vaken

Vakencorner

Forum Index


Board index » All Posts (MrSmith)

BottomBottomRashygienisternas färdplan fär det Globala klimatet är klart, stackars människor som blir drabbade
#1


Alexander King, en av grundarna av "Romklubben= Club of Rome" skriver:

"I sökandet efter en ny fiende att förena oss, kom vi på idén att föroreningar, hotet om den globala uppvärmningen, vattenbristen hungersnöden och liknande ting passar våra motiv." Den verkliga fienden är mänskligheten själv.

---------------------------------------------------------

130 SVT Text Söndag 11 dec 2011
UTRIKES Publicerad 11 december

Färdplan för klimatet antagen

FN:s klimatmöte i Durban beslöt natten
till söndag, efter att ha förhandlat
36 timmar på övertid, att förlänga det
nu gällande Kyotoprotokollet för be-
gränsningar av växthusgaser till 2015.

EU skriver på en förlängning av Kyoto-
protokollet tillsammans med Norge,
Schweiz och ett 90-tal av världens
fattigaste länder.

Mötet godkände också en färdplan som
innebär att alla världens 194 länder
ansluter sig till ett enda avtal som
ska ersätta Kyotoprotokollet år 2020.

Det blir inga undantag för stora ut-
släppsländer som Kina, Indien och USA.
Mer på nästa sida

----------------------------------------------------------

131 SVT Text Söndag 11 dec 2011
UTRIKES Publicerad 11 december

Miljöministern: Helt underbart

-Helt underbart, detta vågade jag ald-
rig hoppas på, sade Sveriges miljö-
minister Lena Ek när klimatmötets
deltagare hade enats.


-Det var komplicerat att få med alla
världens 194 stater på planen. Efter
många omskrivningar och förbättringar
tycker jag resultatet blev bra.

-En seger för klimatförhandlingarna
men inte för klimatet, säger Natur-
skyddsföreningens generalsekreterare
Svante Axelsson. Han säger att färd-
planen saknar innehåll och konkreta
beslut men att mötet framför allt lyc-
kades hitta fortsatta samarbetsformer.

---------------------------------------------------------

Åsikten: Miljöministern Lena Ek är jätteglad för att världens alla länder 194 till slut enats om en minskning av användningen av energimängden i världen som påstås öka Koldioxiden till farliga nivåer för mänskligheten!

..........................................................

Hur kan man vara glad åt detta beslut, när man Globalt stänger ner Energimängden,som skapar BNP, = Tillväxt = lika med Mat, Omsorg, Skola, ett fungerande samhälle, helt enkelt!

Stängningen av billig Energi innebär bara att Då slås människor ut, de dör helt enkelt Lena Ek, rätta mig om jag påstår något felaktigt här! Kan man vara glad åt detta, vad tycker ni därute?

--------------------------------------------------------

Lena Ek President Bill Clintons mentor Professorn Carroll Quigley beskriver i sin bok Tragedy and Hope att "utan" Industrirevolutionen som kom i England 1776.

Så skulle vi idag inte haft detta enorma välfärds samhälle med ett gigantiskt överflöds "pryl" samhälle som berikat oss och gett oss olika bekvämligheter och otaliga hjälpmedel.

Allt orsakat av att allt fler maskiner hjälpt fram allt mer varor. Vilket lett till en energi åtgång som hela tiden expanderar!


År Energy per Capita i USA Index
År 1830 6 million BTU 1
År 1890 80 million BTU 13
År 1930 245 million BTU 40

Källa: Carroll Quigley, Tragedy and Hope, Changing Economic Patterns. Sid 537.

BTU är en förkortning för British Thermal Unit, en måttenhet för värmeenergiutveckling.

Ex: En människa avger c:a 400 BTU/h vid ett vanligt kontorsarbete.

Stänger du ner Energi då stänger du ner mänsklig aktivitet Lena EK!

DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN ÄR BARA ETT VERKTYG SOM ANVÄNDS SOM ETT AV MÅNGA FÖR ATT BYGGA EN VÄRLDSREGERING! Och införa Globala skatter!

VÄRLDSBYGGARNA TÄNKER INFÖRA KOLDIOXIDSKATT PÅ ALLT, PÅ ALLA MATVAROR I FRAMTIDEN KOMMER DE ATT LÄGGA PÅ EN KOLDIOXIDSKATT PÅ ALLA FORDON KOMMER INOM EU, Europas Förenta Stater Galileo - Europas nya satellitnavigationssystem med 1 meters noggrannhet!

Det är tänkt att varje ny bil ska ha en 'GPS som sänder fordonets trafikdata sen får fordonets ägare en KOLDIOXIDSKATT efter hur mycket han/hon har kört! Detta övervakningssystem är långt värre än George Orwell Storebror 1984, skrev i sin bok 1949!

----------------------------------------------------------

ROMKLUBBEN "In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill ... All these dangers are caused by human intervention and it is only through changed attitudes and behaviour that they can be overcome. The real enemy, then, is humanity itself."

Alexander King, Bertrand Schneider - founder and secretary, respectively, of the Club of Rome - The First Global Revolution, pp.104-105

Romklubben grundades officiellt 1968 av den italienske frimuraren och industrimannen Aurelio Peccei (De 300), som en gång sade till sin vän, förre amerikanske utrikesministern Alexander Haig (TC) att han kände sig som Adam Weishaupt i ny inkarnation.

Källa: Dr John Coleman, The Conspirators Hierarchy: The story of the Committee of 300,
Americka West Puplishers, Bozeman, MT, USA 1992, sidan 15

Adam Weishaupt var grundaren av den då gamla tidens Illuminati. Aurelio Peccei var huvuddirektör för Fiat Motor under dess president, den framstående bilderbergaren Giovanni Agnelli (De 300). Romklubben grundades vid möten på familjen Rockefellers egendom vid italienska Bellagio.

Källa: Gary Allen , The Rockefeller File, 76 Press. Seal Beach, California 1976, sidan 152.

...........................................................

Det var under Romklubbens inflytande och ledning samt med dessa data, som sedan en annan rapport utgavs, som fick en djupgående
verkan på miljötänkandets snabba spridning. Det var en studie, som leddes av Trilaterala kommissionen som den styrde Jimmy Carters regering beställt. Den 24 juli 1980 och under Carters sista månader som president framlade hans utrikesminister Edmund Muskie (TC, CFR) rapporten Global 2000 för presidenten.

Denna rapport målade upp en mycket skrämmande bild av framtiden i världen, präglad av stor överbefolkning, råvarubrist och livsmedelsbrist och miljöhot, som skulle kräva minst 170 miljoner människors
död fram till år 2000. Denna rapport följdes sedan efter sex månader med ny en a rapport, Global Future A Time to Act.

Ännu ett verk av Vita husets Råd för miljökvalitet. Rapporten förordade en rad åtgärder för att möta den kris som Global 2000 tidigare utmålat. Överst på åtgärdslistan stod nu befolknings kontroll genom sterilisering och andra medel. Båda rapporterna förordade en bromsning av
vetenskapens utveckling och teknik överföring till utvecklingsländerna.


Snart nog hyllades denna politik överallt i världen. Cyrus Vance (TC, CFR, Bil, De 300), som var Jimmy Carters utrikesminister före Edmund Muskie, satt för detta ändamål som ordförande i Kommittén för år Global 2000. Cyrus Vance var den man som beställde både Global 2000 och Global Future under sin tid vid President Jimmy Carters UD.

Dr John Coleman skriver att verkligheten bakom Global 2000 är att orsaka begränsade krig i de avancerade industriländerna, där en av effekterna blir svält och sjukdomar I tredje världens länder, där följden blir 2050 att tre miljarder människor dött. (the death of three billion people by the year 2050) ”Människorna som drabbas kallar dessa herrar, oanvändbara storätare.” The Committee of 300 och den utnämnde
Cyrus Vance skrev ett dokument om hur ett folkmord av detta slag skulle kunna åstadkommas. Detta dokument var producerat under titeln "Global 2000 Report" och det var accepterat och godkänt av förra President James Earl Carter och Edwin Muskie, sedan Secretary of States, som skrev under för USA räkning.

Under denna period som Global 2000 Report gäller så innebär detta dokument följande för USA del. Att de håller nere sin egna befolkning med 100 miljoner människor fram till 2050.

Källa: Conspirators' Hierarchy: The Story of the Committee of 300,Huvudkällor: TRAGEDY AND HOPE, A HISTORY OF THE WORLD IN OUR TIME
by Dr. Carroll Quigley. Och delkällor: boken And the truth shall set you free, David Icke 1995.


Posted on: 2011/12/11 13:50
 Top 


Medlemmarna i Committee of 300 som tror på Världregeringen
#2


Medlemmarna i Committee of 300 som tror på Världregeringen:Carroll Quigley var president Bill Clintons mentor, och tillhörde elitens nätverk med fullständig insyn i Agendan New World Order. Citat: Carroll Quigley "Jag känner till nätverkets operationer eftersom jag studerat det under tjugo år och tillåtits att under två år i början av 1960 talet kontrollera dess dokument och hemliga akter.

Jag hyser ingen aversion mot det eller mot det mesta av dess syften och har under större delen av mitt liv kommit i kontakt med många av dess instrument.

Jag har både förr och senare protesterat mot några av dess politiska åtgärder..." "... men i allmänhet vänder jag mig mest mot att det vill förbli obekant och jag tror, att dess roll i historien är nog betydelsefull för att bli känd.."


“Toppen av detta system skulle bli Banken för Internationella betalningar i Basel, Schweiz, en privat bank ägd och kontrollerad av de andra världens centralbanker som även de själva var privata bolag”

Sidan 324 i boken Tragedy and Hope, Carroll Quigley beskriver hur Centralbankernas centralbank BIS är i privata händer.
----------------------------------------------------------


Dr. Carroll Quigley beskriver Internationella bankelitens mål:

"Makten bakom den finansiella kapitalismen har en helt annat och ett bortre avlägset mål, ingenting mindre än att skapa ett världs system av finansiell kontroll i privata händer. Som är i stånd att dominera det politiska systemet i varje land och ekonomin i vår värld som helhet. Detta system var byggt för att bli kontrollerat genom feodalismens väg, där central bankerna i vår värld agerande i tyst överenskommelse, genom hemliga fördrag, där de anländer i frekventa privata möten och konferenser.

Toppen i detta system var Banken för internationella betalningar, BIS* en privat bank ägd och kontrollerad av de andra centralbankerna, vilka var som de andra privata samfund. Tillväxten av den finansiella kapitalismen gjorde det möjligt att centralisera vår värld till ekonomisk kontroll och använda denna makt för att direkt hjälpa storkapitalet och indirekt skada alla andra ekonomiska grupper.”

Sidan 324, i boken Tragedy and Hope. Dr. Carroll Quigley beskriver Internationella bankelitens mål:

"Makten bakom den finansiella kapitalismen har en helt annat och ett bortre avlägset mål, ingenting mindre än att skapa ett världs system av finansiell kontroll i privata händer. Som är i stånd att dominera det politiska systemet i varje land och ekonomin i vår värld som helhet. Detta system var byggt för att bli kontrollerat genom feodalismens väg, där central bankerna i vår värld agerande i tyst överenskommelse, genom hemliga fördrag, där de anländer i frekventa privata möten och konferenser. Toppen i detta system var Banken för internationella betalningar, BIS* en privat bank ägd och kontrollerad av de andra centralbankerna, vilka var som de andra privata samfund. Tillväxten av den finansiella kapitalismen gjorde det möjligt att centralisera vår värld till ekonomisk kontroll och använda denna makt för att direkt hjälpa storkapitalet och indirekt skada alla andra ekonomiska grupper.”

Sidan 324, i boken Tragedy and Hope. Läs boken...


----------------------------------------------------------
Detta mycket gamla hemliga sällskap COMMITTEE OF 300, med de 300 rikaste, bankfamiljer, industrialisterna, militärer, samt det europeiska brittiska kungahusen i vår värld.

Grundades 1729 av Black Nobility genom the British East India Company för att via Internationella banksystemet då skapa ett kontroll system för den tidens handeln och för att säkra den mycket viktiga lukrativa Opium handeln som pågår för fullt än i dag med hjälp av COMMITTEE OF 300 olika organisationer. Vad tror du Afghanistan handlar om, jo 90- 95% av Världens Opium kommer därifrån!

Den ända frågan du ska ställa dig , hur får dom ut Opiumet till våra barn och Ungdomar?

-------------------------------------------------------
FÖR FÖRSTA GÅNGEN I SVERIGE, DE DOLDA MAKTHAVARNA: Samt de svenska "hemliga" medlemmarna i Committee of 300:


1. Dr Axel Munthe var medlem av Committee of 300,

2. Olof Palme var medlem av Committee of 300.

3. PG Gyllenhammar, är medlem av Committee of 300,

4. Jacob Palmstierna, är medlem av Committee of 300,

5. Jacob Wallenberg, medlem av Committee of 300.

Dessa viktiga uppgifter är bortfiltrerade ur våra skolböcker och universitet litteraturen men nu finns de för första gången på webben.

Källa: JOHN COLEMANS bok Conspirators Hierarchy,
The Committee of 300, Past And Present Members of The Committee of 300, sidorna 243 - 253.

På Engelska alla medlemmarna:

PAST AND PRESENT MEMBERS OF THE COMMITTEE OF 300

---------------------------------------------------------

Abergavemy, Marquis of. Acheson, Dean. Adeane, Lord Michael. Agnelli, Giovanni.
Alba, Duke of. Aldington, Lord. Aleman, Miguel. Allihone, Professor T. E.
Alsop Family Designate. Amory, Houghton. Anderson, Charles A. Anderson, Robert 0.
Andreas, Dwayne. Asquith, Lord. Astor, John Jacob and successor, Waldorf. Aurangzeb, Descendants of.
Austin, Paul Baco, Sir Ranulph BalFour, Arthur. Balogh, Lord.
Bancroft, Baron Stormont. Baring. Barnato, B. Barran, Sir John.
Baxendell, Sir Peter. Beatrice of Savoy, Princess. Beaverbrook, Lord. Beck, Robert.
Beeley, Sir Harold. Beit, Alfred. Benn, Anthony Wedgewood. Bennet, John W.
Benneton, Gilberto or alternate Carlo. Bertie, Andrew. Besant, Sir Walter. Bethal, Lord Nicholas.
Bialkin, David. Biao, Keng. Bingham, William. Binny, J. F.
Blunt, Wilfred. Bonacassi, Franco Orsini. Bottcher, Fritz. Bradshaw, Thornton.
Brandt, Willy. Brewster, Kingman. Buchan, Alastair. Buffet, Warren.
Bullitt, William C. Bulwer-Lytton, Edward. Bundy, McGeorge. Bundy, William.
Bush, H George. Cabot, John. Family Designate. Caccia, Baron Harold Anthony. Cadman, Sir John.
Califano, Joseph. Carrington, Lord. Carter, Edward. Catlin, Donat.
Catto, Lord. Cavendish, Victor C. W. Duke of Devonshire. Chamberlain, Houston Stewart. Chang, V. F.
Chechirin, Georgi or Family Designate. Churchill, Winston. Cicireni, V. or Family Designate. Cini, Count Vittorio.
Clark, Howard. Cleveland, Amory. Cleveland, Harland. Clifford, Clark.
Cobold, Lord. Coffin, the Rev William Sloane. Constanti, House of Orange. Cooper, John. Family Designate.
Coudenhove-Kalergi, Count. Cowdray, Lord. Cox, Sir Percy. Cromer, Lord Evelyn Baring.
Crowther, Sir Eric. Cumming, Sir Mansfield. Curtis, Lionel. d’Arcy, William K. D’Avignon, Count Etienne.
Danner, Jean Duroc. Davis, John W. de Benneditti, Carlo. De Bruyne, Dirk. De Gunzberg, Baron Alain.
De Lamater, Major General Walter. De Menil, Jean. De Vries, Rimmer. de Zulueta, Sir Philip.
de’Aremberg, Marquis Charles Louis. Delano. Family Designate. Dent, R. Deterding, Sir Henri.
di Spadaforas, Count Guitierez, (House Douglas-Home, Sir Alec. Drake, Sir Eric. Duchene, Francois.
DuPont. Edward, Duke of Kent. Eisenberg, Shaul. Elliott, Nicholas.
Elliott, William Yandel. Elsworthy, Lord. Farmer, Victor. Forbes, John M.
Foscaro, Pierre. France, Sir Arnold. Fraser, Sir Hugh. Frederik IX, King of Denmark Family Designate.
Freres, Lazard. Frescobaldi, Lamberto. Fribourg, Michael. Gabor, Dennis.
Gallatin, Albert. Family Designate. Gardner, Richard. Geddes, Sir Auckland. Geddes, Sir Reay.
George, Lloyd. Giffen, James. Gilmer, John D. Giustiniani, Justin.
Gladstone, Lord. Gloucestor, The Duke of. Gordon, Walter Lockhart. Grace, Peter J.
Greenhill, Lord Dennis Arthur. Greenhill, Sir Dennis. Grey, Sir Edward. Gyllenhammar, Pierres.
Haakon, King of Norway. Haig, Sir Douglas. Hailsham, Lord. Haldane, Richard Burdone.
Halifax, Lord. Hall, Sir Peter Vickers. Hambro, Sir Jocelyn. Hamilton, Cyril.
Harriman, Averill. Hart, Sir Robert. Hartman, Arthur H. Healey, Dennis.
Helsby, Lord. Her Majesty Queen Elizabeth II. Her Majesty Queen Juliana. Her Royal Highness Princess Beatrix.
Her Royal Highness Queen Margreta. Heseltine, Sir William. Hesse, Grand Duke descendants, Family Designate. Hoffman, Paul G.
Holland, William. House of Braganza. House of Hohenzollern. House, Colonel Mandel.
Howe, Sir Geoffrey. Hughes, Thomas H. Hugo, Thieman. Hutchins, Robert M.
Huxley, Aldous. Inchcape, Lord. Jamieson, Ken. Japhet, Ernst Israel.
Jay, John. Family Designate. Jodry, J. J. Joseph, Sir Keith. Katz, Milton.
Kaufman, Asher. Keith, Sir Kenneth. Keswick, Sir William Johnston, or Keswick, H.N.L. Keswick, William Johnston.
Keynes, John Maynard. Kimberly, Lord. King, Dr. Alexander. Kirk, Grayson L.
Kissinger, Henry. Kitchener, Lord Horatio. Kohnstamm, Max. Korsch, Karl.
Lambert, Baron Pierre. Lawrence, G. Lazar. Lehrman, Lewis.
Lever, Sir Harold. Lewin, Dr. Kurt. Lippmann, Walter. Livingstone, Robert R. Family Designate.
Lockhart, Bruce. Lockhart, Gordon. Linowitz, S. Loudon, Sir John.
Luzzatto, Pieipaolo. Mackay, Lord, of Clasfern. Mackay-Tallack, Sir Hugh. Mackinder, Halford.
MacMillan, Harold. Matheson, Jardine. Mazzini, Gueseppi. McClaughlin, W. E.
McCloy, John J. McFadyean, Sir Andrew. McGhee, George. McMillan, Harold.
Mellon, Andrew. Mellon, William Larimer or Family Designate. Meyer, Frank. Michener, Roland.
Mikovan, Anastas. Milner, Lord Alfred. Mitterand, Francois. Monett, Jean.
Montague, Samuel. Montefiore, Lord Sebag or Bishop Hugh. Morgan, John P. Mott, Stewart.
Mountain, Sir Brian Edward. Mountain, Sir Dennis. Mountbatten, Lord Louis. Munthe, A., or family designate.
Naisbitt, John. Neeman, Yuval. Newbigging, David. Nicols, Lord Nicholas of Bethal.
Norman, Montague. O’Brien of Lotherby, Lord. Ogilvie, Angus. Okita, Saburo.
Oldfield, Sir Morris. Oppenheimer, Sir Earnest, and successor, Harry. Ormsby Gore, David (Lord Harlech). Orsini, Franco Bonacassi.
Ortolans. Umberto. Ostiguy, J.P.W. Paley, William S. Pallavacini.
Palme, Olaf. Palmerston. Palmstierna, Jacob. Pao, Y.K.
Pease, Richard T. Peccei, Aurellio. Peek, Sir Edmund. Pellegreno, Michael, Cardinal.
Perkins, Nelson. Pestel, Eduard. Peterson, Rudolph. Petterson, Peter G.
Petty, John R. Philip, Prince, Duke of Edinburgh. Piercy, George. Pinchott, Gifford.
Pratt, Charles. Price Waterhouse, Designate. Radziwall. Ranier, Prince.
Raskob, John Jacob. Recanati. Rees, John Rawlings. Rees, John.
Rennie, Sir John. Rettinger, Joseph. Rhodes, Cecil John. Rockefeller, David.
Role, Lord Eric of Ipsden. Rosenthal, Morton. Rostow, Eugene. Rothmere, Lord.
Rothschild Elie de or Edmon de and/or Baron RothschiLd Runcie, Dr.Robert. Russell, Lord John.
Russell, Sir Bertrand.
Saint Gouers, Jean. Salisbury, Marquisse de Robert Gascoiugne Cecil. Shelburne, The Salisbury, Lord. Samuel, Sir Marcus.
Sandberg, M. G. Sarnoff, Robert. Schmidheiny, Stephan or alternate brothers Thomas, Alexander. Schoenberg, Andrew.
Schroeder. G. Schultz, George. Schwartzenburg, E. Shawcross, Sir Hartley.
Sheridan, Walter. Shiloach, Rubin. Silitoe, Sir Percy. Simon, William.
Sloan, Alfred P. Smuts, Jan. Spelman. Sproull, Robert.
Stals, Dr. C. Stamp, Lord Family designate. Steel, David. Stiger, George.
Strathmore, Lord. Strong, Sir Kenneth. Strong, Maurice. Sutherland.
Swathling, Lord. Swire, J. K. Tasse, G. Or Family Designate. Temple, Sir R.
Thompson, William Boyce. Thompson, Lord. Thyssen-Bornamisza, Baron Hans Henrich. Trevelyn, Lord Humphrey.
Turner, Sir Mark. Turner, Ted. Tyron, Lord. Urquidi, Victor.
Van Den Broek, H. Vanderbilt. Vance, Cyrus. Verity, William C.
Vesty, Lord Amuel. Vickers, Sir Geoffrey. Villiers, Gerald Hyde family alternate. Volpi, Count. von Finck, Baron August. von Hapsburg, Archduke
Otto, House of Hapsburg-Lorraine. Von Thurn and Taxis, Max. Wallenberg, Peter or Family Designate.
Wang, Kwan Cheng, Dr.
Warburg, S. C.
Ward Jackson, Lady Barbara. Warner, Rawleigh. Warnke, Paul. Warren, Earl.
Watson, Thomas. Webb, Sydney. Weill, David. Weill, Dr. Andrew.
Weinberger, Sir Caspar. Weizman, Chaim. Wells, H. G. Wheetman, Pearson (Lord Cowdray).
White, Sir Dick Goldsmith. Whitney, Straight. Wiseman, Sir William. Wittelsbach.
Wolfson, Sir Isaac. Wood, Charles. Young, Owen.

........................................................
Denna ovanstående Upplysta Elit bestående av de ledande militärfamiljerna, bankfamiljerna, kungahusen The Black Nobility, och de skickliga anrika Bankfamiljerna med full "kontroll" över det monetära systemet och kapital infrastrukturerna, i stort sett har denna Elit full kontroll över alla råvaror, jorden, vattnet, el, gas, olja, kol, uran, guld, silver, koppar, nickel, mm.

Committee of 300 står även "OVANFÖR" DET POLITISKA SYSTEMET:

Våra folkvalda politiker oavsett politisk ideologi kontrollerar inte längre färdriktningen som D John Coleman beskriver...

Posted on: 2011/12/10 2:57

Edited by MrSmith on 2011/12/10 3:15:32
Edited by MrSmith on 2011/12/10 3:16:05
Edited by MrSmith on 2011/12/10 3:18:58
 Top 


Mordet på Olof Palme är lätt att lösa, Cui bono =To whose benefit
#3


Statsministern Olof Palme var för ett samarbete på alla fronter men emot ett Medlemskap i EU, Europas Förenta Stater.

Olof Palme var en insider och för ett Ny Världsordning, men ändå så hände det nått, i slutet av Olof Palmes livstid där han bröt emot emot Världsbyggarna Agenda Världsregeringen som som drivs fram av London och Washington!

Eliten i (Committee of 300 skapades 1729 där de tar kontrollen över Banksystemet, där de sedan skapar clearingsystemet mellan bankerna = (Läs adressen till bankerna) och sen tar kontrollen över den lukrativa Opiumhandeln)

De flesta som forskar i Mordet på Olof Palme vet inte att Olof Palme var medlem i denna organisation, Committee of 300, som Dr John Coleman spiksäkert pekat ut!
http://coleman300.com/Store/Details/17

där Dr John Coleman själv underrättelseagent i MI6, tills slut hoppar av 1972 i Ghana när han får nog av övergreppen på oskyldiga i Brittiska Imperiets strävan efter Världsherravälde!

Läs och inse själv vad illa det är: http://educate-yourself.org/cn/johnco ... mmof300order14mar05.shtml

Intervju av Alex Jones Dr. John Coleman: Committee of 300 Staged Atrocities for World Government - Alex Jones Tv 1/4
http://www.youtube.com/watch?v=-px9lb1nraQ


..........................................................

Citat: Olof Palme ”EU är farligt för små länder som Sverige, om det nationella oberoendet påverkas… Vi är inte medlemmar av EU och vi kommer inte heller att bli medlemmar av EU, men vi samarbetar med EU utan problem”


Olof Palme menade Sverige kunde samarbeta fullt ut med EU, men man behövde ändock en självständighet för att kunna fortsätta vara Sveriges viktiga Globala Rättvisans Röst som Palme starkt var drivande i sin unika Utrikespolitik.

Den sista intervjun som finns registrerad på Rosenbad är den 28 februari 1986, mindre än nio timmar innan Olof Palme blir mördad av Världsregeringen representanter.

Statsministern Olof Palme berättar för svenska folket på ett klarläggande sätt var Palme stod någonstans i valet över Sveriges självständighet och det kommande Europas Förenta Stater.

Citat: Olof Palme "...EG är ett högerprojekt från början till slut..."

Det är också därför Polisen inte kan lösa mordet på Sveriges Statsminister Olof Palme, därför främmande Regeringar är inblandade i mordet!

Kom ihåg att det finns två sidor av terror nätverken!

Palme var helt emot att Sverige skulle bli medlem av EU, därför började Militär Medicinska Industri Komplexet inom Committee of 300 en klassisk massiv PSYOPS operation nu riktad mot Sverige och Olof Palme personligen!

........................................................
Fd. biträdande utrikesministern Richard Burt, USA, beskrev 1988 när ´Statsminister Olof Palme försvann "Sverige blev ett "normalt" land utan Palme." De efterföljande Regeringarna försökte inte längre förändra världen till det bättre!

.........................................................

En effekt av detta statsminister mord blev att det politiska systemet i Sverige förvandlades över en natt, vi fick plötsligt sju socialistiska partier som av allt fler väljare känner att någonting är mycket fel med det politiska systemet!


Där allt fler väljer att hoppa av politiken. Där större delen av Riksdagens debatter I-stort har dött på de allvarliga frågorna om vår framtid, de handlar bara på slutet om kosmetika frågor, och högre skatter inom vård skola o omsorg.

F.d. MI6 agenten Dr John har sedan 1972 haft runt 650 förutsägelser om får framtid med 97% rätt i sina analyser. Är inte denna individ värd att följa...

---------------------------------------------------------

Dr John Coleman beskriver i sin bok CONSPIRATORS' HIERARCHY, THE COMMITTEE OF 300. hur Committee of 300 har så kallade olika Murder. Inc Firms. som finns i Europa och United States under olika namn som "Assassination Bureau," " Matarese Circle" och PERMINDEX som låg bakom President John F Kennedy mordet under: "...direction of Sir William Stephenson, for years the Queen of England´s number one "pest control" operative. Sidan 173.


Är du Poliskommissarie eller i övrigt intresserad av världens märkliga händelser, köp då F.d. MI6- agenten Dr John Colemans otroliga fakta späckande bok.

Och boken säljer i nu mycket stora upplagor, på grund av att folk håller på att snabbt vakna upp!

För kontakt, Dr John Colemans adress: Telefon: 1 (800) 942-0821 Adress: W.I.R.2533 North Carson St. Suite J-118 Carson City, NV 89706.

----------------------------------------------------------
Olof Palme medlem av Committee of 300 och
Bilderberggruppen mördas med hjälp av helmantlade special pansarbrytande kulor. 153.8 grains. = 9.97 gram s k " metal piercing" av fabrikat: Winchester-Western kaliber .357 Magnum. Bombredden: 2.54 mm Med sex tumps pipa cirka 400 m/s och 820 Joule i anslags energi. De som låg bakom mordet var tränade specialister och mördaren använde en mycket "ovanlig" pansar brytande kula som är till för att slå sig igenom eventuellt den skottsäkra skyddsväst Olof Palme skulle kunna ha burit.

Dr John Coleman beskriver hur medlemmarna i Committee of 300 står ovanför lagen/lagarna de är bara "ansvariga" inför sina egna medlemmar inom Committee of 300.

Därför blir den sannolika Hypotesen, motivet till mordet på Olof Palme berodde på att Palme bromsade Sveriges medlems anslutning till det kommande EU, Europas Förenta Stater, och då blev plötsligt Olof Palme ansvaring inför sina medlemmar i Committee of 300.

Om du alldrig har hört talas om Committee of 300 så är detta helt normalt! I skolorna och på universiteten lär man inte ut hur världen fungerar eller styrs!

.....................................................
Vid EMU Valet den 14 september 2003 så blev resultatet 56,1 NEJ till SKIT VALUTAN EURON, och detta är ett MYCKET STORT PROBLEM FÖR DET POLITISKA RÖDA LAGET OCH BLÅA LAGET SOM KONTROLLERAS AV VÄRLDSBYGGARNA, SAMT VÅRA SÅ KALLADE OBEROENDE NYHETSPROGRAM SOM RAPPORT OCH AKTUELLT!


Snälla du vakna och kliv ur soffan därför du är lurad, bara du säger Nej så kan du sen lägga dig igen o sova....

Posted on: 2011/12/10 2:30

Edited by MrSmith on 2011/12/10 2:51:46
 Top 


60 Laboratorie Studier vaccinet som du fick som barn ligger bakom att du kanske nu har Cancer!
#4


Av Dr Mercola 60 Laboratorie Studier bekräftar nu att vaccinet som du fick som barn ligger bakom att du kanske nu har Cancer!


http://articles.mercola.com/sites/art ... ked-to-polio-vaccine.aspx

SPARA VIDEON: http://www.streamtransport.com/ SE VIDEON BERÄTTA FÖR DINA VÄNNER, HÅLL FÖREDRAG, DELA UT INFO, ÖVERALLT SÄTT NER FOTEN DIN, OCH SÄG NU FÅR DET FAN´I MIG VARA NOG! JAG ÄR FÖR HELVETE EN MÄNNISKA AV KÖTT OCH BLOD, HM...


Företaget Litton Bionetics, USA:s sjätte största biovapen företag levererade HIV/AIDS aporna till bland annat USA till parmaceutiska bolaget Merck som utvecklade Hepatitis B Vaccinet som var kontaminerat med HIV/AIDS.

(Samma företag, Litton Bionetics låg bakom leveransen av Marburg viruset som slog till i Europa 1967) och flera andra patogeniska virus (Olika Herpes sorter och slow viruses) som gavs till den homosexuella riskgruppen i USA.

I en intervju 1986 av Radio (WGBH) (Boston) and Blackwell Science så berättar Dr Maurice Hilleman för Harvard medicin historikern Edward Shorter!

Hur även 100.000 miljoner doser med Polio vaccin var fullt ut kontaminerade med "olika" cancer virus från aporna, bland annat även SV40 virus som var det fyrtionde ap-viruset som hittades, och orsakar hjärntumörer, ben och lung cancer tumörer.


Och att dessa vacciner hade en long term effect, på lång sikt skulle cancern komma speciellt i de Ryska OS delegaterna som skulle komma till OS fulla med tumörer! Varvid Dr. Edward Shorter, Professor of the History of Medicine and Professor of Psychiatry, University of Toronto, och en av Harvards mest berömda medicin historiker ropar högt: "--I Love it. I love it."

Resultatet blev cancer som spreds genom vacciner till miljontals människor.

Dessa ljudfilsdata går över de flesta människors förstånd! Denna unika ljuddata fil fanns hos the National Library of Medicine. Och har aldrig givits offentlighet tidigare! Du kan lyssna på ljudfilen när den skickliga virusbiologen

Dr Maurice Hilleman berättar hur han olyckligtvis förde in AIDS i USA genom biovapen företaget Litton Bionetics, samma ”hemliga” företag som myndigheterna aldrig talade om namnet på, och som även levererade Marburg viruset 1967.

Quotes: Dr Maurice Hilleman, Merck, Sharp and Dohme "I brought (the) African greens in, "I didn't know we were importing AIDS virus at the time."

Dr Maurice Hilleman, 30 aug, 1919 – 11, april, 2005 belönad med Albert B. Sabin Gold Medal av Presidenten för lång och trogen tjänst i utvecklandet av många olika vacciner. På ett unikt ljudband som undanhållits allmänheten berättar Dr Maurice Hilleman hur han ovetandes förde in AIDS in i USA genom biovapen företaget Litton Bionetics. Vilket sedan sprids i USA genom hepatitis B vaccinet till den homosexuella riskgruppen.
Dr Maurice Hilleman, 30 aug, 1919 – 11, april, 2005 chefs virologen på farmaceutiska företaget Merck Sharp & Dohme berättar innan han avlider att större delen av befolkningen i Nordamerika och världen i övrigt är nu smittade med patogenisk Mycoplasma!

Köp boken Emerging Viruses: AIDS and Ebola: Nature, Accident, or Intentional? 198:- http://www.bokus.com/bok/978092355012 ... -accident-or-intentional/

COOPs bokförlag har till och med tagit in boken i Sverige! Läs hur allt gick till, vilka som gjorde vad i Vita Huset, vilka företag som låg bakom utvecklandet av de Dödliga sjukdomarna!

Dr. Len Horowitz berättar själv att han in i det längsta inte kunde tro på alla rykten som gått om bland annat uppkomsten om Aids och andra sjukdomar, han gick i månader i en förnekelse som de flesta människor gör. Tillslut när han såg USA:s regeringens kontrakt för HIV/AIDS med biovapen företaget Litton Bionetics så började han söka svaren självständigt och samla på sig allt mer data och samtidigt utforska historien tillsammans med sin fru Jackie.

Han beskriver hur han nere i källaren på University of North Carolina Davis biblioteket hittar USA Regeringens kontrakt och ett exemplar av den dyrbara boken Special virus cancer program. Där klara fakta beskriver för första gången hur HIV och Ebola kom till i laboratorium. Där han genom dessa obestridliga dokument "bevisar" att dessa virus skapades av människor.

http://www.rense.com/general67/viru.htm

Citat: Dr. Len Horowitz "...den fruktansvärda och ofattbara sanningen är att, det var Henry Kissinger medlem av Committee of 300, Knights of Malta, Bilderberggruppen och P2 som 1968 beordrade att de (Fort Detrick) skulle ta fram dessa typer av Virus." Roy Ash blev ordförande i the President´s Advisory Council on Executive Organizations där han fick titeln Assistans to the President of the United States där hans företag Litton Industries,Inc tilldelades $5 miljarder dollars kontrakt för militär utrustning tillsammans med Litton Bionetics som får uppdraget att utveckla AIDS liknande virus för New World Order. Sidan 384.

Quotes: Dr Leonard Horowitz "...The term “iatrogenocide” is derived from the combination of words “iatrogenesis,” meaning physician induced illness, and “genocide,” defined as the mass killing and/or enslaving of people for economics, politics, and/or ideology.


Varför syns inte orsaken till de "NYA" sjukdomarna i blodet?


Faktum är att en del av neurologiska hjärnsjukdomarna syns! Den patogeniska kristallen visar sig som olika "protein" ansamlingar i de skadade vävnaderna! Den största frågan är! Varför forskar man inte på dessa proteiner, och går ner på kristall nivån?

Frågan som uppstår, har man lagt på locket för att inte man ska hitta den verkliga orsaken till dessa många nya sjukdomar som nu kommer globalt?

USA:s olika biovapen forskningsprogram tillsammans Merck Sharp & Dohme rapporterade 1946 till US Secretary of War att deras forskare hade lyckats isolera en sjukdomsframkallande kristallisk agent med en genomskinlig form som visade sig vid 8.1 pH, och människans blod ligger på 7.4 pH vilket innebar att den patogeniska autoimmun = obotliga sjukdomen inte syns vid ett standard blod test!

http://www.jesus-is-savior.com/Health ... cines-dr_len_horowitz.MP3

Denna unika ljuddata fil kan nu nu lyssna på! Den hittades i the National Library of Medicine.mp3

Och har aldrig givits offentlighet tidigare!

Du kan lyssna på ljudfilen när den skickliga virusbiologen Dr Maurice Hilleman berättar hur han olyckligtvis förde in AIDS in i USA genom USA:s sjätte största biovapen företag, Litton Bionetics, samt hur de skickat nästan 100 miljoner kontaminerade Poliovacciner till Ryssarna, med SV40VIRUS!


Posted on: 2011/2/18 9:47
 Top 


FEMA DEATH CAMPS AND THE RED AND BLUE LIST UNDER MARTIAL LAW
#5Det här är så viktigt att det behöver en egen avdelning!

Här kommer det mest jobbiga om detta är sant då är det långt värre än Hitler och Nazisterna! Man Påstår på allt fler webbsidor, att det finns en RÖD LISTA och en BLÅ LISTA!

De som finns på RÖDA LISTAN KOMMER ATT HÄMTAS INNAN KRIGSLAGARNA TRÄTT I KRAFT, OCH OMEDELBART FÖRAS BORT FÖR AVRÄTTNING!

DE SOM FINNS PÅ BLÅA LISTAN, SKA OCKSÅ AVRÄTTAS MEN INOM 6 VECKOR!

Läser man det här så vet man inte vad man ska tro, kan det vara sant? Men vi får aldrig glömma, kom ihåg att Judarna och alla andra utsatta grupper kunde inte heller tro att Hitler kunde avrätta 6 miljoner oskyldiga...
------------------------------------------------------------------------------------
Red or Blue-What list will you be on

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread27559/pg1
-----------------------------------------------------------------------------------
FEMA DEATH CAMPS AND THE RED AND BLUE LIST UNDER MARTIAL LAW

Pam Schuffert
05/30/2008 02:05:22 12/16/2007 22:32:31

While I have no doubt that the NWO-cravers at the CIA have their own list of people to round up and terminate, the actual proper agency behind the now-infamous “RED/BLUE LISTS” is none other than “FEMA BLACK OPS.” FEMA is NOT here to primarily HELP YOU. Under a full state of MARTIAL LAW, FEMA is here to send you to their DETENTION CAMPS to sort out WHO SHALL live AND WHO SHALL DIE.

Those unfortunates whose names are found among the MILLIONS OF FELLOW AMERICANS on FEMA RED / BLUE LISTS will never come out of the FEMA CAMPS alive, although they may have to go through hell before they are finally terminated. Such “offenders” are essentially deemed RESISTERS OF THE NEW WORLD ORDER, as my CIA and military insiders told me personally. “Oh, ALL OF US in the CIA know ALL ABOUT the concentration camps in America and their purpose! We ALL KNOW that their purpose is to TERMINATE ‘RESISTERS OF THE NEW WORLD ORDER’ UNDER MARTIAL LAW!” (Source-Michael Maholy, 20 years Naval Intelligence/CIA under BUSH SR) For example, THE FEMA DEATH CAMP OF THE MOJAVE is a full gassing/cremating DEATH CAMP, dedicated to the TERMINATION OF ALL ON FEMA’S RED/BLUE LIST UNDER MARTIAL LAW.

I have previously documented this horrific death camp, and documented the eyewitness accounts of several former NWO supporters who were flown out there. My friends, DOC MARQUIS (Illuminati) and ELAINE KNOST (CIA/Luciferian), formerly high level Illuminati Luciferians but now Christians for many years, were both flown separately to this facility in the Mojave Desert of California. It boasts a landing strip. According to another contact, a DEA agent who personally investigated this FEMA facility, it was recently DOUBLED IN SIZE TO INCREASE KILLING CAPACITY. It is fully staffed. All staff members WEAR BLACK SWAT TEAM UNIFORMS.

When I asked Doc Marquis what his sentiments were, back when he was a member of the Illuminati and given a tour of this killing facility, his reply was, “SHEER JOY! I REJOICED at the thought of CHRISTIANS BEING TERMINATED IN THIS PLACE!” A chilling response, but typical of this nation’s Satanists and NWO supporters! This FEMA death camp was shown off as something the NWO and FEMA was literally PROUD OF!!!

And there are MANY more FEMA detention camps whose ultimate purpose under MARTIAL LAW is NOT TO SAVE LIFE, but to TERMINATE HUMAN LIVES DEEMED UNWORTHY OF ENTERING INTO THE DAWNING OF LUCIFER’S NEW WORLD ORDER. KNOW THE COLD HARD FACTS ABOUT FEMA! And then think TWICE before going meekly to such camps under a STATE OF MARTIAL LAW in YOUR region.

Källa: http://dprogram.net/2008/05/31/fema-r ... t-marked-for-termination/

"In June of 1996, an FBI agent got hold of the Region Three BLUE List (from a CIA agent), and found his own name on it, and those of several others he knew in Virginia. The Regional BLUE List stated that the names on the BLUE List would be picked up 'within six weeks of the actual martial law declaration.' This parallels the Nazi RED/BLUE List policy almost to the letter.

"The RED List is for pick-up and execution before unobtrusive preparations for martial law are initiated. The BLUE List is also for execution, but at a later date (within six weeks of martial law declaration.) There are no 're-education' plans for either category, just execution. When you get picked up on a RED pick-up, they'll take you from your home at night (probably around 4 a.m.) and put you in a black van, then drive you to a helicopter waiting to fly you to an intermediate point. There, you'll be loaded onto a big
64-passenger CH-47 Chinook helicopter all black, unmarked and illegally operating under the Treaty on Open Skies. Then they'll fly you to one of 38 cities where you'll board a 747, 737, or 727."

"You may be taken straight to a temporary detention facility. When you're RED listed, you'll be taken to a red camp. Then you'll be executed." "At some point, martial law will be declared. (Martial law is when the writ of Habeas Corpus 'to have a trial by jury' is suspended. Instead, of going to the judge, you go straight to jail for a limited time,) I suspect there will be a major outage, or some other crisis which will be the reason to declare martial law. At this point, the BLUE listed people will be picked up.

At that time, the country will be regionalized into ten regions, which are already designated by FEMA. Be advised that it has been proven (in Wyoming and at least one other location) that the black choppers have state-of-the-art radio (RF) frequency wideband jammers, and can jam cell phones and CBs while they're executing black operations missions (i.e., in your area). This means that your cell phone could be jammed just before and/or during any action against you."
------------------------------------------------------------------------------------
http://www.uaff.info/femacamps.htm

http://www.google.se/search?hl=sv&cli ... +death&aq=f&aqi=&aql=&oq=

-----------------------------------------------------------------------------------
USA styrs av CFR och Europa av The Committee of 300 vilkas ursprung är Round Table Group:

Europa styrs av 300 mäktiga män beskrivet i Carroll Quigleys bok Tragedy & Hope och MI6 officeren Dr John Coleman med boken CONSPIRATORS' HIERARCHY, THE COMMITTEE OF 300.

Kennedy varnar amerikanska folket redan 1963, i dag 2003 så har FEMA som utåtsätt är en katastrof myndighet även byggt Gulags kvarhållnings läger i nästan varenda stat i USA där undantagstillståndet väntar amerikanska folket.

Dessa läger är av ungefär samma typ som Brittiska styrkor använde först av alla i världen under Boerkriget, som startades av eliten i London där Cecil Rhodes finansierad av världens rikaste familj.

Den fantastiskt skickliga familjen Huset Rothschilds i deras jakt på Sydafrikas rikedomar guld och diamanter. (Idag heter bolaget DeBeers och Oppenheimer familjen som kontrollerar 80 % av börs marknaden och media) med ett resultat av 29 000 stupade engelska soldater och 16 000 döda i sjukdomar. 3 800 boer blev dödade i strid, 31 400 tillfångatagna och 20 000 döda inne i koncentrationslägren.

Där dessa koncentrationsläger inrättades av Lord Kitchener medlem av De 300, The Committee of 300. Tyska krigsmakten och Sovjetunionen tog över Engelsmännens teknik med förintelseläger som kom flitigt att användas under andra världskriget och i dag 2003 så finns dessa läger i USA. Tyskland 6 miljoner oskyldiga dödade, Judar, Romer, och politiska oliktänkande mördades. I Sovjetunionen blev siffran 65 miljoner mördade.

Bill Clinton signerade 1994 under Exekutive Order nummer 12919 som bemyndigar FEMA och även National Security Council till att ta total kontrollen over nationen vid ett kritiskt nödläge, efter att den sittande presidenten undertecknat totalt undantagstillstånd.
-----------------------------------------------------------------------------------

Ett av President John Fitzgerald Kennedys viktigaste och sista offentliga tal, den 12 november 1963 vid Columbias Universitet. Tio dagar innan han mördades av världsregeringens representanter.

Citat: John F Kennedy ”Vårat högsta ämbete har använts för att förbereda en komplott som kommer att förstöra amerikanarnas frihet och innan jag lämnar detta ämbete, så måste jag informera våra medborgarna”

“Akta dig för ledaren som slår på krigs trummor för att piska fram patriotism och lojalitet bland medborgarna. För patriotismen är verkligen ett dubbel eggat svärd. Det både uppmuntrar fientligheten, som den minskar förståndet. Och när krigs trummorna nått upphetsningens absoluta höjd och blodet kokar av hat och förståndet har stängt, då kommer ledaren att konfiskera medborgarnas rättigheter. Helst skulle medborgarna, fulla av fruktan och blinda av patriotism komma att ge upp alla sina rättigheter till ledaren med glädje. Hur vet jag nu detta? Därför, att det är detta jag har gjort. Och jag är Caesar.” Caius Julius Caesar.


Posted on: 2011/1/15 0:32
 Top 


Re: Dn: Vaccinrapport var medveten bluff
#6


Sven_Eriksson du vet inte vad du pratar om Vacciner har aldrig någonsin bidragit till mer liv och välstånd för mänskligheten!

Orsaken till att Jordens befolkning ökar är INTE VACCINERNAS förtjänst, utan 2 andra huvudorsaker, bättre hygien och tillgången på mer mat och bättre mat!

--------------------------------------------------------------------------
USA:s FRÄMSTA EPIDEMIOLOGER BERÄTTAR SANNINGEN


Citat: Dr Leonard Horowitz

"När jag läste på Harvard 1982 så lärde USA:s främsta epidemiologer fortfarande ut sanningen, att det var den allt bättre hygienen och den allt mer näringsrika födan som var största orsaken till att mänskligheten utrotat nästan alla snittsjukdomar, med ett resultat av ett friskare och längre liv. Det var inte antibiotikan och vaccinerna!"

http://www.heart-disease-bypass-surgery.com/data/articles/145.htm
----------------------------------------------------------------------------

Sven skriver...Ståndpunkten att vaccin skulle vara ett redskap för att minska jordens befolkning blir väldigt underhållande när vaccin är en av de stora orsakerna till att jordens befolkning ökar.
----------------------------------------------------------------------------

Svar Det är absolut inget underhållande i att människor Dör på grund av en Agenda som Du inte kan tänka dig!

-----------------------------------------------------------------------

Sven skriver... "...Om nån inte vill vaccinera sig så slipper man. Då kan var och en bestämma och så får vi se vem som dör i slutändan. Alla glada..."


Svar: I USA är det genom Regeringens försorg Obligatoriskt att Vaccinera sig med 14-26 olika vacciner, I USA vaccineras 24 timmar Nyfödda med Hepatit-B vaccin, en sjukdom som hör till riskgrupper! Och tänk Sven, dessa nyfödda som kommer till Världen utan utvecklat Immunförsvar mötts direkt av rena Bomben... Och Du som Studerar har väl läst Barnläkares protester...
------------------------------------------------------------------------Sven skriver... Man måste ju se till sak, vilka fakta och indikationer finns som tyder på att vaccinationer har en över linjen negativ effekt? Jag säger inte att det inte finns sådan information, men lägg för guds skull fram denna. Istället för att helt svälja den amerikanska ultra högerns argument om varför det vaccineras och pratas om koldioxidskatt.


Svar: Vadå Ultra Högern, vad menar du Sven_Eriksson, Obamas Regering driver ju själva fram en GLOBAL koldioxidskatt!

Ha,Ha.. Svenne vakna min vän hur sömnen, du skriver som om det handlar om att ta ställning för politiska Ideologier, när det i själva verket inte är någon Skillnad på Republikanerna och Demokraterna!

Du Sven har säkert läst och studerat flitigt i decennier, men vad hjälper det när de Hela tiden läst fel Litteratur. du får allt om bakfoten, jag har läst dina artiklar, he, he...
-----------------------------------------------------------------------

Citat: Ivan Ilich

" ...de sammanlagda dödssiffrorna för scharlakansfeber, difteri, kikhosta och mässlingen mellan åren 1860-1965 för barn under 15 års ålder visar att de minskat med 90 procent innan vare sig antibiotika eller vaccin införts i större skala."

Ta bara Poliovaccinet som mer än 1 Miljon amerikaner dött av, tack vara viruset SV40 fanns med i Poliovaccinet.

Det var Dr Bernice Eddy bakteriologen och cancer forskaren Sarah Stewart som upptäckte redan 1954 SE polyoma = sen fick det namnet SV40 av Dr Maurice Hilleman som isolerade SV40-Viruset. Detta virus orsakar Lungcancer, bencancer, hjärntumörer och en massa andra cancersorter på grund av den genetiska predispositionen mellan människor.


Dr Bernice Eddy såg att Jonas Salk polio vaccin var kontaminerat med cancer framkallande virus, som fick namnet SE polyoma = SV40 och tog bilder på de döende försöksdjuren. "alla" försöksdjuren blev paralyserade och utvecklade mycket fort cancer!

Polio vaccinet med viruset SV40 was injected into newborn hamsters. http://www.vaccinetruth.org/page_13.htm

Dr Bernice Eddy visade både sin chef Dr. Joseph Smadel, NIH’s Biologics Division. Och William Sebrell vid NIH, National Institutes of Health som konfiskerade fotona och motarbetade allt Dr Bernice Eddy framförde. Men Dr Bernice Eddy gav sig inte.

Polio vaccinet var kontaminerade med SV 40 virus som orsakar cancer i både djur och människor, hjärntumörer, ben tumörer och lungcancer tumörer. Miljoner barn runt om i vår värld har blivit vaccinerades med cancer vacciner. Med Jnl of Australia 17/3/1973 page 555.


Efter 10 års kamp, 1972 så talade till slut den fantastiska kvinnan Dr Bernice Eddy inför Kongressen. "If you continue to allow these contaminated [polio] vaccines to go out, I guarantee you that over the next 20 years you will have epidemics of cancer unlike the world has ever seen." Det är exakt vad vi har nu idag 2011, en galopperande global cancer, men bara där man vaccinerat!


Och du Sven ser det NU i de större svenska städerna där våra Sjukhus, byggts om till 2 onokolog strålningavdelningar, för att möta mängden cancer som NU väller in på våra Vårdcentraler!

Dr Bernice Eddy tal skedde 4 dagar före innan President Richard M Nixon helikopter landade på biologiska vapen komplexet Fort Detrick, Maryland. som togs över av NIH, National Institutes of Health och NCI, National Cancer Institute.

Quotes: President Richard M. Nixon "We´re transforming swords into plowshares" Nixon berättade att USA skulle nu sluta med biovapen forskningen och bara syssla med fredlig cancer forskning! Dr Leonard Horowitz beskriver hur de lurade hela världen, då som nu i dag!

Då på Nixons tid fick 1 på 4 cancer, nu är det 1 på 2, do you get in Sven...

FDA, Food and Drug Administration godkände det Orala Polio Vaccinet som än idag innehåller upp till 100 olika simian moneky cancer framkallande virus som Dr Leonard Horowitz beskriver! Sedan låtsas FDA som om ingenting har hänt! Och detta vaccin används fortfarande idag!

Dr Leonard Horowitz beskriver hur eliten har en dold Agenda, som går ut på att minska världens befolkning! Dr Leonard Horowitz säger han det finns absolut inget bättre vapen, teknik eller sätt för att i största hemlighet att minska världens folkmängd genom vacciner som innehåller patogeniska kontamineringar med Long Term Effect = Cancer och svåra sjukdomar kommer efter en längre tid!


Dr. Maurice Hilleman, explains why Merck's vaccines have spread AIDS & other plagues worldwide

http://www.youtube.com/watch?v=4W2MJbcgn1g
---------------------------------------------------------------------------
It is Official: WHO Recommends Mandatory Injections to Almost Two Hundred Countries

Learn more: http://www.naturalnews.com/026723_hea ... system.html#ixzz1Aj5YZYt9
---------------------------------------------------------------------------
Dr. Leonard Horowitz beskriver hur WHO finansierades av USA:s försvarsdepartement Department of Defense, DOD 1948. Där FN är skapat av bland annat den skickliga David Rockefeller medlem av CFR och Committee of 300. Internationella kapitalet skapar FN och sedan kommer deras många olika FN organ som USAID med Population Control = Rashygien programmet med Världsbanken som med finansiär med vaccinerings programmen i Afrika och Inplantat systemet NORPLANT som opererades in på över 500.000 kvinnor bara i Indonesien.

http://blog.lege.net/globalworldnews. ... nhof.se/wb832701/aids.htm
------------------------------------------------------------

http://www.naturalnews.com/026723_hea ... ccines_immune_system.html


http://www.whale.to/vaccines.html

Håll till godo, för dom som har Ögon att se, med och Öron att lyssna med...

Posted on: 2011/1/11 13:13

Edited by MrSmith on 2011/1/11 13:28:20
 Top 


The Alex Joes Show Because there's a war on for your mind; broadcaster,
#7


The Alex Jones Show - Infowars.com


Because there's a war on for your mind; broadcaster, filmmaker and news analyst Alex Jones brings you an in-depth look at the news between the day's headlines.

Här har du unika MP3 filer över nästa alla av Alex Jones intervjuver!

Spara inför framtiden på externa hårddiskar, eftersom det kan försvinna!


Länk till MP3: http://xml.nfowars.net/Alex.rss


Shortwave

M-F 11:00am - 1:00pm on 12.160MHz
M-F 9:00pm - 12:00am on 4.840MHz
Tuesday-Saturday 12:00am - 3:00am on 3.215MHz
All central times

If you don't have personal Internet access or a shortwave radio, you can always catch the show by tuning into one of the AM/FM affiliate stations in your area.

All Alex's pertinent interviews are posted in the audio section of his website, Prison Planet.com.

Thank you for your support. If you are interested in helping our affiliate relations department get Alex's show on a station in your area, please Email Genesis Communications Network with information on that station(s), or leave a voice message at 512-291-5750.

On XM Radio
XM RADIO XM Channel 158
(channel 158 airs 8-9pm Weekdays Central Time)
Infowars podcast
Alex Jones Show Podcast
Now you can stay up-to-date with the latest news and information from the front lines of the Info War with the brand new daily podcast of The Alex Jones Show. Because there's a war on for your mind, Veteran Broadcaster, Filmmaker, and Media Analyst Alex Jones brings you thought-provoking interviews and takes an in-depth look at the news between the daily headlines.

Already Have iTunes?
Subscribe to the Alex Jones Show Podcast NOW
(Firefox Users Select "Launch Application" if prompted)
Download iTunes

Podcast Applications

Cross Platform
Windows, Mac, Linux
Juice - http://juicereceiver.sourceforge.net/index.php
Perl - renko - http://rasterweb.net/raster/code/renko.html

Windows
Nimiq - http://www.nimiq.nl/
iPodder.NET - http://ipoddernet.sourceforge.net/
Doppler - http://www.dopplerradio.net/
jPodder - http://jpodder.com/
Now Playing - A windows iTunes Plugin - http://brandon.fuller.name/archives/hacks/nowplaying/

Macintosh
iPodderX - http://ipodderx.com/

Unix
bashpodder - http://linc.homeunix.org:8080/scripts/bashpodder/


Huvud-Länk: http://www.infowars.com/listen.html


Posted on: 2011/1/10 14:32
 Top 


Eco-Fascists Call For Prison Cities
#8


Eco-Fascists Call For Prison Cities

Paul Joseph Watson
Infowars.com
January 6, 2011

People who resist the state controlling every aspect of their existence will be forced to live in squalid ghettos while the rest of the population will be tightly controlled in high-tech prison cities – that’s the future envisaged by eco-fascists who are exploiting the contrived global warming fraud to openly flaunt their plan for the total enslavement of mankind.

The threat posed by the kind of scenario being promoted by Forum for the Future, the group responsible for the chilling video below, cannot be emphasized enough. The dictatorial hellhole of 2040, where cars will be banned, meat rationed, farming completely abolished and overtaken by the state, behavior catalogued on “calorie cards,” and careers ordained by the government, is the ultimate goal of the control freaks who have seized the reigns of the environmental movement.
Nearly every aspect of the policies undertaken by the global dictatorship that runs the “planned-opolis” depicted in the video are lifted wholesale from historical tyrannies.

- The state completely taking over the means of food production and farming. This is a throwback to the Soviet system of collectivized farming, where Stalin organized land and labor into large-scale collective farms. Farmers who resisted the state taking over their farms were arrested and sent to Siberian gulags. As a result of the mass seizure of property and the disruption that collective farming brought to food production, upwards of 3 million people died from starvation from 1932-33 alone. A similar system imposed in Maoist China under the “Great Leap Forward” led to the Great Chinese Famine and the starvation of at least 36 million people.

- The incarceration of resistors to green fascism inside squalid ghettos and their subsequent separation from family members is a frightening throwback to the Nazi-run Warsaw Ghetto and other concentration camps and prisons within cities that housed Jews and political dissidents during World War Two.

- The restriction or even outlawing of meat, something already being vehemently pushed by eco-fascists, to the point where a hamburger becomes a rare delicacy to be enjoyed on special occasions – and only then if you can afford it. As my wife who is Chinese will attest, up until the late 80′s before China started to lift itself out of poverty, meat was a rare treat that was sparsely available and highly restricted. Again, the “planned-opolis” is nothing less than a fusion of Communist and fascist control measures inflicted upon the population to keep them poor, starving and weak.

The people who produced this video, funded by monolithic elitist banks and corporations like Royal Dutch Shell and Bank of America as well as the British government, know very well that every aspect of their “planned-opolis” is lifted directly from the most abhorrent and brutal dictatorships in history. They are openly flaunting the neo-fascist ideology behind the green movement.
Of course, as is made clear in the video, none of these regulations or controls will apply to any of the elitists imposing them on the rest of us. Think Al Gore and his multiple oceanside mansions with heated swimming pools. They will still be able to roll around in SUV’s and fly private jets while quaffing the finest fillet steak and belching tons of CO2 as they lecture the rest of humanity about their carbon footprint. Think Prince Charles and his insistence that the proles not be allowed to take baths as he lounges in the luxuriant splendor of royal palaces.

They are also engaged in a ploy to shift the parameters of the Overton Window - which is defined as “A range of policies considered to be politically acceptable in the current climate of public opinion.” By constantly bombarding us with extreme and repugnant proposals, they gradually wear down the human psyche until people begin to accept draconian controls over their personal life as normal, necessary and reasonable.

This is part of the reason behind last year’s “splattergate” controversy, where global warming alarmists – again funded by government and big business – produced an infomercial in which children who refused to lower their carbon emissions were slaughtered in an orgy of blood and guts.

This is a psychological attack and a realization of the stepping stone method to tyranny. Whereas we might not accept cars being banned and meat being rationed now, we will accept incandescent light bulbs being outlawed and paying carbon taxes on fuel. As each hurdle is cleared, the globalists propose something more extreme so that we will always come to a compromise and accept a slighter lesser tyranny, but in the long term, the elitists achieve all of their goals with aplomb.

And to top it all off, the debate between the “liberals” over at the Guardian website in response to this story did not revolve around a castigation of this authoritarian future hell, but a question of whether old people should merely be advised by government workers how to kill themselves when they reach 65, or whether the state should just kill them directly.

This kind of despotic destiny is not only being pushed by the elite, it has an army of greenwashed zombies behind it who have been recruited to make the democide of the elderly (the useless eaters) an intellectually acceptable and reasonable idea. Presumably, the disabled and the mentally ill will also be exterminated in the pursuit of a highly efficient “planned-opolis,” another idea of which Hitler would have vehemently approved.

Once government is given the power to kill anyone they deem to be unproductive in this collectivist Orwellian nightmare, the gates of hell are thrown wide open. In comparison, meat rationing, carbon taxes, eco-surveillance, calorie credits and transport restriction will seem like a walk in the park.

Stock up for the Holidays with eFoodsDirect and get FREE Shipping! (Ad)

Alex Jones’ seminal film Endgame, released in 2007, warned precisely of the kind of hi-tech slave grids being implemented that are now routinely proposed by top eco-fascist organizations. We urge you to warn everyone you know about this agenda and to stand up in unison to resist the first great assault on human liberty of the 21st century, which is now certain to be inflicted on us under the guise of saving mother earth. We either stop this now, or we end up in the eco-ghettos that our masters have readied for us in their “planned-opolis” of 2040.

Se 2 Videos http://www.infowars.com/eco-fascists-call-for-prison-cities/

this is nice...Posted on: 2011/1/7 23:33
 Top 


There Is A WAR Being Waged Against The Working Families Of America! Sen Bernie Sanders
#9


There Is A WAR Being Waged Against The Working Families Of America! Senatorn Bernie Sanders Han kallar sig demokratisk socialist, och är en av mycket få socialister som valts till federala befattningar i USA i modern tid och är den första socialist som valts till senator.


Lika är det i nu Sverige vi har Två så kallade Politiska Block som är Fullt ut Kontrollerade av Eliten i London City med Washington!

Röda Och Blåa Laget är helt i Händerna på Världsbyggarna (Läs Pirater kallades de Historiskt, och de ansåg att folk ska leva i Slaveri!) och Nu råkar det Blåa Laget efter att Fredrik Reinfeldt var 3 månader före Valet 2006 i Kanada på Bilderbergsgruppens möte där Moderaternas Partiledare i Opposition får Kör Order att Nu ska det Blåa Laget Styra Sverige! Hemma I Swedala Väntar Statsministern Göran Persson på Domen från Bilderbergruppen! När han får veta Faktum att Eliten i London bestämt att Blåa Laget ska styra då viker han och säger åt Herr Fredrik Reinfeldt varsågod nu är det er tur att styra...Skickliga Bilderbergmedlemmen Fredrik Reinfeldt är bara ett tag i Maktens korridor! Kom ihåg vad Eliten gör De Bygger upp En sen Förstör de det de Bygger UPP, så har de alltid gjort som Alex Jones säger...

------------------------------------------------------------------
Citat: Prof. Carroll Quigley “Det här argumentet att två partisystemet skall representera motsatta ideal och politik, av högern eller vänstern är en befängd idé. Två parti systemet skall vara identiskt lika...”

Nice
http://www.infowars.com/

Du behöver bara studera dessa:

http://thepiratebay.org/search/carroll%20quigley/0/99/0

Posted on: 2011/1/7 23:03
 Top 


Lagligt Knäcka Storbanken JP Morgan genom att Köpa Silver Guld!
#10


Från Vaken.se framsida 101129. Med anledning av den franskfödde anfallspelaren och aktören Eric “Kung Eric” Cantonas analys av vad som tvingat ned mänskligheten i träldom (banksterväldet) och hur slaveriet enklast avskaffas (VI knäcker bankerna) – har nu en websajt och kampanj skapats för just detta syfte:

http://www.bankrun2010.com

Planen är att ALLA den 7:e december tar ut sina pengar i kontanter. Kampanjen anser att de enda legitima banker är de som tjänar människorna och inte – som det är i dag – tvärtom.

Klicka på läs mer för att läsa hela artikeln eller läs den på

www.kristofferhell.org

Vi kan helt Lagligt Knäcka Storbanken JP Morgan genom att vi tar ut Fysiska Sedlar istället för att betala med Bankkortet!

Då säger vissa ja med då kraschar ju banksystemet! Nigel Farage beskriver ändå i sitt tal att EURON kommer att KROSSAS, när de försöker Rädda Portugal och Spanien.

Se Videon:

http://www.prisonplanet.com/nigel-far ... do-you-think-you-are.html


För varje Krona, Euro, Dollar Du tar ut ur Banksystemet, så är Dessa Storbanker Du tar ut ifrån är då Skyldiga att Fylla på Kapitaltäckningsgraden!

Om Tillräckligt många gör detta så tvingas dessa Banksters Bankerna Ner på Knä av Folket, för första gången! Sprid detta till Alla Du känner!

Planen är att alla den 7:e december tar ut alla sina pengar i kontanter.

Kampanjen anser att de enda legitima banker är de som tjänar människorna och inte – som det är i dag – tvärtom.

Förhoppningen är att kampanjen skickar en så stark signal att elitens hantlangare (d v s folkvalda) av ren självbevarelsedrift börjar ta den röstande allmänheten på allvar – eller att det helt enkelt knäcker ett banksystem man beskriver som “korrupt, kriminellt och dödligt” – och genom det tvingar fram en ny lösning med allmänna institutioner som bara lånar ut pengar som faktiskt finns och gör detta till 0% ränta."Är vi medvetna om de ekonomiska konsekvenserna en framgång för vår kampanj innebär?

Vi är framförallt medvetna om konsekvenserna av det avreglerade och okontrollerade globala finanssystemet har på våra arbeten, vår hälsa, vårt utbildningsväsende, våra pensioner, våra industrier, vår miljö, vår framtid, vår värdighet och värdigheten hos medborgarna i de länder systemet genom skuldsättning förslavat och som aldrig kommer att kunna betala tillbaka och vars naturtillgångar därför exploateras. Detta är det öde som väntar om vi i Väst i dag inte fattar varandras händer."


-------------------------------------------------------------------------

Faceboksidor till länder som hitills anmält intresse att delta i “Kung Cantonas revolution” sprider sig Nu som en Löpeld:

Källa: http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=938

* Albanien
* Australien
* Belgien
* Bulgarien
* Colombia
* Danmark
* England
* Frankrike 1
* Frankrike 2
* Grekland
* Holland: (*** CENSURERAD ***)
* Holland (NY)
* Island
* Irland
* Italien: (*** CENSURERAD ***)
* Italien (*** ÅTERSTÄLLD ***)
* Italien (NY)
* Libanon
* Luxemburg
* Mexico
* Portugal
* Rumänien
* Spanien
* Schweiz
* Slovakien
* Tjeckien
* Tyskland
* Uruguay
* USA

Till de Fysiska Sedlarna och Myntens försvar

Läsare bekanta med vår artikel om den utomkonstitutionella utfasningen av kontanter som sedan en tid pågår i Sverige: EX: Du får Inte Längre Åká Buss om du har sedlar och mynt! “'

Vi är verkligen på väg mot koncentrationslägret”,

(Vår rekommendation 2010 och framåt bara börja använda Fysiska kontanter till alla dagliga inköp) Då Tvingas Systemet, att ta fram riktiga Valuta Distributionen igen!


Enligt uppgift har tusentals människor i över tjugo länder i Europa och Amerika hörsammat Eric Cantonas revolutionära anfallsplan:[1]Isn't that nice

Posted on: 2010/11/29 11:06

Edited by MrSmith on 2010/11/29 11:26:48
 Top 


Could Vancouver 2010 be the next 9/11?
#11


Om 10 dagar startar OS Olympic Games och redan nu kommer viktiga varningar om en Stöld av Sprängämnen Gödsel Dynamit 2 ton Ammonium Nitrate, samma Bolag Israeliska Verint som kontrollerade Kamerasystemen i London 7/7 och stängde av dom har nu full kontroll över kamerorna i och runt om i Vancouver och Kanada!

The same Israeli company Verint, whose camera systems were on buses and the London underground and inconveniently (for us) malfunctioned on 7/7/05 during the London Bombings, was the same company to install cameras in Vancouver Airport, the subways in Montreal, and other key locations around Canada.

Orginallänk till Alex Jones enastående info för de som har ögon att se med och öron att lyssna med!

http://www.infowars.com/could-vancouver-2010-be-the-next-911/

WARNING: I now believe I have reasonable grounds to suspect there may be a “false flag” attack carried out during the Olympics in Canada. The games will take place in Vancouver and Whistler from Feb. 12th until Feb. 28th. Below, I have compiled the following suspicious activity by searching and analyzing the news from various media sources and by speaking with citizens in Canada themselves.

In my opinion, an attack on the Olympics while it is being highly guarded would be the perfect way to bring in more police state measure and to more fully integrate the US and Canada into a functioning North American Union. But the question remains, is that really what is happening right now?

I hope you will look at the information and make up your own mind as to what pattern you see unfolding, any information provided is for analytical and educational purposes only and is meant to raise public awareness of current events and the potential dangers they could present.

WARNING SIGNS:

1.)

Two tons out of 6,000 tons of Ammonium Nitrate, (a material used in making powerful explosives) have gone missing from a shipment to a storage facility in the Vancouver area from a company that was recently bought out for $22 billion by some of the world’s largest financial companies. These companies are Goldman Sachs, AIG, The Carlye Group and others.


( Vi vet i dag att Michael Moore har haft kopplingar direkt till The Carlye Group, som är en ren CIA front täckmantel, en av många!)

http://www.mooreexposed.com/ Undvik dessa avledningsfilmer och se Alex Jones Super videos som ger dig uppvaknandet! Eliten tänker Offra USA för att kunna införa Nya Världsordningen, och de ser signalerna överallt, även i Sverige ett Sönderfall överallt och det här är bara en början, Eliten planerar att ta bort 80% av mänskligheten, se filmen End Game, by Alex Jones! PS: Har någon därute en svensk Subtitle till videon End Game by Alex Jones, hjälp om du vet av någon svensk text:

http://www.endgamethemovie.com/

Obama Deception visar vem Barak H Obama är och hans kompisar bakom draperierna!

Finns att ladda ner helt fritt gratis, ingen upphovsrätt tack vare Patrioten Alex Jones! Finns på svenska... leta här:

http://thepiratebay.org/search/obama%20deception/0/99/200

http://www.obamadeception.net/

http://www.falloftherepublic.com/


http://www.infowars.com/

Störst av alla NWO, större än svenska censurerade SVT, Fri Television and Alex Jones I love him.....

http://www.prisonplanet.com/ Världens näst största New World Order webbplats
..............................................................................................


Fortsättning av Could Vancouver 2010 be the next 9/11?

The company that was purchased is called Kinder Morgan. Kinder Morgan didn’t report the two tons missing for over a month, when they did report it they came back a week later only to say they simply made a “clerical error”. Soon after the announcement, the RCMP started their investigation and came back saying they can’t confirm that it was really accounted for. Kinder Morgan has also tried to point out that they are only one company in the chain that had contact with the shipments. 250 truckloads were reportedly sent to Dyno Nobel (an explosives company) for packaging.

There were also trucking companies hired to ship the product that the RCMP is attempting to track down. To put this into perspective, it is claimed that only one ton of this material was used during the Oklahoma City bombing, and now two tons are missing. That amount is more than enough material to cause substantial damage to numerous locations. With all of this said, the question arises, who has the capability and the motive to steal two tons of Ammonium Nitrate?

http://www.youtube.com/watch?v=D7k_OBjhfFs (Ammonium Nitrate not confirmed to be accounted for)

http://www.nytimes.com/2006/08/28/bus ... 9kindercnd.html?_r=1&dlbk (Kinder Morgan bought out by financial giants)

2.)

The media is suddenly going wild about how Al-Qaeda terrorists in Afghanistan are now using Ammonium Nitrate for explosives and the Afghani government has banned the use of the material. Afghanistan has also banned the use of Ammonium Nitrate for fertilizer due to this problem. There are many articles like these.

http://news.xinhuanet.com/english2010 ... 2010-01/24/c_13149134.htm (Al-Qaeda behind recent Ammonium Nitrate bombing)

http://www.strategypage.com/htmw/htweap/articles/20100125.aspx (Afghanistan bans Ammonium Nitrate fertilizer)

3.)

Right on cue, as if it were a screenplay, and four days before the State of the Union address, the guy you have all heard of since 9/11, haven’t seen in a long time and who is probably dead, Mr. Usama Bin Laden ladies and gentlemen, give him a round of applause! He just came out in what is probably going to turn out to be yet another faked video and predictably praised the underwear bomber that burned his genitals in a failed bombing attempt on Christmas Day of 2009 and said the attacks will continue until we stop supporting Israel. In fact, look just how effective these guys are, they can get our freedoms taken away by our own governments, simply by penetrating our security and hurting only themselves in the process, clever aren’t they?

http://www.nytimes.com/2010/01/25/world/25binladen.html (Bin Laden, just in time)

4.)

In a recent development Canadian parliament has been prorogued (A term where they are suspended typically in order to make new legislation and where all governmental power resides within the office of the Prime Minister.) until March 3rd (Remember that date.) after the games. The Prime Minister has also been given the sole responsibility for making the judgment call to shoot down any high jacked aircraft; normally this is not his responsibility.

This is strangely the same as before 9/11 where Dick Cheney was given control of the military air defenses for a short time due to war games being conducted, and he denied the request to shoot down the plane approaching the Pentagon. This was testified to by Transportation Secretary, Norman Mineta in front of the 9/11 Commission, though no mention of this was given in the final report you can still watch the video of his testimony.

http://www.vancouversun.com/opinion/C ... +Games/2419576/story.html (Parliament Prorogued)

http://tvnewslies.org/html/9_11_facts.html (Dick Cheney on 9/11 info)

http://www.youtube.com/watch?v=bDfdOwt2v3Y (Norman Mineta before the 911 Commission)

http://www.kelowna.com/2009/09/18/pm- ... lympic-terror-norad-says/ (PM in charge)

5.)

On February 14th, 2008, Canada and the US signed an agreement which allows for the deployment of US troops inside Canada.

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=8323

And if the military wasn’t enough, police officers are allowed to come join in now.

Headline: New maritime security law will deputize U.S. officers “in every part of Canada” during integrated operations. (North American Union anyone?)

“On November 27, Public Safety Minister Peter Van Loan and Justice Minister Rob Nicholson tabled legislation that would transform designated U.S. police and security agents into peace officers equal to the RCMP “in every part of Canada” during joint maritime border operations.”

The Olympics in of 2010 will be a “joint maritime border operation”.

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=16499

6.)

British Columbia’s privacy office has been frozen, leaving the government unaccountable, says a leaked letter.

“Operations at the Office of the Information and Privacy Commissioner have ceased, leaving British Columbians with no independent office to hold the government accountable, says a leaked letter marked “Extremely Urgent” to the Speaker of the Legislative Assembly. The letter, sent Friday, is from the executive director of the Office of the Information and Privacy Commissioner, Mary Carlson, and is addressed to Bill Barisoff.

She said staff have shut down the whole operation to avoid any legal issues that could arise from reviewing cabinet files or law-enforcement information. Their duties also include opening appeal files and privacy complaints, securing and reviewing records on the subject of an appeal, authorizing time extensions to respond to access requests and policing the timeliness of government responses to access requests.”

http://www.canada.com/news/national/p ... 20says/2475035/story.html

7.)

Hospitals cancelled 2,400 elective surgeries to make room for apparently, much expected patients needing surgeries during the Olympics. Of course, public relations is blaming them for doing it for other reasons like saving money. They say that even if that makes no sense, because the government had no problem spending well over a billion dollars on the Olympics, they are clearly not hurting for money, even if that is what some people think.

http://news.sympatico.cbc.ca/abc/Loca ... s-cancelled-surgeries-dix

8.)

It seems that people may be getting tipped off or have prior knowledge already! What are they afraid of if the largest joint security operation ever taken on by Canada and the US is there to protect them? “Obama is not alone; presidents and prime minister of other countries around the globe are sending representatives as well.”

http://www.examiner.com/x-29795-Vanco ... lympic-opening-ceremonies

9.)

The same Israeli company Verint, whose camera systems were on buses and the London underground and inconveniently (for us) malfunctioned on 7/7/05 during the London Bombings, was the same company to install cameras in Vancouver Airport, the subways in Montreal, and other key locations around Canada. Also, worthy of noting is that in the past, during a large terrorist attack where their systems are installed, as the DOW goes down, stocks at Verint have always shown to have gone up. They are said to be connected to the Madrid bombings on 3/11, as well as 9/11. In more interesting news about Verint’s systems,

“It appears that there is a backdoor in Verint’s system that can be accessed any time from any where. Still the U.S. continues turning the other cheek and allowing it to happen.”

http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=164395 (Verint stock and other info)

http://verint.com/corporate/releases_ ... id=245&pageno=1&year=2002 (Verint press release on Vancouver Airport contract)

http://www.billslinksandmore.com/Bill ... -israeli-spying-problems/ (Backdoor in Verint security systems)

http://www.propagandamatrix.com/artic ... y2005/130705buscamera.htm (Verint 7/7 bus camera malfunction)

http://verint.com/corporate/releases_ ... id=360&pageno=1&year=2004 (Verint press release on London Underground contract)

10.)

Security measures have been increased to an historic all-time high with a budget of $900 million dollars, amid financial turmoil. Security includes the foreign United States military using NORAD to secure the air, purchases of 800 CCTV security cameras, new fences, two remote submarines to check for underwater threats and even bomb sniffing dogs. Canadian military with warships, black helicopters and fighter jets have been seen floating and flying around the Vancouver area already in January causing fear to many Canadians. There will also be tens of thousands of police and private security forces who are reported to be renting schools and trailers to use as bases for their operations.

Strangely enough, regardless of the build-up of security they have undertaken and the threat of attacks, they seem to double-think and claim to not be worried about it that much and are even allowing weaknesses in security to be exploited through the media. The contracted security companies have even been hiring people with zero background in security to help run security at the games, people who will not even have enough time to train properly to do their job.

http://www.youtube.com/watch?v=LM5NEtUOFy8 (American troops ready to cross the border in the case of attack)

http://www.youtube.com/watch?v=r_kkBHa6718&feature=related (Big Brother at the Olympics)

http://www.newswire.ca/en/releases/ar ... January2010/19/c9859.html (Unprecedented security)

http://www.vancouversun.com/sports/Le ... +Norad/2461441/story.html (NORAD says lethal force is an option)

http://www.vancouversun.com/sports/Lo ... +force/2430087/story.html (Law enforcement renting trailers)

http://www.whistlerquestion.com/artic ... dary-games-rental-secured (Law enforcement renting elementary schools)

http://www.youtube.com/watch?v=rB54Lk00eTk

(Vancouver Airport Authority Not Serious About Olympic Security)

http://www.vancouversun.com/sports/20 ... ellers/2453439/story.html (Strict airport security needed)

http://olympics.thestar.com/2010/article/755326–security-olympic-screening-assigned-to-novices (Security personnel will be novices)

11.)

The corporate/government-controlled media outlets are exaggerating the threat of radical Islamic terrorism and the UK has raised the threat level to “severe”. The media is also throwing around the term “Al-Qaeda” specifically, it almost seems as if they are trying to scare people. In addition, they’ve even said there is fear of a repeat of the 1996 Atlanta bomb blast.

http://thetyee.ca/Blogs/TheHook/Olymp ... 7/security-Atlanta-blast/ (Afraid of a bomb)

http://www.youtube.com/watch?v=Xv-VgPil7b4 (Terror threat level raised to severe)

http://www.macleans.ca/article.jsp?content=20070306_094145_4900 (Al-Qaeda attacks being prepared for by the military)

*My explanation of why the media is used to scare people:

The method for control that professional mind manipulators use is referred to as “Problem, Reaction, Solution” and works using basic mind manipulation techniques, like this; first they cause a traumatic event, a good example that relates to this is 9/11. This causes people lots of grief, pain and fear, and when a traumatic event occurs, the mind naturally attempts to figuratively construct what is sometimes called an “amnesia wall” around that event to block it out, this is a way our mind helps us to deal with fear by forgetting about it. But you can’t just forget about it, you have to have a reason that behavior is acceptable in light of the present danger.

Next, the programming is set in place of who is the enemy and who can stop them. The next phase is to cause the people to recall the traumatic event(9/11/01). By suggesting and warning about the possibility it could happen again, they help to reinforce peoples’ fears of having to experience another traumatic incident.

So by causing them to access the (traumatic) memory that their conscious mind is actively trying to block out, this actually causes them to access the programming they were given after that previous traumatic event happened. The programming was set in place for what should happen next in the case that the traumatic memory is ever brought up again. Subsequently, this causes them to chase after the “hero image” (The government in this case.) that was previously set up for them to trust in to save them from ever having to experience another traumatic incident. Thus the people are willing to relinquish their freedom for security.

By doing so they are exploiting natural processes in the mind and exploiting the “Problem, Reaction, Solution” formula for control. In short, it works by creating a problem, getting the victim to respond to the problem, and providing the victim with a predetermined solution to that problem that was created for them, to bring about a desired outcome for the controller.

http://thepiratebay.org/torrent/45357 ... _Programming_WorkBook.pdf

(Educational book on Neuro Linguistic Programming)

http://loveforlife.com.au/content/09/ ... trolled-slave-fritz-sprin

(Educational book on Trauma Based Mind Control)

12.)

Olympic protests are being rightly predicted to be held by people who are being labeled radicals, (Who in the public mind have begun being associated with “terrorists” and even labeled “domestic terrorists”.) some of the protesters may truly be radicals, and some have publicly stated that they will use violence to disrupt the Olympic games. Certainly though, not all of the protestors are violent extremists. That to me is suspicious as well, who would publicly call for acts of violence and destruction other than someone who is being protected? As if this isn’t enough, Vancouver Integrated Security Unit basically stated that they would not necessarily rule out using agent provocateurs in protests (another false-flag technique), that is very alarming for the peaceful protestors planning to attend.

http://www.straight.com/article-24116 ... e-out-agents-provocateurs (Police won’t rule out using agent provocateurs)

http://www.nowpublic.com/sports/harry ... pic-protesters-terrorists (Olympic protestors called terrorists)

http://www.cbc.ca/canada/british-colu ... pic-violent-resister.html (Anti-Olympic protestor supports violent direct action)

13.)

We also have some strange things happening that have proven in the past to be unusually accurate about predicting the future (Ex. Tom Clancy’s novel that predicted the incident between Russian and Georgia). Here, we find a recent novel written about the Olympics being attacked by terrorists in 2010 in Vancouver, setting the precedent that this is something possible and we should expect it and be afraid. This also is used, once again to cause us to recall a traumatic event such as 9/11 (by the Al Qaeda association) and associate it with the new potential traumatic event (Olympics attack) so the same programming about what to believe and how to act carries over.

http://www.ctvbc.ctv.ca/servlet/an/lo ... /?hub=BritishColumbiaHome (Olympics attack novel: BC Red Snow)

14.)

Another strange thing someone noticed is that we have a Hollywood movie (2012) placed in the year 2012, (a movie about the destruction of the world and the elite leaving behind the masses in protective bunkers only to save themselves) mentioning British Columbia 2010. Why was that put in there? Before 9/11 we saw 9/11 in the movies, on TV shows, in books and in video games. Someone knew a long time ago what was being planned for the future.

http://www.youtube.com/watch?v=sePNNy8wjgE (2012 clip)

http://www.youtube.com/watch?v=4JHThf32azM (This is an 8 part series showing the Illuminati, New World Order, Freemasonry and 9/11 in entertainment before 9/11 happened, it is very fun to watch.)

15.)

I believe that there will still be hundreds of thousands of people in the area on March 3rd trying to get out using the underground rail, boats, planes and other various modes of transportation. This sets the stage as a prime target for a large death toll and mass hysteria. Locals that left on vacation will also be returning home around this time; the events officially end on Feb. 28, 2010.

Also, I want to point out something a bit strange. Notice the pattern of doubled odd numbers with each of the three previous false flag terrorism events; 3/11 in Madrid, 9/11 in New York, 7/7 in London, and possibly 3/3 in Vancouver. Could another false flag fall on March 3rd?

16.)

There was a foiled “terror plot” called the “Toronto 18” in which 18 people were arrested and detained. Their plan was reportedly to behead the Prime Minister and use Ammonium Nitrate bombs to blow up targets around Canada. The leader has been sentenced to prison for life and is serving that time, but another walked away free after being sentenced 7 years in prison because of his four years already spent in jail. Why did the judge let someone who states he wants people to die to leave jail? And what has happened to the other 16 people? Could they be agents and the “ringleader” a patsy? It’s not out of the question.

http://www.thaindian.com/newsportal/w ... -away-free_100307152.html (Terrorism conspirator walks free)

http://abcnews.go.com/Blotter/toronto ... ror-plot/story?id=9595349 (Mastermind sentenced to life)

17.)

An electrical hydro vault in downtown Vancouver also exploded recently and injured three workers while they were doing “regular maintenance”. Electrical maintenance on a thing they claim isn’t even being used for anything? Now, I don’t know about you, but that’s at least a little bit suspicious to me. Why were they working on something that isn’t even used? I find it even more suspect because in the novel that I mentioned earlier, the author calls for cutting power to certain areas in order to facilitate the terrorist attacks. None of the injured workers have been named or interviewed by anyone at all and the cause of the explosion is still “under investigation” by WorkSafe BC. Could this relate to preparations for an attack? Was it a cover for illegal things happening nearby? Or was it just an accident?

http://www.kelowna.com/2009/12/24/thr ... pital-with-serious-burns/ (Workers injured in downtown blast)

18.)

The Canadian government bought over $1 million worth of tickets, over 3,200 seats, and refuses to tell why, or who gets them, if anyone does. In some seemingly good news, some politicians are refusing to accept tickets as perks because they say it is “inappropriate”. More recently though,

“The federal and provincial governments are trying to say that the tickets are only being used to ‘advance government agendas’, as though that admission makes it sound any better.”

Now that doesn’t sound suspicious to you, does it?

http://www.ctvbc.ctv.ca/servlet/an/lo ... /?hub=BritishColumbiaHome ($1 million in tickets purchased)

http://network.nationalpost.com/np/bl ... ront-of-olympic-line.aspx (Tickets being used to advance agenda)

http://www.theglobeandmail.com/news/n ... -scrutiny/article1445472/ (Government spending money on tickets raises debate)

19.)

Originally, tickets were sold out in two days, prices varied but went as high as $750 per event. Soon after, those who purchased the tickets began to resell them online for higher prices, some as high as $5,000. Ticket sales at those prices have been steady for months until a couple of weeks ago. Suddenly tickets aren’t being purchased, and lots of people are selling their tickets! Tickets are now being sold at prices lower than they were originally. Usually, before an event, the price will go up, but apparently people don’t want to go now, why would that be?

http://sportsillustrated.cnn.com/2010 ... 25/vancouver/?xid=shareFB (As the Olympics near, people are dreading the games.)

Is it possible that after 9/11, spotting false-flag style terrorism is so much easier now that people have been educated and people have begun seen these things on their own? Is it that people don’t trust their own governments? It’s becoming very evident that people are losing trust in their governments, and they shouldn’t trust them either. There are scores of sites now popping up warning about this possible attack on the Olympics, and searching for more evidence that this could be a false-flag attack. A friend of mine in the Army at Ft. Bragg, NC said to me in recent months that he believes the US military is preparing for a false-flag attack. Now that was scary for me to hear, because he didn’t go into any more detail than that. Anything is possible, and these things are plausible. We don’t need to be afraid, we just need to get the word out, if we do, this may never happen.

The reason it would happen is so it could be blamed on another entity, if they can’t do that anymore, they lose that method and have less power over us. Together by spreading the information about this, we can eliminate the threat of false flag terror take away that weapon from those who wish to exploit it and we can use this information as a weapon and turn it right back around on them. I would rather nothing happen, but if it does, we’re going to be here ready to answer why we thought it would happen, and ready to turn this event back against them. So please, join in the search for more information, check out the companies involved, check out the people involved, check their connections, check out previous false flag attacks, learn how they work and find out if anything you see this time reminds you of a previous event. Together, we can save the world, one person at a time, wake up to the world around you, and wake up those around you. Thank you.

Contact the author on Facebook:

I will be posting any relevant updates to a Facebook group page “The Anti New World Order Group”. Anyone with relevant information is welcome to bring it to peoples’ attention through the page.

Coming Soon:

Vancouver 2010: False Security – Real Terror Trailer By Ryan Pennington

Posted on: 2010/1/31 23:32

Edited by MrSmith on 2010/1/31 23:49:07
 Top 


MORDET PÅ STATSMINISTERN OLOF PALME
#12


Best Review by help of Dr John Colemans MI6 agenten, Committee of 300, http://www.coleman300.com/ Svenska dokumentären från 2008. Ebbe - the movie.

Se alla dessa 10 avsnitt och spara dom för framtiden: http://www.youtube.com/watch?v=fjlsnrljR14


http://svtplay.se/v/1458768/ebbe_the_movie

http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/ ... bbe-the-movie_2744491.svd

Historien om Ebbe Carlsson är också historien om ett skört och genomkorrumperat politiskt system säger Karin af Klintberg och Jane Magnusson.
Denna dokumentär är en klassisk avledare där Sveriges främsta intervjuas med de kan inte på grund av politiska skäl säga sanningen till folket, därför då brakar allt samman!

Sant är att vårt Politiska system är Korrupt som Karin af Klintberg och Jane Magnusson påpekar, men de kan utvidga denna Tes till hela världen har NU nått Universell politisk korruption...


Sanningen är enkel och ödmjuk, Sveriges Statsminister och oppositionen Socialdemokraternas nästa Statsministerkandidat är båda 2 Bilderbergmedlemmar...Med andra ord de jobbar inte för Sveriges bästa och Folkets verkliga Frihet...

Eliten skapade det politiska systemet, och fick dig att känna dig Fri eftersom du fick välja mellan ett BLÅTT LAG och ett RÖTT LAG...
----------------------------------------------------------------------
Citat: David Rockefeller, Comittee of 300 beskriber i sin egen biografi hur de tämker offra USA för att införa Global Regering via FN de skapade, genom tankesmedjan CFR....Läs Prof. Carroll Quigley och du får se det rätta Ljuset eliten avskyr....

Källa: http://blog.lege.net/globalworldnews.st/

”Under mer än ett århundrade, har ideologiska extremister i vardera änden av det politiska spektrumet kastats sig med glädje över publicerade nyhets incidenter. Som till exempel mitt sammanträffande med Castro som används för att attackera Rockefeller familjen över deras enorma påstådda inflytande inom Amerikanska politiska och ekonomiska institutionerna.

En del tror att vi är en del av en hemlig sammansvärjning som arbetar mot USA:s bästa intressen! Beskrivningen av min familj och mig som Internationalister som konspirerar med andra runt om i vår värld för att bygga en mer enhetlig global politisk och ekonomisk struktur, kalla den gärna, ”en värld” om du vill! Om detta är anklagelsen. Så erkänner jag mig skyldig, och jag är stolt över det!”Källa: David Rockefeller, Memoirs, Random House, 2002, sid. 405

http://www.prisonplanet.com/articles/ ... 006/130906confrontcfr.htm
----------------------------------------------------------------------------

Ebbe Carlsson var officiellt en medelmåttig bokförläggare som blev en av Sveriges mest kända människor under slutet av 1980-talet. Genom en enda person ges en avslöjande inblick i en mycket speciell politisk era i Sveriges historia.

Ja vi vet alla att mordet på vår Statsminister Olof Palme är olöst, vilket går att jämföra med John F Kennedy mordet
! Olöst, men idag så far sedan länge Ljuset nått oss, genom Dr John Coleman MI6 agenten som avslöjade Committee of 300 med deras långa Agenda, New World Order!

Vi ser nu alla resultatet av denna långa Palme 24 åriga Mordutredning! Ett totalt fiasko som alla viktiga utredningar, ex: [b]Estonia
som sprängdes inifrån vilket många nu vet och det var därför Sveriges Regering gick så långt att de ville bygga en sarkofag med Cement över hela vraket! Efter denna panikåtgärd så skapades i all hast ett Förbud att Dyka på Estonia Vraket...
----------------------------------------------------------------------------

Troligen var Ebbe en insider i Sveriges hemliga Regeringsnätverk som inte väljs vid Demokratiska val! Ebbe fick full insyn i Regeringskansliet och access inom Polis medans Palme levde!

Ebbe Carlsson var en Agent som jobbade troligen för Säpo eller Militären (Här spekulerar vi, vilket media gör hela tiden till 100%!) vilka idag styr Sverige med hjärnhand genom Militärens nätverk med London!

Vi lever tyvärr i en låsas Demokrati som Prof Carroll Quigley beskriver i boken Tragedy and Hope! Demokratier som Sverige går alltid under under våldsamt upplopp!

Prof. Carroll Quigley beskriver på sidan 1200, The Unfolding of Time i Tragedy and Hope, att all historisk forskning visar att när ett land ta bort sin ordinarie militära armé av medborgarsoldater (Som nu skett i Sverige, under Olof Palmes tid kunde vi mobilisera 700.000 Soldater!) och att när de börjar ersättas av en mindre professionell armé av yrkessoldater ex: KFOR-styrkan, då är det bara en tidsfråga innan Demokratin urholkas.

Detta gäller också en upptrappning av hårdare lagar, med konfiskation av legala vapen! Överallt där detta skett i Ryssland/Sovjetunionen, Kina, Tyskland med Hitler så har medborgarna i respektive land alltid råkat illa ut.

102 nya 5½ ton tunga bepansrade fordon som fått namnet Galten kommer 2006, ett fordon gjort för de kommande kravallerna med ekonomiskt utslagna folkmassor när ekonomierna slutligen havererar! Pansar vagnen Galten kommer med stål galler på alla sina glasade rutor, den klarar terräng, stadsmiljö och i-stort alla trappor plus stigningar på upp till 60° lutningar. Detta bestämdes redan efter EU toppmötet 2001 när Göteborgskommitténs slutbetänkande kom.
--------------------------------------------------------------------------

Nu fortsätter Blåa Laget 2010 att sänka fler och fler ersättningar och ex: ALLA Pensionärer får nu 3% mindre i pension och nästa år likadant, vilket ger sammantaget lägre och lägre tillväxt.

Lägre tillväxt ger mindre av Fördelningspolitik,mm...


HUR MORDET PÅ STATSMINISTERN OLOF PALME BEGICKS

Mordet på Olof Palme var politiskt: Dr John Coleman beskriver hur medlemmarna i Committee of 300 står ovanför lagen/lagarna de är bara "ansvariga" inför sina egna medlemmar inom Committee of 300.

Därför blir den sannolika Hypotesen, motivet till mordet på Olof Palme berodde på att Palme bromsade Sveriges medlems anslutning till det kommande EU, Europas Förenta Stater, och då blev plötsligt Olof Palme ansvaring inför sina medlemmar i Committee of 300. Om du aldrig har hört talas om Committee of 300 så är detta helt normalt! I skolorna och på universiteten lär man inte ut hur världen fungerar eller styrs!

Olof Palme medlem av Committee of 300 och
Bilderberggruppen mördas med hjälp av helmantlade special pansarbrytande kulor. 153.8 grains. = 9.97 gram s k " metal piercing" av fabrikat: Winchester-Western kaliber .357 Magnum. Bombredden: 2.54 mm Med sex tumps pipa cirka 400 m/s och 820 Joule i anslags energi. De som låg bakom mordet var tränade specialister och mördaren använde en mycket "ovanlig" pansar brytande kula som är till för att slå sig igenom eventuellt den skottsäkra skyddsväst för normala kulor om Olof Palme skulle kunna ha burit.

------------------------------------------------------------------------

Vår käre Statsministern Olof Palme blev mördad den 28 feb, 1986, nu hela 24 år senare är mordet fortfarande olöst! Olof Palme visste vilka de verkliga krafterna (Bilderberggruppen) var bakom skapandet i EU och Olof Palme varnade oss alla för EU:s skapelse, vilket alla kunde höra för den som har öron att lyssna med och ögon att se med! Några dagar innan Olof Palme blev mördad så sa han följande i den Grekiska Televisionen. Dokumentären finns på TV1 filmarkiv.

Citat: Olof Palme ”EU är farligt för små länder som Sverige, om det nationella oberoendet påverkas… Vi är inte medlemmar av EU och vi kommer inte heller att bli medlemmar av EU, men vi samarbetar med EU utan problem” Olof Palme menade Sverige kunde samarbeta fullt ut med EU, men man behövde ändock en självständighet för att kunna fortsätta vara Sveriges viktiga Globala Rättvisans Röst som Palme starkt var drivande i sin unika Utrikespolitik.

Den sista intervjun som finns registrerad på Rosenbad är den 28 februari 1986, mindre än nio timmar innan Olof Palme blir mördad av Världsregeringen representanter. Statsministern Olof Palme berättar för svenska folket på ett klarläggande sätt var Palme stod någonstans i valet över Sveriges självständighet och det kommande Europas Förenta Stater. Citat: Olof Palme "...EG är ett högerprojekt från början till slut..."

Det är också därför Polisen inte kan lösa mordet på Sveriges Statsminister Olof Palme, därför främmande Regeringar är inblandade i mordet! Kom ihåg att det finns två sidor av terror nätverken! Palme var helt emot att Sverige skulle bli medlem av EU, därför började Militär Medicinska Industri Komplexet inom Committee of 300 en klassisk massiv PSYOPS operation nu riktad mot Sverige och Olof Palme personligen!

Vilken gick så gick så långt att både Sovjettiska och Natos ubåtar till slut trängde långt in på svenskt territorium. Denna årtal långa trakasseringen av Olof Palme med borttagandet av SÄPO:s skydd vid det slutliga mordet, var även en klar signal till de framtida kommande ledarna i Sverige! Att Passa er noga! Vi kan få bort vilken vi vill, när vi vill!

En effekt av detta statsminister mord blev att det politiska systemet förvandlades över en natt, vi fick plötsligt sju socialistiska partier som av allt fler väljare känner att någonting är mycket fel med det politiska systemet! Där allt fler väljer att hoppa av politiken. Där större delen av Riksdagens debatter I-stort har dött på de allvarliga frågorna, de handlar bara på slutet om kosmetika frågor. Vi har även sett ett formidabelt gatlopp i TV och tidningarna med Sveriges stora Tsunami -Watergate som är en följetong som alldrig tycks ta slut! Där resultatet är troligen en till myndighet, ett svenskt Swedish Homeland Security med mer centraliserad säkerhets kontroll över alla svenska myndigheter.

Där eftersom ett "ny" myndighet Swedish Homeland Security centralstyrt med Säpo/Polis och militären kommer att få "tillgång" till allt fler register under tidens gång! Inte ens "sekretessen" över sjukvårdens register är heliga längre, (Från 1 april 2006 har Säpo rätt att bryta sekretessen för patienter i sjukvården om det gäller personer som anses utgöra ett hot mot kungahuset eller stadsledningen. Underlag: SoU 2004:108. ) vilket betyder att den heliga sjukvårds sekretessen är snart lika tomma ord som orden etik och moral. Framtiden innebär att du inte längre kan berätta allt för din läkare, eftersom snart har säkerhetspolisen i Sverige fått tillgång till "alla" uppgifterna, vilka sedan genom EU:s medlemskap kan nå det privata Interpol som kontrolleras av Internationella bankeliten med David Rockefeller, medlem av Committee of 300 som F.d. MI6 agenten Dr John Coleman beskriver, och Coleman har sedan 1972 haft runt 650 förutsägelser om får framtid med 97% rätt i sina analyser.

SVT2 visar 2006-02-26 kl 20.00 Dokumentären Jag såg mordet på Palme, av Mikael Hylin. Han är även känd för manuset till Lilla Jönssonligan och cornflakeskuppen. 1996 och några andra filmsagor! Den skicklige Mikael Hylin riktar "större" delen av strålkastar ljuset mot fel håll, han riktar ljuset mot "botten" av Pyramiden, med knarkuppgörelse, utslagna, kriminella, alkohol-hjärnskadade A-lagare som påstås ha mördat Olof Palme av misstag! Varför saknade Sveriges Statsminister SÄPO:s beskydd den ödesdigra natten? En i raden av många avledningasfilmer om Palme mordet, som släpptes vid en lämplig tidpunkt. Därför får dessa avledningsfilmer också tillgång till hela TV-nätet på bästa sändningstid, sanningen var att Christer Pettersson friades även i lögndetektor testen! Sista intervjun som gjordes på Christer Pettersson 2003, säger han att att mordet på Palme var troligt utfört av krafter högt upp i samhällspyramiden. För makten blev Christer Pettersson ett lämpligt offer som utnyttjades in i det sista! Leif GW Persson analys i Debatt 060228, kl 22.00. Är glasklar, "att det går inte att lösa Mordet på Statsministern Olof Palme."

Dr John Coleman beskriver i sin bok CONSPIRATORS' HIERARCHY, THE COMMITTEE OF 300. hur Committee of 300 har så kallade olika Murder. Inc Firms. som finns i Europa och United States under olika namn som "Assassination Bureau," " Matarese Circle" och PERMINDEX som låg bakom President John F Kennedy mordet under: "...direction of Sir William Stephenson, for years the Queen of England´s number one "pest control" operative. Sidan 173.

Är du Poliskommissarie eller i övrigt intresserad av världens märkliga händelser, köp då F.d. MI6- agenten Dr John Colemans otroliga fakta späckande bok. Jag kan inte lägga ut något mer data i denna otroliga bok, eftersom Dr John Coleman har den fortfarande under tryckning!

Och boken säljer i nu mycket stora upplagor, på grund av att folk håller på att snabbt vakna upp!

För kontakt, Dr John Colemans adress: Telefon: 1 (800) 942-0821 Adress: W.I.R.2533 North Carson St. Suite J-118 Carson City, NV 89706.


OLOF PALME GÅR EMOT EG/EU VID SLUTET AV SITT LIV

Committee of 300 medlemmen Olof Palme jobbade mycket starkt under 60- 70-talet för "ett" EU, Europas Förenta Stater men sista åren av hans liv förändrades Olof Palme och även hans syn på EU projektet.

Olof Palme menade att Sverige kunde samarbeta fullt ut med EU, men man behövde ändock en självständighet för att kunna fortsätta vara Sveriges viktiga Globala Rättvisans Röst som Palme starkt var drivande i sin unika Utrikespolitik.

Den sista intervjun som finns registrerad på Rosenbad är den 28 februari 1986, mindre än nio timmar innan Olof Palme blir mördad av Världsregeringens representanter. Statsministern Olof Palme berättar för svenska folket på ett klarläggande sätt var Palme stod någonstans i valet över Sveriges självständighet och det kommande Europas Förenta Stater.

Citat: Olof Palme "...EG är ett högerprojekt från början till slut..."

Citat: Olof Palme ”EU är farligt för små länder som Sverige, om det nationella oberoendet påverkas… Vi är inte medlemmar av EU och vi kommer inte heller att bli medlemmar av EU, men vi samarbetar med EU utan problem”

Citat: Olof Palme "Den svenska neutralitetspolitiken bestämmer vi själva. Dess innebörd är alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Därför ansluter vi oss inte till militära allianser, (Läs NATO) fogar inte in oss i något stormaktsblock. (Läs EU) Därför måste vi genom fasthet och konsekvens skapa förtroende för vår förmåga att hålla fast vid den valda handlingslinjen, (Läs självständigheten) förtroende för vår vilja att inte falla undan för påtryckningar från främmande makt. " (Läs Bilderberggruppen)
-------------------------------------------------------------------------
Fd. biträdande utrikesministern Richard Burt, USA, beskrev 1988 när ´Statsminister Olof Palme försvann "Sverige blev ett "normalt" land utan Palme." De efterföljande Regeringarna försökte inte längre förändra världen till det bättre!

Jag gjorde det igen, jag Blåste Dom De Hemska Frimurarna ur vattnet, he, he Puss och Kram...

Posted on: 2010/1/14 1:18
 Top 


USA OCH DET NU SNABBT KOMMANDE TOTALITÄRA ÖVERVAKNINGS SAMHÄLLET
#13


KPRC news in Houston recently filmed a secret experiment by law enforcement agencies including the Dept. of Homeland Security of a drone intended to spy on Americans.


The drone uncovered during this investigation are not like the large, expensive models used by the military for targeted strikes on militants half a world away. These are manufactured by Insitu out of Bingen, Washington http://www.insitu.com/uas (corporate offices located in Australia), only weigh about 40 pounds (18.1 kg) before monitoring equipment is installed. This model has the capacity to stay airborne for up to a day.

The Houston Police Department responded with the following statement, “Potential public safety applications include mobility, evacuations, homeland security, search and rescue, as well as tactical.”


Such benign excuses were also used during the passage of draconian bills such as FISA and the Patriot Act before it was revealed the much more insidious and rampant applications of those tools.

Houston is within the coastal and border zone of America, where two-thirds of the population lives and where constitutional rights are routinely disregarded according to the ACLU, yet this poses the question about whether this is pilot program and the usage of unmanned drones might become a regular policy of law enforcement agencies in surveillance operations.

JEFF RENSE BESKRIVER HUR VÅR TV ÄR MYCKET FARLIG DÅ DEN ANVÄNDS MOT BEFOLKNINGEN FÖR ATT PROGRAMERA VÅRA/DINA KÄNSLOR, SLÅ AV DUMBURKEN, ELLER GÖM DEN I KÄLLAREN.


Ja i filmen Eagel Eye http://www.eagleeyemovie.com/intl/se/ så får vi en mind control programming, Predicted Programing som det kallas av forskaren Alan Watt: http://www.cuttingthroughthematrix.com/ Där förföljs en ung grabb av ett mardrömslikt samhälle där allt är övervakat, och datorer överakar det mesta, även Drones övervakningsplan som spionerar på medborgarna! Och nu är det här om du läser längst upp...

http://www.infowars.com/domestic-espi ... ert-spy-drone-discovered/

Nästa nyhet är sprängstoff:

Iran demands UK accountability for Afghan drug problem

Iran’s foreign minister says Britain must be held accountable for the way it has managed the drug problem in Afghanistan which has led to a tenfold growth in narcotics production.

“Before anything else, the UK must answer to the international community about the kind of management it has employed in Afghanistan that has raised illicit drug production from a few hundred tons to around nine thousand (tons),” said Manouchehr Mottaki.

Undra hur länge Manouchehr Mottaki får leva efter ett sånt kraftfullt uttalande! Manouchehr Mottaki säger i klartext:

Att England bär fulla ansvaret för att Opiumskördarna Ökat från några hundra ton till 9000 TON OPIUM i Afghanistan ... *Oj, oj, oj Säpo, KFOR-styrkan, Polisen, alla Kriminalare se hit alla som jobbar mot Drogerna i samhället! Hur länge tänker ni tillåta att detta får fortgå, och allt fler kärnfamiljer krossas av alla dessa Djävla satans droger.....

Nu har ni alla en möjlighet, hädanefter ser ni Alex Jones Dokumentärer och lär er för Böveln hur Verkligheten fungerar.....

SE VIDEON: http://www.obamadeception.net/

SE VIDEON: http://www.falloftherepublic.com/

VISA DESSA FILMER FÖR SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT, OM DU VILL SÅ HAR DU FULLT TILLSTÅND ATT LADDA NER OCH BRÄNNA VIDEOS OCH GE TILL DINA VÄNNER, VARFÖR INTE POLISEN PÅ DIN ORT, SKICKA TILL DIN POLITIKER, MINISTER, ALLA MYNDIGHETER, MM
Citat: Martin Niemöller

"Först förföljde de Kommunisterna, men jag protesterade inte för jag var ingen kommunist. Sedan förföljde de Socialisterna, men jag protesterade inte för jag var inte socialist. Sedan förföljde de fackföreningsfolket, men jag protesterade inte för jag var inte fackföreningsman. Sedan förföljde de judarna, men jag protesterade inte då heller för jag var inte jude. När de sedan kom för att ta mig, då fanns det ingen kvar som kunde protestera."

Martin Niemöller var en stor tänkare han såg igenom lögnerna:


I.G Farben Leverkusen uppfann producerade och levererade 95% av ZYKLON B gasen = prussic acid = blåsyra.

ZYKLON B gasen gjordes i en så stor mängd så att det skulle räcka till att döda 200 millioner människor. Denna stora mängd av ZYKLON B kan även betyda att Tyskland såg "alla" folkgrupper som ett hot som måste förintas, vilket inte kan uteslutas!

ZYKLON B gasen såldes av Bayers genom företaget Degesch och användes av T4 högkvarter = Mord AB med deras "dödshjälp" med de främsta ledande Nazist psykiatrikerna i de olika koncentrations - lägren, vilka som var den verkliga kraften bakom Adolf Hitler http://blog.lege.net/globalworldnews.st/

http://www.infowars.com/iran-demands- ... -for-afghan-drug-problem/


Posted on: 2010/1/11 0:17
 Top 


Will the real Underwear Bomber please stand up?
#14


Vilka Bedragare! Allt vi ser och hör är ett bedrägeri i våra Media.....


http://www.infowars.com/will-the-real ... r-bomber-please-stand-up/

Du som forskat om Law Of Attraction, Attraktions Lagen så vet du att Obama Högutbildad Harvard Advokat som Jobbar för Eliten, vet säkerligen om denna lag!

The Secret: http://www.thesecret.tv/ Att om du vill ha Ondska så ska du fortsätta att säga Onda saker! Och om du Vill ha kärlek, ja då försvinner Ondskan automatiskt!

Detta visste alla Elitens främsta tänkare Platon, Viktor Hugo, Abraham Lincoln, Shakespeare, Sir Francis Bancon, mm....Samtidigt så Ökar ändå just nu i början av 2010 Fredspristagaren Obama det Elaka Tonfallet och säger följande...

Obama pekar ut al-Qaida

USA:s president Barack H Obama anklagade på lördagen för första gången terrornätverket al-Qaida för att direkt ligga bakom en 23-årig nigeriansk mans attentatsförsök mot ett flygplan över Detroit på juldagen. Vilket är kanske i verkligheten är en Patsy....

Herregud vilket lurendrejeri, Al Qaida skapades Ju av Eliten i London och Washington!

Barak H Obama Fredspristagaren 2009: "Vi är i Fullt krig med al-Qaida"http://www.expressen.se/Nyheter/1.183 ... vi-ar-i-krig-med-al-qaida


"Isn't the only hope for the planet that the industrialized civilizations collapse? Isn't it our responsiblity to bring that about?" - Maurice Strong, founder of the UN Environment Programme.

Detta är början på dödstöten för västerländska världfärdsamhället, I kväll 2010 9 jan fick vi veta att GM Likviderar SAA. Eliten driver fram Nolltillväxtsamhället och de driver med oss, som de samtidigt kontrollerar media i stort!

Läs den skickliga Maurice Strongs skrämmande citat ovanför till höger hur de tänker stänga ner vår globala industriella civilisation!


Samtidigt fick vi veta att alla Pensioner sänks för alla pensionärermed 3 %, vilket automatiskt betyder lägre tillväxt i svenska samhället, mindre jobb, mindre välfärd... Och Alt Styrs nedmonteringen av Internationella Bankelitens familjer Comittee of 300... allt i linje med Maurice Strong, founder of the UN Environment Programme som skapades av London....

När ska folk vakna.se Kram på er....

Posted on: 2010/1/9 2:23

Edited by MrSmith on 2010/1/9 2:38:34
 Top 


KLIMATBEDRÄGERIET DAGENS NYHETER CENSURERAR OCH HJÄLPER BILDERBERGGRUPPEN
#15


Läs klimatartikeln som stoppades av DN, Dagens Nyheter....Ju fler som skriver desto fler ser bedrägeriet.....Kopiera och sprid

Hans Bergströms artikel om ”klimathotet” hann inte mer än publiceras på Dagens Nyheters nätupplaga, innan den togs bort.

Nu har Hans Bergström gett LindeNytt (Se länk längst ner.) tillfälle att publicera artikeln istället. Läs hela den ”förbjudna” artikeln nedan.

Efter FN-fiaskot
Hans Bergström om behovet att tänka nytt i klimatfrågan.
Med Köpenhamnskonferensen över, vore det väl om vi lät den pågående ”vargavintern” över Europa och Nordamerika kyla känslorna. Det finns ett behov, och borde finnas ett utrymme, för att reflektera på nytt över klimatfrågorna. I minst tre avseenden behövs en omstart:

Vetenskapen. Det gäng som har bildat kärnan i FN:s klimatpanel, IPCC, har agerat på ett sätt som är vetenskapligt fullständigt oacceptabelt. Forskarna ifråga har manipulerat data för att få dem att stämma med deras aktivistiska övertygelse, ”to hide the decline” (i temperatur) som det heter i ett av de beramade e-mejlen. De har hellre förstört grunddata än överlämnat dem till det övriga forskarsamhället. Högkvalificerade forskare som den svenske professorn Wibjörn Karlén , expert på temperaturförändringar i arktiska områden, har nekats tillgång till klimatpanelens data för att kunna jämföra med sina egna.

FN-gänget har systematiskt sökt hindra att vetenskapliga tidskrifter publicerar manus från forskare med andra data eller slutsatser. En forskare i nätverket tog på sig uppgiften att rensa Wikipedia från allt som kunde störa beskrivningen av en unik och katastrofal uppvärmning av jorden. Bland annat utraderade han medeltidens värmeperiod från historien.

IPCC- kretsen har brutit mot fundamentala regler för vetenskaplig prövning och diskussion och bör ha förverkat allt förtroende i forskarsamhället. Med sitt nit att låta aktivismen gå före vetenskapen har den gjort stor skada även för FN. Dess fanatism behöver nu ersättas av en öppen vetenskaplig diskussion. Sedan 1979 finns det objektiva satellitdata av temperaturen i den lägre atmosfären, data som är oberoende av var mätstationer råkat placeras. De visar en ökning av jordens medeltemperatur med 0,14 grader C per årtionde – något mer i norr, mindre vid ekvatorn.
Nästa fråga gäller kombinationen av orsaker. Kring detta behöver forskarsamhället mötas till öppet och kritiskt samtal. De kommande tio åren blir mycket viktiga att följa, givet att vi nu har låg solaktivitet och sedan ett par år ändrade Stillahavsströmmar. Får vi rentav fallande temperatur på jorden eller tvärtom en logaritmisk uppgång kopplad till förstärkningsmekanismer? Svaret på den frågan ges inte av politiskt tyckande, utan av data och forskning. En sak är klar: de klimatmodeller som har presenterats av aktivisterna i FN stämmer inte.

Programmet. Som dansken Björn Lomberg och andra har visat, är extra miljarder som sätts in på forskning och utveckling en flerdubbelt bättre investering än miljarder av subventioner till ofärdiga och ineffektiva ”energialternativ”. En helt ny generation av kärnkraftverk, vätgasbilar och elbilar med hjälp av helt ny batteriteknik, teknik för ”rent kol” – genombrott på dessa områden skulle ge verkliga framsteg utan svåra ekonomiska uppoffringar. Ett fokus bör ligga på kraftverk – helt enkelt för att de utgör stora, koncentrerade enheter där program för kärnkraft och ”rent kol” får en betydande effekt i volym utsläpp. En gigantisk ökning av ”klimatbistånd” till Afrika etc är däremot helt fel väg att gå. FN-fond för bistånd till Afrika leder mest till korruption – både inom FN och i mottagarländerna. Det finns inget reellt politiskt stöd i västvärlden för radikalt ökat bistånd, varför ”klimatbistånd” mest skulle komma att ersätta sådant som stöd till barns hälsa och lägre födelsetal.

Processen. FN-spåret är kört i och med Köpenhamns-fiaskot. Framsteg kan inte nås med den här metoden. Med ”framsteg” menar jag meningsfulla åtgärder för att minska världens beroende av fossila bränslen samt mänskliga utsläpp i atmosfären, något man kan vara för även om man misstror FN:s klimatpanel. Många talar nu om uppgörelser mellan block av länder (EU, USA, Kina, Indien) som ett alternativ.

Men det finns anledning att pröva hela ansatsen på ett djupare plan. Utan Kyoto-protokoll har USA de senaste tio åren gjort lika mycket som Europa med Kyoto-protokoll. Varför? Därför att USA har haft innovationskraften från teknologisk utveckling och motivet att göra sig mindre beroende av importerad olja från skurkstater.

Dagens process bygger på att obehag ska fördelas mellan länder. Ett alternativt paradigm skulle kunna vara att en ädel tävlan inleds om vilket samhälle som är mest innovativt ifråga om att utveckla och introducera ny energiteknik – framtidens bilar, batterier, kärnkraftverk, naturgas och metoder för ”rent kol”. Thomas L Friedman skriver om dessa två motsatta ansatser i The New York Times (20/12-09).

En tävlan byggd på vem som utvecklar bäst forskning och utveckling, det främsta innovationssystemet samt den mest dynamiska ekonomin för omvandling skulle kunna åstadkomma det som ett trögt och korrupt FN-system inte förmår (se också min kolumn i DN den 16 juli 2009 om detta frivilligspår efter en havererad Köpenhamnskonferens).

”Vem vinner?” är en mer appellerande fråga än ”Vem tar på sig störst börda?”.

Ledare publicerad i Dagens Nyheter den 31 december 2009.
Hans Bergström är docent i statsvetenskap, f.d. chefredaktör samt fristående kolumnist i Dagens Nyheter.

KÄLLA: http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=643

RESERVKÄLLA: http://www.lindenytt.com/page/nyhet/artikel.asp?artikelid=5347


---------------------------------------------------------------------------
KÖLDREKORDEN AVLÖSER SIG NU PÅ LÖPANDE BAND VÄRLDEN RUNT:

107 SVT Text Onsdag 06 jan 2010
INRIKES Publicerad 6 januari

Nya köldrekord är på väg

Det kalla vädret fortsätter flera
dagar till. Därmed är chansen - eller
risken - stor för nya köldrekord. Det
bli 10-15 minusgrader i Götaland och
omkring 20 minus på flera andra håll.

-Där det är riktigt klart kan det bli
ner mot 30 grader, säger Lisa Frost,
meteorolog vid SMHI.

Möjligheterna till köldrekord är
störst i norra Dalarna och södra Norr-
land. Det har tidigare talats om att
det kan bli minus 40 grader i Idre
och Särna i norra Dalarna men riktigt
så kallt tror SMHI nu inte det blir.


108 SVT Text Onsdag 06 jan 2010
INRIKES Publicerad 6 januari

Lägsta temperaturen som uppmätts i
trakterna kring Idre är minus 46,1
grader, vilket skedde senast år 1979.


I natt uppmättes -38,8 grader, vint-
erns hittills lägsta temperatur, vid
Hemavans flygplats i Lapplandsfjälen.
Nästan lika kallt som i Hemavan var
det i närbelägna Gielas, -38,7.


På morgonen var det med minus 32,6
grader kallast i Pajala.

Simonstorp i Östergötaland hade i natt
-19,7 grader medan Örebro hade -28,3,
lägst sedan 1987.

Gävle hade -29,3 grader vilket är den
lägsta januaritemperaturen sedan
krigsvintern 1942.
Snökaoas i övriga Nordeuropa - 133133 SVT Text Onsdag 06 jan 2010
UTRIKES Publicerad 6 januari

Snön skapar kaos i norra Europa

Trafikproblemen i Storbritannien
fortsatte på onsdagen när kylan och
snön drev söderut från Skottland och
norra England. Delar av England fick
ca fyra decimeter snö under natten och
myndigheter varnade för extremt väder.

Flygplatser i London, Birmingham och
Southhampton tvingades stänga.
Också i Danmark skapar ett halvmeter-
tjockt snötäcke problem för tågen och
bussarna.

Bandvagnar har fått rycka ut och ett
räddningsbolag har fått hjälpa över
400 bilister som kört fast i snön
eller kört av vägarna.

109 SVT Text Onsdag 06 jan 2010
INRIKES Publicerad 6 januari

Många utan el på grund av kylan

Den stränga kylan har lett till många
strömavbrott pga överbelastning i el-
näten. På onsdagsmorgonen var 11.500
av Fortums kunder utan el.

Värst var läget för 1.200 kunder i
Arvikatrakten i Värmland där strömmen
försvann tidigt på morgonen. De boende
fick vänta i åtta timmar, med minus
21 ute, innan strömmen återvände.

Fortum uppmanar alla avbrottsdrabbade
att koppla ifrån så mycket el som möj-
ligt så det går snabbare att åtgärda
felet. När strömmen är åter bör man
undvika att starta utrustning som
diskmaskin, tvättmaskin och tumlare.He, he vilka bedragare......

Posted on: 2010/1/6 21:04
 Top 


KLIMATBEDRÄGERIET DAGENS NYHETER CENSURERAR OCH HJÄLPER BILDERBERGGRUPPEN
#16


Läs klimatartikeln som stoppades av DN, Dagens Nyheter....

Hans Bergströms artikel om ”klimathotet” hann inte mer än publiceras på Dagens Nyheters nätupplaga, innan den togs bort.

Nu har Hans Bergström gett LindeNytt (Se länk längst ner.) tillfälle att publicera artikeln istället. Läs hela den ”förbjudna” artikeln nedan.

Efter FN-fiaskot
Hans Bergström om behovet att tänka nytt i klimatfrågan.
Med Köpenhamnskonferensen över, vore det väl om vi lät den pågående ”vargavintern” över Europa och Nordamerika kyla känslorna. Det finns ett behov, och borde finnas ett utrymme, för att reflektera på nytt över klimatfrågorna. I minst tre avseenden behövs en omstart:

Vetenskapen. Det gäng som har bildat kärnan i FN:s klimatpanel, IPCC, har agerat på ett sätt som är vetenskapligt fullständigt oacceptabelt. Forskarna ifråga har manipulerat data för att få dem att stämma med deras aktivistiska övertygelse, ”to hide the decline” (i temperatur) som det heter i ett av de beramade e-mejlen. De har hellre förstört grunddata än överlämnat dem till det övriga forskarsamhället. Högkvalificerade forskare som den svenske professorn Wibjörn Karlén , expert på temperaturförändringar i arktiska områden, har nekats tillgång till klimatpanelens data för att kunna jämföra med sina egna.

FN-gänget har systematiskt sökt hindra att vetenskapliga tidskrifter publicerar manus från forskare med andra data eller slutsatser. En forskare i nätverket tog på sig uppgiften att rensa Wikipedia från allt som kunde störa beskrivningen av en unik och katastrofal uppvärmning av jorden. Bland annat utraderade han medeltidens värmeperiod från historien.

IPCC- kretsen har brutit mot fundamentala regler för vetenskaplig prövning och diskussion och bör ha förverkat allt förtroende i forskarsamhället. Med sitt nit att låta aktivismen gå före vetenskapen har den gjort stor skada även för FN. Dess fanatism behöver nu ersättas av en öppen vetenskaplig diskussion. Sedan 1979 finns det objektiva satellitdata av temperaturen i den lägre atmosfären, data som är oberoende av var mätstationer råkat placeras. De visar en ökning av jordens medeltemperatur med 0,14 grader C per årtionde – något mer i norr, mindre vid ekvatorn.
Nästa fråga gäller kombinationen av orsaker. Kring detta behöver forskarsamhället mötas till öppet och kritiskt samtal. De kommande tio åren blir mycket viktiga att följa, givet att vi nu har låg solaktivitet och sedan ett par år ändrade Stillahavsströmmar. Får vi rentav fallande temperatur på jorden eller tvärtom en logaritmisk uppgång kopplad till förstärkningsmekanismer? Svaret på den frågan ges inte av politiskt tyckande, utan av data och forskning. En sak är klar: de klimatmodeller som har presenterats av aktivisterna i FN stämmer inte.

Programmet. Som dansken Björn Lomberg och andra har visat, är extra miljarder som sätts in på forskning och utveckling en flerdubbelt bättre investering än miljarder av subventioner till ofärdiga och ineffektiva ”energialternativ”. En helt ny generation av kärnkraftverk, vätgasbilar och elbilar med hjälp av helt ny batteriteknik, teknik för ”rent kol” – genombrott på dessa områden skulle ge verkliga framsteg utan svåra ekonomiska uppoffringar. Ett fokus bör ligga på kraftverk – helt enkelt för att de utgör stora, koncentrerade enheter där program för kärnkraft och ”rent kol” får en betydande effekt i volym utsläpp. En gigantisk ökning av ”klimatbistånd” till Afrika etc är däremot helt fel väg att gå. FN-fond för bistånd till Afrika leder mest till korruption – både inom FN och i mottagarländerna. Det finns inget reellt politiskt stöd i västvärlden för radikalt ökat bistånd, varför ”klimatbistånd” mest skulle komma att ersätta sådant som stöd till barns hälsa och lägre födelsetal.

Processen. FN-spåret är kört i och med Köpenhamns-fiaskot. Framsteg kan inte nås med den här metoden. Med ”framsteg” menar jag meningsfulla åtgärder för att minska världens beroende av fossila bränslen samt mänskliga utsläpp i atmosfären, något man kan vara för även om man misstror FN:s klimatpanel. Många talar nu om uppgörelser mellan block av länder (EU, USA, Kina, Indien) som ett alternativ.

Men det finns anledning att pröva hela ansatsen på ett djupare plan. Utan Kyoto-protokoll har USA de senaste tio åren gjort lika mycket som Europa med Kyoto-protokoll. Varför? Därför att USA har haft innovationskraften från teknologisk utveckling och motivet att göra sig mindre beroende av importerad olja från skurkstater.

Dagens process bygger på att obehag ska fördelas mellan länder. Ett alternativt paradigm skulle kunna vara att en ädel tävlan inleds om vilket samhälle som är mest innovativt ifråga om att utveckla och introducera ny energiteknik – framtidens bilar, batterier, kärnkraftverk, naturgas och metoder för ”rent kol”. Thomas L Friedman skriver om dessa två motsatta ansatser i The New York Times (20/12-09).

En tävlan byggd på vem som utvecklar bäst forskning och utveckling, det främsta innovationssystemet samt den mest dynamiska ekonomin för omvandling skulle kunna åstadkomma det som ett trögt och korrupt FN-system inte förmår (se också min kolumn i DN den 16 juli 2009 om detta frivilligspår efter en havererad Köpenhamnskonferens).

”Vem vinner?” är en mer appellerande fråga än ”Vem tar på sig störst börda?”.

Ledare publicerad i Dagens Nyheter den 31 december 2009.
Hans Bergström är docent i statsvetenskap, f.d. chefredaktör samt fristående kolumnist i Dagens Nyheter.

KÄLLA: http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=643

RESERVKÄLLA: http://www.lindenytt.com/page/nyhet/artikel.asp?artikelid=5347


---------------------------------------------------------------------------
KÖLDREKORDEN AVLÖSER SIG NU PÅ LÖPANDE BAND VÄRLDEN RUNT:

107 SVT Text Onsdag 06 jan 2010
INRIKES Publicerad 6 januari

Nya köldrekord är på väg

Det kalla vädret fortsätter flera
dagar till. Därmed är chansen - eller
risken - stor för nya köldrekord. Det
bli 10-15 minusgrader i Götaland och
omkring 20 minus på flera andra håll.

-Där det är riktigt klart kan det bli
ner mot 30 grader, säger Lisa Frost,
meteorolog vid SMHI.

Möjligheterna till köldrekord är
störst i norra Dalarna och södra Norr-
land. Det har tidigare talats om att
det kan bli minus 40 grader i Idre
och Särna i norra Dalarna men riktigt
så kallt tror SMHI nu inte det blir.


108 SVT Text Onsdag 06 jan 2010
INRIKES Publicerad 6 januari

Lägsta temperaturen som uppmätts i
trakterna kring Idre är minus 46,1
grader, vilket skedde senast år 1979.


I natt uppmättes -38,8 grader, vint-
erns hittills lägsta temperatur, vid
Hemavans flygplats i Lapplandsfjälen.
Nästan lika kallt som i Hemavan var
det i närbelägna Gielas, -38,7.


På morgonen var det med minus 32,6
grader kallast i Pajala.

Simonstorp i Östergötaland hade i natt
-19,7 grader medan Örebro hade -28,3,
lägst sedan 1987.

Gävle hade -29,3 grader vilket är den
lägsta januaritemperaturen sedan
krigsvintern 1942.
Snökaoas i övriga Nordeuropa - 133133 SVT Text Onsdag 06 jan 2010
UTRIKES Publicerad 6 januari

Snön skapar kaos i norra Europa

Trafikproblemen i Storbritannien
fortsatte på onsdagen när kylan och
snön drev söderut från Skottland och
norra England. Delar av England fick
ca fyra decimeter snö under natten och
myndigheter varnade för extremt väder.

Flygplatser i London, Birmingham och
Southhampton tvingades stänga.
Också i Danmark skapar ett halvmeter-
tjockt snötäcke problem för tågen och
bussarna.

Bandvagnar har fått rycka ut och ett
räddningsbolag har fått hjälpa över
400 bilister som kört fast i snön
eller kört av vägarna.

109 SVT Text Onsdag 06 jan 2010
INRIKES Publicerad 6 januari

Många utan el på grund av kylan

Den stränga kylan har lett till många
strömavbrott pga överbelastning i el-
näten. På onsdagsmorgonen var 11.500
av Fortums kunder utan el.

Värst var läget för 1.200 kunder i
Arvikatrakten i Värmland där strömmen
försvann tidigt på morgonen. De boende
fick vänta i åtta timmar, med minus
21 ute, innan strömmen återvände.

Fortum uppmanar alla avbrottsdrabbade
att koppla ifrån så mycket el som möj-
ligt så det går snabbare att åtgärda
felet. När strömmen är åter bör man
undvika att starta utrustning som
diskmaskin, tvättmaskin och tumlare.He, he vilka bedragare......

Posted on: 2010/1/6 19:35
 Top 


Re: Söker bra metod att bli av med inre känslor
#17


Hej Zin du tar upp ett mycket bra ämne som berör oss alla, vi har nog alla gått igenom mycket i livet. Och Livet är verkligen en prövning, jag tror själv att detta är bara en början på människans långa utveckling, och det du tar med dig är Kunskapen och erfarenheterna från ditt förhoppningsvis långa liv och lämmar bara Prylarna kvar...


Ta vi och tittar på Kärleken så är den för många en känslomässig fallgrop, min mamma sa alltid: "mister du en så står det ändå dig Tusen och åter tusen åter" Ja jag tror fullt ut på detta, du ska inte gråta över spilld mjölk som det heter! Gå vidare och Mjölka fram ny Mjölk och håll i hinken bättre nästa gång!

Tittar vi på hur samhället formats fram nu här på slutet av vår tidsperiod och sedan blickar bakåt så ser vi tydligt ett mönster!

Gammalt tillbaks så fanns det stora Kärnfamiljer på upp till 10 -14 individer där alla hjälptes åt och tog hand om varandra för Staten hjälpte inte individen på något vis!

Runt 1850 var det en enorm fattigdom, ja ekonomisk misär i Sverige där stora delar av befolkningen tvingades emigrerade till ex: Staterna därför de såg inte någon annan möjlighet att överleva om de var kvar i Svedala, som vi alla vet...

Ser vi nu tillbaka på 2009 så har vi fått ett samhälle som är på väg mot det gamla systemet, och det föds nya rekordkullar som vi alla har läst på nyheterna. Nu 2009 så har även snart alla trygghets systemen urholkats så hårt att inom några år från och med nu kommer vi se stor social misär, med drogmissbruk, alkoholism och med detta får vi mer inbrott och våld som tyvärr skapats av våra folkvalda som DU valt fram därför du tänkte inte riktigt på Valdagen! Nu ser du vad de gjort, och båda sidorna va det politiska Blocken är skyldiga! Socialdemokraterna var de som började förstöra Sjukförsäkringen om du ser blickar bakåt och ser vad som hänt historiskt!

Kom ihåg detta vid nästa val, lägg inte en gång till din röst på politiker som är medlemmar i Bilderbergruppens årliga möten, men inte berättar detta för sina väljare!

Bojkotta deras partier i Röda och Blåa Laget, varför inte den här gången ge din Röst till Piratpartiet http://www.piratpartiet.se/ istället för att ge den till de andra 7 Socialistiska Partierna, ja du läste Rätt Moderaterna det är extremt Socialistiska som på intet vis stoppade FRA-Lagen, och de andra Storebrors lagarna som gör Sverige långt värre en Öststaternas Stasi!
----------------------------------------------------------------------------
Historikern och författaren Donald Sassoon god vän med Huset Rothschilds skriver i sin bok HUNDRA ÅR AV SOCIALISM. Här berättar han sanningen om våra stora ideologier.

[b]Citat: Donald Sassoon "Socialismen skapades mitt i arbetarkampen av kapitalet, inte av arbetarna!"


Vilket även Prof. Carroll Quigley bekräftar att det Internationella kapitalet har tillskansat sig mänsklighetens gemensamma tänkande/sinnen. [/b]
--------------------------------------------------------------------------

Moderaterna är Socialister de till och med godkänner en Kassalag som tvingar alla Småföretagare att kontrolleras Dygnet runt, långt värre än George Orwells kunde föreställa sig i Storebror 1984! 2010 ska alla dessa kassaapparater vara Direkt Uppkopplade till Riksförsäkringsverket, 7/24 dygnet runt!

Vad blir nästa steg från våra Moderata Socialister? Ett GPS RFID- chip i varenda medborgare direkt uppkopplade på slutet till Världsbanken som sänder dig räkningen på ditt CO2 utsläpp, du råkade äta för mycket choklad så du Pruttade och fes för mycket och det kostade dig 200:- eller välja att Gå direkt i Fängelse och jobba av Skulden till den Privata kontrollerade Världsbanken, he, he....

så är stora delar av ekonomiskt utslagna och egendomslösa, kalla det slavar, eftersom Staten tillåter inte en individ att ha/hon får äga nått om den personen har socialbidrag!

Egendomsrätten är tyvärr inte inskriven i Grundlagen, därför är Sverige inte riktigt en <Demokrati, jämför vi nu ex: med Vietnam så är det en stor skillnad, har du betalt din egendom ex: ett hus på landet eller en Bungalow i tätorterna då äger du den och Vietnamesiska Staten drar inte heller in några skatter från ditt fullt ut ägda boende.

Men deras livsvillkor är fruktansvärt stenhårda, många miljoner hotas bara genom att priset på Ris spannmål går upp i pris så fort att de helt enkelt inte har pengar till maten, och Eliten med sina fullt ut kontrollerade Oljebolag, driver fram de så kallade Miljöbilarna som i själva verket ät Skitbilar, och tar den Värdefulla maten och hör och häpna kokar Sprit på maten som sedan Eldas upp i dessa Stenålders motorer!

Om du tänker efter noga i mina tankegångar så betyder detta följande: Ekologiska Kedjan blir bruten här och det betyder att vi Eldar NU Upp Matjorden i dessa SKITBILAR OCH GÖR ATT FATTIGA MÄNNISKOR SVÄLTER IHJÄL, FY för Böveln va sjukt...

Det finns inget av välfärdssystem I DESSA FATTIGA LÄNDER, blir någon sjuk så är det bara Kärnfamiljen som tar hand om dig inte Staten! Och detta är nu också mer och mer på väg i Sverige, eftersom välfärdssystemet som vi har tagit för givet ska avskaffas som Peter Wallenberg sa:


Den skicklige Peter Wallenberg berättar här vad som kommer att hända med Sverige fyra år före innan vi gick med i EU.

Peter Wallenberg medlem av De 300, Committee of 300.

Peter Wallenberg inför den Svensk-Amerikanska handelskammaren i New York i maj 1991.

Citat: Peter Wallenberg "Inträdet i EU kommer att medföra de mest dramatiska förändringarna i Sverige på 100 år, ja kanske någonsin. Följden blir omfattande neddragningar inom den offentliga sektorn. Frysta transfereringar och privata lösningar inom samhällsservicen."
--------------------------------------------------------------------------
Hela svenska Transfereringssystemet är hotat av Internationella Kapitalet, allt som DU tagit för givet är NU på väg mot sitt slut.

A-kassan håller på att bli förstatligad, av Moderaterna i Alliansen, du får nu 1 gång 300 dagar, 450 om du har barn, sen är det SLUT och Sociala väntar på dig!

Eliten ser den kollektiva fackföreningsrörelsen som ett stort hinder men krossas skickligt av Staten genom höjda avgifter!

Transfereringssystemet med sjukbidragssystemen, bostadsbidragen transformeras om till nått som ingen nu riktigt vet.

Vad som sker samtidigt globalt är att Committee of 300 vill att ländernas Regeringar och Parlament säljer ut allt som är i statlig ägo, ex: Bilderbergmedlemmen Maud Olofsson Industriministern som kanske visste om att Vattenfall ägd av svenska folket, vars Stamnät var i största hemlighet utbjudet till försäljning!

Där Eliten försökte ta kontroll över Stamnätet från svenska folket, och sen ser vi SAAB-slakten som styrs från Londons bankirer som vi alla har läst, 5 år ska nedläggningen ta!

Volvo ja allt är nu Hotat och vi kommer att få se mer, och mer nedläggningar när Eliten stänger ner världsekonomin!

Allt ska ut på privatisering! Även infrastrukturerna, med landsting, kommunalägda vattenverk, kraftbolag, skogar, vägar, belysning, gruvor, kommunalägda värmeverk, mm.! Samt att starka krafter hotar även hyresrätterna som vanligt folk lever i! Detta är på väg mot bostadsrätter, idén är att man då kommer även åt att skuldsätta fler vanliga arbetare som förut bara hyrde sitt boende.
--------------------------------------------------------------------------
http://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Wallenberg_%28f%C3%B6dd_1926%29

Eliten har ju fått oss stora delar av Kärnfamiljerna sprängda i Sverige, eller kanske vi ska säga söndertrasade där många nu sitter var och en för sig i en Betonglåda som kallas Lägenhet, eller i en villa i Januarimörkret och längtar efter mänsklig beröring värme, ja kalla det gärna kärlek. Många håller tyvärr på att ge upp och om du går ut och träffar och pratar med folk så får du en mycket tydlig bild, utarbetade kvinnor och män, sjukpensionärer, som drabbats av olika sjukdomar som du sällan hittar hos Naturfolken därför så brukar Mr Smith säga:


Citat: Mr Smith "Naturfolken är Ju Inte heller Vaccinerade, och behöver inte heller gå med Gåstolar på ålders höst." Ja jag gör som Alex Jones jag måste ju bara Raljera för Böveln, ingen lyssnar ju för Böveln och snart är det totalt Slutspel....
--------------------------------------------------------------------------
Ja Zin jag kan rekommendera dig 2 bra videos som beskriver för dig hur du ska gå i rätt riktning i livet och hur du använder Law Of Atracction, Attraktionslagen som ger dig framgång efter framgång om du bara följer de enkla Reglerna....

Ena videon är The Secret, mycket bra video som går igenom historiskt hur Eliten hela tiden kännt till dessa regler för Attraktion och gör att du kan forma ditt liv bättre och bättre...

Källa: http://www.thesecret.tv/

Sen är det en ny video som jag tror nästan inga känner till här på forumet och den heter The Compass, den visar hur viktigt du som individ går i rätt Riktning i livet, för att uppnå framgång...

Källa: http://www.thecompass.tv/

Hoppas du hittar någonting i det jag skrev Zin, ha det bra så länge.
------------------------------------------------------------------------
Quotes: Arthur Schopenhauer 1788 - 1860

"All truth passes through three stages. First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident."

Citat: Tage Danielsson. "Det är proffsen som gör att rosorna dör. Ge mig hellre en glad amatör."

Posted on: 2010/1/4 2:40

Edited by MrSmith on 2010/1/4 2:58:06
Edited by MrSmith on 2010/1/4 3:00:54
Edited by MrSmith on 2010/1/4 3:29:28
 Top 


Oljan kommer att räcka i miljoner år. Eliten säger att den är slut om 50 - 60år
#18


Mer än 60 procent av den energi som produceras i världen kommer från olja och naturgas. Och med nuvarande förbrukning anses jordens oljeresurser vara uttömda om 50-60 år. Men nu vänder forskning från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm upp och ner på alla begrepp.

-Det här är inte slutet. Det här är inte ens början på slutet. Kanske är detta slutet på början av oljetiden, säger Vladimir Kutcherov, professor i geologi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Oljan räcker i Fyra miljoner år

De flesta forskare anser att jordens oljeresurser har skapats genom att biologiskt material, rester från växter och djur, genom årmiljonerna har lagrats ner som sediment i jordskorpan. Och de anser också att all den olja som har bildats sedan jordens födelse kommer att ha eldats upp av oss människor inom femtio, sextio år.

-De har helt fel, säger Kutcherov.
Hur länge kommer oljan att räcka?
- Fyra miljoner år, minst.

Råoljan nybildas ständigt


Vladimir Kutcherovs forskning visar att olja kan skapas på ett helt annat sätt än man hittills har trott.
- Olja skapades, skapas och kommer att skapas i övre jordmanteln för evigt, säger han.
Tänk dig att 10, 20 mil rakt ner under jorden, där det är varmt, där trycket är enormt - där finns oljans beståndsdelar – kol och väte. Genom att efterlikna den miljö som finns där nere i en tryckkammare har Vladimir Kutcherov och hans kolleger lyckats få fram oljemolekyler. De menar att olja ständigt nybildas i jordens inre och långsamt sipprar upp mot ytan genom sprickor i berggrunden.

Vi Behöver inte oroa oss Oljan tar inte slut.

- Den huvudsakliga slutsatsen är att vi behöver inte vara oroliga för att nästa generation ska ha olja. Vi kommer att hitta tillräckligt med oljeresurser på vår planet, säger Kutcherov.
- För att vara helt ärlig – det är mer eller mindre än kommersiell hemlighet – men det finns naturgas i både Sveriges södra och norra delar.Tidigare provborrningar efter gas och olja i Sverige har varit resultatlösa. Men nu spirar hoppet igen bland oljebolagen. I dagarna har Shell inlett provborrningar efter naturgas på tre platser i Skåne. Men frågan är om inte Kutcherovs upptäckt är en nyhet som mänskligheten helst skulle vara utan just nu när klimatdebatten är som hetast och vår användning av bensin och olja pekas ut som den viktigaste orsaken till att temperaturen på jorden stiger.

Citat: Vladimir Kutcherov "- Jag är ingen expert på klimatproblem, men min åsikt är att temperaturen på denna diskussion är för hög."

http://www.nyhetskanalen.se/1.1423503 ... r_att_racka_i_miljoner_ar
---------------------------------------------------------------------------


Eftersom nyhetskanalen.se inte går in på djupet i dessa så viktiga nyheter, så ska jag försöka beskriva det Globala Oljebedrägeriet: Jag skrev för 8-9 år sedan om Abiotiska råoljan skapas av Jordens inre, och det är bara att hålla med professor Vladimir Kutcherov, i hans nya tes, och den sjuka ensidiga klimatdebatten vi utsätts för i media och TV.

Lär dig förstå skillnaden på den Fossila oljan och den Abiotiska oljan = ABIOTIC oil. En Abiotisk olja är en "oorganisk" olja som skapas av Jordens inre och flyter sakta upp mot Jordskorpan.!

Det finns inte någon energi kris! I så fall är den skapad! Dr. Nick Begich visar hur Peak Oil är ett bedrägeri liksom energikrisen som skapades av Bilderberggruppen 1973-1974 då Olof Palme vägrade USA:s Utrikes minister Henry Kissinger att besöka Bilderbergruppens möte det året i Saltsjöbaden. Familjerna inom Committee of 300 spände sina muskler för Sverige och världen, och vi fick nästan använda oss av ransoneringskupongerna!

Ladda ner ljudfilen, MP3 med Dr. Nick Begich som visar att Peak Oil är ett skapat bedrägeri
http://www.prisonplanet.com/audio/110405peakoil.mp3

Mr Smith är av den ståndpunkten att den Fossila Oljan är i stort slut!

Och att den oljan har bara hittats på djup ner till nivån 4880 meters djup. Under den nivån hittar man bara ICKE fossil olja, en Abiotic oil. En helt oorganisk olja som inte alls har någonting med förmultnade växter och djur att göra! Som tillverkas under enormt tryck och hetta inne i Jordens inre!


1. Vårt Klimat går mot en Kallare period vilket alla oberoende data visar!

Detta Ockulta Frimurar gäng som bildat kärnan i FN:s klimatpanel, IPCC, har agerat på ett fruktansvärt ovetenskapligt vis.

FNs klimat forskarna har manipulerat klimatdata för att få dem att stämma med deras Globala Agenda! Vilket Romklubben menade att de skulle använda klimatet som en Fiende mot världens folk, skuldbelägga alla att de är orsaken till allt och slutligen föra fram en global skatt på allt och alla!

FNs klimat forskarna har till och med förstört viktiga original mätdata och vägrar överlämnat dem till det övriga forskarsamhället, nu över 31.000 oberoende forskare..

Högkvalificerade forskare som den svenske professorn Wibjörn Karlén , expert på temperaturförändringar i arktiska områden, har nekats tillgång till klimatpanelens data för att kunna jämföra med sina egna.

FN-gänget har systematiskt sökt hindra att vetenskapliga tidskrifter publicerar manus från forskare med andra data eller slutsatser. En forskare i nätverket tog på sig uppgiften att rensa Wikipedia från allt som kunde störa beskrivningen av en unik och katastrofal uppvärmning av jorden. Bland annat utraderade han medeltidens värmeperiod från historien.

Källa: http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=643
--------------------------------------------------------------------------
Officiellt skapades Oljan av fossila djur och växter under miljoner års tid. Under hög värme och tryck! Vi har även fått lära oss att denna fossila olja snart är slut av allt fler så kallade experter! Eller är vi förda bakom ljuset med felaktig kunskap? En sak vet vi att där människorna lyssnat och följt experternas råd, där har också människorna genom historiens gång ständigt råkat illa ut!

Det djupaste ställe man har hittat rester av fossiler är på 4880meter = 16,000 fot under havets yta. Ändock så tar vi idag upp mesta av vår råolja från oljebrunnar som ligger långt under fossil olje skapande nivån. 9150 m =30,000 fot eller mer som ryska oljekällan Kola SG-3 med ett borr djup av hela 12270 meter =40,230 fot. Vilket är lättast vatten eller råoljan? Svaret är att råoljan är lättast och vattnet är tyngre som sjunker! Vad är det då för olja som finns på djup långt under den fossila nivån?

Quotes: Col. L Fletcher Prouty On June 20th, 1996 Col. Prouty stated... "Oil is often called a 'fossil' fuel; the idea being that it comes from formerly living organisms. This may have been plausible back when oil wells were drilled into the fossil layers of the earth's crust; but today, great quantities of oil are found in deeper wells that are found below the level of any fossils. How could then oil have come from fossils, or decomposed former living matter, if it exists in rock formations far below layers of fossils - the evidence of formerly living organisms? It must not come from living matter at all!"

http://www.prouty.org/

Alla har vi fått lära oss i skolor och Universitet att råoljan som vi hämtar upp ur marken kommer från döda dinosaurier och förmultna växter som under hundra tals miljoner år genom högt tryck och värme till slut bildat den svarta dyrbara oljan. Men allt fler forskare menar att den råolja som vi tar upp från djupare borrningar, under 5000 meters djup är helt av ABIOTIC FUEL en icke levande olja. En helt "oorganisk olja" utan några fossiler = en abiotisk olja som skapas själv av jordens magma. Professor Thomas Gold från Cornell University menar även han att råoljan vi tar upp är "ingen" organisk olja.

Det finns heller inga som helst data från kemiska, geologiska eller andra forskningar idag som visar att råoljan är av organiskt slag. Since oil is lighter than water, everywhere on Earth, there is no way that petroleum could be an organic, fossil fuel that is created on or near the surface, and penetrate Earth ahead of water. Oil must originate far below and gradually work its way up into well-depth areas accessable to surface drilling. It comes from far below. Therefore, petroleum is not a "Fossil" fuel with a surface or near

Delkälla: http://www.rense.com/general54/moreevi.htm

När det gäller magman i jordens centrum så vet vi mycket lite om dess ursprung enligt D. Van Nostrand. Men flera forskare menar att energin runt om i rymden som omger jordklotet håller med sin energi själva magma processen igång hela tiden.

Faktum är att oljekällorna som startade 1850 i nordvästra Pennsylvania, i Titusville sinade till slut mot artonhundratalets slut, men märkligt nog fylls dessa oljekällor på igen. Oljekällor som fylls på igen rapporteras från flera oberoende håll.

Källor: http://www.freeenergynews.com/Directo ... SustainableOil/index.html


Posted on: 2010/1/3 20:48

Edited by MrSmith on 2010/1/4 1:07:43
 Top 


Re: Mijailović dödade Anna Lindh -hörde röster?
#19


Mycket bra Computerror: Bilderbergmedlemen Carl Bildt är alldeles för viktig i Sverige och en ganska högt ansedd inom bilderberggruppen. ( Anna Lindh var ju på bilderbergs-mötet i Paris Maj 2003. Möjligt att hon klantade sig där. Ja hon pratade aldelses för mycket och Eliten var tvungen att stoppa: Resten vet du nu om du har gjort din historia....

Mycket bra du är nära nu Computerror du är märklig i bland är du så skarp Computerror, fortsätt så och ät bra mat, och Vitaminer, med Rent mineralvatten...:

http://en.wikipedia.org/wiki/Rhodes-Milner_Round_Table_Groups

Kolla denna länk, Eliten jobbar för detta: One Day We’ll All Be Terrorists


http://www.infowars.com/one-day-well-all-be-terrorists/


Posted on: 2009/12/30 3:22
 Top 


16 supertankers släpper ut lika mycket föroreningar som alla bilar i hela världen
#20


Just 16 Ships Expel as Much Pollution as All the Cars in the World


Large shipping vessels have become commonplace in today’s global marketplace as goods are imported and exported across the world. While the high levels of pollution they create are something that most people don’t think too much about, some scientists are beginning to evaluate their environmental effect. One of the most disturbing facts discovered about these giant ships is that a mere 16 of them emit as much sulfur as do all the cars in the world combined.

Fred Pearce, a science writer and environmental consultant for New Scientist, has been studying the shipping industry for quite some time. He has focused particularly on their use of filthy, toxic fuel that is polluting the air at a staggering pace. According to his assessment, thousands of people die every year from the toxic fumes that are emitted from their smokestacks, lingering in the air as a brown haze for many days. If current practices continue, he estimates that upwards of a million people will die in the next decade due to ship pollution.

The type of fuel typically used in large ocean craft is composed of the dirty leftovers from the refined fuel that is used in cars, trucks, and other land vehicles. It is thicker than land fuel and high in sulfur. It is essentially a cheap, filthy form of fuel that would never be permitted for use on the mainland but that are tolerated on international waters. The chemicals found in the smoke trails of this “bunker fuel” are known to cause severe inflammation, cancer, breathing problems and heart disease.

The sheer size of these ships is astounding, measuring a quarter of a mile long on average. Each one holds approximately 14,000 full-size shipping containers, typically carrying goods from Asia to Europe and North America. There are over 100,000 ships and counting on the seas today.

The reason why reckless ship pollution is allowed to continue is due to the International Maritime Organization’s (IMO) policy that permits bunker fuel containing up to 4.5 percent sulfur to be used in international waters. This number is 4,500 times higher than the sulfur amount permitted in vehicle fuel in the European Union.

The IMO has reluctantly agreed to reduce the sulfur limit to 3.5 percent by 2012 and, eventually, to 0.5 percent. The biggest barrier to enacting stricter pollution guidelines is the increased cost of cleaner fuel. Bunker fuel is inexpensive and plentiful, allowing shippers to make use of the leftover byproducts of clean fuel production.

Källa: http://www.infowars.com/just-16-ships ... ll-the-cars-in-the-world/

Huvudkälla Alex Jones tog artikeln från, en mycket erkänd stor nyhetsbyrå! http://www.dailymail.co.uk/sciencetec ... pollution-cars-world.html

Tänk Om the International Maritime Organization’s, IMO skulle införa en Diesel med Svavelhalt som använts för våra långtradare, bussar så skulle halten svavel minska med 4500 gånger! Tänk dig bara 16 Supertankers skitar ner lika mycket som alla världens bilar och detta får fortgå?


"In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill ... All these dangers are caused by human intervention and it is only through changed attitudes and behaviour that they can be overcome. The real enemy, then, is humanity itself."
Alexander King, Bertrand Schneider - founder and secretary, respectively, of the Club of Rome - The First Global Revolution, pp.104-105


Historiska Medlemmar i Romklubben:

Willy Brandt George McGhee Dr. Alexander King Averill Harriman James A. Perkins

Richard Gardner Jay Forrestor Harland Cleveland
Ann Cheatham Thomas Burney Walter A. Hahn

Gabriel Hague Mrs. Katherine Meyer Graham

Guido Goldman B. R. Gifford Russell Train

David Rockefeller Senator Claiborne Pell
John J. McCloy Milton Katz

Joseph Slater Cardinal Joseph Rettinger

Elizabeth Midgely Bernard Levin Paul G. Hoffman
Keith Suter Frank M. Potter Dennis Meadows
Donald Lesh Thomas L. Hughes
Douglas Ross Irving Bluestone
..............................................................................................
Det var under Romklubbens inflytande och ledning samt med dessa data, som sedan en annan rapport utgavs, som fick en djupgående verkan på miljötänkandets snabba spridning. Det var en studie, som leddes av Trilaterala kommissionen som den styrde Jimmy Carters
regering beställt.

Den 24 juli 1980 och under Carters sista månader som president framlade hans utrikesminister
Edmund Muskie (TC, CFR) rapporten Global 2000 för presidenten .Denna rapport målade upp en mycket skrämmande bild av framtiden i världen, präglad av stor överbefolkning, råvarubrist och livsmedelsbrist och miljöhot, som skulle kräva minst 170 miljoner människors
död fram till år 2000.


Denna rapport följdes sedan efter sex månader med ny en a rapport, Global Future A Time to Act.

Ännu ett verk av Vita husets Råd för miljökvalitet. Rapporten förordade en rad åtgärder för att möta den kris som Global 2000 tidigare utmålat. Overst på åtgärdslistan stod nu befolknings kontroll genom sterilisering och andra medel. Båda rapporterna förordade en bromsning av vetenskapens utveckling och teknik överföring till utvecklingsländerna.

I Cyrus Vance medlem av TC , CFR, BIL, DE 300. första officiella tal vid FN 1977 avvisade Vance alla krav från utvecklingsländerna på förändringar av IMF Internationella valutafonden och påpekanden om det ekonomiska systemets orättvisor.
I stället föreslog han en “... ny världsordning byggd på miljötänkande”.

Snart nog hyllades denna politik överallt i världen. Cyrus Vance (TC, CFR, Bil, De 300), som var Jimmy Carters utrikesminister före Edmund Muskie, satt för detta ändamål som ordförande i Kommittén för år Global 2000. Cyrus Vance var den man som beställde både Global 2000 och Global Future under sin tid vid President Jimmy Carters UD.

Dr John Coleman skriver att verkligheten bakom Global 2000 är att orsaka begränsade krig i de avancerade industriländerna, där en av effekterna blir svält och sjukdomar I tredje världens länder, där följden blir 2050 att tre miljarder människor dött. (the death of three billion people by the year 2050)

”Människorna som drabbas kallar dessa herrar, "oanvändbara storätare = useless eaters

The Committee of 300 och den utnämnde
Cyrus Vance skrev ett dokument om hur ett folkmord av detta slag skulle kunna åstadkommas. Detta dokument var producerat under titeln "Global 2000 Report" och det var accepterat och godkänt av förra President James Earl Carter och Edwin Muskie, sedan Secretary of States, som skrev under för USA räkning. Under denna period som Global 2000 Report gäller så innebär detta dokument följande för USA del. Att de håller nere sin egna befolkning med 100 miljoner människor fram till 2050. Källa: Conspirators' Hierarchy: The Story of the Committee of 300,

Posted on: 2009/12/27 3:37

Edited by MrSmith on 2009/12/27 3:52:33
 Top 


ÄR SMHI INFILTRERADE AV VÄRLDSBYGGARNA?
#21


Från SMHI:s officiella webbplats, är denna text. Datum 27 dec, 2009.


Bistert vinterväder i Sverige och Europa

Hela Sverige är snötäckt och märkligast är förhållandena i Skåne. I Lund var det 29 cm snö på söndagsmorgonen och ett så stort snödjup har man inte haft sedan februari 1979 när det var 38 cm. Snödjupsrekordet för Lund är 49 cm från februari 1929.

När det gäller kyla så har det i allmänhet inte varit så märkvärdiga siffror i Sverige. Men värt att nämna är att Sveg med 32 minusgrader i fredags den 18 december hade den lägsta temperaturen sedan 1997.

Nere på kontinenten har det varit ovanligt kallt på många håll. Allra kallast har det varit i La Brévine i Schweiz med -34 grader. I Dippoldiswalde-Reinberg i Tyskland sjönk temperaturen till -23 grader och Dijon i Frankrike har haft -19.

Samtidigt har en snöstorm rasat längs den amerikanska ostkusten. Både Washington DC och Baltimore har ett snödjup på 46 cm. I den amerikanska huvudstaden föll mer snö än under något annat dygn i december och man slog därmed ett rekord som stått sig sedan 1932.


Källa: http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/bister ... sverige-och-europa-1.9031
----------------------------------------------------------------------------
Nearly two thirds of the continental USA gets a white Christmas

http://www.prisonplanet.com/nearly-tw ... ts-a-white-christmas.html

SMHI medger inte i texten att detta är på något vis Spiken i Kistan för Klimatbedrägeriet! Inga av de större tidningarna med alla så kallade slipade Journalister verkar ha kört huvudet ner i sanden, därför de skriver ingenting som går emot den officiella Regeringens och FNs Policy med IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change.

Al Gore och FNs IPCC Politiska panel är inte vetenskaplig som felaktigt påstås, den är fullt ut Politisk!

FN går mot ett Globalt avslöjande där de på ett bedrägligt vis hanterat och medvetet manipulerat viktiga klimatdata!

Eliten vet självklart om detta och tänker som Alex Jones säger sätta igång olika massiva terror attacker runt om i världen, för att komma undan med bedrägeriet, de länder som nämns är, Iran, USA, kanske Korea, Kina och Pakistan!

Se filmen End Game, Elitens slutspel:

http://www.endgamethemovie.com/

Alex Jones (radio host)
http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Jones_%28radio_host%29

Alex Jones Poscast, köp en MP3, MP4, eller MP5 spelare och hör det senaste nyheterna ocensurerat.
http://xml.nfowars.net/Alex.rss

Bara i Afghanistan har USA med de allierade plus Nato över 400.000 soldater utplacerade just ni i slutet av 2009!

Ställ dig frågan varför denna enorma truppstyrka i Afghanistan?

Bara Marinkårs-soldaterna outnumbering 12 på 1 Taliban.

Frågan som uppstår är Afghanistan ett viktigt brohuvud in i det sista stora Kriget som ska lägga Världen i en Skugga?

Inom forskningen finns det ingenting som heter Dumma Frågor!

Så hela debatten med Koloxid, CO2, är gigantisk! Bluffen blir nu bara större och större för varje dag när allt mer data visar på att Jordklotet tveklöst går mot en ännu en ny Kallare Period i jordens långa historia!U.S. Senate Report: Over 400 Prominent Scientists Disputed Man-Made Global Warming Claims in 2007

Källa: http://www.google.se/search?q=U.S.+Se ... official&client=firefox-a

-------------------------------------------------------------------------
"We're literally stuck up a cul-de-sac in a cement SUV without a fill-up" - James Howard Kunstler.


SE FILMEN: The End of Suburbia Slutet för Tätorten. http://www.endofsuburbia.com/ Framtiden för SUV, Sport utility vehicle! Vi är ordagrannt på väg in i en återvändsgränd! I en SUV som är cement fylld och tanklocket är igensvetsat!

Tror du mig inte, se filmen och berätta sedan för andra!

Se även DVD:n Crude Impact http://www.crudeimpact.com/show.asp?content_id=9665 Handlar om När oljan tar slut! Hur mänskligheten kör mot stupet med full fart!

RÅOLJAN, DEN ABIOTISKA, EJ FOSSILRÅOLJA SOM TOG SLUT I BÖRJAN AV SEKLET! KONTROLLERAS NU AV 5 OLJEBOLAG!

Five oil companies Royal Dutch Shell, ExxonMobil, BP, Chevron-Texaco, and ConocoPhilips.

I verkligheten styrs det mesta bara av tre stora globala jättar, oljebolag, som samtliga är medlemmar av Committee of 300,

ExxonMobil, med den sklicklige 95 åriga David Rockefeller, medlem av Committee of 300. Royal Dutch Shell Group, medlem av Committee of 300 och The House of Windsor, medlem av Committee of 300.

VAD TÄNKER DU GÖRA ÅT DETTA, SKA VI SITTA OCH RULLA TUMMARNA NÄR ELITEN DRAR ÅT TUMSKRUVARNA?

ELLER FINNS DET NÅGON MED HÖGT IQ SOM HAR IDÉER OM VAD VI KAN GÖRA ÅT DENNA SITUATION?

Vi befinner oss i Fruktans samhälle vi ser alla hur utvecklingen går bakåt, man får därför automatiskt olika kriser. energikriser, oljekriser, miljökriser, krigskriser, fågelinfluensa kriser.

Eliten skapade även Kriget mot AIDS, Kriget mot Drogerna, Kriget mot Brottsligheten, Kriget mot Cancer, Kriget mot Fattigdomen, Kriget mot analfabetismen,, och det nuvarande Kriget mot Terrorismen. Och inget av dessa krig har man vunnit säger Dr Leonard Horowitz! Ställ dig frågan varför?

Svaret blir, MATRIX, eller du kan kalla det Socialismen som de mäktigaste och rikaste militär, bankir, kungahus, affärsmännen i Committee of 300 formar fram! Ett Globalt Totalitärt George Orwells kontrollsamhälle som med en framtida Koloxid, CO2 skatt på allt du köper, på allt du förtar dig, skatt när du kör din bil, skatt när du köper mat och andra varor! Ett samhälle långt värre än Adolf Hitler åstadkom.

Det handlar "inte" längre om några politiska ideologier! Någonting bakom draperierna styr det politiska systemet längre och längre bort från medborgarna, bort från demokratin mot ofrihetens samhälle....
-------------------------------------------------------------------------
“The Matrix is a system, Neo, and that system is our enemy. When you are inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters, the very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are part of that system and that makes them our enemies. You have to understand most of these people are not ready to be unplugged. And many are so hopelessly dependent on the system that they will fight to protect it.”


Morpheus in ‘The Matrix’


Posted on: 2009/12/27 3:02

Edited by MrSmith on 2009/12/27 3:27:54
Edited by MrSmith on 2009/12/27 3:56:37
 Top 


Arizona’s Coming Government Collapse VAD GÖR DU FÖR FÖRBEREDELSER INFÖR KATASTROFEN BERÄTTA HÄR
#22


USA STATEN ARIZONA ÄR NU PÅ RANDEN AV EKONOMISK KOLLAPS! · The state has a budget deficit for the current fiscal year of $1.5 billion.
· Next fiscal year, 2011 — a budget year that begins in just six months — is even worse. Next year’s budget deficit stands at $3.4 billion.

KÄLLA: http://www.infowars.com/arizonas-coming-government-collapse/


Kom ihåg att Dollarn är inte längre uppbackad av Silvermyntfot eller Guldmyntfot, det enda Politikerna där i USA och i Sverige på SLUTET KAN GÖRA ÄR FÖLJANDE, DE SPOLAR UT OSS I AVLOPPET EN EFTER EN, DE HÖJER SAMTLIGA SKATTER, EN EFTER EN, OCH AVGIFTER INOM FASTIGHETSSKATT SLÅR NÄSTA ÅR FÖR MÅNGA I TAKET PÅ 6000:- SEN HAR VI VATTEN- AVLOPP.

EL-PRISER SOM SLÅR NYA REKORD NU 22 DEC, 2009 HELA 14 KR/KWH TACK VARE ATT MITT I VINTERKYLAN STÅR PLÖTSLIGT HELA 5 KÄRNREAKTORER 4 FRÅN VATTENFALL HELT STILLA!

STÄLL DIG FRÅGAN VARFÖR GÖR MAN INTE ÖVERSYNEN PÅ SOMMARHALVÅRET?

VARFÖR FINNS DET INTE ETT MINISTERANSVAR?, VARFÖR FINNS DET INGET TJÄNSTEMANNAANSVAR?

VARFÖR SKA SVENSKA FOLKET UTSÄTTAS FÖR DESSA SKAPADE ELPRISER!?

ÄR DET EN KONSPIRATION, JA DET LUKTAR DET LÅNG VÄG...

SEN HAR VI SKENADE INFLATION INOM , SOPOR, VÄRME EX: PELLETS, OLJA, FJÄRRVÄRMEN SLÅR NYA REKORD HELA TIDEN DÄRFÖR DET ÄR MONOPOL VERKSAMHETER.

FÖRSÄKRINGSPREMIERNA ÖKAR, DRIVMEDEL TILL FORDON, UNDERHÅLL AV BILAR ÖKAR I ALLT SNABBARE TAKT... MATEN ÖKAR!

FRÅGAN SOM VI SKA STÄLLA TÄNKER POLITIKERNA TILLÅTA ATT STORA DELAR AV SVENSKA FOLKET SKA SLÅS UT PÅ BAR BACKE PÅ GRUND ATT VI HAR VALUTOR SOM INTE ÄR UPPBACKADE AV RIKTIGA BESTÅENDE VÄRDEN SOM GULD OCH SILVERMYNTFOT?


VARFÖR HAR VÅRA POLITIKER INTE SKRIVIT IN ÄGANDE RÄTTEN I GRUNDLAGEN, HAR DU BETALT, EX: ETT HUS DÅ SKA DEN INTE KUNNA TAS IFRÅN DIG AV STATEN OCH INTE HELLER BESKATTAS MED FASTIGHETSKATTEN SOM DÖLJS TILL EN KOMMUNALAVGIFT PÅ UPP TILL 6000:-.


OCH TITTA BARA PÅ SVT, vår så kallade Fria Television eller TV4 berättar inte längre verkligheten för folket!

Tycker du att det här är bra?

Vad kan vi göra för att få fler Vakna i tid, innan Den Ekonomiska Tsunamin slår Sönder svenska samhället?

Har du börjat förbereda dig för den kommande Ekonomiska Kraschen, berätta då för oss HÄR PÅ VAKEN.SE vad du gör, så fler kan ta efter!


1. Börja bunkra mat, konserver, torrvaror ris i säckar håller upp till 15 år bara tillsätta mer vatten!


2. Reserver av Ljus, i form av värmeljus, spritkök, gaskök, till Solungnar....

3. Bättre och tryggare boende, flytta från Dyra boenden, gärna ut på landet, helst 1 - 2 mil utan för stora tätorterna!

4. Ordna fler billiga fortskaffningsmedel, bra cykel ger bra motion!

5. Odla egen Potatis, Rotsaker, Rödbetor, Morötter, -vitkål, mm.

6. Fiske, nära till en sjö, Abborre och Gädda, och Mört bra proteinkällor, med rätta kokkonsten så är dessa fiskar en delikatess, på City Gross kostar Abborr-filéer 165:- kronor Kilot den är dyrare än Laxen...Gädda är i Frankrike en ren Delikatess. Mörten är en mild och god matfisk som passar till det mesta i Krislägen, också en mycket känslig fisk blir det fel i ett Ekosystem där det finns Mört så reagerar de direkt och det ser du då!

7. Ordna vatten, livsviktigt, undvik Klorerat vatten och Fluorerat
dricksvatten, försök hitta Kallkällor med laddat Naturligt mineralvatten.


Tacka Patrioten Alex Jones hans information är helt enkelt Grym, du Alex gör så vårt Mörker försvinner och Ljuset vissar oss Tyranniet! Ja allt fler därute som sitter i sina Papperspåsar håller nu på att skära sönder dom och ser genom Frimurarnas Matrix....

http://www.infowars.com/

http://www.prisonplanet.com/

http://prisonplanet.tv/

http://jonesreport.com/

Se och Ladda ner Obama Deception, bränn DVD, och ta 20:- max 30:- för att täcka bränning och tryckkostnad och HJÄLP TILL ALLA SOM KAN ATT ÖKA SPRIDNINGEN av dessa Upplysande Dokumentärer!

http://www.obamadeception.net/

http://www.falloftherepublic.com/

GOD JUL ÖNSKA MR SMITH TILL ER ALLA DÄR UTE I REKORD KYLAN, HA, HA GLOBAL UPPVÄRMNING, HE, HE, VAD FÅR DESSA BANKIRER ALLT IFRÅN! PÅ 1000-TALET VAR ENGLAND MYCKET NÄRA ETT TROPISKT KLIMAT NÄR VIKINGARNA VAR DÄR, OCH DET FANNS INGA INDUSTRIER, BILAR, LÅNGTRADARE, FARTYG SOM SLÄPPTE UT KOLOXID, CO2! ALLT ÄR BARA ETT STORT BEDRÄGERI, OCH DE LJUGER OM NÄSTAN ALLT! DU SKA OFTAST VÄNDA UPP OCH NER PÅ DET DU FÅR HÖRA, DÅ BLIR DET RÄTT! JA 700 ÅR SENARE FRÖS THEMSEN I LONDON OCH STORA DELAR AV HAVEN RUNT OM

SE FILMEN: Unstoppable Solar Cycles

http://www.youtube.com/watch?v=jF_2bP9n3R0

JA BERÄTTA DETTA FÖR ALLA DU KÄNNER, OCH STOPPA ELITENS FÖRSÖK ATT BESKATTA OSS FÖR EN LIVSGIVANDE GAS SOM ÄR LIVSVIKTIG FÖR ALLT VÄXANDE, SOM VI SEN FÅR VÅRT SYRE FRÅN .... HJÄLP TILL OCH ORDNA MER KOLDIOXID I STÄLLET SÅ VI STOPPAR DEN HÅRDA KYLAN.

DU SKA VÄNDA PÅ NÄSTAN ALLT ELITEN SÄGER... AMALGAM ÄR BRA MED 50% KVICKSILVER, FLUORTANTEN HON TOG BORT MÅNGA TANDTROLL HON, OCH BENSTOMMEN FICK INTE NÅNN BENSKÖRHET PÅ ÅLDERSHÖST AV FLUORET INTE NEJ DÅ! ASPARTAM LIGHTDRICKA DET ÄR SÅ BRA ELITEN DRIVER FLERA WEBBPLATSER SOM VÄNDER UT OCH IN PÅ SIG NÄR DET SKA BERÄTTA VAD HÄLSOSAMT DET ÄR, FAST DET GER 92 ALLVARLIGA BIVERKNINGAR OCH HELT STÖRD METABOLISERING!

VACCINER DET ÄR SÅ KANON-BRA, UNDRA OM ANNIKA LINDE PÅ SMITTSKYDDET HAR VACCINERAT SIG ÄNNU OCH HAN DEN DÄR PROF. FRÅN LÄKEMEDELSVERKET, OCH OBAMA OCH HENRY KISSINGER, DAVID ROCKEFELLER, HUSET WINDSOR DROTTNINGEN SOM ÄR KÄND FÖR BARA HÄLSOKOST, HE, HE INTE FAN VACCINERAR DESSA HERRAR SIG HELLER, NEJ DÅ! ALLT ÄR BARA EN ENVIS PROPAGANDA.

SEN ATT DET RÅKAR FÖLJA MED OLIKA TYPER AV VIRUS, DBA, RNA, MYCKOPLASMA, PROTEINER TILL BAKTERIER EX: VIRUSET SV40 FRÅN APNJURARNA SOM MAN HITTADE VIRUS I POLIOVACCINET, SOM ORSAKAR BENCANCER, LUNGCANCER TILL HJÄRNTUMÖRER PÅ LÄNGRE SIKT, OCH MÅNGA ANDRA CANCERSORTER...


VI KAN GÖRA SÅ MYCKET SOM ENSKILDA MÄNNISKOR, VI SKAPAR VÅR RIKTIGA VERKLIGHET....OCH VI KAN VÄCKA ANDRA EN EFTER EN TILLS VI NÅR DET HUNDRADE APANS EFFEKT....SOM DAVID ICKE SÄGER...
JA GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 2010 )

Posted on: 2009/12/24 2:32

Edited by MrSmith on 2009/12/24 2:58:40
 Top 


GEELY SOM ÄR PÅ VÄG ATT TA ÖVER VOLVO KONTROLLERAS AV LONDONS BANKIRER
#23


ALLT ÄR EN STOR SKAM, ELITEN LEKER MED VÅRA POLITIKER OCH FACKFÖRENINGSFOLKET: FORD SOM ÄGER VOLVO ÄR SJÄLVA EJ MEDLEMMAR AV COMMITTEE OF 300 MEN JOBBAR ÄNDÅ FULLT UT I SAMMA RIKTNING!

Citat: Henry Ford om vad globala bankeliten och ägarna bakom Federal Reserve har som slutmål.
”Det enda mål dessa stor kapitalägare är ute efter är världs kontroll, genom skapandet av en obetalbar skuldsättning.”


När USA:s statliga kontrollorgan började att undersöka den privata bankelitens skattebefriade stiftelser så kom chockerade uppgifter fram. När en av kongress kommittéerna 1954 granskade dessa stiftelser så upptäcktes vid granskningen av Carnegiestiftelsen för internationell fred, i verkligheten försökte framkalla krig.

När den nu berömda Reece kommittén med gransknings chefen Norman Dodd från New Jersey med utbildning från flera privat skolor och Yale University och som själv vigt sitt liv till bankir. När Dodd talade inför kommittén så berättade han vad en av hans utredare Kathryn Casey funnit.

Vid ett styrelse möte i Carnegiestiftelsen hade man ställt sig frågan: "Finns det något känt medel som är effektivare än krig, om man vill förändra livet för ett helt folk?" Man avgjorde att det inte fanns något, så följdfrågan för Carnegiestiftelsen styrelse blev: "Hur drar vi in Förenta Staterna i kriget?"

Norman Dodd fortsatte: Och sedan ställde Carnegiestiftelsens män frågan : "Hur får vi kontroll över USA:s diplomatiska maskineri?" Och svaret blev: "Vi måste få kontroll över UD." Norman Dodd tillägger: "Här anknyter vi till det vi redan hade funnit... att Carnegiestiftelsen genom en organisation de särskilt skapat för att kontrollera alla högre tjänstetillsättningar i utrikesdepartementet. Vid ett sammanträde någon gång år 1917 hade styrelse ledamöterna övermodigt hyllat sig själva för klokheten i det ursprungliga beslutet, eftersom det redan var tydligt att kriget fick en sådan inverkan att det skulle förändra livet i USA."

Rowan H Gaither var under denna tid President över Ford stiftelsen där Norman Dodd begärde ett möte runt 1953 när Reece kommittén startade. Ford Stiftelsen kallade på Norman Dodd för att få veta varför Kongressen plötsligt skulle börja granska de privata stiftelserna i USA.

Där Norman Dodd vid mötet med Ford stiftelsen helt förstummad i klartext fick höra en del i förväg om vad Reece kommittén skulle kunna hitta om de skattebefriade stiftelserna i USA. Citat: Rowan Gaither

"Mr. Dodd, Vi verkar här under direktiv som efterbildas av Vita Huset... Innehållet i dessa direktiv som vi arbetar efter är för att tillsammans verka i en lika förklarad riktning för vilket vi skall använda våra stiftelsefonder till en skapande kraft som kommer att förändra livet i Förenta Staterna. Så att det till slut på ett lämpligt vis går samman med Sovjetunionen." "... uppdraget är att sänka levnadsstandarden och hela sociala strukturen i Amerika så att vi kan slås samman med de andra nationerna."

http://store.yahoo.com/realityzone/hiddenagenda.html köp filmen ca, 23 dollar =170 kronor. Skulle länken upphöra så kan du leta på Norman Dodd Hidden Agenda.

http://en.wikipedia.org/wiki/Norman_Dodd

http://realityzone.stores.yahoo.net/hiddenagenda2.html

VIDEON Hidden Agenda MED NORMAN DOOD: http://video.google.com/videoplay?docid=-7373201783240489827#


Rothschilds Everywhere -- Especially in Hedge Funds, Offshore, and in Red China http://www.dejanlucic.net/Rothschilds%20Everywhere.html
-----------------------------------------------------------------------
MYCKET VIKTIG INFO: David Icke i Biggest Secrets berättar på sidan 91 ATT BRITTISKA MI6 SKAPAR BANKLAGARNA PÅ CAYMAN ÖARNA, OCH DET ÄR DÄR KONTROLLEN ÖVER GEELY FINNS!

During the last world war, an Elite section of British Intelligence called the Special Operations Executive
formed a front organization called War Supplies Ltd under the leadership of two British agents, George Montagu Black and Edward Plunkett Taylor. It was
Edward Plunkett Taylor who later wrote the banking laws for the Bahamas and the Cayman Islands

Ladda Biggest Secrets boken här:

http://www.breadoflifebiblestudy.com/ ... Articles/Illuminati10.pdf

Och här:
http://thepiratebay.org/search/david%20icke%20/0/99/0


GEELY KONTROLLERAS AV LONDON CITYS BANKIRER:

Moderbolaget i Geely-koncernen heter Zhejiang Geely Holding Group (kallat Geely Holding Group). Ett dotterbolag är det börsnoterade företaget Geely Automobile Holdings. Det senare företaget är moderbolag för koncernens bilverksamhet och är registerat i skatteparadiset Cayman-öarna i Västindien samt noterat på börsen i Hong Kong.

FÖRKLARING: EUSTACE MULLINS BESKRIVER ATT SÅ FORT DET FINNS ETT NAMN SOM FIRST CITY ELLER GROUP I BOLAGSNAMNET SÅ ÄR DET OFTA ETT ROTHSCHILDS KONTROLLERAT BOLAG!

KÄLLOR: http://en.wikipedia.org/wiki/Eustace_Mullins

http://www.google.se/search?q=EUSTACE ... official&client=firefox-a

LADDA NER EUSTACE+MULLINS THE SECRETS of THE FEDERAL RESERVE:

Du kan ta hem hela boken på 202 sidor, fullspäckade med viktiga fakta om den privata centralbanken Federal Reserve av forskaren Eustace Mullins som i över 50 år forskat om USAs centralbank och New World Order. Ladda ner hela boken från någon av dessa länkar:

http://www.federal-reserve.net/secrets.htm

http://www.apfn.org/apfn/reserve.htm

http://www.cephas-library.com/nwo/sec ... _the_federal_reserve.html

Federal Reserve har 12 privata bankägare. Varav 3 av bankerna har 53% av aktierna, varav några av bankerna SOM KONTROLLERAR PRIVATA CENTRALBANKEN FED, FEDERAL RESERVE ÄR DESSA NEDANSTÅENDE BANKER!

- Rothschild bank of London
- Rothschild bank of Berlin
- Warburg Bank of Hamburg
- Warburg Bank of Amsterdam (Warburg familjen delade kontrollen över Tyska Riksbanken (German Reichsbank) med Rothschilds familj.)
- Israel Moses Seif Banks of Italy
- Lazard Brothers of Paris
- Citibank (En Rothschild Bank)
- Kuhn & Loeb Bank of New York (Styrdes från början av Jakob Schiff.
Där Jakob Schiffs familj med Rothschild familj och Warburg familj samarbetade och blev ingifta med varandra sedan flera generationer tillbaka.
- Goldman & Sachs of New York
- Lehman Brothers of New York
- Chase Manhattan Bank of New York Rockefellers bank nu uppköp sedan några år tillbaka med Rothschilds bankhus


Alla dessa banker har en stark koppling till Londons Bankhus, Den fantastiska familjen Huset Rothschilds i England kontrollerar hela
USAs ekonomi och automatiskt hela världens ekonomi.
Källa: Eustace Mullins, The Secrets of The Federal Reserve
----------------------------------------------------------------------------------------
Ägandet i Geely Automobile går via bolaget Proper Glory Holding Inc i ett annat västindiskt skatteparadis, British Virgin Islands. (KONTROLLERAT AV MI6?.)

Som man kan se på skissen över företaget GEELY är det en invecklad ägarstruktur SKAPAD MED FLIT som uppenbarligen syftar till att dölja det reella ägandet och att minimera skatter och avgifter till gemensam välfärd i olika länder.

Hur stor andel Geely Holding Group egentligen äger i Geely Automobile Holdings verkar dock något osäkert då det förekommer en mängd olika uppgifter i olika media. Det är vad jag förstår Geely Automobile Holdings REGISTRERAT PÅ CAYMAN ÖARNA som blir ägare till Volvo Personvagnar.

Geely Automobile Holdings bildades 2003 genom ombildning av företaget Guorun Holdings Ltd =ROTHSCHILDS?:

Svenska fackförbundet skriver i SVT Text TV sidan 119 nu bortaget på Internet: Citat: -Det är fortfarande Oklart vad Geely egentligen vill, och det gör mig orolig, säger Sören Carlsson i Göteborg Ordförande i Fackförbundet Unionen i Göteborg!

Ja du Sören Carlsson läs Ayn Rand hon avslöjar i sin bok Atlas Shrugged som är skriven i NOVELL form. Att den upplysta pyramiden på amerikanska dollarsedelns baksida designades av hennes älskare under början av 1930 talet, som var den fantastiskt skicklige Philip Rothschild.

-----------------------------------------------------------------------
Quotes: Ayn Rand "The astounding story of a man who said that he would stop the motor of the world--and did."

Boken Atlas Shrugged var en elitens framtidssyn där Phillip Rothschild gav Ayn Rand i uppdrag att skriva boken Atlas Shrugged 1956-1957 på 1100 sidor.

Boken handling visar en mäktig persons hemliga dagordning för hur energierna skall stoppas och världens tillväxt stängs ner! (Det som just nu händer 2009.) Boken var skriven i novell form, men är ändock en sann historia, inlindad med kodord som beskriver hur eliten skulle gå till väga för att ta kontroll över vår värld genom Internationella bankelitens organisationer och deras affärsföretag genom kontroll över energin som råoljan, naturgasen, kolet och uranet. Ayn Rand var även mentor till Alan Greenspan som sedan blev "utvald" till chef över den "privata" centralbanken Federal Reserve.

En tredjedel av boken ca, 300 sidor handlar om eliten skulle framtvinga energikriser, brist på olja med höga priser som följd. Vilket leder till fallande tillväxter runtom i vår värld. Vilket nu 2008 -2009 är på väg att starta på allvar.

Där sedan en upptrappning av energi krisen kommer att lägga ner oljefälten, förklarade som olönsamma. Där sista delen handlar om hur det energirika kolet stoppas och läggs i malpåse, och världen då går mot "nolltillväxtsamhället."

Där efter de några år senare socialförsäkrings systemen havererar eftersom vi inte har några beständiga monetära system!

IT ALSO DESCRIBED HOW THEY WOULD BLOW UP GRAIN MILLS, how they would derail trains. Their sole purpose is to bankrupt their own companies and destroy their own companies until they destroyed the currency of the whole World, and still be so financially strong they would withstand it! http://anti-state.com/forum/index.php ... on=display;threadid=13875

DELKÄLLA: http://www.zaramis.nu/blog/tag/zhejiang-geely-holding-group/

GOD HJUL KANSKE MAN SKA SÄGA MEN INNERST INNE KÄNNER JAG INTE DEN RIKTIGA GLÄDJEN NÄR JAG VET VAD ELITEN TÄNKER GÖRA MED SVENSKA INDUSTRIN, EX: VOLVO, SAAB, VATTENFALL, MM. MIG LURAR DOM INTE NÅTT MER, DET HANDLAR INTE HELLER OM DET RÖDA ELLER BLÅA LAGET HELLER! ENDA MÖJLIGHETEN TILL NY DEMOKRATI ÄR NYTT FOLK NYA STRUKTURER SOM INTE ÄR INFILTRERADE AV HEMLIGA KARTELLER, SÄLLSKAP TYSTA ÖVERENSKOMMELSER, MM.

KANSKE SNART HAR SVERIGE INGEN BILINDUSTRI KVAR OCH ELITENS AGENDA ÄR HELT LOGISK , VÄSTERLÄNDSKA CIVILISATIONEN SKA JU AVINDUSTRIALISERAS ENLIGT AGENTEN Maurice Strong EN FRONTFIGUR FÖR BANKELITEN I LONDON. http://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Strong

Posted on: 2009/12/24 0:29

Edited by MrSmith on 2009/12/24 0:51:51
Edited by MrSmith on 2009/12/24 0:57:48
Edited by TeBe on 2009/12/25 13:45:28
 Top 


Death Of The Internet: Censorship Bills In UK, Australia, U.S. Aim To Block "Undesirable" Websites
#24


Nu startar Eliten krossandet av Yttrandefrihet på Internet!

http://www.infowars.net/articles/december2009/171209Internet.htm

Säg nej till deras Agenda, vägra Rösta längre på det Röda Laget eller Det Blåa Laget som Förstört allt av vår Välfärd!

Dessa Gamla partier som bevisligen Kontrolleras av Internationella Bankeliten!

Rösta istället på Piratpartiet http://www.piratpartiet.se/ Sprid Upproret


Posted on: 2009/12/18 1:16
 Top TopTop
(1) 2 3 4 ... 6 »dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
25 user(s) are online (25 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 25

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS