vaken

Vakencorner

Forum Index


Board index » All Posts (samlas)

BottomBottomRe: vem ser mest?
#1


Boken Alkuajatus - Urtanken finns nu äntligen på svenska ;)

Alkuajatus i Stockholm har finsk- och svenskspråkiga studiecirklar.
Mer info hittar du på Alkuajatus.org

Alkuajatus - Urtanken är en bok som hjälper till att förstå vår inre värld och dess skepnad. Boken hjälper en till insikter och genom insikter får man ett mer fungerande liv. Man får också en ökad förståelse för hur världen fungerar rent allmänt och som en följd av det kan man bättre förverkliga det man innerst inne vill.

Alkuajatus.org

Posted on: 2011/2/25 1:57
Sanningen gör mig fri.
Lögnerna förslavar mig.
 Top 


Re: Blurb: Micro pratar om 4 sannigar
#2


Micro jag uppskattar det du gör, tack att du finns.

Mvh Samlas

Posted on: 2010/2/23 1:30
Sanningen gör mig fri.
Lögnerna förslavar mig.
 Top 


Re: vem ser mest?
#3


Hej.

Den som vill se sanningen, måste själv göra jobbet, för man kan inte låna någon annans ögon.
Man kan försöka få en bild av det någon annan ser, genom att lysna på eller läsa om vad den andre har sett.
Att skapa ett mekanisk förståelse av landskapet som den andre ser, Det kan hjälpa personen att komma till insikt.
Att bygga upp ett mekaniskt förståelse av ett annat landskap, är ett sätt att se från ett annat perspektiv.
den egna djupa insikten måste alla arbeta fram själv, det finns inga genvägar.
Fantasin som verktyg i sökandet efter sanning, lockar människor för det kan kännas som ett fungerande genväg,
men för ärliga ögon är det bara ett villospår.

Att skapa ett mekaniskt förståelse av någon annas perspektiv, det är också ett fungerande verktyg i sökandet.
Men verktyget - ärligheten mot sig själv, är nr1 anser jag.


Jag tycker att Alkuajatus det är den första boken innom sitt område,
där författaren skriver klart och tydligt om ett landskap som överträffar med råge världens medvetenhet.
Alkuajatus boken är som ett landskap av högre medvetenhet och den kallar sina läsaren till ett medvetenhet, där svaren finns klart och tydligt till livets grundfrågor.

Bland annat skriver författaren klart och tydligt om Jaget,
på ett sådant sätt som får andra författare innom samma område verka förvirrade.

finns det någon här som har läst Alkuajatus boken?

Hälsningar Samlas.

Posted on: 2010/2/20 4:13

Edited by samlas on 2010/2/20 4:44:55
 Top 


Re: vem ser mest?
#4


Fint uttryckt Computerror :)

"Fantasin är även starkt begränsad och håller sig ofta inom folks programmering. Styrd och med ett kraftigt regelverk"

Den här texten som Computerror skrev är kompakt och innehållsrik.

Dessto högre sanning man vill hitta, dessto mer inre ärlighet krävs.
Ärligheten måste vara lika ren eller renare, än det som man söker, annars smutsar man ner objektet som man söker med lögner.

Det finns mer i livets låda än det som våra förvirrade ögon ser,
Men det syns endast för den som har tillräkligt med inre ärlighet,

Den som ärligt söker, den finner.
Den som oärligt söker, den finner också,
men den finner bilder av sin egna eller någons fantasi.

Att hitta någons eller sina egna fantasi tankar är inte mycke till värde för en som söker sanningen.

En sann sökare är precis så sann i sitt sökande,
som han är ärlig mot sig själv.

Ärligheten mot sig själv är ett verktyg värd att titta på, för den fungerar precis så bra som vi är ärliga ;)
hehe ganska roligt utryckt

Vad är inre ärlighet?
och Vad är det inte?

Finskt talande personer här kan hitta grymma svar i
Alkuajatus boken.

Hälsningar Samlas

Posted on: 2010/2/20 2:05

Edited by samlas on 2010/2/20 2:30:53
Edited by samlas on 2010/2/20 2:45:08
Edited by samlas on 2010/2/20 2:51:17
Edited by samlas on 2010/2/20 3:12:44
Edited by samlas on 2010/2/20 4:47:52
 Top 


Re: vem ser mest?
#5


Hej.

Den som försvarar hårt sitt egna perspektiv och kritiserar andras, dens utvekling är endast möjlig åt sin egna perspektivets riktning.
Dens perspektiv som är skapad av lögner alltså fantasi, dens riktning är dömd till ett slut alltså dead end.
För lögnens väg är bara så lång som bärarens fantasi.

Den som inte försvarar sit egna perspektiv inte heller andras är öppen för förändring, är öppen för sanningen, och sanningens väg är oändlig.
Sanningen finns alltid, oavsätt om vi försvarar den eller inte, och därför behöver den inte försvaras, men lögnen finns endast för den som försvarar den.

Sanningen är inte beroende av våran fantasi, den är inte alls beroende av våra tankar.
Men lögnen frodas av våran fantasi, den är beroende av oärligheten mot oss själva.

Den som är öppen för att ha fel är också öppen för att ha rätt.
men den som är endast öppen för att ha rätt, Har stängt sit dörr till sanningen.

Alla verktyg har sina specifika områden.
Fantasi är ett grymt verktyg, men vad jag har förstått, det ska inte användas då när man söker sanningen.
Ett fungerande verktyg är att ha inre ärlighet. ;)

Man ska vara kritisk mot sina egna tankar, för de är dom som förslavar oss. Försiktig kritik mot andras tankar ska man såklart ha, men med måtta.

Det finns en bok om det här, tyvär så är den bara på Finska ;)
Men de kommer på Svenska innom sin tid.

Det jag skriver är min tolkning av texter i boken,
min tolkning är inte ren, så läs boken, den är mycket mycket bättre..
Boken heter (Alkuajatus elämän pieni käsi kirja).
Det finns mer info på nätet, men tyvärr än så länge bara på finska. ;)

Alkuajatus är en grym bok, bästa boken innom sitt område det tycker jag.

Hälsningar Samlas.

Posted on: 2010/2/20 1:36

Edited by samlas on 2010/2/20 1:58:34
Edited by samlas on 2010/2/20 4:30:05
Sanningen gör mig fri.
Lögnerna förslavar mig.
 Top 


Re: vem ser mest?
#6


Att sanningen inte är odelbar eller formbar stämmer, som Sale skriver, ;)
Sanningen är vad det är, och den bryr sig inte vad vi tycker att den ska vara. Vi människor vill gärna styra sanningen, bestämma vad den är och inte är och när vi har den inställningen, det gör att vi inte kan se sanningen.

När vi börjar ha åsikter hur sanningen ska vara, det är då vi börjar skapa fantasi sanningar och det är precis sådanna sanningar som har dragit ner mänsklighetens medvetenhet i världen.

Att skapa fantasi sanningar är att ljuga för sig själv.
Oärligheten mot oss själv är källan till vår inre förvirring.
Oärligheten mot sig själva är också källan till världens förvirring.
Låg medvetenhet är lika med inre förvirring.

Ärligheten mot sig själv är viktig fråga,
För vi är förslavade av de lögner som vi håller sanna.

I denna värld förslavar tankarna sin egen herre,
i världen som vi alla vill ha, tjänar tankarna sin egen herre.
Med herre menar jag oss själva. ;)

Den tanken som man har hållit länge sann,
den tankens rötter har rotat sig djupt in i personen,
ofta tankar med djupa rötter har en tendens att lura en att tro att de är en del av en själv.

Tankar med djupa rötter är också svårare att avslöja om de nu skulle vara lögner.
När man vänder kritiken mot sina egna tankar då kan man lättare se sanningen.

En tanke med djupa rötter är svårare att avslöja om det nu skulle vara en lögn, därför tankar med djupa rötter, brukar styra länge människors fötter. ;) rimm hehe

Den tanken vi använder, dens rötter förstärks,
de tankar vi låter bli använda, dess rötter försvagas.
Om man nu bär på en tanke eller tankar som man logiskt förstår att det är inget att ha, den tanken eller tankar ska man låta bli och tänka.

Är vi våra tankar eller är vi något mer?
Eller vad tycker ni ?
Alla svar välkomnas.

Posted on: 2010/2/19 23:29

Edited by samlas on 2010/2/20 0:00:04
Edited by samlas on 2010/2/20 0:13:06
Edited by samlas on 2010/2/20 0:31:45
Edited by samlas on 2010/2/20 0:42:14
 Top 


Re: vem ser mest?
#7


Hej.

Det som jag vet om livet, om mig själv, räcker inte, jag känner att jag behöver veta mer.
Det är därför jag skriver här på vaken, jag vill lära mig mer.
Jag känner att jag är en sann sökare, jag törstar efter saker som är sanna.

Jag försöker ha öppna ögon men jag är förblindad av de lögner jag bär på.
jag försöker bli av med alla lögner och jag tror att möten med rätt människor hjälper mig med det.
Rätt människor är öppna och konstruktiva.

Ibland kan man missa grymma svar genom att man har för bråttom när man läser,
det händer mig när jag läste texter som Sale skrev.
Nu i efterhand när jag läste texten så ramla polletten ner, i alla fall delvis.

Orden kan vara som barriärer, men om alla vi försöker sannerligen förstå, då har vi rätt inställning. ;)

Som Sale i sin text skev så tålkar jag det som,
Att titta är att försöka förstå, försöka komma till insikt.
Att se klart på en viss nivå är att ha insikt på den nivån.
Att det som man ser avgör vem man är, stämmer i viss grad,
men kanske är kanin hålet djupare än så, jag tror att vi är själar, själ är lika med jaget,
och jaget har en viss riktning alltså en viss vilja, och viljan existerar med eller utan världsliga insikter.

Vad tror ni? kan någon hjälpa mig med att hitta mer sanning?
Alla svar välkomnas. ;)

Hälsningar Samlas

Posted on: 2010/2/19 23:11

Edited by samlas on 2010/2/20 0:50:08
Edited by samlas on 2010/2/20 1:50:03
 Top 


Re: vem ser mest?
#8


Patrik förstog det jag tänkte. ;)

Vi människor strävar efter att verka vackra,
smarta, rättvisa, insiktsfulla, kära, balanserade, ärliga, omtänksamma, självsäkra mm.

Det är mycket enklare att verka bära dessa egenskaper än att sannerligen ha dessa egenskaper.
Arbete bakom att ha bra egenskaper är krävande,
men det är betydligt svårare att leva utan dem.
Men ändå väljer vi människor att låtsas, Varför?

Varför vill vi så gärna låtsas att vi har insikter?
varför vill vi så gärna tro att vi ser mer än vi ser?

När vi ljuger till oss själv och vi påstår att vi ser mer än vi ser,
är det inte då som vi ser till själv att vi ser mindre.

Beror det på att vi inte vill se djupare än ytan?
kanske ger det tryghet att ha tankar inom oss som gör att vi tror att vi på riktigt har dessa egenskaper.
Är det tankar som vi håller sanna som ljuger till oss?
eller ljuger vi till oss själva?
Vad är inre ärlighet?

Är vi människor förslavade av de
osanna tankar som vi håller sanna?

Med tankens kraft har vi åstakommit mycket, bland annat har vi förändrat världen till ett ställe som ingen egentligen vill ha.

I detta värld förslavar tankarna sin egen herre,
i världen som vi alla vill ha, tjänar tankarna sin egen herre.

Det känns svårt att vara ärlig mot sig själv
i en värld som är så oärlig.

Vad är inreärlighet? jag tycker det är en viktig fråga.


Posted on: 2010/2/19 0:09

Edited by samlas on 2010/2/19 0:33:27
Edited by samlas on 2010/2/19 0:45:12
 Top 


vem ser mest?
#9


Den som är ärlig mot sig själv,
ser endast det som det kan se, av det som finns.

Den som är oärlig mot sig själv,
den tror sig se allt det som den vill se.

Vem ser mest?

Hälsningar Samlas

Posted on: 2010/2/18 15:03
 Top TopTopdvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
49 user(s) are online (49 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 49

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS