vaken

Vakencorner

Forum Index


Board index » All Posts (ozean)

BottomBottomRe: Obama Bin Laden
#1


Vad skulle vara tillräckliga bevis för att du skulle godta att bin Laden dödades som det nu proklameras? Om de publicerade bilder på hans döda kropp? (Inte den fejkade bilden som publicerades i Pakistansk media). Hela eller delvis av filmen över operationen? DNA-test som har gjorts? Replikerade DNA-test av några andra än Amerikanarna?

Det är lite komiskt hur medierna försöker bräcka varandra:
Telefonsamtal blev bin Ladens fall
Till slut blev en vit Suzuki hans fall

Jag tror att det skulle vara en alldeles för stor förödmjukelse för Obama och USA om det skulle komma ut att de ljugit om att de dödat bin Laden. Sådande saker skulle läckas till slut. Det talar åtminstone för att bin Ladenens kropp ligger på botten till havs någonstans.

Posted on: 2011/5/3 20:15
 Top 


Re: Skeptiker
#2


Quote:
Den här gången är det bara att många människor olyckligtvis bosatt sig i de breddgraderna som blivit outhärdliga senaste åren. Detta är tråkigt. Jag skulle gärna se att de kunde få bo lite längre norrut/söderut där det inte sker någon klimatförändring över huvud taget. (Exempelvis England)


Ökande havsnivåer kommer ge en påverkan globalt och vi människor en tendens att bosätta oss vid havet. Det är väldigt få som tror att jorden på något sätt kommer gå under på grund av klimatförändringar. Men det ligger i vårt intresse att inte själva producera klimatförändringar. Att flytta på majoriteten av världens havsnära städer låter som ett gigantiskt projekt. Vore det inte bättre att se över vår energiproduktion och minska användningen av fossila bränslen i första hand?

Posted on: 2011/4/17 15:18
 Top 


Re: Skeptiker
#3


Quote:

sparta88 skrev:
" Hans rätta ansikte " det vill säga . Förlöjligandet kommer alltid till slut och dom kan till slut inte hålla sig borta från sin överlägsna attityd ( Nazistiska )......


Ah, Godwin tillslut...............Inlägg 46

Posted on: 2011/4/17 15:01
 Top 


Re: Skeptiker
#4


Quote:
Den vetenskapliga literaturen är inte alls överens om att vi är inne i global uppvärmning, de flesta studierna som undersöker klimatet och vars resultat inte stödjer global uppvärmnings teorin ger oss bara data och inga kommentarer utöver det, därför är det svårt att hitta rätt studier om man inte vet vad man letar efter.

Men vad bra experten på alltifrån klimatforskning till världsregeringar har talat och han verkar redan från början ha vetat att det inte sker någon uppvärmning. Då kan vi alla avfärda all annan forskning som inte stödjer den slutsatsen.

Så om jag har förstått dig rätt så: AGW är bara ett påhitt av en soon to be världsregering, som på något vis är inblandade eller kanske till och med är bankirer på Wall Street. Dom använder det som en skrämselteknik för att få folk att gå med på högre energiskatter som sedan till slut leder till inskränkningar i de personliga fri- och rättigheter vi har. Och då kan dom valsa rakt in och starta upp en världsregering för att dom älskar makt och har möjligen satanistiska inklinationer. Makes sense. Om det nu inte vore för de vakna människorna som har genomskådat hela deras ondskefulla plan, moahahahaha. Det är verkligen jag som saknar kritiskt tänkande...

Posted on: 2011/4/16 21:18
 Top 


Re: Skeptiker
#5


Quote:

pingubenji skrev:
Jag kanske inte är så tydlig. Jag menar att riktig konsensus inte går att nå i något fält. Det kommer alltid att finnas människor som trotsar av principiella skäl. Och konsensusprocessen skulle då fortgå i oändligheten tills alla som motsätter sig blivit hörda. (Vilket inte kan ske i praktiken.)

Nu har jag aldrig pratat om det du kallar riktigt konsensus, dvs 100% av alla forskare inom ett område samlar sig bakom. Det vet vi ju att det inte finns, trodde du verkligen att det var det jag menade? Det känns som att du duckade för frågan. Med vetenskapligt konsensus avser man en överväldigande majoritet, inte alla (100%). Med den definitionen kan du då gå med på att det råder konsensus? Inte riktigt konsensus utan vetenskapligt konsensus. Med de definitioner det handlar om, vilket stod i citatet.

Quote:
Debatt och skilda åsikter är ett sundhetstecken och leder till bättre vetenskap. "Konsensus" betyder att det inte sker någon utveckling i ämnet. Se bara mängden forskning om AGW som genomförts tack vare alla de skeptiker till AGW som härjat i politiken.

Javisst, att slå olika hypoteser mot varandra och se vem som kommer vinnande ur är något som gör att vetenskapen går framåt. Men nån gång måste man gå vidare. Att allt liv har evolverat är en grundläggande tanke inom biologin som det råder konsensus kring, kanske till och med riktigt konsensus om man bortser från intelligent designerna. Det går fortfarande att ha olika åsikter hur evolutionen gick till. Så att säga, att bara för att det råder konsensus om någonting att allting skulle stagnera stämmer inte. Man måste definiera vad det råder konsensus om och sedan gå vidare från det.

Quote:

Ja, en begränsad skara människor har tillgång till det utan att behöva betala en prenumeration/avgift eller skriva in sig på universitet som student. Då är det väl "slutet"? Jag anser liksom du att vetenskap handlar om öppenhet och kritiserande.

Det finns ingen som medvetet undanhåller information från dig. Så nej, då är det inte "slutet".

Quote:
Peer review processen handlar om att se till att metoder, verktyg och referenser som använts för forskningen håller hög standard. De som gör refereegranskning kan mycket sällan kalla sig experter i ämnet. Jag anser därför att din bild av processen skiljer sig något från verkligheten.

Och det finns ingen grupp som har fel oftare än "experter", för experter kan ses som en återkopplingsfunktion inom vetenskapen. De speglar gårdagens sanning.

Det skulle vara ytterst sorgligt om experter var de som utförde "kvalitetsgranskningen" av nya artiklar. Då skulle inget "nytt" få komma in i publikationerna.

Nu var jag lite otydlig. Det jag menade med att experter kommenterar kommer senare i peer-review processen efter publikation, inte nödvändigtvis i själva publikationsgranskningen.

Quote:
Håller med! Men jag tror det är bra för forskningen i sig. Har genererat en enorm grundforskning i ämnet.

Håller inte med! :D Jag tror inte att den allmänna debatten har haft någon större inverkan på grundforskningen överhuvudtaget, varken negativt eller positivt. Den allmänna debatten har handlat om alltifrån om någon uppvärmning ens sker, till om CO2 påverkar klimatet i någon större grad. Dessa frågor har varit avklarade sen länge bland klimatforskarna. Klimatforskarna hade nog gjort samma studier oavsett hur den allmänna debatten såg ut. Igen tänker jag dra parallellen till evolution vs intelligent design, för man får så bra exempel från det. Bara för att det pågår en hätsk debatt i allmänheten om evolutionen ens existerar så påverkar inte det de forskande biologerna. De kommer göra sina forskningsprojekt oavsett och det kommer inte ändra vad de hade tänkt forska på.

Posted on: 2011/4/16 20:58
 Top 


Re: Skeptiker
#6


@sliparn

Jag sa att det går att hitta vetenskapsmän för alla åsikter, vilket jag visade. Du letar upp dessa för att styrka din ståndpunkt, det inger inget vidare förtroende. Han får ha vilka religiösa tokerier som helst det är inte de som jag ifrågasätter, utan hans inställning till vetenskap i allmänhet. Om man ifrågasätter en av världens mest rigoröst belagda teorier, evolutionsteorin, så har man inte riktigt förstått vad vetenskap handlar om. Detta betyder inte att han har fel om AGW. Men om hans idéer är korrekta, varför har de inte fått genomslag bland majoriteten av klimatforskarna? (det här ser jag helst att du förklarar). Sen igen, leta fram lite grafer som lägger ihop den sammanlagda temperaturskillnaden globalt och inte bara lokalt. Du kanske blir förvånad över vad du hittar.

Posted on: 2011/4/16 19:10
 Top 


Re: Skeptiker
#7


@sliparn

Du kunde inte hitta något i den vetenskapliga litteraturen? Många av de grafer som du visar är på lokala områden och de flesta anger inte var de mäter. Men bara så du vet så kallas det global uppvärmning av en anledning.

Angående herr Spencer så är han kreationist och godtar därmed inte evolutionsteorin. Det här bevisar att det går att hitta vetenskapsmän för alla möjliga åsikter. För du tar väl inte hans anspråk på att intelligent design rörelsen ska ha debunkat hela evolutionsteorin på allvar?

Yep, det här är guilt by association i sin renaste form.

@TOL

Quote:
[...]Man kan inte kalla sig själv för en sann skeptiker om man inte ser att lösningarna som ges till detta ”problem” inte är riktiga lösningar utan handlar om att installera en världsregering som kontrollerar våra liv. CRU finansierades av Rockefeller familjen och oljebolag med kopplingar till korrupta politiker, och vi ser ju vad det är för smutsiga forskare som jobbar för CRU.

Är det någonstans här som rymdödlorna kommer in i bilden?

Posted on: 2011/4/16 17:37
 Top 


Re: Skeptiker
#8


Quote:
Så egentligen säger du bara att du fallit för retoriken Potholer54 för?

Den "konsensus" som han pratar om var ju bara en enkel sökning bland vetenskapliga artiklar med en ena söksträng.

(Jag tror inte på konsensusargumentet. Kan du övertyga mig bättre än Potholer54?)


Hans retorik där han inte vill politisera frågan och faktiskt vill ta reda på vad det egentliga vetenskapliga läget genom att leta i, och faktiskt läsa, vetenskapliga artiklar? Ja, den retoriken faller jag glatt för. Han har varit vetenskapsreporter under en lång tid men det är inte bara han som säger dom här sakerna om du har missat det.

Vad med konsensusargumentet tror du inte på? Att det inte råder konsensus?

(http://scienceblogs.com/illconsidered ... there-is-no-consensus.php)

Quote:
Specifically, the "consensus" about anthropogenic climate change entails the following:

* the climate is undergoing a pronounced warming trend that is beyond the range of natural variability.
* the major cause of most of the observed warming is rising levels of the greenhouse gas CO2
* the rise in CO2 is the result of fossil fuel burning.
* if CO2 continues to rise over the next century the warming will continue
* a climate change of the projected magnitude over this time frame represents potential danger to human welfare and the environment
[...]
The conclusions reached in this document have been explicitly endorsed by:

* Academia Brasiliera de Ciências (Bazil)
* Royal Society of Canada
* Chinese Academy of Sciences
* Academié des Sciences (France)
* Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina (Germany)
* Indian National Science Academy
* Accademia dei Lincei (Italy)
* Science Council of Japan
* Russian Academy of Sciences
* Royal Society (United Kingdom)
* National Academy of Sciences (United States of America)
* Australian Academy of Sciences
* Royal Flemish Academy of Belgium for Sciences and the Arts
* Caribbean Academy of Sciences
* Indonesian Academy of Sciences
* Royal Irish Academy
* Academy of Sciences Malaysia
* Academy Council of the Royal Society of New Zealand
* Royal Swedish Academy of Sciences

In addition to these national academies, the following institutions specializing in climate, atmosphere, ocean and/or earth sciences have endorsed or published the same conclusions as presented in the TAR report:

* NASA's Goddard Institute of Space Studies (GISS)
* National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
* National Academy of Sciences (NAS)
* State of the Canadian Cryosphere (SOCC)
* Environmental Protection Agency (EPA)
* Royal Society of the United Kingdom (RS)
* American Geophysical Union (AGU)
* American Institute of Physics (AIP)
* National Center for Atmospheric Research (NCAR)
* American Meteorological Society (AMS)
* Canadian Meteorological and Oceanographic Society (CMOS)Eller att det inte är ett bra argument för att avgöra vetenskapliga frågor? Det är i slutändan självfallet i den vetenskapliga litteraturen det går att hitta den riktiga vetenskapen.

Quote:
Min åsikt är att debatten uppstått ur vetenskapens onödigt slutna natur. Att artikeldatabaser är prenumerationsmaterial och inte öppet för allmänheten att länka till och debattera runt.

Kommunikationshastigheten utanför vetenskapskretsarna har i och med internet blivit snabbare och debatten sänkts till pseudovetenskap.

Jag föreslår att alla vetenskapliga artiklar ska vara sökbara och läsbara i sin helhet, först då kan vetenskapen höja sin spridningshastighet till samma eller högre än de obildade bloggarna...

Det är ett problem att information inte alltid är så lättillgänglig som man skulle kunna önska. Att tillhandahålla vetenskapliga tidskrifter kostar väldigt mycket pengar, eftersom att alla artiklar där måste genomgå peer-review. Jag håller inte med dig om att vetenskapen skulle ha en sluten natur. Det du säger går tvärtemot vetenskapen som en öppen institution där rönen som publiceras skall kritiseras i sömmarna. Det vinner den bara på. Men att säga, bara för att alla artiklar inte finns tillgängliga ett musklick bort på internet att vetenskapen skulle vara onödigt sluten, är en en grov förvrängning. Tillgängligheten är i slutändan en ekonomisk fråga, så om det är nån du ska klaga på så är det våra makthavare som borde skjuta till mer pengar. Jag håller helt med dig i din vision om att alla vetenskapliga artiklar borde göras fritt tillgängliga. Dock skulle inte det ha någon inverkan på själva peer-review processen som fortfarande måste utföras av folk som är experter på området.

Dessutom tror alls att det skulle vara en otillgänglighet av information som har skapat den allmänna debatten om AGW. Det är medias fascination med kontrovers som har grundlagt den. De som har varit skeptiska mot AGW har fått oproportionerligt utrymme i media till hur många de egentligen är.

Posted on: 2011/4/16 17:10
 Top 


Re: Skeptiker
#9


Det starkaste argumentet jag har är att det råder vetenskapligt konsensus bland klimatforskarna. För att uppfylla kriteriet för en nyfunnen skepsis mot AGW får det komma en teori som bättre förklarar uppvärmningen vi ser idag. Så enkelt är det.

Om du vill att jag ska lista en massa vetenskapliga fakta som stödjer AGW skulle jag vilja hänvisa till Potholer54, han säger det mycket bättre än jag.

Posted on: 2011/4/16 15:39
 Top 


Re: Grekisk våldtäkt döljer ett problem
#10


Vad har gjorts för att kvinnor ska ha "försatts i ett katastroftillstånd och känslomässig obalans."? Och vad menas med det rent konkret?

Posted on: 2011/4/16 13:06
 Top 


Re: Skeptiker
#11


Quote:
Ozean, det var ju bra att länka till DenialDepot, den debunkade ju totalt IPCC's klimatmodeller..


Det är lite roligt att du inte insåg att Denial Depot är en satirblogg. Men det hade du lätt fått reda på om du hade kollat och läst min första länk, som också den länkar till Denial Depot. Så det var inte alls min mening att lura någon till att tro att det var en "äkta" site.

Quote:
Blir lite förvirrad av dina länkningar, du säger att du är har sund skepticism mot AGW sen länkar du till information som totalt sågar AGW-konspirationsteorin..?


Quote:
TeBe

Lugna ner dig. Ozean har inte sagt vad som syftas med "sund skepticism angående AGW". Jag kan inte uttolka något ställningstagande. Saknas tillräckligt med beskrivande text för detta.


För att citera mig själv: Quote:
[...]Nu är jag inte skeptisk mot AGW.
Jag tycker inte jag kunde sagt det mycket tydligare än så.

För att förtydliga vad jag menade med sund vs osund skepticism. Att vara skeptiker, i den mening jag använder det, innebär ej att avfärda allt man inte vill tro på. Det måste finnas något kriterium då man får se sig överbevisad och accepterar något som sanning. Detta kriterium kallar jag för vetenskap. Om ett fenomen går att beskriva efter rigoröst användande av den vetenskapliga metoden, så kommer jag tro att det är sant och att det är den hittills bästa förklaringen. Men man måste även efter detta har uppfyllts vara beredd på att omvärdera den kunskapen i sken av nya fakta, som med all vetenskap.

Det gick att ha en sund skepticism mot AGW innan konsensus hade nåtts på frågan, och innan någon säger argeumentum ad populum! vill jag säga att majoriteten av världens biologer accepterar inte evolutionsteorin på grund av att "alla andra gör det". De accepterar den på grund av fakta. Samma sak gäller för AGW och klimatforskarna. Så att nu idag vara skeptisk mot AGW är för mig en osund hållning, då mitt krav har uppnåtts. Självfallet kan man ha ett annat krav än mig, men då får man gärna visa att det är ett bättre verktyg för kunskap än den vetenskapliga metoden.

Se gärna Potholer54s videor då det var han som mig att vända mig från min osunda skeptiska hållning, och med det menar jag inte till en sund skeptisk hållning, utan till ett accepterande.

Nu hoppas jag att jag har rett upp alla eventuella missförstånd jag kan ha råkat orsaka.

http://www.youtube.com/user/potholer54#g/c/A4F0994AFB057BB8

Posted on: 2011/4/16 12:54
 Top 


Re: Skeptiker
#12Posted on: 2011/4/11 23:22
 Top 


Re: Skeptiker
#13


http://jscottarmstrong.com/ Jag förstår inte riktigt vad en professor i marknadsföring har med klimatforskning att göra.

Posted on: 2011/4/11 23:04
 Top 


Re: Skeptiker
#14


Quote:

Så ozean, exakt vad är du skeptiskt till?

Skeptisk till skeptiker eller?


Jag kan väl säga att jag tillskriver mig vetenskaplig skepticism, som Carl Sagan beskrev det. Jag ifrågasätter sanningshalten i frågor som saknar empiriska evidens. Inom detta faller pseudovetenskap, det paranormala, konspirationsteorier, alternativmedicin, religiös kreationism, mm.

Posted on: 2011/4/11 22:13
 Top 


Re: Skeptiker
#15


Quote:

Berätta gärna mer om hur din AGW skepticism gick över till att bli sund. Jag är nyfiken.

Jag hade inte tillräckligt stor koll på det vetenskapliga läget som gällde (och gäller idag) och hur pass mycket gedigen forskning det fanns på området. Vilket gjorde att jag såg svagheter där det egentligen inte fanns några. Nu är jag inte skeptisk mot AGW.

Posted on: 2011/4/11 21:25
 Top 


Re: Skeptiker
#16


Kul med lite svar. Genast dyker det dock upp saker som jag måste ta upp.

Damiano
Quote:
Välkommen till vaken, om du älskar vetenskap så måste du först inse att ingen vetenskap har fått användas i utredningen om 9/11.

Vad handlade då NIST-rapporten om? Var inte det en en vetenskaplig sammanställning över hur de tre tornen föll?

Perennial
Quote:
Apropå vetenskap och vof
Man kan kort och gott säga att "vetenskap" är som religion, båda försöker förklara de 3 springande frågorna: Vart/vilka är vi?, vart kommer vi ifrån?, vart är vi på väg?
Religion och vetenskap handlar om olika mätmetoder, där i värsta fall utövaren anser att "de andra" har "fel metod".

Välkommen till vaken, de med fel metods hemvist

Du får gärna utveckla hur du menar att "vetenskap", som du vill kalla det inom citattecken, kan jämföras med religion. Det jag kan säga är att båda gör kunskapsanspråk angående verkligheten. Grunden för vetenskapen är att den har falsifierbara påståenden samt att dess slutsatser baseras på empiri. Det har inte religion. Det är den väsentliga skillnaden. Själv anser jag att den vetenskapliga metoden är det bästa epistemologiska verktyget vi har och jag tror inte att det kommer att ändras.

pingubenji
Quote:
ps. Nämn någon som inte är kritiker. Alla är vi människor som försöker förstå omgivningen genom kritiskt tänkande.

Kritiskt tänkande tror jag är en av de viktigaste sakerna man kan lära sig här i livet. Jag tror man kan dela upp det i sund och osund skepticism/kritik. För att ge ett exempel på något som jag skulle kalla för sund skepticism har med mycket av alternativmedicin att göra. Ta homeopati, det finns ingen anledning att tro att det fungerar utanför placeboeffekten. Vilket har visats gång på gång vid studier. Teorin bakom har samma bräckliga grund som den för åderlåtning, det enda bra man kan säga om homeopati är att det åtminstone inte gör någon direkt skada då allt man får är jävligt dyrt vatten.

Vad kan då klassas som osund skepticism? Det tydligaste exemplet är nog YEC (young earth creationism) eller kreationism. Det är verkligen typexemplet av att man har en klar världsbild för sig och sedan avvisar man a priori allt som inte stämmer överens med den redan klarlagda "sanningen".

Så javisst, vi är alla kritiker av något slag, vilken sort är du?

Självfallet är ingen felfri och jag kan säga att jag för inte så länge sen hade en osund skepticism angående AGW.

sliparn
Quote:
Fluor tillsätts i vatten och tandkräm, Fluor är ett starkt gift som ger skador på inre organ, skelett mm, samt minskar fertiliteten, så varför tillsätter dom då det?

För att det förebygger karies. (Vilka är dom?)

http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_monofluorophosphate
Quote:
Chemistry of decay

Tooth enamel consists mostly of calcium hydroxyphosphate, Ca5(PO4)3OH, also known as the mineral hydroxylapatite. Apatite is a hard, insoluble compound. Acid (H+), produced especially after a high-sugar meal, attacks the apatite:

Ca5(PO4)3OH(s) + H+(aq) → Ca5(PO4)3+(aq) + H2O(l)

Chemistry of enamel fluoridation

The degradation of apatite by loss of OH- causes the enamel to dissolve. The process is reversible as saliva supplies back OH- to reform apatite. If fluoride, F-, ions are present in saliva, fluorapatite, Ca5(PO4)3F, also forms.

Ca5(PO4)3+(aq) + F-(aq) → Ca5(PO4)3F(s)

Fluorapatite resists attacks by acids better than apatite itself, so the tooth enamel resists decay better than enamel containing no fluoride.

Sen kan du nog behöva lära dig lite om:
The Dose Makes the Poison (1/2) http://www.youtube.com/watch?v=IKujq-TcJLM
The Dose Makes the Poison (2/2) http://www.youtube.com/watch?v=iXHwmzCr_0o

Metamorphosis
Quote:
Att därtill etiketteras som "blind" för att man vägra rätta sin syn efter andliga och moraliska subjektiviteter är fruktansvärt enerverande.

Det kan jag tänka mig.


Sist men inte minst här är en fantastisk liten animerad kortfilm (10 min) som beskriver mina ståndpunkter väl. Mycket nöje: http://www.youtube.com/watch?v=HhGuXCuDb1U

Posted on: 2011/4/11 20:31
 Top 


Skeptiker
#17


Hej,

Jag är en skeptiker som har lurkat det här forumet av och till ett par år. Har sen en lång tid tillbaka varit intresserad av konspirationsteorier och haft det som en hobby. Det startade med att jag läste The Illuminatus! trilogin av Robert Anton Wilson och Robert Shea. Jag har självfallet aldrig trott på någonting i storleken av NWO, 9/11 eller dyl. Jag hoppas på att kunna tillföra en frisk fläkt till det här forumet genom att ha en skeptisk röst. Med denna introduktion hoppas jag att ni kan avskriva mig som eventuell disinfo agent (eller är detta ännu bara en metod av eliten att infiltrera er, hmm.)

Jag är fullt medveten om att ni betraktar mig som ett får som köper den officiella förklaringen av till exempel 9/11. Jag stödjer VoF i deras synsätt fastän jag inte är medlem (ännu). Jag är ingen "expert" i något område men jag har ett gediget intresse för vetenskap och jag hatar att se den missbrukad. Jag har nolltolerans för bullshit och jag får se om det här kommer fungera, ett försök kan vara kul i alla fall.

Ozean

Posted on: 2011/4/9 3:01
 Top TopTopdvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
58 user(s) are online (58 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 58

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS