övertygade om att judarna fördrevs”, invänder jag. ”Nej, nej det finns inga historiska arbeten om det.” Du kan tänka dig, de visste, de visste!

Sand blir upprörd när han pratar om det.

– Du måste förstå, trots att jag var på vänsterkanten och anti-sionist hade jag aldrig betvivlat att det judiska folket hade fördrivits. Jag var säker på saken! Förstå mig rätt, politiskt tyckte jag inte för ett ögonblick att det faktum att vi, ”vi” (Sand upprepar skrattande ordet), var här för tvåtusen år sedan gav oss rätten att bli kolonialherrar i landet. Men tänk dig, i officiell judisk historieskrivning är fördrivningen nästan av samma vikt som Holocaust. Jag var lika säker på att båda verkligen ägt rum. Det står om den på våra pengar, i vår självständighetsförklaring.

Jag frågar honom hur det är möjligt att det kan uppstå en så djup klyfta mellan historieforskningens vetskap och det offentliga rummets nationalhistoria. Sand säger först att historikerna ”visste men inte berättade”. Sedan tonar han ner sin kritik, kanske rädd att döma dem för hårt.

– Jag är artig, på sätt och vis. Kanske för artig. För jag tror att de tror. De är inte konspiratörer. Jag är inte psykolog, men ibland tror jag att det finns kunskap som liksom inte relateras till annan kunskap.

Han jämför med stalinismens historieskrivning.

– De hade duktiga historiker under Stalins regim, men det fanns områden man inte rörde, mytologiska områden.

Ändå är det inte Sands demontering av fördrivningsmyten som väckt mest kritik. Det är istället hans teorier om de moderna judarnas genetiska bakgrund som lett till de hårdaste attackerna. Mot den vedertagna israeliska uppfattningen om ett biologiskt homogent folkslag som spridits över världen genom frivillig eller påtvingad massemigration från det bibliska hemlandet, men behållit sin genetiska och kulturella särart, ställer Sand en bild av hur religionen ända sedan antiken spridits genom konvertiter och blandäktenskap och gett upphov till en biologiskt och kulturellt heterogen judendom, samtidigt som den kvarvarande judiska befolkningen i Palestina successivt blev en minoritet efter arabernas erövring genom en naturlig konverteringsprocess. Sand lyfter framförallt fram teorin om att de öst- och centraleuropeiska judarna – ashkenazerna – härstammar från det kaukasiska Khazarriket, vilket på 800-talet omvändes till judendom. Om detta stämmer skulle merparten av nazismens offer ironiskt nog inte ens ha varit semiter. Inte bara historiker, utan också biologer knutna till det amerikanska ”Jewish HapMap”-projektet för forskning i judisk DNA, har hårt angripit Khazar-teorin, men Sand avvisar upprört kritiken när jag för den på tal.

– Bullshit! Verkligen. Jag var så överraskad av dessa barnsliga artiklar. För en vecka sedan ringde en ung amerikansk genetiker upp mig och sa att han ville skriva en artikel om hur bristfälliga deras data är. Jag rådde honom att inte göra det. Han hade ingen fast tjänst. Jag kommer ihåg ett fall med en genetiker som opponerade sig mot dessa forskare. Han fick sin doktorsgrad, men han fick ingen tjänst i västvärlden på grund av sin position. Han blev tokig. Jag upprepar: det är dumheter. Hitler lyckades inte biologiskt definiera en jude och de kommer inte lyckas. Men de fortsätter med den ”judiska genen”…

Sand jämför med rasbiologi och med den stalinistiske agronomen Lysenkos försök att anpassa naturvetenskapen efter den sovjetiska versionen av dialektisk materialism. I sin bok beskriver han hur sionismen växte fram i 1800-talets Öst- och Centraleuropa. Med de framväxande nationalstaterna skapades nya former av etnisk identitet, nya ”folk”, av ofta mycket heterogena befolkningar. Men medan den högre utvecklade kapitalismen i Västeuropa, med dess starkare medelklass, lett till en mer inkluderande form av nationalism, gick utvecklingen i de östra delarna mot en snävare, mer etnisk-biologisk definition av nationell tillhörighet. Denna nationalism utestängde den judiska befolkningen och ledde bland annat till pogromerna i Tsarryssland på 1880-talet. Sionismen uppstod som en reaktion på denna nationalism. En tidigare, integrationsinriktad, judisk historieskrivning ersattes med en nationalism som alltmer kom att bygga på Bibelns historier, vilka tolkades som historisk sanning i symbolisk form. Det judiska folket uppfinns, både under inflytande från och i reaktion mot omgivningens etnocentriska rasism. På ett sätt övertog man den kristna anti-semitismens bild av den, etniskt oassimilerbara, ”vandrande juden”. Samtidigt förändrades synen på Palestina. Tidigare hade tanken på ett ”återvändande” till Jerusalem varit en religiös metafor. Nu förvandlar sionismen Jerusalem från ”heligt land” till ”hemland”. Ändå väljer bara 3 procent av de 2,5 miljoner judar som flyr undan Östeuropas pogromer under åren 1880-1914 att bege sig till Palestina, och få av dem stannar kvar. Det är först efter att USA stängt sina gränser på 1920-talet och med nazismens massakrer som judar emigrerade till Palestina i större antal, många, som Sands föräldrar, mer eller mindre mot sin vilja. Judarna fördrevs alltså inte från sitt ”hemland” och de ”återvände” inte heller dit frivilligt, menar Sand. Jag frågar honom om hur han ser på Europas roll i Israels grundande.

– Så cyniskt Europa var! Det var lätt för dem att skicka judarna till Mellanöstern 1945, före avkolonialiseringen. Tio år senare hade det inte varit möjligt. Det fanns 1,3 miljoner araber där som tvingades acceptera detta som något normalt. Europa sparkade ut oss. De har ett stort ansvar. Det var lätt att rösta för en israelisk stat, en judisk stat. Det är tragiskt.

Han berättar att han under sina föreläsningar skämtsamt brukar säga att Tjeckoslovakiens efterkrigspresident Edvard Benes föreslog det på tyskar tömda Sudetenland som plats för en judisk stat. ”Det hade varit mycket mer logiskt ur historisk rättvisesynpunkt. Men historien är inte logisk.” Istället skapades staten Israel i Palestina, utifrån sionismens etnocentriska nationalism och rättfärdigad av en till stor del mytologisk historieskrivning. I motsats till liberala demokratier, där staten, om än med ett mått hyckleri, tillhör alla medborgare, blev Israel en stat som officiellt tillhör alla världens judar, men inte sina egna arabiska medborgare. En amerikansk eller svensk jude kom att ha större rätt till staten än en israelisk arab. Sand beskriver därför Israel som en ”etnokrati”, snarare än en demokrati. Och det är denna etnocentrism som han anser vara det grundläggande hindret för fred. Han menar dessutom att etnocentrismen blivit starkare med åren, från att inledningsvis ha varit mer flexibel, uppblandad med vänstersionistiska idéer om integration mellan folken, ofta utifrån tanken på palestinierna som kulturellt lägre stående släktingar. Förändringen ser han som resultatet av decennier av etnocentrisk kultur och skolutbildning, men också som en reaktion på att palestinierna i sin tur utvecklat en starkare nationell självkänsla. Kriget mot Gaza (2008-9) visar enligt Sand att man passerat ännu en gräns. Det israeliska samhället är så ”hedonistiskt och materialistiskt att man kommit till en punkt där man inte längre kan offra ett enda judiskt liv”, vilket gett en än större likgiltighet för palestinska människoliv. När vi pratas vid har han precis kommit hem från en lunch med sina kusiner. Det har förts upprörda diskussioner om attacken på Ship to Gazas båtkonvoj. Sand låter fortfarande skakad när han talar om det.

– Idag känner jag samma sak som vid mitten av sjuttiotalet, att något kommer att gå riktigt illa här. Det råder ett dåligt klimat. (Mina kusiner) är vanliga människor. Jag talar inte om extremister. (Men) dessa trevliga människor, i min ålder, utbildade, vänstersionister, med massor av hyckleri och moral och så vidare – för varje dag frigör de sig alltmer från detta hyckleri, moralen de fick från sina föräldrar. Dessa trevliga människor menar att dödandet av nio människor som inte var beväpnade med skjutvapen är ingenting. De borde ha dödat alla ombord på båten! Jag förstod att de går tillbaka till en etnocentrisk rasism som har en mycket farlig potential. Jag är rädd för vad som kan hända om den yngre generationen av araber i Galiléen verkligen börjar kämpa, inte med vapen, men verkligen kräva en befrielse av Galiléen, där araberna utgör en majoritet. Jag är rädd för att den demonisering som är ett resultat av den djupt rotade etnocentriska nationalismen i det israeliska samhället kan göra ett Kosovo av Galiléen. Och det mest tragiska för mig är att mina kusiner kommer att acceptera det: en slakt i Galiléen, om de arabiska israelerna revolterar, som blir en mycket större tragedi än Gaza och Jenin. Och utvecklingen går i den här riktningen. Unga israeliska araber, mina studenter, blir allt mer radikala. Samtidigt som de blir mer demokratiska, mer israeliska kulturellt, blir de också mer anti-israeliska politiskt. Tänk dig att Obama förklarade i morgon att USA är de vita, anglosaxiska protestanternas stat. Visst, de svarta får rösta, men staten tillhör först och främst dessa vita. Idag hörde jag Bibi Netanyahu kräva att palestinierna erkänner inte bara Israel, för det gör de redan, utan staten Israel som det judiska folkets stat! Jag är inte fatalist, men denna djupa etnocentrism kan sluta mycket illa. Sådan etnocentrism låg bakom inte bara nazismen utan också pogromerna. Idag har den samma ställning i det israeliska samhället som i pogromernas Tsarryssland under slutet av 1800-talet.

Vi kommer att tala om historien och dess lärdomar. En vecka tidigare har Sand besökt Japan, ett av det tjugotal länder hans bok getts ut i.

– De tog mig till Hiroshima och bad mig hålla en föreläsning om Auschwitz där. Jag vägrade, men sa att jag gärna höll en föreläsning om Nanking, Auschwitz, Hiroshima och Deir Yassin. De tog mig till museet (över atombomben) och jag blev överraskad av att se att man inte bara utgick ifrån USA:s bombanfall utan också från den japanska militärens skuld. Man började med det andra japansk-kinesiska kriget (1937-45) och det finns bilder från (det massmord den japanska armén utförde efter erövrandet av) Nanking (1937). Jag blev så glad över det anti-militaristiska, universalistiska budskapet. Mitt problem är att, i Yad Vashim (det officiella israeliska förintelsemuséet) är det sista rummet dedicerat till staten Israel. Jag skulle vilja avsluta det sista rummet med (massakern på den arabiska byn) Deir Yassin (1948), och texten: ”Gårdagens offer kan alltid bli morgondagens bödel.”

Det är en mörk bild av samtiden Sand ger, både i sin bok och i vårt samtal. Vi kommer ofrånkomligen in på läget i Mellanöstern, blir det ett krig mot Iran? Sand tror att USA slutligen kommer att anse det ekonomiska priset, hotet mot oljeproduktionen i Gulfområdet, alltför högt. Men han menar också att Israel försöker pressa USA till krig mot Iran delvis för att israeliska högerpolitiker tror att ”ett totalt krig i Mellanöstern kan lösa ’problemet’ med palestinierna. Erfarenheten från Sudetenland 1948 visar att ett totalt krig göra en massdeportation möjlig.” Ändå upprepar han ofta att han inte är fatalist. Hur ser han då på en lösning? Finns det någon annan långsiktig lösning än en gemensam sekulär stat?

– Du förstår, en enstatslösning kräver att båda parter är överens och jag tror inte att man är redo att leva i en stat. Moraliskt stöder jag en enstatslösning. Men (på kortare sikt) är jag för en tvåstatslösning. Inte två stater för två folk, utan för två kulturer, två samhällen. Staten Israel måste bli det israeliska folkets stat (inte bara judarnas). Sedan tror jag att de båda staterna måste ingå en konfederation. Det är inte möjligt att leva i Mellanöstern utan araber.

Upprört kritiserar Sand en essä av den i Sverige så hyllade författaren Amos Oz, som förespråkar en ”skilsmässa” mellan parterna i konflikten. Essän ingår för övrigt i Oz bok Hur man botar en fanatiker (2006) som årligen delas ut till svenska gymnasieelever. ”Vill man leva utan araber kan man flytta till Stockholm!” fastslår Sand. Övertygad om han inte önskar se Sveriges huvudstad etniskt rensad avstår jag från att undra vad han tror stadens araber tycker om det. Men hur kan en sådan lösning då göras möjlig, frågar jag. Sand låter dyster och återkommer till de traumatiska familjesamtalen under dagens lunch.

– Idag började jag förlora hoppet. Jag tror att enbart omvärldens press kan åstadkomma en förändring. Vi behöver räddas från oss själva. Det är inte ett skämt! Jag tror inte att någon politisk kraft inifrån Israel kan förväntas erkänna palestiniernas rättigheter, en palestinsk stat inom 1967-års gränser. Med Jerusalem som huvudstad. Och en lösning på flyktingproblemet. Israel måste acceptera ansvaret för denna tragedi. Just nu, medan vi samtalar, befinner jag mig på jord som brukade tillhöra en arabisk by.

Det är viktigt att förstå att Sand aldrig någonsin vänder sig mot staten Israels existens. Den är ett faktum och han menar att de israeliska judar som nu lever där också har en självklar moralisk rätt att göra det. Han är själv, som han säger, ”mycket israelisk.”

– En massdeportation har aldrig någonsin under det tjugonde århundradet slutat med en omvänd deportation. Men man kan aldrig uppnå en lösning utan att Israel erkänner ansvar för flyktingarna. Israel måste betala.

Men om Sand ser mörkt på nutiden, kan man kanske ändå hitta en ljusglimt i den uppmärksamhet hans bok rönt. Den låg länge på de israeliska bestsellerlistorna och Sand inbjöds till flera TV-framträdanden. Men när jag undrar om det är så, som det ibland sägs, att det i Israel ibland finns en större acceptans för kritik av Israel än det gör i omvärlden, förnekar han bestämt att så är fallet. Han skrattar lite när jag ber honom berätta mer om mottagandet.

– I Frankrike har de bett mig skriva en hel bok om mottagandet. Det finns många fina historier, men också sorgliga. I Frankrike fick boken det mest positiva mottagandet från många vanliga läsare, men det värsta från media och de officiella judiska organisationerna. De var hysteriska. I Storbritannien var det mer balanserat. Här är de organiserade judarna mer moderata.

Sand berättar också att han attackerats hårt av amerikanska pro-sionister, som den välkände juridikprofessorn Alan Dershowitz, men att han inte tillbringat tillräckligt med tid i USA för att kunna bedöma eller bemöta kritiken ordentligt. Men störst intryck verkar breven från vanliga, judiska läsare ha gjort – läsare som ofta tycks vittna om en känsla av att ha befriats från bördan av att tillhöra ett ”utvalt”, ”främmande” folk.

– Jag har fått många brev, ofta mycket, mycket emotionella. Inte minst från par, där den ena parten är jude men inte den andra. De skriver att boken hjälpt dem gå vidare med sina liv. Men det bästa brevet jag fått kom från en gammal amerikansk jude.

Sand letar fram brevet och läser högt.

– Han skrev ”Tack för presenten på min 85-årsdag. Boken gjorde mig mer normal. Jag är en normal jude nu! Jag är psykoanalytiker och jag är säker på att om din bok hade publicerats för många år sedan hade jag förlorat många mina patienter. Mina judiska patienter!” Men jag har också fått hotbrev, dödshot.

Jag frågar honom om han känner sig rädd, men han svarar att det är bara när han får frågan som han blir det. Kritik och hot lär i alla fall inte tysta Sand. Han avslöjar att han just börjat arbeta på en uppföljare till ”The Invention of the Jewish People” med arbetstiteln ”The Invention of the Land of Israel”.

– Du är den första journalist jag berättar det för.∑

Innan vi avslutar samtalet påminner jag honom om en passage i boken som etsat sig fast i mitt minne. Han skriver här om ironin i att en europé som för några decennier sedan framhöll att alla judar tillhörde en biologiskt och kulturellt främmande nation stämplades som anti-semit, medan det idag blivit tvärtom. Han suckar.

– När jag framhåller hur varierat – hur rikt! – judarnas ursprung är, då kallas jag anti-semit. Jag kallas anti-semit för att jag inte är rasist.
Daniel Lindvall

http://voltaire.e37.se/sv/blogs/55.11 ... det-av-det-judiska-folket

Posted on: 2010/11/13 0:28

 Top 


Re: Beatrice ask rekommenderar datalagring.
#7


Rick Falkvinges nyhetsbrev:

"Alliansregimen driver igenom datalagring

Så kom det igår, då. Lagförslaget om att massregistrera all vår kommunikation. Jag skrev kortfattat om det i gårdagens nyhetsbrev och har skrivit om det många gånger sedan partiet grundades -- faktum är att den annalkande datalagringen var en av de utlösande faktorerna att grunda Piratpartiet klockan 2030 den 1 januari 2006.

Thomas Bodström drev igenom det här i EU under S-regeringen 2002-2006, genom mycket manipulation och en hel del regelrätta lögner. Därför ska man inte förvänta sig att S tänker försöka sätta käppar i hjulet. Frågan är varför Alliansregimen tycker att det är förenligt med traditionell högerpolitik att massövervaka hela folket. (Det är för den delen inte förenligt med traditionell socialdemokrati heller.)

Datalagringen innebär att all vår kommunikation ska registreras och att våra mobiltelefoner ska bli statliga spårsändare. Varenda SMS vi skickar, varenda mail vi tar emot ska registreras. Våra fotspår genom stan ska lagras elektroniskt. Och det är vi själva som får betala för det.

Beatrice Ask och Thomas Bodström var rörande överens om att det här skulle vänta till efter valet, för att -- i deras ord -- "frågan är för känslig för ett valår". Jag skulle uttryckt det något annorlunda: "det är så svårt att be om medborgarnas förtroende samtidigt som vi visar i handling att vi betraktar dem allihop som kriminella".

Det är svårt att sammanfatta allt som är fel med det här lagförslaget. Någonstans bottnar resonemanget i att det är fel i grunden att registrera alla medborgares kommunikation, oavsett om de är misstänkta för brott eller inte, för vi har sett samhällen som har gått ner den vägen och hur de har blivit, varenda ett, utan undantag. Polisen får bryta brevhemligheten hos medborgare som är misstänkta för brott. Om brotten är tillräckligt allvarliga. Men bara då. Och bara för dem.

För att en lag ska passera kvalitetskontrollen, så krävs att tre villkor är uppfyllda. Lagen ska vara nödvändig, det vill säga, det ska finnas ett konkret behov. Lagen ska vara effektiv, det vill säga, lagen ska leda till att problemet åtgärdas. Slutligen ska lagen vara proportionerlig, det vill säga att den inte får orsaka mer skada än nytta i sina bieffekter.

Datalagringen uppnår inte något av detta. (Men titta efter de här tre nyckelorden när alliansregimen eller Bodström argumenterar för lagen!) Här är varför:

Den är inte nödvändig: Det har påståtts att polisen behöver detta för sitt arbete. Men den enda siffran som finns på hur många fall som faktiskt läggs ner på grund av brist på den här sortens övervakningsdata kommer från Tyskland. Datalagring skulle, som allra bäst, kunna leda till att man ökade uppklarningsgraden av brott med 0,006 procent. (Källa och mer info på tyska Wikipedia och Heise.) Omsatt i ett antal extra poliser, så skulle det ge samma effekt att anställa en och en halv extra utredande polis i stället. Det kostar dessutom mycket mindre än sexhundra miljoner om året.

Den är inte effektiv: Det är bara trams att påstå att man kommer åt grov brottslighet genom den här sortens övervakning. De som vill dölja sin kommunikation har redan hittat sätt att göra det. Redan idag köper en halv miljon (!) svenskar VPN-tjänster av typen Ipredator för att dölja sina aktiviteter online för staten. En halv miljon! Staten har skapat en enorm konstgjord marknad för att dölja sitt privatliv från... staten. Men redan i nästa steg blir det helt omöjligt att ens försöka komma åt VPN-tjänster, när mobiltelefonbaserade krypton som RedPhone och liknande helt krypterar både samtalen och vem de går mellan. Hela tanken med att avlyssna IP-telefoni, så som det beskrivs i lagförslaget, är baserat på att IP-telefonin sköts av traditionella teleoperatörer. När det inte görs, utan det görs krypterat av självständiga slutanvändare, så faller hela konceptet som ett korthus.

Den är inte proportionerlig: Här kan jag skriva hur mycket som helst om datalagringens oönskade sidoeffekter. Det finns så många, på så många nivåer. Människor slutar ringa till ställen som kan användas mot dem senare; intrånget i privatlivet är oförsvarligt; IT-ekonomin och framtida jobb drabbas; ... jag har skrivit hur mycket som helst om detta. Till exempel här.

Den är dessutom grundlagsstridig. Den strider mot grundläggande mänskliga rättigheter så som de är skrivna i Europakonventionen. Men det skulle inte lösa grundproblemet om den var förenlig med grundlagen. Den är fortfarande fel i grunden eftersom den betraktar alla medborgare som, ja, kriminella.

Arbetet med att undersöka exakt vad som står i lagförslaget har precis börjat. Oscar Swartz har gjort en första analys och kommit fram till att inga av de begränsningar av övervakningen som påstås gälla egentligen finns i lagförslaget, utan bara är dimridåer.

Det är dessutom värt att notera att skivindustrin redan har varit framme och krävt självständig tillgång till övervakningsdatat. Både Antipiratbyrån och svenska IFPI var remissinstanser, och för att bli en remissinstans för ett lagförslag så krävs att man bedöms ha ett särskilt intresse i det. Så gissa vilka som står i kulisserna och hejar på. Datalagringen är inte en fildelningsfråga, men det är djupt obehagligt att upphovsrättsindustrin står och hoppar av lycka över den."


Posted on: 2010/11/12 23:52

 Top 


”Cool it”: Smarta lösningar mot klimathotet
#8


Intressant att det kan få förekomma en seriös tanke utanför PK mallen i DN år 2010.
http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/ ... r-mot-klimathot-1.1207135

Posted on: 2010/11/12 16:19

 Top 


Rysk aktivist försvunnen efter avslöjande...
#9


Från infowars ireland:

http://info-wars.org/2010/11/07/russi ... ssia-ukraine-and-belarus/

Resized Image

Alexander Goncharov, a Russian activist who has been exposing the globalists eugenics program and in particular a vaccination program set to begin in 2011 has disappeared after recently receiving a serious threat to his life.

He has been missing since the night of October 30th, 2010, at approximately 22:00 hours when he was last seen leaving his office at the Russian Benevolent Society and did not return home as expected.

Alexander Goncharov had sworn an oath to disseminate as much information as possible about the globalists eugenics program to medical professionals and the public. He had uncovered a plan to sterilize women through vaccination programs in Russia, Ukraine and Belarus.

The same day threats were made on his life Alexander had asked for protection from paratrooper friends, but unfortunately it seems he did not get this additional security on time, as he disappeared that very night.

Below is the last statement of Alexander Goncharov made on 22nd October, 2010.

I, Alexander Goncharov, President of the Russian Benevolent Society, received information from honest doctors who do not wish to take part in KILLING their own people, about preparations for the mass DESTRUCTION OF OUR CHILDREN in the guise of a “new vaccination” scheduled for early 2011.

I cannot confirm or deny this information or vouch for the credibility of it, but I ask everyone to check it for themselves. “Someone” found out that I had this information and I was first offered a bribe for non-disclosure and secondly threatened with death if I continued disseminating information about the upcoming KILLING of our children. I rejected their “proposal” and will never accept the deliberate destruction of my own people – I have a holy duty to the motherland, in accordance with the Constitution of Russia and knowing the power of the enemies of our people, I have sworn to disseminate information about the impending MURDER OF ALL OUR CHILDREN IN RUSSIA and I will circulate this information by all possible means.

I specifically appeal to the staff of the Ministry and FEDERAL SECURITY SERVICE, to listen to my calls and read my correspondence – THEY WANT TO KILL YOUR CHILDREN. Therefore, you have a choice: either to help the survival of your people or procure small coffins for your own grandchildren.

THE FOLLOWING WILL TAKE YOU TWO MINUTES TO READ AND SAVE THE LIVES OF YOUR CHILDREN.

Vaccinations are of two types.

1. Vaccination is intended for girls 12 to 20.

The vaccination will be introduced in the guise of ostensibly preventing breast cancer or cancer.

- It is a similar vaccination to the one used to sterilize girls in Mexico, Nicaragua and Iraq.

EFFECT ON THE BODY.

- causes miscarriages at 3-4 months of pregnancy. In addition to direct effects, the inoculation has great mental impact because many miscarriages in late pregnancy would create panic and fear of becoming pregnant.

2. Vaccination is designed for women over 45 years.

CONTENT.

Immunoglobulin and GMO preparations.

EFFECT ON THE BODY.

- Sudden sexual arousal, increases immunity for 2-5 years but then declining sharply until immunity is zero, i.e. the inability to fight any infection.

Chairman of CBR
22.10.2010

Posted on: 2010/11/11 19:31

 Top 


Re: En bank utan lån kan aldrig krascha
#10


FED verkar ha dålig koll på vart pengarna tar vägen ,ett par triljoner dollar är väl ingenting.
Posted on: 2010/11/11 17:17

 Top 


Re: Expressen, om Peter Mangs: " Han ifrågasatte den officiella förklaringen till 11 september."
#11


Quote:

Anti skrev:
Vi vet inte än, men media verkar redan ha dömt honom.

...och oss

Posted on: 2010/11/10 18:15

 Top 


Re: Fascismens rätta ansikte
#12


Nåt för förstasidan?

Posted on: 2010/11/10 0:20

 Top 


Re: Ny Laserman I Malmö.
#13


Quote:

Freddan skrev:
Freddans gärningsmannaprofil iz da shiz!

http://vaken.se/modules/newbb/viewtop ... id=165645#forumpost165645

http://politisktinkorrekt.info/2010/1 ... n-gripne-skytten-i-malmo/

Jag menade också på han hade licens för vapen i ett annat inlägg i tråden.

Kalla mig Fredrik GW Persson


Good work, Sherlock...

Posted on: 2010/11/8 6:45

 Top 


Re: 6/11
#14


Det bästa är att sitta lugnt och fint, det är mycket fearmongering nu på forumen i USA. Mitt andra forumhäng, projectavalon, håller på att flippa ur helt. David Icke´s forum är lika knäppt som vanligt förstås, vilka amerikanska forum har du koll på sparta?

Posted on: 2010/11/7 20:46

 Top 


6/11
#15


Egentligen ska man ju inte peka ut specifika datum och så... men denna video var så intressant (speciellt lonegunmen klippen, wow kolla in) så jag hyllar 6/11 på mitt eget sätt, och hoppas att detta blir ännu ett false-prediction-date
Posted on: 2010/11/7 3:49

 Top 


Nuclear Detonation Timeline '1945-1998'
#16


Kommentarer överflödiga...Posted on: 2010/11/7 0:24

 Top 


Re: Jordbruksverket vill utrota hundratals köksväxter
#17


Du var inte otydlig. Inte jag heller, hoppas jag
go´kväll...

Posted on: 2010/11/6 23:35

 Top 


Re: Jordbruksverket vill utrota hundratals köksväxter
#18


Ja, vad kan man säga? Ännu ett bevis på att vi måste bli av med cancersvulsten EU

Posted on: 2010/11/6 23:23

 Top 


Re: Metaforiken!
#19


Vad besviken jag blev. Jag trodde ni hade gjort en hyllningstråd till mig

Skämt osidå, tack för en substansiell tråd. Ägnade hela morgonen åt att meditera på dessa ting. Och vips så finns det en tråd på vaken i samma anda.

Posted on: 2010/11/3 10:12

 Top 


Re: Melatonin
#20


Tack för tipset, har lagt en order nu
Hittade en lite bra tips om Melatonin här

Posted on: 2010/11/1 23:27

 Top 


Re: Tidsresor möjliga 1928
#21


Quote:

Freddan skrev:
får-fiskaren

Haha, den var bra...

Kollade du in länken jag bifogade? Tycker det diskuteras rätt vettigt kring detta i den tråden.

Posted on: 2010/11/1 22:30

 Top 


Re: Tidsresor möjliga 1928
#22


Jag vill minnas att samma "filmskapare" säljer en video om mysteriet för ynka 15 €

Kan det vara så att det är en kupp som gjordes vid restaureringen? Vissa sekvenser visade sig tydligen vara omöjliga att få "modernt snygga"" så det lades till nya sekvenser som skulle vara likt orginalet.
Voilá, där har ni min teori.
Bra info här:
http://projectavalon.net/forum4/showt ... -Circus&highlight=chaplin

Posted on: 2010/11/1 21:41

 Top 


Re: Bekämpningsmedel största faran??
#23


Quote:

Anahata skrev:
rolig Animation Metaphor håller kamp andan på topp...!!


Jepp en riktig lördagsrulle...

Posted on: 2010/10/30 22:18

 Top 


Re: Bekämpningsmedel största faran??
#24


Grocery store wars...
Help fight the dark side of the farm.
Kul reklamfilm för ekologisk odling gjort som Star Wars parodi.


Posted on: 2010/10/30 21:27

 Top TopTop
(1) 2 3 4 ... 38 »dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
44 user(s) are online (44 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 44

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS